Nieuw uniform Douane Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

Het thema van de jaarlijkse door de Wereld Douane Organisatie (WDO) op 26 januari uitgeroepen Internationale Dag van de Douane is voor 2022: ‘Opschalen Douane Digitale transformatie door een datacultuur te omarmen en te bouwen aan een data-ecosysteem’. In Caribisch Nederland wordt deze dag dit jaar niet uitbundig gevierd zoals gebruikelijk door de situatie op het moment in verband met covid-19. Wel is ervoor gekozen om op deze dag het nieuwe uniform ...
LEES VERDER

Kamercommissie voor Financiën vraagt reactie staatssecretaris op het bericht “Burgers BES gaan meer belasting betalen” (Caribisch Nederland)

Bij brief van 26 januari 2022 aan de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer de staatssecretaris om een reactie gevraagd op het bericht "Burgers BES gaan meer belasting betalen”, zoals gepubliceerd op bonaire.nu. Het verzoek volgt op een voorstel daartoe van het Tweede Kamerlid Romke de Jong (D66). In het artikel op bonaire.nu wordt bericht over de verlaging van de ...
LEES VERDER

Online aangifte inkomstenbelasting 2021 nu al mogelijk (Caribisch Nederland)

Het is nu al mogelijk om online aangifte voor de inkomstenbelasting 2021 te doen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland. Sinds een paar jaar biedt de Belastingdienst Caribisch Nederland aan particulieren en bedrijven de mogelijkheid om online aangifte te doen. Vanaf vorig jaar is dit mogelijk via www.MijnCN.nl: “Dit is gedaan om de veiligheid en efficiëntie van de online diensten te verbeteren. Vorig jaar is ...
LEES VERDER

Mr. Mauritsz de Kort beëdigd als president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, Mr. Maroeska Scholte aanbevolen voor benoeming tot vicepresident

Op dinsdag 11 januari is mr. M.J. (Mauritsz) de Kort beëdigd als President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Mr. de Kort heeft de eed afgelegd ten overstaan van de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een nieuwsbericht. De heer De Kort heeft per 1 januari 2022 ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op 3e UR en advies bij 4e BW 2021 van Saba: USD 18,5 miljoen aan baten, positief resultaat USD 2,6 miljoen onder andere door hogere inkomsten motorrijtuigenbelasting (Saba)

Bij brief d.d. 8 december 2021 heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba reactie gegeven op de derde uitvoeringsrapportage (UR) 2021 en advies uitgebracht bij de vierde begrotingswijziging (BW) 2021 van het openbaar lichaam Saba (OLS). De reactie en het advies bevatten vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Het ...
LEES VERDER

Nacontrole coronasteun Noodregeling SZW en Tegemoetkoming EZK gaat van start (Caribisch Nederland)

In februari 2022 vindt in Caribisch Nederland een nacontrole plaats van de coronasteunmaatregelen die van maart 2020 tot en met oktober 2021 werden uitgevoerd door de RCN-unit SZW. Via de ‘Noodregeling SZW’ en de ‘Tegemoetkoming EZK’ werd in totaal ongeveer 98 miljoen aan noodsteun uitgekeerd op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Bedrijven die middels een steekproef worden geselecteerd, moeten de informatie die ze hebben opgegeven op hun aanvraagformulier onderbouwen met ...
LEES VERDER

Public Notice 3-22 Saba re Animal Registration Fee 2022 (Saba)

The Executive Council of the Public Entity Saba has published on its facebookpage the Public Notice no. 3-22 dated 11 January 2022 regarding the Animal Registration Fee 2022. Click here for a link to the relevant post on said facebookpage. In this Public Notice no. 3-22 dated 11 January 2022, the Executive Council of the Public Entity Saba informs the public of the following: “Animal Registration Fee 2022 Based on ...
LEES VERDER

Public Notice 1-22 Saba re Road Tax 2022 (Saba)

The Executive Council of the Public Entity Saba has published on its facebookpage the Public Notice no. 1-22 dated 3 January 2022 regarding the Road Tax 2022. Click here for a link to the relevant post on said facebookpage. In this Public Notice no. 1-22 dated 3 January 2022, the Executive Council of the Public Entity Saba informs the public of the following: “Road Tax 2022 All motor vehicles must ...
LEES VERDER

Loonbelastingverklaring en toelichting op website belastingdienst (Caribisch Nederland)

De loonbelastingverklaring en de toelichting op de loonbelastingverklaring zijn geplaatst op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN). Loonbelastingverklaring en toelichting Klik hier voor de link naar de overzichtspagina op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland inzake de documenten met betrekking tot de loonheffing, waaronder de links naar de loonbelastingverklaring en de toelichting op de loonbelastingverklaring. Hieronder zijn ook de links opgenomen naar de pagina’s op de website ...
LEES VERDER

Loonheffingtabellen 2022, toelichting en rekenregels op website belastingdienst (Caribisch Nederland)

De tabellen 2022 voor de loonbelasting en de sociale premies (loonheffingtabellen 2022), de toelichting daarop en de bijbehorende rekenregels 2022 zijn geplaatst op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN). Overigens werd op 28 december 2021 het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 28 december 2021, Nr. 2021-0000234981, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Directe Belastingen en Toeslagen (Bijstellingsregeling directe belastingen 2022) gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk ...
LEES VERDER

Toelichting aangiftebiljet inkomstenbelasting A 2021 op website belastingdienst (Caribisch Nederland)

De toelichting op het aangiftebiljet inkomstenbelasting A voor het 2021 is geplaatst op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN), zowel een versie in het Nederlands als versies in het Papiaments en het Engels. Toelichting aangiftebiljet IB A 2021 Hieronder zijn ook de links opgenomen naar de respectievelijk pagina’s op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland met betrekking tot de toelichting op het aangiftebiljet inkomstenbelasting IB A 2021, ...
LEES VERDER

Belastingplan 2022 en Overige fiscale maatregelen 2022 in het Staatsblad (Nederland)

Op maandag 27 december 2021 is de Wet van 22 december 2021 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2022) uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 651 (Stb. 2021, 651). Op dezelfde dag (27 december 2021) is de Wet van 22 december 2021 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2022) uitgegeven en geplaatst ...
LEES VERDER

Eindejaarsbericht Nederlandse Ministerie van Financiën: belangrijkste belastingwijzigingen Nederland per 1 januari 2022 (Nederland)

Afgelopen dinsdag, 21 december 2021, is op rijksoverheid.nl een nieuwsbericht verschenen met een overzicht van de belangrijkste belastingwijzigingen voor (Europees) Nederland per 1 januari 2022 (zie hierna). Ook is een brochure (‘eindejaarsbericht’ van het Ministerie van Financiën) geplaatst op deze pagina op rijksoverheid.nl. Het overzicht bevat ook wijzigingen uit de wetsvoorstellen Belastingplan 2022 (35 927) en Overige fiscale maatregelen 2022 (35 928), die op 21 december 2021 door de Eerste ...
LEES VERDER

Verzamelbesluit SZW 2022 in het Staatsblad. Bevat onder meer een wijziging van het Besluit inlichtingenverplichtingen werknemersverzekeringen BES (Caribisch Nederland)

Op 20 december 2021 is het Besluit van 13 december 2021 tot wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in verband met kleine beleidsmatige, technische en redactionele wijzigingen (Verzamelbesluit SZW 2022) uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 629 (Stb. 2021, 629). Dit verzamelbesluit omvat een aantal wijzigingen op het beleidsterrein van het Ministerie van ...
LEES VERDER

Verzamelwet SZW 2022 in het Staatsblad. Bevat onder meer wijzigingen van de Wet ongevallenverzekering BES en van de Arbeidswet 2000 BES (Caribisch Nederland)

Op 20 december 2021 is de Wet van 15 december 2021 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2022) uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 627 (Stb. 2021, 627). Deze wet wijzigt een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: SZW). De wijzigingen betreffen zowel de arbeidswetgeving, ...
LEES VERDER

Wetsvoorstellen Belastingplan 2022 en Overige fiscale maatregelen 2022 aangenomen door de Eerste Kamer (Nederland)

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen Belastingplan 2022 (35 927) en Overige fiscale maatregelen 2022 (35 928) op 21 december 2021 na stemmingen bij zitten en opstaan aangenomen. Klik hier respectievelijk hier voor de pagina’s op de website van de Eerste Kamer met betrekking tot de wetsvoorstellen. Afgelopen dinsdag, 21 december 2021, is op rijksoverheid.nl een nieuwsbericht verschenen met een overzicht van de belangrijkste belastingwijzigingen voor (Europees) Nederland per 1 januari 2022 ...
LEES VERDER

Toelichting openbaar lichaam op stand van zaken nieuwe toeristenbelasting Bonaire: streven is om de verordening vóór einde eerste kwartaal 2022 in te laten gaan (Bonaire)

Het openbaar lichaam Bonaire heeft op de website informatie gegeven over de stand van zaken met betrekking tot de beoogde nieuwe toeristenbelasting. Daarbij is aangegeven dat de oorspronkelijke streefdatum van 1 januari 2022 niet meer wordt gehaald. Het streven is nu om de nieuwe verordening voor het einde van het eerste kwartaal 2022 in te laten gaan. Dit is op 21 december jl. bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website ...
LEES VERDER

Wijziging eilandsverordening afvalwaterheffing Bonaire vastgesteld door de Eilandsraad (Bonaire)

De ontwerp-eilandsverordening tot wijziging van de Eilandsverordening afvalwaterheffing Bonaire 2021 (AB 2020, no. 11) is op woensdag 15 december 2021 behandeld en vastgesteld in de Eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire, rekening houdend met een amendement en een subamendement. De eilandsverordening is beoogd in werking te treden per 1 januari 2022. Publicatie in het Afkondigingsblad van Bonaire dient nog plaats te vinden (per datum van opmaak van dit artikel was ...
LEES VERDER

Kabinet verlengt coronasteun ondernemers Europees Nederland tot en met maart 2022. Situatie in Caribisch Nederland geeft op dit moment geen aanleiding tot maatregelen, maar ingeval de lokale omstandigheden wijzigen zal het kabinet niet aarzelen vergelijkbare maatregelen te nemen (Caribisch Nederland)

Ondernemers, bedrijven en werkenden hebben in ieder geval tot 14 januari te maken met de aangescherpte coronamaatregelen [in Europees Nederland; red. CFN]. Die beperken de ruimte om te ondernemen. Om hen in deze periode te helpen verlengt het kabinet het economisch steunpakket. Hiervoor trekt het kabinet 4,4 miljard euro uit. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl, naar aanleiding van een kamerbrief hierover van 14 december 2021. Dit geldt ...
LEES VERDER

Mededeling van de staatssecretaris van SZW over de herziening van het ongevallengeld op grond van de Wet ongevallenverzekering BES per 1 januari 2022 (Caribisch Nederland)

Op 13 december 2021 is de Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2021, 2021-0000180293, over de herziening van het ongevallengeld op grond van de Wet ongevallenverzekering BES per 1 januari 2022, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 48110 (Stcrt. 2021, 48110). De staatssecretaris deelt hierin het volgende mede: “Indien het bij koninklijke boodschap van 27 augustus 2021 ingediende ...
LEES VERDER

Besluit van de staatssecretaris van SZW tot wijziging van beleidsregels betreffende de uitvoering van wet- en regelgeving SZW in Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

Op 13 december 2021 is het Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 november 2021, 2021-0000180015, tot wijziging van beleidsregels betreffende de uitvoering van wet- en regelgeving SZW in Caribisch Nederland, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 47538 (Stcrt. 2021, 47538). Artikel I van de onderhavige regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte ...
LEES VERDER

Wijziging eilandsverordening afvalwaterheffing Bonaire vandaag (14 december 2021) in openbare vergadering van de Eilandsraad (Bonaire)

De ontwerp-eilandsverordening (met nota van wijziging) tot wijziging van de Eilandsverordening afvalwaterheffing Bonaire 2021 (AB 2020, no. 11) wordt vandaag – dinsdag 14 december 2021 – behandeld in de Eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire en is ook ter vaststelling geagendeerd. De meningsvormende raadsvergadering (MVR) vangt aan om 18.00 uur (klik hier voor de oproep op de website van de Eilandsraad). De besluitvormende raadsvergadering (BVR) vangt aan om 20.00 uur ...
LEES VERDER

Regeling tot wijziging van bedragen en vaststelling van percentages en bedragen ten gevolge van de consumentenprijsindexcijfers voor 2022 voor Caribisch Nederland en tot vaststelling van de premiepercentages voor de werknemersverzekeringen en volksverzekeringen BES (Caribisch Nederland)

Op 13 december 2021 is de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 november 2021, 2021-169224, tot wijziging van bedragen en vaststelling van percentages en bedragen ten gevolge van de consumentenprijsindexcijfers voor 2022 voor Caribisch Nederland en tot vaststelling van de premiepercentages voor de werknemersverzekeringen en volksverzekeringen BES, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 47536 (Stcrt. 2021, 47536). Jaarlijks vindt ...
LEES VERDER

Verhoging meldingsgrens voor girale transacties bij banken (Caribisch Nederland)

Op 3 december 2021 is de Regeling van de Minister van Financiën van 25 november 2021, 2021-0000226597, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES ter verhoging van de meldingsgrens voor girale transacties bij banken, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 48252 (Stcrt. 2021, 48252). Deze regeling wijzigt de Regeling ter voorkoming van witwassen en ...
LEES VERDER

Wijziging Organisatiebesluit Ministerie van Financiën 2020 wegens de oprichting van de inspectie op de domeinen belastingen, toeslagen en douane (Nederland)

Op 7 december 2021 is de Regeling van de Minister van Financiën van 29 november 2021 (2021-234229), houdende wijziging van het Organisatiebesluit Ministerie van Financiën 2020 wegens de oprichting van de inspectie op de domeinen belastingen, toeslagen en douane, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 48628 (Stcrt. 2021, 48628). Op basis van het advies ‘Toezicht als tegenkracht’ hebben de Staatssecretarissen van Financiën, mede namens ...
LEES VERDER

Minimumloon en uitkeringen in Caribisch Nederland stijgen per 1 januari 2022 (Caribisch Nederland)

Per 1 januari 2022 verhoogt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het minimumloon op Bonaire, Saba en Sint Eustatius met 10 procent. De inflatie is hierin meegenomen. De bedragen van de uitkeringen zoals het AOV-pensioen en de Onderstand stijgen mee. Dit is gisteren bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) of klik hier voor de algemene informatiepagina op de website van RCN ...
LEES VERDER

Cft adviseert bij ontwerpbegroting 2022 van Sint Eustatius om een aanduiding van de lokale lastendruk en een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid op te nemen (Sint Eustatius)

Bij brief d.d. 6 december 2021 aan de regeringscommisaris van het openbaar lichaam Sint Eustatius (OLSE) heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) advies uitgebracht bij de ontwerpbegroting (OB) voor het dienstjaar 2022. De brief bevat vanzelfsprekend ook passages inzake lokale heffingen. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Het Cft heeft begrepen dat de OB tot stand is gekomen door een intensief proces waarin ...
LEES VERDER

Qredits overhandigt rapport Small Business Index 2021 aan gezaghebber en gedeputeerde. “Verschil tussen de impact van Covid-19 op ondernemers op Bonaire en ondernemers op de andere twee eilanden” (Bonaire)

Qredits heeft het rapport “Small Business Index 2021” overhandigd aan gezaghebber Rijna en gedeputeerde Thielman. Qredits, ONL voor ondernemers en HU Kenniscentrum Digital Business & Media hebben onderzoek gedaan naar de impact van Covid-19 op kleine en middelgrote ondernemers op Bonaire, Curacao en Aruba. Milagros Blanken, branch manager van Qredits op Bonaire, heeft onlangs een presentatie over de ‘highlights’ van het onderzoek gehouden voor gezaghebber Edison Rijna en gedeputeerde Hennyson ...
LEES VERDER

NvW op het ontwerp tot wijziging van de eilandsverordening afvalwaterheffing Bonaire: additioneel jaarlijks vast tarief te heffen van toeristische accomodaties en van bedrijven waar voor de verkoop bestemde spijzen in een keuken worden bereid (Bonaire)

Op 1 december 2021 is een nota van wijziging (NvW) op de ontwerp-eilandsverordening tot wijziging van de Eilandsverordening afvalwaterheffing Bonaire 2021 (AB 2020, no. 11) aangeboden aan de Eilandsraad van Bonaire. De ontwerp-eilandsverordening stond geagendeerd voor behandeling in een vergadering van de vaste commissie B&O van de Eilandsraad op dinsdag 7 december 2021 ten behoeve van een toelichting op het ontwerp, zo blijkt uit de oproep [externe link] op de ...
LEES VERDER

Hof sluit zich aan bij de uitspraak van het Gerecht dat voor het speelvergunningsrecht bij speelautomaten met een billacceptor, de zogenoemde ‘bill drop’ als ‘brutobedrag der ontvangsten’ van het casino dient te worden aangemerkt. Beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt ook bij het Hof niet

Samenvatting zaak In deze zaak op het gebied van het door het openbaar lichaam Bonaire geheven speelvergunningsrecht is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende, gevestigd te Bonaire, is ter zake van de exploitatie van hazardspelen een vergunning verleend. Belanghebbende exploiteert een casino, waarin speelautomaten met zogenoemde billacceptors zijn opgesteld. Daarbij dient de speler een bankbiljet in de billacceptor in te voeren, waarna de speler ...
LEES VERDER