Overzicht van in voorbereiding zijnde ontwerpverdragen waarover wordt onderhandeld, peildatum 31 maart 2018. Belastingverdrag Curaçao-San Marino in onderhandeling. Belastingverdrag Curaçao-Chili en fiscale inlichtingenverdrag Curaçao-Colombia niet meer op de lijst

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft met een brief van 9 april 2018 aan de Tweede Kamer de lijst van in voorbereiding zijnde verdragen waarover thans wordt onderhandeld, met als peildatum 31 maart 2018, aangeboden. Deze lijst bevat, naast onder meer een aantal investeringsverdragen en luchtvaartverdragen die van belang zijn voor de Caribische delen van ...
LEES VERDER

Rapportage stand van zaken verdragen die naar verwachting in 2018 ter goedkeuring worden overgelegd. Belastingverdrag Curaçao-Malta wacht nog steeds op aanpassing MvT naar aanleiding van advies Raad van State

Bij brief van 19 maart 2018 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer een overzicht verstrekt van tot stand gekomen verdragen, waarbij partij worden van het Koninkrijk tot de reële mogelijkheden behoort, maar die nog niet ter goedkeuring zijn ingediend, met als peildatum 1 januari 2018. Daarbij wordt ook een opgave van ...
LEES VERDER

Douaneverdrag met Angola (inclusief gelding voor de Caribische delen van het Koninkrijk) met het oog op stilzwijgende goedkeuring overgelegd aan de Staten van Curaçao

Bij brief van 18 januari 2018 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste en tweede lid, en artikel 5, eerste en tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, met het oog op de stilzwijgende goedkeuring het op 10 april 2017 te Luanda tot stand gekomen Verdrag tussen ...
LEES VERDER

Territoriale uitbreiding douaneverdrag met Mauritius tot de Caribische delen van het Koninkrijk met het oog op stilzwijgende goedkeuring overgelegd aan de Staten van Curaçao

Bij brief van 18 januari 2018 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste en tweede lid, en artikel 5, eerste en tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, met het oog op de stilzwijgende goedkeuring het op 13 maart 2008 te Port Louis tot stand gekomen Verdrag ...
LEES VERDER

Overzicht van ontwerpverdragen per 31 december 2017

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft met een brief van 9 januari 2018 aan de Tweede Kamer de lijst van in voorbereiding zijnde verdragen waarover thans wordt onderhandeld, met als peildatum 31 december 2017, aangeboden. Deze lijst bevat, naast onder meer een aantal investeringsverdragen en luchtvaartverdragen die van belang zijn voor de Caribische delen van ...
LEES VERDER

Douanebijstandsverdrag met Verenigde Arabische Emiraten in werking getreden. Gelding voor het gehele Koninkrijk

Op 1 december 2017 is het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (’s-Gravenhage, 9 juni 2015) (Trb. 2015, 103; Trb. 2017, 201) in werking getreden. Zo blijkt uit de bekendmaking daarvan in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden van 28 december 2017, jaargang 2017 nr ...
LEES VERDER

Overzicht van ontwerpverdragen per 30 september 2017

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft op 10 oktober 2017 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal de lijst van in voorbereiding zijnde verdragen waarover thans wordt onderhandeld, met als peildatum 30 september 2017, aangeboden. Deze lijst bevat, naast onder meer een aantal investeringsverdragen en luchtvaartverdragen die van belang zijn voor de Caribische delen van het ...
LEES VERDER

Territoriale uitbreiding douaneverdrag met Mauritius tot Caribische delen van het Koninkrijk – Nederlandse vertaling

Op 13 oktober 2017 is in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2017, nr. 170 (Trb. 2017, 170) de vertaling gepubliceerd van de op 23 juni 2017 te Port Louis tot stand gekomen Notawisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Mauritius inzake een uitbreiding tot Aruba, Curaçao, Sint Maarten en het Caribische deel ...
LEES VERDER

Territoriale uitbreiding douaneverdrag met Mauritius tot Caribische delen van het Koninkrijk – publicatie en details

In het CFN van 1 september 2017, nr. 2017/31, berichtten wij reeds dat op 23 juni 2017 een Notawisseling heeft plaatsgevonden tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Mauritius inzake een territoriale uitbreiding tot Aruba, Curaçao, Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland (Bonaire, Sint Eustatius and Saba) van het Verdrag tussen het ...
LEES VERDER

Territoriale uitbreiding douaneverdrag met Mauritius tot Caribische delen van het Koninkrijk

Op 23 juni 2017 heeft een Notawisseling plaatsgevonden tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Mauritius inzake een uitbreiding tot Aruba, Curaçao, Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland (Bonaire, Sint Eustatius and Saba) van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Mauritius inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (Port ...
LEES VERDER

Overzicht van ontwerpverdragen per 31 december 2016

  De Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken heeft op 4 januari 2017 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal de lijst van in voorbereiding zijnde verdragen waarover thans wordt onderhandeld, met als peildatum 31 december 2016, aangeboden. Deze lijst bevat, naast onder meer een aantal investeringsverdragen en luchtvaartverdragen die van belang zijn voor de Caribische delen ...
LEES VERDER