WETGEVINGSDOSSIERS – SABA (lokale heffingen)

Wetgevingsdossiers - Openbaar Lichaam Saba (lokale heffingen) (in bewerking)ALGEMEEN CFN van 28 mei 2021, nr. 2021/40: Uit reactie Cft op eerste UVR 2021 en advies bij eerste BW 2021 van Saba: in eerste kwartaal 37% van de begrote jaarbaten uit lokale heffingen gerealiseerd. Inkomstenderving door coronacrisis, maar ondanks bijstelling blijven baten aan havengelden, logeerbelasting en luchthaventoeslag en landingsgelden achter. Betreft: Brief d.d. 14 mei 2021 van het College financieel toezicht ...
LEES VERDER

WETGEVINGSDOSSIERS – SINT EUSTATIUS (lokale heffingen)

Wetgevingsdossiers - Openbaar Lichaam Sint Eustatius (lokale heffingen) (in bewerking)CFN van 28 mei 2021, nr. 2021/40: Uit reactie Cft op eerste UVR 2021 en advies bij eerste BW 2021 van Sint Eustatius: baten uit lokale heffingen lager dan begroot, met name door lagere baten uit havengelden, luchthaventoeslag en toerismebelasting. Betreft: Brief d.d. 20 mei 2021 van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba aan de (waarnemend) regeringscommisaris van ...
LEES VERDER

WETGEVINGSDOSSIERS – BONAIRE (lokale heffingen)

Wetgevingsdossiers - Openbaar Lichaam Bonaire (lokale heffingen) (in bewerking)(gereserveerd) ALGEMEEN CFN van 18 juni 2021, nr. 2021/45: BC Bonaire vraagt regering van Curaçao om aandacht inzake uitleg SVB aan Hofvonnis over AOV-korting niet-ingezetenen van Curaçao. Betreft: Nieuwsbericht op de website van het openbaar lichaam Bonaire, geplaatst 14 juni 2021 (Nederlands): “Bestuurscollege Bonaire vraagt regering Curaçao hulp bij oplossen 'SVB-kwestie'. Het BC heeft de regering van Curaçao gevraagd voor uitleg over ...
LEES VERDER

WETGEVINGSDOSSIERS – CARIBISCH NEDERLAND (BES)

Wetgevingsdossiers - Caribisch Nederland BES (rijksbelastingen) (in bewerking)Deze sectie betreft de vanwege het Rijk in Caribisch Nederland geheven belastingen ('rijksbelastingen'). Voor de lokale heffingen van de openbare lichamen verwijzen wij naar de secties 'Openbaar Lichaam Bonaire', 'Openbaar Lichaam Sint Eustatius' respectievelijk 'Openbaar Lichaam Saba'. Voor regels ter voorkoming van dubbele belasting tussen het in Europa gelegen deel van Nederland en Caribisch Nederland (de BES-eilanden), verwijzen wij naar de 'Belastingregeling voor ...
LEES VERDER