WETGEVINGSDOSSIERS – SABA (lokale heffingen)

Wetgevingsdossiers - Openbaar Lichaam Saba (lokale heffingen) (in bewerking)(gereserveerd) ALGEMEEN CFN van 27 juli 2020, nr. 2020/85: Saba establishes a one-time relief package for residents and waives business license fee. Betreft: News release by the Public Entity Saba (Openbaar Lichaam Saba), posted 23 July 2020 on the facebook-page of the public entity (as well as an introduction to this news release on the website of the public entity): “The Public ...
LEES VERDER

WETGEVINGSDOSSIERS – SINT EUSTATIUS (lokale heffingen)

Wetgevingsdossiers - Openbaar Lichaam Sint Eustatius (lokale heffingen) (in bewerking)(gereserveerd) CFN van 17 juli 2020, nr. 2020/81: Voorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19 aangeboden aan de Tweede Kamer. Mogelijkheid van differentiatie tussen Europees en Caribisch Nederland of tussen de openbare lichamen BES: voor de openbare lichamen kunnen op maat toegesneden ministeriële regels worden vastgesteld. Betreft: Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere ...
LEES VERDER

WETGEVINGSDOSSIERS – BONAIRE (lokale heffingen)

Wetgevingsdossiers - Openbaar Lichaam Bonaire (lokale heffingen) (in bewerking)(gereserveerd) CFN van 31 juli 2020, nr. 2020/86: Advies Cft met betrekking tot aanpassingen in de tweede begrotingswijziging 2020 Bonaire. Betreft: Brief d.d. 20 juli 2020 van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire, onderwerp: Advies tweede begrotingswijziging 2020 openbaar lichaam Bonaire, kenmerk: Cft 202000095. CFN van 17 juli 2020, ...
LEES VERDER

WETGEVINGSDOSSIERS – CARIBISCH NEDERLAND (BES)

Wetgevingsdossiers - Caribisch Nederland BES (rijksbelastingen) (in bewerking)(in bewerking) Deze sectie betreft de vanwege het Rijk in Caribisch Nederland geheven belastingen ('rijksbelastingen'). Voor de lokale heffingen van de openbare lichamen verwijzen wij naar de secties 'Openbaar Lichaam Bonaire', 'Openbaar Lichaam Sint Eustatius' respectievelijk 'Openbaar Lichaam Saba'. Voor regels ter voorkoming van dubbele belasting tussen het in Europa gelegen deel van Nederland en Caribisch Nederland (de BES-eilanden), verwijzen wij naar de ...
LEES VERDER