Eilandsraad Saba wil meer tijd voor reactie op concept-wetgeving modernisering sociale zekerheid Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

De eilandsraad van Saba heeft meer tijd nodig om gedegen te kunnen reageren op het onlangs voorgelegde wetsvoorstel inzake de modernisering van de sociale zekerheid in Caribisch Nederland. Ook wil de eilandsraad gezamenlijk met Bonaire en Sint Eustatius een reactie opstellen. Dit is bekend gemaakt met een nieuwsbericht (ENG) op de website van het openbaar lichaam Saba. Hiertoe is op 10 augustus jl. unaniem een motie aangenomen door de eilandsraad ...
LEES VERDER

Saba year report 2021 adopted, surplus of 1.333.350 dollar (Saba)

On Wednesday August 10, 2022, the Island Council of Saba unanimously adopted the year report for the budgetary year 2021. The financial statement for 2021 showed a positive balance of USD 1.333.350. This has been announced in a news release on the website of the public entity Saba. Commissioner of Finance Bruce Zagers pointed out in his presentation to the Island Council that Saba was again able to achieve an ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op tweede UR 2022 en tweede BW 2022 van Saba: minder heffingen geïnd vanwege achterstanden bij het ontvangerskantoor. Resterende achterstanden (luchthaventoeslag en afvalstoffenheffing) worden in derde kwartaal ingehaald (Saba)

Bij brief d.d. 11 augustus 2022 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba (OLS) heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de tweede uitvoeringsrapportage (UR) 2022 van Saba en advies uitgebracht bij de tweede begrotingswijziging (BW) 2022. De brief van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Saba realiseert tot en ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op tweede UR 2022 en tweede BW 2022 van Bonaire: baten uit motorrijtuigenbelasting en grondbelasting hoger dan begroot (Bonaire)

Bij brief d.d. 10 augustus 2022 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de tweede uitvoeringsrapportage (UR) 2022 van OLB en advies uitgebracht op de tweede begrotingswijziging (BW) 2022. De reactie en het advies bevatten vanzelfsprekend ook passages inzake belastingcijfers en -aangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Bonaire ...
LEES VERDER

Nieuwe Bonairiaanse toeristenbelasting heeft al 940.000 dollar gegenereerd, evaluatie met stakeholders (Bonaire)

Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) heeft sinds de invoering van de toeristenbelasting op 1 juli 2022 al een bedrag van 940.000 dollar aan inkomsten uit deze belasting gegenereerd. Het geld gaat gebruikt worden voor toerisme-gerelateerde projecten die de gemeenschap van Bonaire ten goede komen, zoals bijvoorbeeld verbeteringen aan de infrastructuur, visserij en dergelijke. Deze projecten zijn reeds in de begroting van 2022 opgenomen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op ...
LEES VERDER

MijnCN: 2-Factor Authenticatie vanaf 1 september van start (Caribisch Nederland)

Vanaf 1 september 2022 is het voor iedere gebruiker noodzakelijk om de 2-Factor Authenticatie’ van zijn/haar MijnCN-account te activeren. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland. Verder uit het nieuwsbericht: Omdat een gebruiker met zijn MijnCN-account overheidszaken kan ondertekenen, staat veiligheid bij MijnCN hoog in het vaandel. Gegevens worden daarom op meerdere manieren beveiligd. Cybersecurity is wereldwijd een steeds belangrijker aandachtpunt geworden. Zo wordt ...
LEES VERDER

Saba makes subsidy available to lower increased electricity tariff

The burden of the steep, more than 30% increase in the electricity price since last year for consumers on Saba will be reduced to 10% thanks to a subsidy that the Public Entity Saba will be making available to the Saba Electricity Company (SEC). This has been announced with a news release published on the website of the public entity Saba (het Openbaar Lichaam Saba). Further from the news release: ...
LEES VERDER

Inflatie Caribisch Nederland verder gestegen (Caribisch Nederland)

In het tweede kwartaal van 2022 waren consumentengoederen en -diensten op Bonaire 9,4 procent duurder dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal was de inflatie nog 9,2 procent. De toename is vooral toe te schrijven aan de oplopende prijzen voor voeding en vluchten. Op Sint Eustatius nam de inflatie toe van 4,9 procent in het eerste kwartaal naar 7,7 procent in het tweede kwartaal. Vooral de oplopende prijzen van ...
LEES VERDER

Start consultatie over modernisering sociale zekerheid Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

Minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen (onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), heeft afgelopen maandag een wetsvoorstel inzake de modernisering van de sociale zekerheid in Caribisch Nederland via een internetconsultatie voorgelegd aan de inwoners van Caribisch Nederland. Dit is bekendgemaakt in een nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). Het wetsvoorstel en de internetconsultatie zijn te vinden via: www.internetconsultatie.nl/wijzigingswetszwwettencaribischnederland. Reageren kan tot en ...
LEES VERDER

Studenten uit Caribisch Nederland ontvangen komend najaar informatie over de zorgverzekering in Europees Nederland (Caribisch Nederland)

Komend najaar ontvangen studenten uit Caribisch Nederland via de media en vanuit het zorgkantoor in Caribisch Nederland concrete informatie over de mogelijkheden voor wat betreft hun zorgverzekering in Europees Nederland. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). Onlangs is de regelgeving aangepast, waardoor studenten uit Caribisch Nederland meer mogelijkheden krijgen om een Europees Nederlandse zorgverzekering aan te vragen. In het verleden kon ...
LEES VERDER

Uitstelbeschikking inkomstenbelasting 2021 dubbel verstuurd (Caribisch Nederland)

In de eerste week van juli 2022 heeft de Belastingdienst via een geautomatiseerd systeem de uitstelbeschikking inkomstenbelasting 2021 via de post gestuurd. Door een technische fout van het systeem zijn deze per abuis dubbel verstuurd. BCN verontschuldigt zich hiervoor. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland.   CFN-artikelnummer 20220729-12 BRONDOCUMENT (link naar het nieuwsbericht van 28 juli 2022 op de website van de ...
LEES VERDER

Jaaroverzicht FIU-Nederland 2021 met aantallen ongebruikelijke transacties per meldersgroep (waaronder belastingadviseurs) in Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

Onlangs is het jaaroverzicht over 2021 van de FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit) gepubliceerd. Klik hier om naar het jaaroverzicht op officielebekendmakingen.nl te gaan. Uit de in het jaaroverzicht opgenomen cijfers kan worden afgeleid dat gedurende het jaar 2021 door belastingadviseurs in Caribisch Nederland 10 meldingen zijn gedaan van ongebruikelijke transacties. Zie hierna meer over dit onderwerp. Algemeen In het jaaroverzicht wordt gerapporteerd dat gedurende het jaar (2021) 1.997 meldingsplichtige instellingen ...
LEES VERDER

Overzicht van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding), peildatum 1 juli 2022

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft aan de Tweede Kamer het overzicht aangeboden van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding) waarover thans wordt onderhandeld, met peildatum 1 juli 2022. Deze lijst bevat – naast onder meer investeringsverdragen en luchtvaartverdragen – een aantal in onderhandeling zijnde belastingverdragen, fiscale inlichtingenverdragen en verdragen tot wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken ten behoeve van één of meer Caribische delen van het Koninkrijk. Mutatie(s) In vergelijking met de ...
LEES VERDER

Notariële dienstverlening Sint Eustatius en Saba hersteld (Saba en Sint Eustatius)

Met het inzweren op vrijdag 8 juli jl. van mevrouw meester Marcia Bouterse, momenteel werkzaam op Sint Maarten, als waarnemend notaris (‘acting civil law notary’) voor Sint Eustatius en Saba is de notariële dienstverlening op de eilanden hersteld. Dit is bekend gemaakt met een nieuwsbericht op zowel de website van het openbaar lichaam Sint Eustatius als op de website van het openbaar lichaam Saba. Zoals bekend sloot het enige voormalige ...
LEES VERDER

Bezoekers aan Bonaire vanuit de ‘zustereilanden’ tonen met een geldige sédula aan in aanmerking te komen voor het toeristenbelastingtarief van USD 10,00 (Bonaire)

Terwijl het algemene tarief van de nieuwe toeristenbelasting van Bonaire USD 75,00 per bezoeker per verblijf bedraagt, geldt voor bezoekers die inwoner zijn van de ‘zustereilanden’ van de voormalige Nederlandse Antillen (derhalve van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius) een afwijkend tarief van USD 10,00 per bezoeker per verblijf. Die bezoekers van de zustereilanden moeten dan wel met een geldige sédula kunnen aantonen dat zij op één van ...
LEES VERDER

Meer flexibiliteit binnen aflossingsregeling coronabelastingschuld (Nederland)

Het Nederlandse kabinet wil de bestaande betalingsregeling versoepelen voor bedrijven die tijdens corona een belastingschuld hebben opgebouwd. Zo kan tegemoet worden gekomen aan de problemen die in de kern gezonde ondernemingen ervaren bij het aflossen van de belastingschuld. Dat staat in een brief die staatssecretaris van Financiën Van Rij naar de Tweede Kamer stuurt naar aanleiding van een internetconsultatie en gesprekken met ondernemersorganisaties. Dit is op 1 juli jl. bekendgemaakt met ...
LEES VERDER

Jaarverslag 2021 Gemeenschappelijk Hof van Justitie: zaaksaantallen belastingzaken en digitalisering

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) heeft op woensdag 6 juli jl. tijdens een persconferentie zijn jaarverslag [externe link naar website van het Hof] en de jaarrekening van 2021 aan het publiek gepresenteerd. Op donderdag 23 juni 2022 werd het jaarverslag van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie al aangeboden aan de Minister van Justitie van Curaçaos, ...
LEES VERDER

CBS: Koopkracht voor inwoners Caribisch Nederland gestegen in 2020 (Caribisch Nederland)

De koopkracht in Caribisch Nederland is in 2020 opnieuw toegenomen. Op Bonaire ging de bevolking er in doorsnee 4,2 procent op vooruit ten opzichte van 2019, op Sint Eustatius 2,4 procent en op Saba 4,1 procent. Bij mensen met een uitkering en gezinnen met jonge kinderen steeg de koopkracht het sterkst. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. Dit is op 4 juli ...
LEES VERDER

Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022 in het Staatsblad: onder meer wettelijke vastlegging tijdelijke accijnsverlaging Caribisch Nederland (vooruitlopend werd eind maart reeds een beleidsbesluit gepubliceerd) (Caribisch Nederland)

Op 7 juli 2022 is de Wet van 1 juli 2022 tot wijziging van enkele belastingwetten (Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022) uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 286 (Stb. 2022, 286). Het wetsvoorstel werd op 26 april 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (klik hier voor de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel). Het regelt de verlaging (in Europees Nederland) ...
LEES VERDER

Mededeling Openbaar Lichaam Saba over het notariaat (Saba en Sint Eustatius)

Het Openbaar Lichaam Saba (OLS) heeft op zijn facebookpagina een medeling geplaatst met een update over de invulling van het notariaat op Saba en Sint Eustatius. Zoals inmiddels bekend zal zijn, is het enige notariskantoor op Saba en Sint Eustatius per 1 juli jl. gesloten en handelt het alleen nog bestaande zaken af. Er is nog geen nieuwe invulling voor het notariaat aldaar. Het OLS geeft in de mededeling aan ...
LEES VERDER

Afdeling studiefinanciering Rijksdienst Caribisch Nederland stuurt studenten een ‘Verklaring voor vrijstelling toeristenbelasting Bonaire’ (Bonaire)

De afdeling studiefinanciering van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) stuurt alle studenten die hiervoor in aanmerking komen een ‘Verklaring voor vrijstelling toeristenbelasting Bonaire’. Zo kunnen deze studenten vanaf 1 juli aantonen dat ze ‘BES-student’ zijn. De verklaring moet bij aankomst op Bonaire getoond worden. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het openbaar lichaam Bonaire (OLB). Klik hier om naar de versie van het nieuwsbericht in het ...
LEES VERDER

Wetsvoorstel hersteloperatie toeslagen aangeboden aan de Tweede Kamer, met daarin onder meer de ondersteuning voor ouders in het buitenland (Nederland)

Bij brief d.d. 27 juni 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën (Toeslagen & Douane) het voorstel van wet houdende regels ten behoeve van de hersteloperatie toeslagen (Wet hersteloperatie toeslagen) aangeboden aan de Tweede Kamer. Zie hierover ook dit nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Met de hersteloperatie probeert de overheid de gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire recht te doen en hen te helpen om een nieuwe start te maken. De overheid biedt gedupeerden breed ...
LEES VERDER

Antwoorden op kamervragen over het notariaat op Saba en Sint Eustatius (Saba en Sint Eustatius)

Bij brief d.d. 24 juni 2022 heeft de Minister voor Rechtsbescherming, mede namens de staatsecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de antwoorden toegezonden aan de Tweede Kamer op de vragen van de Kamerleden Ceder, Kuiken en Den Haan aan de staatssecretaris van BZK over problemen met het notariaat op Saba en Sint Eustatius. Hieronder nemen wij de vragen en antwoorden integraal op. Het enige notariskantoor op Saba en Sint Eustatius ...
LEES VERDER

Cft: Voor de verwerking en inning van de eilandelijke heffingen van Bonaire is het van belang dat het convenant met de Belastingdienst CN vóór het einde van het jaar wordt vernieuwd (Bonaire)

Voor de verwerking en inning van eilandelijke heffingen van Bonaire is het van belang is dat het nieuwe convenant tussen de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) en het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) zo spoedig mogelijk wordt overeengekomen, vóór het einde van het jaar. Een adequate informatievoorziening tussen BCN en OLB dient op een hoger plan gebracht te worden. Dit heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft BES) ...
LEES VERDER

Online betaalomgeving toeristenbelasting Bonaire (‘Visitor Entry Tax’) is ‘live’ (Bonaire)

De online betaalomgeving van de ‘Visitor Entry Tax’ (toeristenbelasting) op de website bonaireisland.com van Tourism Corporation Bonaire (TCB) is inmiddels ‘live’. De website is uitgebreid met een pagina ‘Entry Tax’. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het openbaar lichaam Bonaire (OLB). Klik hier om naar de Papiamentstalige versie van het nieuwsbericht te gaan. Dit betekent dat bezoekers aan Bonaire de Visitor Entry Tax nu voorafgaand aan hun reis ...
LEES VERDER

Hersteloperatie kinderopvangtoeslag Nederland: ondersteuning aan gedupeerde ouders in het buitenland. Voor gedupeerde ouders op Aruba, Curaçao en Sint Maarten is lokale ondersteuning beschikbaar, voor gedupeerde ouders in Caribisch Nederland wordt sinds mei al hulp geboden via B/CN (Nederland)

Gedupeerde ouders die in het buitenland wonen, krijgen ondersteuning om hun leven weer op de rit te krijgen, net als gedupeerde ouders in Nederland. Daarvoor kunnen ouders terecht bij het ondersteuningsteam voor ouders in het buitenland. Hierover heeft de Nederlandse staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) de Kamer geïnformeerd. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Klik hier voor de kamerbrief van 21 juni 2022 van de staatssecretaris ...
LEES VERDER

Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022. Staatssecretaris ontraadt ingediend amendement dat voorziet in een verdere tijdelijke verlaging van de benzineaccijns (ook voor Caribisch Nederland): ‘een beroep op het Nationaal Groeifonds voldoet niet als dekking van de budgettaire derving’ (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 20 juni 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën de appreciatie van de bij het wetsvoorstel aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022 ingediende amendementen aan de Tweede Kamer toegezonden. De amendmenten worden door de staatssecretaris ontraden. Het wetsvoorstel werd op 26 april 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (klik hier voor de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel). Het regelt de verlaging (in Europees Nederland) van de btw ...
LEES VERDER

Persbericht OLB en TCB over de laatste voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe Toeristenbelasting (‘Visitor Entry Tax’) (Bonaire)

Op de website van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) is een nieuwsbericht geplaatst over de laatste voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe Toeristenbelasting (‘Visitor Entry Tax’) en over de ‘Stakeholder Information Session’ die vorige week vrijdag 17 juni door Tourism Corporation Bonaire (TCB) is georganiseerd. Klik hier voor de Papiamentstalige versie van het nieuwsbericht. In het nieuwsbericht wordt aangegeven dat tijdens de Stakeholder Information Session een grote groep partners ...
LEES VERDER

Wijziging telefonische bereikbaarheid Belastingdienst en Douane op Bonaire (Caribisch Nederland)

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) is een bekendmaking geplaatst over een wijziging in de telefonische bereikbaarheid van de Belastingdienst en de Douane op Bonaire. In de bekendmaking wordt aangegeven dat vanaf 22 juni jl. de Belastingdienst of de Douane alleen gebeld kan worden via het centrale telefoonnummer +599 715 8585. Via een nieuw keuzemenu kan dan een keuze worden gemaakt voor de taal (Nederlands, Engels, Papiamentu) ...
LEES VERDER

Persbericht OLB en TCB over de nieuwe Toeristenbelasting (‘Visitor Entry Tax’), met factsheet en informatie over betaalmogelijkheden. Antwoorden op meest voorkomende vragen op website TCB (Bonaire)

Op de website van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) is afgelopen vrijdag 17 juni een persbericht met een ‘factsheet’ geplaatst met informatie over de toeristenbelasting (ook wel aangeduid als de ‘visitor entry tax’) die per 1 juli 2022 in werking treedt. Klik hier om naar het persbericht (Nederlands en Engels) met de factsheet op de website van het OLB te gaan of hier voor Papiamentstalige versie daarvan. De nieuwe toeristenbelasting ...
LEES VERDER