Door inwoner van Aruba genoten Nederlandse WAO-uitkeringen ter heffing toegewezen aan Aruba, Arubaanse inspecteur hoeft geen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting te verlenen. Ook zijn de WAO-uitkeringen terecht in het premie-inkomen begrepen

Samenvatting zaak In deze Arubaanse inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is in de onderhavige jaren ingezetene van Aruba en heeft WAO-uitkeringen uit Nederland genoten. De Inspecteur heeft bij het vaststellen van de aanslagen inkomstenbelasting geen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting verleend ter zake van de WAO-uitkeringen. In geschil is of de Inspecteur terecht geen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting heeft verleend ter zake van de ...
LEES VERDER

Nederlandse AOW-uitkering op grond van artikel 20 BRK ter heffing toegewezen aan het land van inwoning (Aruba). Heffing over het Nederlandse ABP-pensioen komt ingevolge de BRK wel toe aan Nederland, maar Aruba kan dit pensioen in de heffingsgrondslag begrijpen en moet een tegemoetkoming ter voorkoming van dubbele belasting verlenen

Samenvatting zaak In deze Arubaanse inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, gehuwd, is in het onderhavige jaar 2013 ingezetene van Aruba. In 2013 heeft hij onder meer de volgende inkomsten uit Nederland genoten: een pensioen van het ABP Nederland en een AOW-uitkering van de SVB Nederland.De echtgenote van belanghebbende heeft in 2013 eveneens een AOW-uitkering uit Nederland genoten. Bij het opleggen van de aanslag heeft de Inspecteur het ...
LEES VERDER

Het enkel volgen van de aangifte in een bepaald jaar levert geen gewekt vertrouwen op. Beroep op vertrouwensbeginsel faalt

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft in de aangifte inkomstenbelasting 2010 om aftrek ter voorkoming van dubbele belasting verzocht. Bij het opleggen van de aanslag inkomstenbelasting 2010 heeft de Inspecteur de aangifte gevolgd en aftrek ter voorkoming van dubbele belasting verleend. Voor het jaar 2011 heeft belanghebbende aangifte inkomstenbelasting gedaan en niet verzocht om aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Bij het opleggen van de aanslag heeft de Inspecteur de aangifte gevolgd ...
LEES VERDER

Belastingheffing over een Nederlandse WAO-uitkering die wordt genoten door een inwoner van Aruba komt niet aan Nederland toe maar aan woonland Aruba

Samenvatting zaak De belastingheffing over een Nederlandse WAO-uitkering die wordt genoten door een inwoner van Aruba, komt niet aan Nederland toe maar aan het woonland Aruba. (Inhoudsindicatie door: www.rechtspraak.nl). BRONDOCUMENT BRON: www.rechtspraak.nl LET OP: Dit artikel bevat slechts een korte omschrijving door onze redactie van de essentie van (een deel van) de betreffende uitspraak gevolgd door een (uitgebreide) samenvatting door onze redactie van (een deel van) de betreffende uitspraak. Het ...
LEES VERDER