Formulieren ‘Verzoek om vestigingsplaatsbeschikking’ en ‘Verzoek om 50%-beschikking’ op de website van de Belastingdienst CN in verband met de m.i.v. 1 januari 2024 gewijzigde voorwaarden voor de toepassing van de opbrengstbelasting voor houdstervennootschappen (Caribisch Nederland)

Op donderdag 4 juli 2024 is het formulier ‘Verzoek om vestigingsplaatsbeschikking’ als bedoeld in artikel 5.2 lid 2 van de Belastingwet BES op de website van de Belastingdienst CN geplaatst (klik hier om rechtstreeks naar de betreffende pagina op de website van de dienst te gaan). En op dinsdag 9 juli 2024 is het formulier ‘Verzoek om 50%-beschikking’ als bedoeld in artikel 5.2 lid 3 van de Belastingwet BES (situatie ...

Tweede druk van het ‘Handboek Startende onderneming’ en aanmeldingsformulier ‘Startende onderneming’ op de website van de Belastingdienst CN (Caribisch Nederland)

Gisteren, donderdag 4 juli 2024, is een tweede druk van het ‘Handboek Startende onderneming’ gepubliceerd op de website van de Belastingdienst CN: klik hier om rechtstreeks naar de betreffende pagina op de website van de dienst te gaan. Ook is daarbij het formulier ‘Startende onderneming BV, NV of andere rechtspersoon’ op de website van de Belastingdienst CN gepubliceerd: klik hier om rechtstreeks naar de betreffende pagina op de website van ...

App BerichtenboxCN gelanceerd, digitale postbus voor overheidsdiensten in Caribisch Nederland. Belastingdienst CN eerste dienst die gebruik maakt van de app, gestart wordt met berichten van de afdeling Heffing, later volgt de afdeling Inning (Caribisch Nederland)

Op 1 juli 2024 is de app BerichtenboxCN gelanceerd. BerichtenboxCN is een app voor overheidsdiensten in Caribisch Nederland. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst CN en een nieuwsbericht op de website van de Belastingdienst CN. Verder uit het nieuwsbericht: Belastingdienst CN eerste dienst die gebruikt maakt van de app De Belastingdienst CN is de eerste dienst die gebruikt maakt van de app BerichtenboxCN. “Je ...

Nieuwsbericht openbaar lichaam Bonaire inzake de per 1 juli 2024 ingaande wijzigingen van de Toeristenbelastingverordening (Bonaire)

Op de website van het openbaar lichaam Bonaire is een nieuwsbericht verschenen inzake de wijzigingen in de Toeristenbelastingverordeningen Bonaire 2022 die met ingang van 1 juli 2024 (aanstaande maandag) in werking treden. Hierbij attenderen wij u op dat nieuwsbericht. Zoals wij rapporteerden met dit artikel in het CFN van 12 juni 2024 werd op 11 juni 2024 de ontwerpeilandsverordening tot wijziging van de Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022 aangenomen door de eilandsraad ...

Wijziging Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022 aangenomen door de Eilandsraad (Bonaire)

De ontwerpeilandsverordening tot wijziging van de Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022 is gisteren door de eilandsraad van Bonaire aangenomen (klik hier om naar een video van de eilandsraadvergadering te gaan). De ontwerpeilandsverordening werd op 29 mei 2024 aangeboden aan de eilandsraad en werd op dinsdag 4 juni behandeld in een vergadering van de vaste commissievergadering B&O van de eilandsraad. Bij die commissievergadering is op de website van de eilandsraad deze powerpoint-presentatie geplaatst ...

Ontwerpeilandsverordening tot wijziging van de Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022 op dinsdag 11 juni in besluitvormende vergadering van de Eilandsraad (Bonaire)

De ontwerpeilandsverordening tot wijziging van de Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022 (AB 2022 no. 11) staat voor volgende week dinsdag 11 juni geagendeerd voor behandeling in een besluitvormende vergadering van de eilandsraad van Bonaire, zo blijkt uit de agendering op de website van de eilandsraad (zie agendapunt 8). De vergadering vangt aan om 16.00 uur in het Passangrahan. De ontwerpeilandsverordening is door het bestuurscollege bij brief d.d. 29 mei 2024 aangeboden aan ...

Jaarrekening 2023 van het openbaar lichaam Bonaire: lokale heffingen uitgelicht (Bonaire)

Bij brief d.d. 20 mei 2024 heeft het bestuurscollege de jaarstukken 2023 van het openbaar lichaam Bonaire ter vaststelling aangeboden aan de Eilandsraad. De jaarrekening zal aanstaande dinsdag 4 juni worden behandeld in een vergadering van de vaste commissie B&O van de eilandsraad, zo blijkt uit de oproep op de website van de Eilandsraad. LOKALE HEFFINGEN Algemeen Het jaar 2023 is afgesloten met een negatief resultaat van USD 3,4 miljoen ...

Aanhoudingen voor onder meer belastingfraude (Caribisch Nederland)

Op dinsdag 28 mei 2024 heeft Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) twee verdachten aangehouden voor onder meer belastingfraude. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het Openbaar Ministerie (OM). Kort na de aanhoudingen zijn door de rechter-commissaris huiszoekingen verricht in een bedrijfspand en twee woningen. Ook is op meerdere vermogensbestanddelen beslag gelegd. De aanhoudingen en de huiszoekingen vonden plaats in verband met een strafrechtelijk onderzoek  genaamd “Holmpton” ...

Bekendmaking Belastingdienst CN over afhandeling aangifte inkomstenbelasting (Caribisch Nederland)

Als de belastingplichtige de aangifte inkomstenbelasting  2023 vóór 15 mei heeft ingediend, zal de Belastingdienst CN ervoor zorgen dat de aangifte uiterlijk 1 november is afgehandeld. Als een belastingplichtige recht heeft op teruggave, ontvangt men die dan ook. Als de belastingplichtige recht heeft op teruggave, zal hij/zij die dan ook ontvangen. Zo staat, enigszins geparafraseerd, in een flyer van de Belastingdienst CN die is geplaatst op de Facebookpagina van de ...

Opleiding aspiranten Douane/CN in volle gang (Caribisch Nederland)

Aspiranten van de Douane/CN zijn druk in de weer met hun opleiding om volwaardig douaneambtenaar te worden. Zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Belastingdienst CN. De opleiding is in oktober 2023 van start gegaan en heeft een duur van 9 maanden, waarbij rekening gehouden is met de schoolvakanties en vrije dagen. De 10 aspiranten volgen de Taakgerichte C-opleiding die uit drie hoofdonderdelen bestaat: de module ...

Derde periodiek wetgevingsoverzicht CN aangeboden aan de Tweede Kamer: bijna 300 wetten geldig in Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 25 april 2024 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) een derde periodiek wetgevingsoverzicht inzake Caribisch Nederland toegezonden aan de Tweede Kamer met daarbij een totaaloverzicht en een infographic van de wetgeving die (deels) voor Caribisch Nederland geldt. Hierbij attenderen wij u op deze documentatie. Het doel van het derde periodiek wetgevingsoverzicht is vooral om Caribisch Nederland te laten weten welke wet- en ...

Toezicht en controle op water door ketenpartners Multidisciplinaire Maritieme Hub Bonaire tijdens festiviteiten Dia di Rincon. Douane houdt toezicht op grensoverschrijdend goederenverkeer (Caribisch Nederland, Bonaire)

De ketenpartners van de Multidisciplinaire Maritieme Hub Bonaire (MMHB) zijn ook dit jaar tijdens de festiviteiten rondom de viering van Dia di Rincon op Bonaire weer actief met betrekking tot het veilig houden van de wateren rondom Bonaire. Zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Belastingdienst CN. De Douane, de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Kustwacht, Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) en het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) ...

Openbaar lichaam Bonaire met belangrijke informatie voor bezoekers over de toeristenbelasting (Bonaire)

Op de website van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) is een nieuwsbericht geplaatst met belangrijke informatie voor bezoekers van Bonaire over de toeristenbelasting (visitor entry tax). In het nieuwsbericht wordt nog eens naar voren gebracht dat alle niet-ingezetenen die Bonaire bezoeken, zowel per vliegtuig als per plezierboot, vóór aankomst op het eiland toeristenbelasting moeten betalen. De toeristenbelasting bedraagt in beginsel $75 per persoon voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder; ...

Factsheet RCN-unit SZW voor werkgevers over de stijging van het wettelijk minimumloon vanaf 1 juli 2024, de per 1 januari 2024 verlaagde werkgeverspremies en de belastingvrije som in 2024 (Caribisch Nederland)

Op 18 april 2024 heeft de RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid een factsheet geplaatst op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) met informatie voor werkgevers over de stijging van het wettelijk minimumloon met ingang van 1 juli 2024, de per 1 januari 2024 verlaagde werkgeverspremies en de belastingvrije som in 2024. Hierbij attenderen wij u op deze factsheet. [Later toegevoegd: Zie ook de op 22 april 2024 op ...

Voorlopige inhoud Belastingplan BES eilanden 2025 bekendgemaakt (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 16 april 2024 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de derde Fiscale Beleids- en Uitvoeringsagenda van het huidige kabinet aangeboden aan de Tweede Kamer. Met deze agenda informeert de staatssecretaris de Kamer over de koers die hij als staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst van het kabinet Rutte IV heeft ingezet op het gebied van belastingbeleid en de uitvoering daarvan. Verder geeft deze agenda inzicht in de ...

Voorhang ontwerpbesluit houdende wijziging van de Belastingregeling voor het land Nederland: herstel van een tweetal foutieve verwijzingen naar de Wet Vpb 1969 (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 9 april 2024 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) bij wijze van ‘voorhang’ het ontwerpbesluit tot wijziging van de Belastingregeling voor het land Nederland in verband met het herstel van een tweetal foutieve verwijzingen naar de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. De voorhang houdt verband met het aanstaande Eindejaarsbesluit 2024. De voorlegging geschiedt in het kader ...

Wijziging onderstand BES, AOV BES, AWW BES, OV BES, ZV BES en minimumlonen BES: bijzondere verhoging per 1 juli 2024 van uitkeringen en tegemoetkomingen (Caribisch Nederland)

Op 4 april 2024 is de Regeling van de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen van 26 maart 2024, 2024-0000077334, tot wijziging van het Besluit onderstand BES, de Wet algemene ouderdomsverzekering BES, de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, de Wet minimumlonen BES, de Wet ongevallenverzekering BES en de Wet ziekteverzekering BES in verband met de beleidsmatige vaststelling van bedragen voor Caribisch Nederland, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk ...

Staatssecretaris informeert de Eerste Kamer over de koopkrachteffecten van de verlaging van de doelmatigheidsmarge van de gebruikelijkloonregeling op het netto-inkomen van DGA’s op de BES, n.a.v. motie-Holterhues (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 3 april 2024 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de Eerste Kamer geïnformeerd over het onderzoek naar de koopkrachteffecten die de verlaging van de zogenoemde ‘doelmatigheidsmarge’ heeft op het netto-inkomen uit een ‘gebruikelijk loon’ en een winstuitkering (dividend) van ondernemers met een BV of NV op de BES-eilanden en de toetsing daarvan aan het bestaansminimum. Met het Belastingplan BES eilanden 2024 (Stb. 2023, 500) is, ...

Heffingsambtenaar is bij opleggen aanslagen verhuurbelasting motorrijtuigen (VBM) uitgegaan van een te hoge schatting van het aantal verhuurde auto’s. Gerecht vermindert de aanslagen en de boetes overeenkomstig een gecorrigeerde schatting. Overigens veronderstelt het Gerecht dat hetgeen is bepaald in het Besluit bestuurlijke boetes BES eveneens van toepassing is ter zake van de heffing van VBM

Samenvatting zaak In deze Bonairiaanse zaak is het volgende aan de orde. Wegens het uitblijven van aangiften, ondanks dat belanghebbende daartoe op regelmatige wijze is uitgenodigd, heeft de heffingsambtenaar op 31 januari 2023 aanslagen verhuurbelasting motorrijtuigen (VBM) over de tijdvakken gelegen in de periode 1 januari 2022 tot 1 juli 2022 opgelegd. Gelijktijdig met de aanslagen zijn boetes opgelegd. Belanghebbende heeft tegen de aanslagen en boetes bezwaar gemaakt, maar de ...

Alsnog inhoudelijke behandeling door het Gerecht nadat de zaak door het Hof is teruggewezen. Eigenaar van gestolen auto heeft autoverzekering niet stopgezet en heeft verzuimd tijdig melding te doen van beëindiging belastingplicht: voor het gehele jaar aangemerkt als houder van de auto en motorrijtuigenbelasting verschuldigd

Samenvatting zaak In deze Bonairiaanse zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende, een besloten vennootschap (B.V.), is door het Openbaar Lichaam Bonaire (hierna: OLB) ter zake van een auto een aanslag motorrijtuigenbelasting (MRB) voor het jaar 2018 opgelegd. Belanghebbende heeft op 15 januari 2019 een brief gestuurd aan het OLB waarin onder andere bezwaren worden geuit tegen het feit dat het OLB haar of de directeur-grootaandeelhouder (DGA) als ...

Gerecht oordeelt dat de aanslag vastgoedbelasting terecht aan de ‘revocable trust’ als eigenaar van de onroerende zaak is opgelegd. Eigenwoningvrijstelling niet van toepassing omdat sprake is van een afgescheiden vermogen van dat van de trustee

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is een ‘revocable trust’ opgericht naar het recht van de staat North Carolina (Verenigde Staten). De persoon ‘A’ is ‘settler’ en ‘trustee’ van belanghebbende. Belanghebbende heeft een onroerende zaak gelegen te Bonaire in eigendom, zijnde een eigendomsperceel grond, groot 800 vierkante meter met daarop een woning. De woning staat A als hoofdverblijf ter beschikking. Aan belanghebbende ...

Toelichting tweede evaluatie Toeristenbelastingverordening Bonaire op 26 maart in commissie B&O van de Eilandsraad (Bonaire)

Op dinsdag 26 maart 2024 zal tijdens een vergadering van de vaste commissie B&O van de eilandsraad van Bonaire een toelichting worden gegeven op de tweede evaluatie van de Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022 en de startnota aangaande de voorgenomen wijziging. Zo blijkt uit de agendering op de website van de eilandsraad (zie agendapunt 12). De onderhavige tweede evaluatie van de Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022 werd door het bestuurscollege bij brief d.d. 30 ...

Handboek Loonheffingen 2024 (versie maart 2024) op website Belastingdienst CN (Caribisch Nederland)

Gisteren, donderdag 21 maart 2024, is het Handboek Loonheffingen 2024 (versie maart 2024) op de website van de Belastingdienst CN geplaatst. Hierbij attenderen wij u op de publicatie van deze versie van het handboek. Zie de volgende link naar de pagina op de website van de Belastingdienst CN met betrekking tot het Handboek Loonheffingen 2024 (versie maart 2024): Handboek Loonheffingen 2024 (versie maart 2024). Of klik hier voor een pdf ...

Aangiftebiljet A 2023 inkomstenbelasting ook op website Belastingdienst CN (Caribisch Nederland)

Op 15 maart 2024 is het aangiftebiljet A 2023 inkomstenbelasting op de website van de Belastingdienst CN geplaatst. Hierbij attenderen wij u op de publicatie van dit aangiftebiljet A. Het aangiftebiljet B 2023 inkomstenbelasting, voor belastingplichtigen die niet in Caribisch Nederland wonen, was ook al op de website van de Belastingdienst CN geplaatst (zie dit artikel in het CFN van 15 maart jl.). Eerder werden reeds de toelichting op het ...

Aangiftebiljet B 2023 inkomstenbelasting op website Belastingdienst CN (Caribisch Nederland)

Op 14 maart 2024 is het aangiftebiljet B 2023 inkomstenbelasting op de website van de Belastingdienst CN geplaatst. Dit betreft het aangiftebiljet inkomstenbelasting over het jaar 2023 voor belastingplichtigen die niet in Caribisch Nederland wonen. Hierbij attenderen wij u op de publicatie van dit aangiftebiljet. Eerder werden reeds de toelichting op het aangiftebiljet inkomstenbelasting A 2023 en het formulier verzoek uitstel IB 2023 op de website van de Belastingdienst CN ...

Ook het Hof is van oordeel dat de voor de motorrijtuigenbelasting als ‘houder’ aangemerkte eigenaar van de gestolen auto niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij voor de eerste drie kwartalen van 2019 de belasting niet verschuldigd is

Samenvatting zaak In deze Bonairiaanse zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is door het Openbaar Lichaam Bonaire ter zake van een auto een aanslag motorrijtuigenbelasting (MRB) over het jaar 2019 opgelegd. Belanghebbende stelt zich evenwel op het standpunt dat de auto eind juli 2018, nadat hij daarop de nummerplaat had bevestigd, voor de tweede keer is gestolen en dat hij de auto pas weer terug heeft gevonden ...

Joint statement Customs Caribbean Netherlands and Statia Government on the situation at the harbour (Caribisch Nederland)

On the website of the public entity Statia (openbaar lichaam Sint Eustatius) a joint statement by Customs Caribbean Netherlands (Douane Caribisch Nederland) and the local government of the public entity Statia has been published on the ‘situation’ that took place last week at the harbour of Statia. The situation resulted in customs officers withholding their labour which had an impact on the clearing of goods from the port. According to the ...

Uit reactie Cft op 4e UR 2023 van Bonaire: baten motorrijtuigenbelasting en grondbelasting ontbreken, cruise pax opbrengsten overhevelen naar de categorie belastingen (Bonaire)

Bij brief d.d. 29 februari 2024 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de vierde uitvoeringsrapportage 2023 van het OLB. De reactie van het Cft bevat ook enkele passages inzake belastingaangelegenheden. Hieronder hebben wij enkele relevante passages opgenomen. Oordeel Tot en met het vierde kwartaal van 2023 realiseert Bonaire een voorlopig ...

Mededeling Belastingdienst CN over afhandeling aangifte inkomstenbelasting (Caribisch Nederland)

Als de aangifte inkomstenbelasting  2023 vóór 15 mei is ingediend, zal de Belastingdienst CN ervoor zorgen dat de aangifte uiterlijk 1 november is afgehandeld. Als een belastingplichtige recht heeft op teruggave, ontvangt men die dan ook. Zo kan, enigszins geparafraseerd, worden afgeleid uit een bekendmaking op de website van de belastingdienst. In het nieuwsbericht geeft de belastingdienst aan dat de dienst het tijdig (online) doen van aangifte stimuleert zodat de ...

Formulier ‘verzoek om 50%-beschikking m.i.v. 1-1-2024’ als bedoeld in artikel 5.2 lid 3 sub van de Belastingwet BES op de website van de Belastingdienst CN. Houdt verband met de gewijzigde voorwaarden voor de toepassing van de opbrengstbelasting voor houdstervennootschappen (Caribisch Nederland)

Deze week is het formulier ‘verzoek om 50%-beschikking m.i.v. 1-1-2024’ op de website van de Belastingdienst CN geplaatst. Klik hier om rechtstreeks naar de betreffende pagina op de website van de dienst te gaan. Het betreft in casu een formulier voor een verzoek door een lichaam aan de Inspecteur tot afgifte van een beschikking als bedoeld in artikel 5.2 lid 3 (onderdeel b) van de Belastingwet BES, waarin de Inspecteur ...