Belastingontvangsten over eerste twee maanden van het jaar 6,5 miljoen hoger dan prognose

De Minister van Financiën van Curaçao heeft bij brief van 7 mei 2018 de Financiële Management Rapportage (FMR) over de maanden januari en februari 2018 aangeboden. De FMR bevat ook een aantal overzichten en passages met betrekking tot het verloop van de belastingopbrengsten. Uit de FRM blijkt dat over de eerste 2 maanden van 2018 ...
LEES VERDER

Tweede Nota van Wijziging ontwerplandsverordening tot wijziging van de Successiebelastingverordening 1908

Op dinsdag 28 november 2017 is een tweede Nota van Wijziging van de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Successiebelastingverordening 1908 (2015-2016-103) (hierna: de ontwerplandsverordening) aan de Staten van Curaçao aangeboden (Zittingsjaar 2017-2018-103, Statenstuk no. 7). Tweede Nota van Wijziging De tweede Nota van Wijziging bevat een drietal wijzigingen: 1. Wijziging van het in Artikel I ...
LEES VERDER

Modernisering successiebelastingverordening op 28 november in openbare vergadering Staten. Actualisering vrijstellingen, vereenvoudiging tarieven, codificering samenwonende levenspartners en gelijkstelling natuurlijke kinderen, aanverwanten en pleegkinderen

Op dinsdag 28 november 2017 zal de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Successiebelastingverordening 1908 (2015-2016-103) (hierna: de ontwerplandsverordening) in de openbare vergadering van de Staten van Curaçao worden behandeld. Zo blijkt uit de oproep namens de Statenvoorzitter van 14 november 2017 voor deze vergadering. De vergadering vangt aan om 10.00 uur a.m. Naast de behandeling ...
LEES VERDER

Nota naar aanleiding van het Verslag inzake de Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Successiebelastingverordening 1908 gepubliceerd

Op de website van de Staten van Curaçao is de Nota naar aanleiding van het Verslag van 4 augustus 2017 (ingeboekt 8 augustus 2017) inzake de Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Successiebelastingverordening 1908 (Staten van Curaçao, 2015-2016-103, stuk no. 5) gepubliceerd. Voor meer informatie verwijzen wij naar de relevante Statenstukken die op de website van ...
LEES VERDER

Nota van wijziging inzake Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Successiebelastingverordening 1908 betreffende de definitie van partner

Op 17 juli 2017 is door de Staten van Curaçao een nota van wijziging gedagtekend 14 juli 2017 ontvangen inzake de Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Successiebelastingverordening 1908 (Staten van Curaçao, Zittingsjaar 2015-2016-103; hierna: de Ontwerplandsverordening). Deze nota van wijziging voorziet in voorstel tot wijziging van artikel 56, onderdeel 10˚ van de Successiebelastingverordening door middel ...
LEES VERDER