Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter in Staatscourant: vernieuwde rulingpraktijk (Nederland)

Op 28 juni 2019 is het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter van de Nederlandse Staatssecretaris van Financiën gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden van 28 juni 2019, jaargang 2019, nr. 35519 (Stcrt. 2019, 35519). In dit besluit wordt invulling gegeven aan de door de Staatssecretaris in zijn brief van 22 ...
LEES VERDER

Staatssecretaris deelt voorgenomen besluit vernieuwde rulingpraktijk met Tweede Kamer (Nederland)

De Nederlandse staatssecretaris van Financiën heeft met een brief van 23 april 2019 aan de Tweede Kamer het voorgenomen beleidsbesluit voor rulings met een internationaal karakter met de Kamer gedeeld en op onderdelen nadere toelichting gegeven. Het voorgenomen besluit is als bijlage 1 bij de brief gevoegd. Tevens zijn "Voorbeelden wel/geen toegang tot ruling met ...
LEES VERDER

Antwoord op Kamervragen over Nederland als fiscaal doorsluisland en het nieuwe rulingbeleid

Op 1 maart 2019 heeft de Tweede Kamer de antwoorden ontvangen van de staatssecretaris van Financiën op de vragen van het lid Snels over Nederland als fiscaal doorsluisland en het nieuwe rulingbeleid. Een kopie van de brief met de antwoorden treft u aan door te klikken op het Brondocument onderaan dit artikel. CFN-artikelnr. 20190322-19 BRONDOCUMENT ...
LEES VERDER

Nederland stelt zelf lijst laagbelastende landen vast in strijd tegen belastingontwijking

Er staan 21 landen op de nieuwe Nederlandse lijst van laagbelastende landen, die wordt gebruikt bij nieuwe maatregelen tegen belastingontwijking. De lijst met landen is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant. Dit is vandaag bekend gemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rijksoverheid. Op de lijst staan de vijf landen die op dit moment op ...
LEES VERDER

Nieuwe ministeriële beschikking rulingpraktijk van 9 mei 2018

De Minister van Financiën heeft op 9 mei 2018 een nieuwe Ministeriële beschikking rulingpraktijk genomen welke op 31 mei 2018 is uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2018, no. 26 (P.B. 2018, no. 26). Deze nieuwe ministeriële beschikking is op 1 juni 2018 in werking getreden en werkt terug tot 7 maart ...
LEES VERDER

Nieuwe ministeriële beschikking rulingpraktijk

[LET OP: deze Ministeriële beschikking is ingetrokken bij Ministeriële beschikking van de 9de mei 2018 (Ministeriële beschikking rulingpraktijk) (P.B. 2018, no. 26)! Klik daarvoor hier en/of hier. Zie hierover ook het artikel in het CFN van 26 juni 2018, nr. 2018/30.] In het kader van de internationale verplichtingen van het Land heeft de Minister van Financiën ...
LEES VERDER