Veroordeling tot onvoorwaardelijke gevangenisstraf wegens voorhanden hebben van vervalste keuringssticker en belastingsticker

Samenvatting zaak In deze Arubaanse strafzaak is de verdachte veroordeeld tot twee maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor het, kort samengevat, voorhanden hebben gehad van vervalste voertuigkeuringssticker en belastingcontrolesticker. Meer specifiek acht het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht) wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde feit heeft begaan, met dien verstande dat hij op 20 mei 2018 te Aruba opzettelijk meer vervalste geschriften die bestemd waren ...
LEES VERDER

Veroordeling wegens het opzettelijk niet doen van aangiften en wegens valsheid in geschrifte. Arubaanse strafzaak

Samenvatting zaak In deze Arubaanse strafzaak heeft het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht) verdachte veroordeeld wegens het opzettelijk niet binnen de gestelde termijn (immers in het geheel niet) doen van aangifte als bedoeld in artikel 6 van de Algemene landsverordening belastingen, terwijl het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat nadeel voor het Land kan ontstaan, meermalen gepleegd, strafbaar gesteld bij artikel 68, tweede lid juncto eerste ...
LEES VERDER

Veroordeling wegens het opzettelijk niet doen van aangiften en het opzettelijk gebruik maken van vervalst geschrift. Arubaanse strafzaak

Samenvatting zaak In deze Arubaanse strafzaak heeft het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht) verdachte veroordeeld wegens het opzettelijk niet binnen de gestelde termijn (immers in het geheel niet) doen van aangifte als bedoeld in artikel 6 van de Algemene landsverordening belastingen, terwijl het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat nadeel voor het Land kan ontstaan, meermalen gepleegd, strafbaar gesteld bij artikel 68, tweede lid juncto eerste ...
LEES VERDER

Veroordelingen wegens niet of niet tijdig doen van aangifte inkomstenbelasting

Samenvatting zaak In een persbericht van 15 juni 2017 op de website van de belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto) (www.impuesto.aw) maakt de belastingdienst melding van op 23 mei 2017 door het Gerecht in eerste aanleg gehouden zittingen waarvoor personen werden gedagvaard wegens het niet doen of niet tijdig doen van aangifte inkomstenbelasting 2012 en/of 2013. Volgens het persbericht zijn in deze zaken, die werden behandeld als strafzaken, 17 personen veroordeeld ...
LEES VERDER