Gerecht acht boete op basis van derde verzuim vanwege niet tijdig doen van aangifte dan wel niet tijdig betalen van de winstbelasting passend en geboden. Dat geen winst is gemaakt en geen belasting is verschuldigd doet daaraan niet af

Samenvatting zaak In deze Curaçaose winstbelastingzaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is op verzoek uitstel voor het indienen van de aangifte winstbelasting 2015 verleend tot 1 januari 2017. Belanghebbende doet op 20 april 2017 definitieve aangifte naar een verlies van NAf 3.473. De Inspecteur legt een verzuimboete op van NAf 1.000 vanwege ...
LEES VERDER

Brief EU Gedragscode Groep aan Minister van Financiën betreffende de vervanging van preferentiële regimes

De voorzitter van de Gedragscode Groep van de Europese Unie (de “EU Code of Conduct Group”) heeft met dagtekening 1 februari 2019 brieven gestuurd aan de onderscheidenlijke Ministers van Financiën van verschillende landen met als onderwerp de “Replacement of harmful preferential tax regimes with measures of similar effect”. Ook aan de Minister van Financiën van ...
LEES VERDER

Belanghebbende heeft geen gebruik gemaakt van de in de Belastingwet BES opgenomen rechtsgang om op te komen tegen de aanslagen motorrijtuigenbelasting. Het beginsel van de formele rechtskracht leidt er toe dat de bij de civiele rechter ingediende vordering niet-ontvankelijk is

Samenvatting zaak In deze bij de civiele rechter aanhangig gemaakte zaak met betrekking tot de in het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) geheven motorrijtuigenbelasting is in hoger beroep het volgende aan de orde. Belanghebbende vordert, onder meer, dat voor recht wordt verklaard dat het OLB jegens belanghebbende onrechtmatig heeft gehandeld door in strijd met de Motorrijtuigenbelastingverordening ...
LEES VERDER

A.J.H. van Suilen, Fiscale rechtspleging in het Caribische deel van het Koninkrijk, CFN 2018/61 van 2 november 2018

A.J.H. van Suilen, Fiscale rechtspleging in het Caribische deel van het Koninkrijk, CFN 2018/61 Klik hier ...
LEES VERDER

Tien vragen aan onze Caribische belastingrechter; interview met Mr. drs. M (Mari) de Werd – CFN 2018/18 van 4 mei 2018

Tien vragen aan onze Caribische belastingrechter; interview met Mr. drs. M (Mari) de Werd - CFN 2018/18 van 4 mei 2018 Klik hier ...
LEES VERDER