Eindbeslissing dat belanghebbende fiscaal niet-transparant is en binnenlands belastingplichtig is voor de winstbelasting. Gerecht handhaaft de naheffingsaanslagen onder toepassing van omkering van de bewijslast, terwijl de wet die mogelijkheid niet meer kent voor de beroepsfase (maar wel nog voor de bezwaarfase)

Samenvatting zaak Bij tussenuitspraak in deze Sint Maartense winstbelastingzaak, ECLI:NL:OGEAM:2018:13, had het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten (hierna: het Gerecht) geoordeeld dat - kort samengevat - het jacht geëxploiteerd wordt door belanghebbende en dat belanghebbende binnenlands belastingplichtig is voor de winstbelasting. Over deze tussenuitspraak rapporteerden wij met een artikel in het CFN van 13 april 2018. De in de tussenuitspraak gegeven oordelen kunnen als eindbeslissingen worden opgevat, aldus ...
LEES VERDER

Veroordelingen wegens het feitelijk leiding geven aan respectievelijk het medeplegen van het opzettelijk niet binnen de termijn doen van aangiften loonbelasting, premies volksverzekeringen, BBO en winstbelasting en het opzettelijk niet binnen de termijn doen van aangiften inkomstenbelasting

Samenvatting zaak Op 28 november 2018 heeft het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten in een viertal samenhangende strafzaken vonnissen gewezen waarbij verdachte(n), (een) ambtena(a)r(en) respectievelijk een te Sint Maarten gevestigde vennootschap respectievelijk een directeur van de vennootschap, onder meer zijn veroordeeld wegens (kort samengevat) het feitelijk leiding geven aan respectievelijk het medeplegen van het opzettelijk niet binnen de termijn doen van aangiften loonbelasting en premies volksverzekeringen, aangiften BBO ...
LEES VERDER

Belastingontduiking in hoger beroep opnieuw bewezen verklaard

Samenvatting zaak Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: het Hof) heeft in hoger beroep de in de zogenoemde “Bada Bing-zaken” aan verdachte ten laste gelegde feiten, waaronder (kortweg) belastingontduiking en witwassen, ambtelijke omkoping, gebruikmaken van vervalst geschrift, opnieuw bewezen verklaard. De verdachte is daarvoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van 32 maanden waarvan 12 maanden met een proeftijd van 3 jaren. Na een uitvoerige beschouwing van het wettelijk kader is verdachte ...
LEES VERDER

Megajacht voor rekening en risico van belanghebbende geëxploiteerd. Belanghebbende, een LLC naar het recht van de Marshall Islands, fiscaal niet-transparant en naar omstandigheden beoordeeld in Sint Maarten gevestigd

Samenvatting zaak Belanghebbende is een ‘limited liability company’ opgericht naar het recht van de Marshall Islands. Zij is in Sint Maarten geregistreerd en heeft aldaar een vestigingsadres. Belanghebbende is de juridische eigenaar van het megajacht “[ X ]”. Het jacht is geregistreerd in Sint Vincent en vaart met een vlag van St. Vincent & the Grenadines. Aan belanghebbende zijn voor de jaren 2009 en 2011 naheffingsaanslagen in de winstbelasting opgelegd. Gelijktijdig ...
LEES VERDER

Invorderingsmaatregelen. Niet op tijd gedaan hebben van aangifte leidt uiteindelijk tot niet-ontvankelijkverklaring bij vordering tot staken van invorderingsmaatregelen tot aanslag in rechte definitief is vastgesteld; verzet ongegrond

Samenvatting zaak In deze civiele zaak waarin op 14 juni 2016 door het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten (hierna: het Gerecht) vonnis is gewezen, moest het Gerecht oordelen over de vordering van een naamloze vennootschap dat de Ontvanger van het Land Sint Maarten invorderingsmaatregelen met betrekking tot een aanslag winstbelasting moet staken. Feiten (samengevat) In deze zaak gaat het, kort samengevat, om het volgende. Aan een naamloze vennootschap ...
LEES VERDER

Beroepschrift rechtsgeldig ingetrokken, intrekking kan niet meer ongedaan gemaakt worden

Samenvatting zaak Belanghebbende komt in beroep bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten (hierna: het Gerecht) tegen het niet tijdig doen van een uitspraak op bezwaar. In een e-mailbericht naar de belastinggriffie van het Gerecht meldt de belanghebbende dat de zaak wordt ingetrokken. In een later bericht naar de belastinggriffie meldt de gemachtigde van belanghebbende dat ze de zaak toch niet gaan intrekken. Op het verzoek van de ...
LEES VERDER

Verplichting voor toepassing forfaitaire winstberekeningsmethode voor vaste inrichting van Sint Maartense verzekeraar naar het oordeel van het Gerecht niet in strijd met art. 1, lid 2 en 3 van het BRK, met art 14 EVRM en art. XVII van de GATS

Samenvatting zaak Belanghebbende is een in Sint Maarten gevestigde verzekeringsmaatschappij met vaste inrichting op Aruba. Belanghebbende moet op Aruba op grond van artikel 8, lid 2 van de Landsverordening winstbelasting de winst bepalen volgens een forfaitaire methode. Een op Aruba gevestigde verzekeringsmaatschappij heeft die verplichting niet. Het resultaat op grond van de forfaitaire methode is ruim positief, terwijl belanghebbende in werkelijkheid geen winst gemaakt heeft. Naar het oordeel van het ...
LEES VERDER