Tax ruling Substance – Curaçao Presence gepubliceerd op de website van het Ministerie van Financiën (Curaçao)

Gisteren, maandag 13 mei 2024, is een (geanonimiseerde) ruling ‘Tax ruling Substance – Curaçao Presence’ (Engels) gepubliceerd op de website van het Ministerie van Financiën (klik hier om rechtstreeks naar de op de website van het Ministerie gepubliceerde ruling te gaan). De publicatie van de ruling op de website van het Ministerie zal moeten worden gezien in het licht van het publiceren van geanonimiseerde rulingverzoeken als bedoeld in het beleid ...

Ruling buitenlandse winstvrijstelling ex artikel 1A, lid 1, onderdeel c, 2° LWB 1940 gepubliceerd op de website van het Ministerie van Financiën (Curaçao)

Gisteren, maandag 13 mei 2024, is een (geanonimiseerde) ruling ‘Buitenlandse winstvrijstelling ex artikel 1A, lid 1, onderdeel c, 2° LWB 1940’ gepubliceerd op de website van het Ministerie van Financiën (klik hier om rechtstreeks naar de op de website van het Ministerie gepubliceerde ruling te gaan). De publicatie van de ruling op de website van het Ministerie zal moeten worden gezien in het licht van het publiceren van geanonimiseerde rulingverzoeken ...

Formulier ‘Anonymization ruling requests’ en ‘Template and instruction sheet for information exchange’ op de website van de Belastingdienst (Curaçao)

Onlangs zijn het formulier ‘Anonymization ruling requests’ en de ‘Template and instruction sheet for information exchange’ op de website van de Belastingdienst Curaçao geplaatst. Hierbij attenderen wij u op de publicatie van deze formulieren. De publicatie van de formulieren werd al aangekondigd in een post van 11 maart jl. op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën bij de bekendmaking van het beleid inzake de status en behandeling van ...

Beleid bekendgemaakt inzake de behandeling van verzoekschriften en rulings (Curaçao)

Gisteren, maandag 11 maart 2024, is op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën beleid bekendgemaakt inzake de behandeling door de Inspectie der Belastingen van verzoekschriften en rulings. Verzoekschriften per fiscaal boekjaar 2019 en eerder Ten aanzien van ingediende verzoekschriften voor de toepassing van de status van ‘transparante vennootschap’, de status van ‘doelvermogen’ en de status van ‘Curaçaose Beleggingsvennootschap’ die betrekking hebben op het fiscale boekjaar 2019 en eerder ...

Beleid beoordeling verzoekschriften van belastingplichtigen gepubliceerd (Curaçao)

Gisteren, woensdag 19 juli 2023, is het Beleid beoordeling verzoekschriften van belastingplichtigen d.d. 13 juli 2023 van de Inspecteur der Belastingen van Curaçao gepubliceerd op de website van het Ministerie van Financiën. [Later toegevoegd:] Zie ook deze pagina op de website van het Ministerie van Financiën. Dit beleid ziet op verzoekschriften inzake de toepassing van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 (hierna: LWB) en het toekennen van de transparante status op ...

Wijziging Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter (Nederland)

Op 17 juni 2022 is de wijziging van 7 juni 2022 van het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter  gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 15569 (Stcrt. 2022, 15569) (Besluit van 7 juni 2022, nr. 2022 – 10157, van de staatssecretaris van Financiën, namens deze, H.G. Roodbeen hoofddirecteur Fiscale en Juridische zaken). Dit besluit wijzigt het besluit van 19 juni 2019, nr. 2019/13003 ...

Wijziging Regeling aanspraken zorgverzekering BES en Regeling vaststelling premiepercentages werknemer en werkgever BES: premiepercentages voor 2021 ongewijzigd (BES-Caribisch Nederland)

Op 15 december 2020 is de Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 december 2020, kenmerk 1789061-214761-ZJCN, houdende wijziging van de Regeling aanspraken zorgverzekering BES en de Regeling vaststelling premiepercentages werknemer en werkgever BES in verband met het zorgpakket en de premiepercentages voor 2021 gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2020, nr. 65241 (Stcrt. 2020, 65241). Met deze regeling zijn de Regeling ...

Ministeriële regeling rulingpraktijk winstbelasting gepubliceerd in het Publicatieblad (Curaçao)

Op 11 juni 2020 is de Ministeriële regeling met algemene werking, van de 8ste juni 2020 ter uitvoering van artikel 61, vierde lid, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (Ministeriële regeling rulingpraktijk winstbelasting) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2020, no. 63 (P.B. 2020 no. 63). De Ministeriële beschikking rulingbeleid winstbelasting no. 974/RNA en de Ministeriële beschikking rulingbeleid d.d. 9 mei 2018 (P.B. 2018, no. 26) worden hierbij ...

Wijziging Regeling aanspraken zorgverzekering BES en Regeling vaststelling premiepercentages werknemer en werkgever BES in verband met het zorgpakket en de premiepercentages voor 2020 (BES-Caribisch Nederland)

Op 4 december 2019 is de Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 november 2019 houdende wijziging van de Regeling aanspraken zorgverzekering BES en de Regeling vaststelling premiepercentages werknemer en werkgever BES in verband met het zorgpakket en de premiepercentages voor 2020 gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2019, nr. 65878 (Stcrt. 2019, 65878). Deze regeling treedt in werking met ingang van ...

Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter in Staatscourant: vernieuwde rulingpraktijk (Nederland)

Op 28 juni 2019 is het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter van de Nederlandse Staatssecretaris van Financiën gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden van 28 juni 2019, jaargang 2019, nr. 35519 (Stcrt. 2019, 35519). In dit besluit wordt invulling gegeven aan de door de Staatssecretaris in zijn brief van 22 november 2018 aangekondigde beleidsvoornemens over de vernieuwde rulingpraktijk. Een belanghebbende kan verzoeken om vooroverleg ter ...

Staatssecretaris deelt voorgenomen besluit vernieuwde rulingpraktijk met Tweede Kamer (Nederland)

De Nederlandse staatssecretaris van Financiën heeft met een brief van 23 april 2019 aan de Tweede Kamer het voorgenomen beleidsbesluit voor rulings met een internationaal karakter met de Kamer gedeeld en op onderdelen nadere toelichting gegeven. Het voorgenomen besluit is als bijlage 1 bij de brief gevoegd. Tevens zijn "Voorbeelden wel/geen toegang tot ruling met internationaal karakter" en "Proefsamenvattingen" bijgevoegd. Voor 4 juni 2019 staat over de vernieuwde rulingpraktijk een ...

Antwoord op Kamervragen over Nederland als fiscaal doorsluisland en het nieuwe rulingbeleid

Op 1 maart 2019 heeft de Tweede Kamer de antwoorden ontvangen van de staatssecretaris van Financiën op de vragen van het lid Snels over Nederland als fiscaal doorsluisland en het nieuwe rulingbeleid. Een kopie van de brief met de antwoorden treft u aan door te klikken op het Brondocument onderaan dit artikel. CFN-artikelnr. 20190322-19 BRONDOCUMENT (link naar de pagina op de websit evan de Tweede kamer met het Kamerstuk inzake ...

Nederland stelt zelf lijst laagbelastende landen vast in strijd tegen belastingontwijking

Er staan 21 landen op de nieuwe Nederlandse lijst van laagbelastende landen, die wordt gebruikt bij nieuwe maatregelen tegen belastingontwijking. De lijst met landen is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant. Dit is vandaag bekend gemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rijksoverheid. Op de lijst staan de vijf landen die op dit moment op de zwarte lijst van de Europese Unie staan: Amerikaans Samoa, Amerikaanse Maagdeneilanden, Guam, Samoa en ...

Nieuwe ministeriële beschikking rulingpraktijk van 9 mei 2018

[LET OP: deze ministeriële beschikking is ingetrokken bij de Ministeriële regeling met algemene werking, van de 8ste juni 2020 ter uitvoering van artikel 61, vierde lid, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (Ministeriële regeling rulingpraktijk winstbelasting) (P.B. 2020 no. 63). Zie hierover dit artikel in het CFN van 15 juni 2020, nr. 2020/73.] De Minister van Financiën heeft op 9 mei 2018 een nieuwe Ministeriële beschikking rulingpraktijk genomen welke op 31 mei ...

Nieuwe ministeriële beschikking rulingpraktijk

[LET OP: deze Ministeriële beschikking is ingetrokken bij Ministeriële beschikking van de 9de mei 2018 (Ministeriële beschikking rulingpraktijk) (P.B. 2018, no. 26)! Klik daarvoor hier en/of hier. Zie hierover ook het artikel in het CFN van 26 juni 2018, nr. 2018/30. En die laatstgenoemde ministeriële beschikking van 9 mei 2018  is ingetrokken bij de Ministeriële regeling met algemene werking, van de 8ste juni 2020 ter uitvoering van artikel 61, vierde lid, ...