Gerecht in een zaak betreffende de verliesverrekening bij een tax-holidaybedrijf: de regel dat het oudste verlies eerst voor verrekening in aanmerking komt, geldt onverkort voor aanloopverliezen. Ook oordeelt het Gerecht dat het concordantiebeginsel van artikel 39 Statuut niet van toepassing is op de onderhavige belastingwetgeving

Samenvatting zaak In deze Arubaanse winstbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, een N.V. gevestigd te Aruba, is bij landsbesluit van 8 november 1993 voor het beheren en exploiteren van een hotelonderneming aangemerkt als een bedrijf in de zin van de Landsverordening bevordering industrievestiging en hotelbouw (hierna: LBIH). In het voormelde landsbesluit is onder meer bepaald dat aan belanghebbende voor de duur van tien jaar vrijstelling (hierna: tax-holiday) wordt ...
LEES VERDER

Ingangsdatum begunstigend beleid Aruba. Bij begrippen “furniture” en “fittings” is uitleg Minister van belang. Minister vrij om aan begunstigend beleid voorwaarden en/of beperkingen te verbinden.

Samenvatting zaak In een tweetal zaken in hoger beroep heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) zich gebogen over de uitleg van de begrippen 'furniture' en 'fittings' en ‘meubilair’ onder het door de Arubaanse Minister van Financiën, Communicatie, Utiliteiten en Energie (hierna: de Minister) op 28 juni 2013 (vooruitlopend op de behandeling van wetsvoorstellen) aangekondigde begunstigend ...
LEES VERDER