Belastingverdrag Nederland – Zambia (ook voor Caribisch Nederland) treedt op 31 maart 2018 in werking

De bepalingen van het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Zambia zullen op 31 maart 2018 in werking treden. Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden zal het Verdrag gelden voor het Europese en het Caribische deel van Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Zie artikel 3, eerste lid, onderdeel b. van het Verdrag. De Wet van 8 ...
LEES VERDER

Opmerkelijke kwalificering Curaçao in studie over ATP indicatoren

Op 7 maart 2018 is op de website van de Europese Commissie het verschijnen bekend gemaakt van een nieuwe studie (final report) over Aggressive tax planning indicators (hierna: het rapport) in de serie Taxation Papers. De Taxation Papers worden geschreven door de staf van het Directorate-General for Taxation and Customs Union van de Europese Commissie ...
LEES VERDER

Vragen Tweede Kamer over voorbehouden van Curaçao bij Multilateraal Anti-BEPS verdrag en over het niet medegelding hebben voor Aruba en Sint Maarten

De vaste commissie voor financiën van de Tweede Kamer heeft verslag uitgebracht van haar bevindingen met betrekking tot het Wetsvoorstel ter goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194) ...
LEES VERDER

Nederlandse Ministerie van Financiën maakt bekend met welke landen in 2018 gesprekken voor belastingverdragen te willen (her)starten of reeds geïnitieerde gesprekken te zullen voortzetten

In een artikel in het CFN van 19 januari 2018, nr. 2018/02, maakten wij melding van de lijst van in voorbereiding zijnde verdragen waarover thans wordt onderhandeld, met als peildatum 31 december 2017, die de Minister van Buitenlandse Zaken met een brief van 9 januari 2018 aan de Tweede Kamer aangeboden. In een nieuwsbericht van ...
LEES VERDER

Douane: wijzigingen van oktober 2017 in de TIR-overeenkomst in het Tractatenblad

In het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden van 29 januari 2018, jaargang 2018, nr. 18 (Trb. 2018,  18) zijn de wijzigingen gepubliceerd die de Commissie van Beheer in overeenstemming met artikel 59, eerste en tweede lid, van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst, hierna: de Overeenkomst) ...
LEES VERDER

Cassatieberoep ongegrond in Nederlandse zaak waarin het Hof oordeelde dat belanghebbende inwoner was van Nederland, zowel voor de BRK als voor het Belastingverdrag Nederland-Singapore – Nederlandse zaak

Samenvatting zaak In dit arrest beoordeelt de Hoge Raad een zaak waarin belanghebbende, een naar Nederlands recht opgerichte beleggingsvennootschap, beroep in cassatie heeft aangetekend tegen de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag (hierna: het Hof) van 4 mei 2016, nr. BK14/00350 (ECLI:NL:GHDHA:2016:1604), in welke uitspraak het Hof heeft geoordeeld dat belanghebbende in het onderhavige jaar ...
LEES VERDER

Overzicht van ontwerpverdragen per 31 december 2017

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft met een brief van 9 januari 2018 aan de Tweede Kamer de lijst van in voorbereiding zijnde verdragen waarover thans wordt onderhandeld, met als peildatum 31 december 2017, aangeboden. Deze lijst bevat, naast onder meer een aantal investeringsverdragen en luchtvaartverdragen die van belang zijn voor de Caribische delen van ...
LEES VERDER

Voorbehouden van Curaçao bij Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving

In het CFN van 22 december 2017, nr. 2017/50, maakten wij melding van het toetreden door Curaçao tot het Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting) (Parijs, 24 november 2016, Trb. 2017, ...
LEES VERDER

Beantwoording staatssecretaris over weigering van de dienstverlening aan US persons in relatie tot FATCA

Bij een brief van 13 december 2017 stuurt de staatssecretaris van Financiën de antwoorden op de vragen van het Tweede Kamerlid De Vries over weigering van de dienstverlening aan US persons in relatie tot de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Klik hier om naar de brief te gaan. Zie voor dit dossier ook: CFN ...
LEES VERDER

Goedkeuringsvoorstel Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving aangeboden aan Tweede Kamer

Op 19 december 2017 heeft de staatssecretaris van Financiën het wetsvoorstel ter goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting) (Trb ...
LEES VERDER

Inwerkingtreding wijziging belastingverdrag Oezbekistan met aanpassing territoriale uitbreidingsartikel in Tractatenblad

In het CFN van 1 december 2017, nr. 2017/46, maakten wij er reeds melding van dat op 31 december 2017 het op 6 februari 2017 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oezbekistan tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan ...
LEES VERDER

Nederlandse vertaling Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving in Tractatenblad

De Nederlandse vertaling van het Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Parijs, 24 november 2016) (Trb. 2017, 86) (hierna: het Verdrag) is op 13 december 2017 uitgegeven in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2017, nr. 194 (Trb. 2017, 194). De Engelse tekst van ...
LEES VERDER

Goedkeuringswet belastingverdrag Nederland – Zambia (ook voor Caribisch Nederland) in Staatsblad

De Wet van 8 november 2017 van het op 15 juli 2015 te Addis Abeba tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zambia tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van ontgaan van belasting met betrekking tot belasting naar het inkomen (Trb. 2015, 113 en Trb. 2016, 47 ...
LEES VERDER

Verdrag met El Salvador inzake vrij verrichten betaalde werkzaamheden door afhankelijke gezinsleden van diplomatiek personeel op 1 december 2017 in werking getreden. Geldt ook voor Aruba en Curaçao. Gezinsleden wel onderworpen aan socialezekerheidsstelsel en verplicht tot betalen van belasting naar het inkomen

Het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek El Salvador inzake het vrij verrichten van betaalde werkzaamheden door afhankelijke gezinsleden van diplomatiek, consulair, administratief en technisch personeel van diplomatieke vertegenwoordigingen en consulaire posten (’s-Gravenhage, 12 september 2016) (Trb. 2016, 157) (hierna: het Verdrag), is op 1 december 2017 in werking getreden. Zo blijkt uit ...
LEES VERDER

Inwerkingtreding fiscale inlichtingenverdrag Antillen-Caymaneilanden t.b.v. Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland gepubliceerd in Tractatenblad

De bekendmaking van de inwerkingtreding per 1 december 2017 van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Caymaneilanden zoals gemachtigd krachtens de volmacht van 1 september 2009 van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen (Trb. 2009, 217; Trb. 2010, ...
LEES VERDER
Aan het laden...