Hoofdlijnen ‘Plan di Impuesto 2023’ (Aruba)

Afgelopen vrijdag 30 september heeft de Minister van Financiën en Cultuur van Aruba de hoofdlijnen voor een ‘Plan di Impuesto 2023’ (Belastingplan 2023) gepresenteerd. Het thema van het Plan di Impuesto 2023 is: ‘Un sistema simpel y husto’ (een eenvoudig en rechtvaardig systeem). Dit plan komt in de plaats van de eerder door de regering van Aruba geplande belastinghervorming ‘Reforma Fiscal 2023’ die per 1 januari 2023 in werking had ...
LEES VERDER

Per 1 oktober nieuw vestigingsbeleid voor bedrijven (Aruba)

Per 1 oktober 2022 treedt op Aruba het nieuwe vestigingsbeleid voor bedrijven in werking. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (Nederlands) van 26 september 2022 op de algemene website van de overheid van Aruba (klik hier voor de versie in het Papiamento). De brochure ‘Beleidsrichtlijnen vestiging van bedrijven’ (1 oktober 2022) is ook al op de website van de overheid geplaatst: klik hier om naar de bekendmaking (Nederlands) van 28 ...
LEES VERDER

DIMP herinnert aan uiterste indieningsdatum aangifte inkomstenbelasting 2021: 3 oktober 2022, maar uitstel mogelijk voor hen aan wie aangiftebiljetten met dagtekening 2 augustus 2022 zijn uitgereikt. Verkorte versie toelichting aangiftebiljet

De belastingdienst (het Departamento di Impuesto, DIMP) herinnert eraan dat 3 oktober 2022 – aanstaande maandag – de uiterste datum voor de indiening van de aangiften inkomstenbelasting is. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (Papiamento) op de website van de belastingdienst (zie ook dit nieuwsbericht (Nederlands) op de algemene website van de overheid). De belastingdienst verleent evenwel ‘automatisch’ twee maanden ‘algemeen’ uitstel voor het indienen van de aangifte, maar dit ...
LEES VERDER

Douanebeambten vieren 30-jarig jubileum (Aruba)

Directie en personeel van de Douane Aruba feliciteren een groep collega's die op donderdag 1 september 2022 hun 30-jarig jubileum in dienst van de Douane van Aruba vierden. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Aruba. In aanwezigheid van de Minister van Financiën, de directeur van de Douane, het afdelingshoofd, het management team en genodigden, ontvingen de douanebeambten hun landsbesluit en een geschenk ...
LEES VERDER

Hof met het Gerecht van oordeel dat de bedrijfsomzet van belanghebbende bestaat uit de belaste omzet en de vrijgestelde omzet. Voor doeleinden van de loonsubsidieregeling diende de Minister bij de berekening van de daling van de bedrijfsomzet uit te gaan van de aangiften BBO/BAZV/BAVP en toeristenheffing

Samenvatting zaak In deze Arubaanse bestuursrechtelijke zaak is het volgende aan de orde. Bij Ministeriële Beschikking van 13 mei 2020 (hierna: ‘de MB’) heeft de minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur, thans de minister van Financiën en Cultuur (hierna: de Minister), besloten om aan een werkgever die door de coronapandemie is geraakt en daardoor een daling van zijn bedrijfsomzet van ten minste 25% verwacht, een loonsubsidie toe te kennen ...
LEES VERDER

Faculteit der Rechtsgeleerdheid start op 24 september met een ‘Tienda di Ley’ (Aruba)

Op 24 september 2022 zal de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Aruba de deuren openen voor een ‘Tienda di Ley’ (een ‘rechtswinkel’). Op die dag zal van 9 uur tot 11 uur het eerste spreekuur plaatsvinden. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid. Uit het nieuwsbericht: Wat doet de Tienda di Ley? De Tienda di Ley zal juridische problemen behandelen voor mensen die ...
LEES VERDER

IDEA: Workshop ‘Time for Taxes’ een succes (Aruba)

In totaal 45 personen hebben op maandag 6 september jl. deelgenomen aan de door IDEA (Initiatief voor Bedrijfsontwikkeling Aruba) samen met de belastingdienst georganiseerde workshop ‘Time for Taxes’ (Tijd voor belastingen). IDEA is ‘zeer verheugd over de opkomst en de lovende recensies van de aanwezigen’, zo wordt aangegeven in een nieuwsbericht op de website van de overheid: ‘Workshop IDEA Time for Taxes een succes’. Mevrouw Johrainne Giron sprak namens de ...
LEES VERDER

Beleidswijziging Douane bij vaststellen douanewaarde van online aankopen met kortingen en tariefwijziging bij contant-kortingen (Aruba)

Onlangs heeft de Douane van Aruba (Departamento di Aduana) een bijeenkomst gehouden met de brancheorganisaties Comerciantenan Uni Aruba (CUA) en Aruba Trade & Industry Association (ATIA) om te spreken over het beleid bij het vaststellen van de douanewaarde ingeval online aangekochte goederen met kortingen op de factuur worden ingevoerd. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (PAP) op de website van de douane (klik hier voor het nieuwsbericht in het Nederlands ...
LEES VERDER

Afdracht LB, AOV/AWW, AZV en BBO/BAVP/BAZV moet beter: 34,5 miljoen aan openstaande bedragen over eerste helft 2022 (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (het Departamento di Impuesto, DIMP) heeft met een nieuwsbericht (PAP) op de website van de dienst bekendgemaakt dat een aantal inhoudings- en belastingplichtigen die over de eerste 6 maanden van het jaar  wel hun aangiften loonbelasting en premies AOV/AWW en AZV en aangiften BBO/BAVP/BAZV, nog niet de daarmee corresponderende bedragen hebben afgedragen. Volgens het nieuwsbericht staat alzo nog een bedrag van 34,5 miljoen florin aan af ...
LEES VERDER

Verzoek kleineondernemersregeling (KOR) voor het jaar 2023 uiterlijk 3 oktober 2022 indienen (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, DIMP) herinnert ondernemers eraan dat 3 oktober 2022 de uiterste datum is voor het indienen van een verzoek om voor het jaar 2023 in aanmerking te komen voor de kleineondernemersregeling (KOR, ‘areglo pa comerciante chikito’). Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (PAP) op de website van de belastingdienst (klik hier voor het nieuwsbericht in het Nederlands op de algemene website van de overheid ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat geen sprake is van een bodemloze putlening, maar gezien de financiële toestand van de dochter moet de rente op nihil gewaardeerd worden. Belanghebbende gebonden aan de voorwaarden bij de ‘fiscale eenheid op joint venture basis’: de vóór het verenigingstijdstip door de dochter geleden verliezen kunnen niet worden verrekend met winsten van de fiscale eenheid

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, een te Aruba gevestigde vennootschap, bezit alle aandelen in een NV (hierna: de NV). In 2006/2007 heeft belanghebbende gelden verstrekt aan de NV. Ter zake van de verstrekte gelden is geen schriftelijke leningsovereenkomst opgemaakt, zijn geen zekerheden verstrekt, is geen rente betaald en zijn geen aflossingen gedaan. In de jaarstukken van belanghebbende en van de NV tot ...
LEES VERDER

Uit reactie CAft bij tweede UR 2022: directe belastingbaten hoger dan in dezelfde periode in 2021 maar nog niet op het niveau van 2019, met name door achterblijven LB en WB. Het herstel van de indirecte belastingbaten zet wel verder door (Aruba)

Bij brief d.d. 6 september 2022 aan de Minister van Financiën en Cultuur van Aruba heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) reactie gegeven op de tweede uitvoeringsrapportage (UR) 2022 van Aruba. De reactie van het CAft bevat vanzelfsprekend ook belastingaangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De UR toont over de eerste helft van 2022 een gerealiseerd financieringstekort van het land van AWG 19 miljoen. Het financieringsoverschot ...
LEES VERDER

DIMP wil dat de compliance ten aanzien van het doen van aangifte IB en WB verbetert, de compliance bij de maandelijkse aangiften gaat wel in de goede richting (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (het Departamento di Impuesto, DIMP) benadrukt dat het voldoen aan de verplichting tot het doen van aangifte inkomstenbelasting en winstbelasting (de ‘compliance’) moet verbeteren. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (PAP) op de website van de belastingdienst (klik hier voor de versie in het Nederlands op de algemene website van de overheid van Aruba). In de afgelopen jaren fluctueert de compliance voor wat betreft de inkomstenbelasting ...
LEES VERDER

In eerste helft 2022 in totaal 3.129 nieuwe belastingplichtigen geregistreerd (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (het Departamento di Impuesto - DIMP) heeft in de eerste helft van 2022 in totaal 3.129 nieuwe belastingplichtigen geregistreerd. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (PAP) op de website van de belastingdienst respectievelijk met dit nieuwsbericht (NED) op de algemene website van de overheid van Aruba. Met deze cijfers geeft DIMP aan ‘welke inspanningen de belastingdienst continu moet verrichten op het gebied van compliance voor wat ...
LEES VERDER

Belastingdienst herinnert aan uiterste betaaldatum derde termijn grondbelasting 2022: vrijdag 30 september 2022 (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (het Departamento di Impuesto) herinnert eraan dat op 30 september 2022 de derde termijn voor de betaling van de aanslagen grondbelasting 2022 afloopt: op uiterlijk die datum dient de derde termijn van 25% van de grondbelastingaanslag 2022 te zijn betaald. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de belastingdienst. Dit houdt in dat per 30 september aanstaande in totaal 75% van de aanslag ...
LEES VERDER

SVb introduceert mobiele app “MiPensioen” (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank (SVb) van Aruba heeft een mobiele app geïntroduceerd waarmee gepensioneerden relevante documenten zoals de jaaropgaven en inkomensverklaringen kunnen inzien en downloaden: “MiPensioen”. Ook kan worden gezien welke betalingen van de SVb zijn ontvangen. Verder kan via de app per e-mail worden gecommuniceerd met de Afdeling Pensioenen van de SVb. Dit is op 31 augustus jl. bekendgemaakt met een nieuwsbericht (PAP) op de website van de bank (klik ...
LEES VERDER

Cursus Empresario Prepara II begint op 5 september: onder meer over ‘small business tax’ en het voldoen aan belastingverplichtingen (Aruba)

Op 5 september 2022 start IDEA (Initiatief voor Bedrijfsontwikkeling Aruba) met de tweede editie van de cursus “Voorbereid ondernemer II” (Empresario Prepara II). Dit werd medio juni bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid. Afgelopen maandag, 29 augustus 2022, is bekend gemaakt dat inschrijving voor deze cursus nog mogelijk is. Zie hierover dit nieuwsbericht op de website van de overheid. Deze cursus wordt wederom georganiseerd door de ...
LEES VERDER

IDEA organiseert met DIMP de workshop ‘Tijd voor belastingen’ voor ondernemers van kleine bedrijven (Aruba)

IDEA (Initiatief voor Bedrijfsontwikkeling Aruba) nodigt alle ondernemers en aanstaande ondernemers uit om de workshop ‘Tijd voor belastingen’ bij te wonen. De workshop vindt plaats op dinsdag 6 september 2022 en wordt verzorgd door het Departamento di Impuesto (DIMP). Dit is op 30 augustus 2022 bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Inkomsten en winstbelasting; Administratieplicht; Aangifteplicht; Toepasselijke belastingen, zoals ...
LEES VERDER

Regering presenteert Najaarsnota 2022 waarin de voorstellen tot begrotingswijziging al zijn verwerkt: ‘tekort teruggebracht van 227 miljoen florin naar 148 miljoen florin’, onder andere door hogere belastingbaten (Aruba)

Deze week heeft de Minister van Financiën van Aruba tijdens een persconferentie de Najaarsnota 2022 gepresenteerd waarin de voorstellen voor de begrotingswijziging 2022 zijn verwerkt. De regering wil het proces voor de begrotingswijziging versnellen naar aanleiding van het laatste advies van het College Aruba financieel toezicht (CAft) waarbij het CAft de Rijksministerraad (RMR) heeft geadviseerd [zie hierover deze brief van 14 juli 2022 van het CAft aan de Staten van ...
LEES VERDER

Ontwerplandsbegroting 2023 ingediend bij de Staten: belastingcijfers uitgelicht (Aruba)

Gisteren, donderdag 1 september 2022, is de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2023 (Zittingsjaar 2021-2022-978) door de regering aan geboden aan de Staten van Aruba (klik hier voor de Memorie van Toelichting bij het ontwerp). Ook is het advies d.d. 23 juni 2022 van het College Aruba financieel toezicht (CAft) bij (een conceptversie van) de ontwerpbegroting 2023 openbaar gemaakt. Dat ...
LEES VERDER

Landsverordening registratie uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen, rechtspersonen, trusts en soortgelijke juridische constructies in het Afkondigingsblad (Aruba)

Op 1 augustus 2022 is de Landsverordening van 22 juli 2022 tot wijziging van de Handelsregisterverordening (AB 1991 no. GT 15) en de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) (registratie uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen, rechtspersonen, trusts en soortgelijke juridische constructies) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022, no. 105 (AB 2022 no. 105). De ontwerplandsverordening is op 7 maart 2022 door de ...
LEES VERDER

Nieuwsbericht SVb over boetebeleid bij niet voldoen aan verplichting inschrijving werknemers voor ZV, OV en Cessantia (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank (SVb) heeft op haar website een nieuwsbericht geplaatst over het boetebeleid ingeval werkgevers niet voldoen aan de verplichting tot inschrijving van werknemers bij de SVb voor doeleinden van de ziekteverzekering (ZV), de ongevallenverzekering (OV) en de Cessantia. In het nieuwsbericht brengt de SVb naar voren dat – kort samengevat – elke werkgever de verplichting heeft om vóór of op de eerste werkdag van de werknemer, deze werknemer ...
LEES VERDER

DIMP int in eerste helft 2022 voor in totaal 868 miljoen florin aan diverse heffingen. Ruim 14 miljoen florin aan restituties inkomstenbelasting (Aruba)

Het Departamento di Impuesto (DIMP) heeft in de eerste helft van 2022 voor in totaal 868 miljoen florin aan inkomsten geregistreerd, bestaande uit 399 miljoen florin aan (directe en indirecte) belastingen en 469 miljoen florin aan heffingen en inkomsten die bestemd zijn voor andere instanties en departementen. Dit is bekendgemaakt met dit nieuwsbericht (PAP) respectievelijk met dit nieuwsbericht (PAP) op de website van de belastingdienst. De heffingen en inkomsten die ...
LEES VERDER

Geen BTW per 1 januari 2023, wel verhoging tarief BBO (Aruba)

Tijdens een buitengewone persconferentie op donderdag 18 augustus jl. heeft de Minister-President samen met Minister Ursell Arends bekend gemaakt dat de regering niet door zal gaan met de invoering van de BTW (belasting over de toegevoegde waarde) per 1 januari 2023: “a anuncia cu no lo continua cu e introduccion di BTW per 1 di Januari 2023 manera ta ser proponi den e Landspakket”. Dit staat vermeld in een artikel ...
LEES VERDER

Nieuwsbericht SVb over betaling van premies ZV/OV, Cessantia en Loonsubsidie (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank (SVb) van Aruba dringt er bij werkgevers op aan dat de premies van de ziekteverzekering (ZV), de ongevallenverzekering (OV) en de Cessantia alsook de loonsubsidie worden overgemaakt naar de met die regelingen corresponderende bankrekeningnummers van de SVb. Daarbij is het belangrijk dat bij de omschrijving de werkgeverscode (nummer van het bedrijf) alsook het factuurnummer worden vermeld. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht van 21 juli 2022 op ...
LEES VERDER

Tweede uitvoeringsrapportage 2022 landspakket Aruba: thema Belastingen uitgelicht (Aruba)

De uitvoeringsrapportage landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten over de periode 16 februari 2022 – 15 mei 2022 (finale versie datum 31 mei 2022) is onlangs openbaar gemaakt op zowel de website van de Tweede Kamer als op de website van het COHO i.o. Op de website van het COHO i.o. is hierover dit nieuwsbericht geplaatst. Op 13 november 2020 ondertekenden Aruba en Nederland de onderlinge regeling voor de uitvoering ...
LEES VERDER

Hoewel belanghebbende bij de betaling van de op aangifte verschuldigde BBO/BAZV een verkeerd tijdvak heeft vermeld, staat vast dat de belasting over het tijdvak van aangifte tijdig en tot het juiste bedrag is betaald: Gerecht vernietigt de opgelegde naheffingsaanslagen

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft op 15 augustus 2018 het aangiftebiljet BBO en BAZV over het tijdvak juli 2018 ingediend en heeft op 14 augustus 2018 via onlinebanking het totaalbedrag van de op de aangifte verschuldigde bedragen aan BBO en BAZV betaald. Als omschrijving bij de betalingsoverdracht heeft belanghebbende evenwel het tijdvak ‘juni 2018’ en het tijdvak ‘mei 2018’ vermeld in ...
LEES VERDER

Landsverordening tijdelijke FASE in het Afkondigingsblad (Aruba)

Op 19 juli 2022 is de Landsverordening van 12 juli 2022 houdende regels inzake de tijdelijke verstrekking van financiële steun in de vorm van een loontoelage aan werknemers en zelfstandigen die door de gevolgen van de COVID-19-pandemie geen of een zeer beperkt loon respectievelijk geen of een zeer beperkt inkomen genieten (Landsverordening tijdelijke FASE) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022, no. 98 (AB 2022 no. 98) ...
LEES VERDER

Nieuwsbericht Douane voor vakantiegangers over invoerrechtenvrijstelling reizigersbagage bij terugkomst op Aruba (Aruba)

Op de algemene website van de overheid van Aruba is een nieuwsbericht van de Douane van Aruba geplaatst over de vrijstelling van invoerrechten voor reizigersbagage bij terugkomst op Aruba (vrijstelling voor persoonlijke spullen) en de vrijstelling voor bepaalde producten die een invoerlimiet hebben. Daarbij werd uitdrukkelijk vermelden dat de vrijstellingen niet gelden voor ‘goederen die voor commerciële doeleinden als pakket worden geïmporteerd’. Elke reiziger mag spullen voor persoonlijk gebruik meenemen ...
LEES VERDER

Ontwerp Landsbegroting 2023 naar Raad van Advies (Aruba)

De ontwerp landsbegroting 2023 is voor advies naar de Raad van Advies gestuurd. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht van 18 juli 2022 op de algemene website van de overheid van Aruba. Bij de Raad is het adviesverzoek al ingekomen op 13 juli 2022 en geregistreerd onder nummer RvA 62-22, zo blijkt uit informatie op de website van de Raad. Begin mei werd het ambtelijk ontwerp van de landsbegroting door ...
LEES VERDER