Belaste Goederenlijst en Vrijgestelde Goederenlijst voor de BTW (Suriname)

De Belastingdienst Suriname heeft op de facebookpagina een lijst van met BTW belaste goederen alsmede een lijst van BTW-vrijgestelde goederen gepubliceerd, op basis van de met ingang van 6 september 2023 geldende wijziging van 5 september 2023 van de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022. Klik hier om naar de Belaste Goederenlijst te gaan en hier om naar de Vrijgestelde Goederenlijst te gaan. Hieronder hebben wij (red. CFN) afbeeldingen ...

Flyer belastingdienst over nieuwe tarieven- en vrijstellingenbijlagen na wijziging Wet BTW van 5 september 2023 (Suriname)

Op de facebookpagina van de Belastingdienst Suriname is een post geplaatst over de wijziging bij wet van 5 september 2023 van de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022 waarbij de bijlagen van de Wet BTW aangepast, waardoor er nieuwe tarieven en vrijstellingen gelden voor de verschillende goederen, diensten en prestaties. Daarbij is ook een flyer geplaatst met een overzicht van de nieuwe bijlagen (klik hier om rechtstreeks naar die ...

Nadere wijziging Wet BTW in het Staatsblad (Suriname)

Op 5 september 2023 is de Wet van 5 september 2023, houdende nadere wijziging van de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde (S.B. 2022 no. 121, verbeterblad S.B. 2022 no. 143), zoals laatstelijk gewijzigd bij Wet van 30 december 2022 (S.B. 2022 no. 148), uitgegeven in het Staatsblad van de Republiek Suriname, jaargang 2023, no. 126 (S.B. 2023 no. 126). Hierbij attenderen wij u op deze publicatie. Het onderhavige initiatiefwetsvoorstel ...

Nadere wijziging Wet BTW aangenomen door DNA (Suriname)

Op vrijdag 1 september 2023 is de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde (S.B. 2022 no. 121, verbeterblad S.B. 2022 no. 143), zoals laatstelijk gewijzigd bij Wet van 30 december 2022, (S.B. 2022 no. 148), door De Nationale Assemblée aangenomen met 26 stemmen voor en 12 tegen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Nationale Assemblée. Klik hier om naar ...

Ontwerpwet nadere wijziging Wet BTW gisteren in eerste ronde behandeld tijdens een openbare vergadering van DNA. CvR vergaderde maandag met Directoraat der Belastingen over het traject van de ontwerpwet, het ‘assessment belastingsysteem’, evaluatierapporten eerste zes maanden alsmede over Asycuda (Suriname)

De commissie van rapporteurs van De Nationale Assemblée voor de ontwerpwet (initiatiefvoorstel van wet) houdende nadere wijziging van de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde heeft op maandag 21 augustus 2023 een bespreking gehouden met stakeholders. Voor deze bespreking werden de vertegenwoordigers van het Directoraat der Belastingen aangehoord. Daarbij zijn onder meer het ‘assessment belastingssysteem’, de evaluatierapporten van de eerste zes maanden, het Asycuda-systeem en het traject naar de behandeling in ...

Initiatiefvoorstel nadere wijziging BTW gericht op basisverbreding: verschuiving nultarief-prestaties naar vrijgestelde prestaties, naar 5%-belaste prestaties of naar het algemene tarief, algehele vrijstelling onderwijs en 10% voor elektrische motorvoertuigen (Suriname)

Zoals wij reeds in eerdere uitgaven van het CFN rapporteerden, is op 31 mei 2023 een initiatiefvoorstel houdende nadere wijziging van de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde ingediend door de leden R. Aloema en E. Karto van De Nationale Assemblée (DNA). Inmiddels is het wetsontwerp zelf ook op de website van DNA geplaatst, vermoedelijk op 14 juli 2023. Hierbij attenderen wij u op dit document. Inmiddels hebben ook al ...

Commissie van rapporteurs heeft met Ministerie van F&P vergaderd over het initiatiefwetsontwerp houdende nadere wijziging Wet BTW: van actoren ontvangen feedback wordt doorgeleid naar het Ministerie (Suriname)

Op 13 juli 2023 heeft de commissie van rapporteurs van De Nationale Assemblée (DNA) met de minister van Financiën en Planning, de heer Stanley Raghoebarsing, en zijn staf vergaderd over de (initiatief)ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde (S.B. 2022 no. 121, verbeterd S.B. 2022 no 143, zoals laatstelijk gewijzigd bij Wet van 30 december 2022, S.B. no. 148). Zo blijkt uit de agendering op ...

Ontwerpwet houdende nadere wijziging Wet BTW besproken in commissievergadering van DNA (Suriname)

Op 12 juni 2023 heeft de Commissie van Rapporteurs van De Nationale Assemblée (DNA) vergaderd over de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde (S.B. 2022 no. 121, verbeterd S.B. 2022 no 143, zoals laatstelijk gewijzigd bij Wet van 30 december 2022, S.B. no. 148). Zo blijkt uit de agendering op de website van DNA. Het wetsvoorstel zelf is nog niet op de website van ...

‘Autoriteiten werken aan aanpassing BTW-wet om belastinggrondslag te verbreden’ (Suriname)

De Surinaamse autoriteiten werken aan ‘kritieke structurele maatregelen’ waaronder het indienen bij De Nationale Assemblee van een aangepaste BTW-wet om de belastinggrondslag te verbreden, het bekendmaken van de geplande hervormingen van de elektriciteitstarieven en het afronden van een roadmap voor de herkapitalisatie en herstructurering van de financiële sector. Zo staat in een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, de berichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS) en in een ...