Belastingdienst CN met een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de rijksbelastingen voor Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

De Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) heeft op de website van de dienst een overzicht geplaatst van de ‘belangrijkste wijzigingen’ voor 2024 in de rijksbelastingen voor Caribisch Nederland. Zoals wij afgelopen woensdag rapporteerden (zie dit artikel) heeft de Eerste Kamer op 19 december 2023 het (gewijzigd) voorstel van wet Belastingplan BES eilanden 2024 aangenomen. De wet volgt nu de weg van de officiële bekrachtiging en uitgifte en plaatsing in het Staatsblad ...

Hoge Raad doet cassatieberoepen af met toepassing van artikel 81 RO in zaken waarin het Gemeenschappelijk Hof oordeelde dat bij speelautomaten met een billacceptor de ‘bill drop’ als ‘brutobedrag der ontvangsten’ voor het Bonairiaanse speelvergunningsrecht dient te worden aangemerkt

Vanochtend, vrijdag 22 december 2023, heeft de Hoge Raad de door belanghebbenden in een tweetal zaken aangaande het Bonairiaanse speelvergunningsrecht ingestelde beroepen in cassatie tegen uitspraken van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) afgedaan met toepassing van artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie. In de ‘ene’ zaak (ECLI:NL:HR:2023:1794) sloot het Hof zich ...

Belastingplan BES eilanden 2024 en motie-Holterhues aangenomen door de Eerste Kamer (Caribisch Nederland)

Op 19 december 2023 heeft de Eerste Kamer het (gewijzigd) voorstel van wet Belastingplan BES eilanden 2024 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Vóór stemden de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, SP, PvdD, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB en 50PLUS. De fractie van FVD stemde tegen. De op 12 december 2023 door het Eerste Kamerlid Holterhues c.s. ingediende motie over de voorgestelde aanpassing van het gebruikelijk loon in ...

Motie Holterhues c.s. over de voorgestelde aanpassing van het gebruikelijk loon in het Belastingplan BES eilanden 2024 (Caribisch Nederland)

Op 12 december 2023 is door het Eerste Kamerlid Holterhues c.s. een motie ingediend over de voorgestelde aanpassing van het gebruikelijk loon in het Belastingplan BES eilanden 2024. In het (gewijzigd) voorstel van wet Belastingplan BES eilanden 2024 wordt voorgesteld om het gebruikelijk loon te wijzigen van 70% van het loon van een ‘soortgelijke dienstbetrekking’ naar 90% van het loon van ‘de meest vergelijkbare dienstbetrekking’. Zie de voorgestelde wijziging van ...

Nota naar aanleiding van het verslag (EK) inzake het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024: over vrijstelling invoer van elektrische vervoermiddelen, aanpassingen gebruikelijkloonregeling, aanpassingen vestigingsplaatsbeschikking bij de opbrengstbelasting en meldplicht in de vastgoedbelasting (Caribisch Nederland)

In de reguliere uitgave van het CFN van vandaag rapporteerden wij met dit artikel over het gisteren (donderdag 16 november 2023) vastgestelde verslag van de vaste commissie voor financiën van de Eerste Kamer der Staten-Generaal inzake het (gewijzigd) voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan BES eilanden 2024). De staatssecretaris van financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft snel gereageerd op het verslag, want conform het ...

Verslag vaste commissie voor financiën van de Eerste Kamer inzake het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024: over vrijstelling op de invoer van elektrische vervoermiddelen, de aanpassingen in de gebruikelijkloonregeling en de aanpassingen inzake de vestigingsplaatsbeschikking bij de opbrengstbelasting (Caribisch Nederland)

Op 16 november 2023 is het verslag van de vaste commissie voor financiën van de Eerste Kamer der Staten-Generaal inzake het (gewijzigd) voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan BES eilanden 2024) vastgesteld. Het wetsvoorstel heeft de vaste commissie voor financiën van de Eerste Kamer aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen en het stellen van vragen. De inbreng voor het tweede verslag van ...

Wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 bij de Eerste Kamer (Caribisch Nederland)

Het (gewijzigd) voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan BES eilanden 2024) d.d. 26 oktober 2023 is doorgestuurd naar de Eerste Kamer der Staten-Generaal (kamerdossier 36 419-A). Hierbij attenderen wij u op deze stap in het wetgevingsproces. Zoals wij in het CFN van 27 oktober jl. berichtten, heeft de Tweede Kamer in de nacht van donderdag 26 op vrijdag 27 oktober 2023 het onderhavige ...

Vraag over voorgestelde verhoging van het gebruikelijk loon behandeld tijdens het wetgevingsoverleg van 23 oktober 2023 inzake het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 (Caribisch Nederland)

Tijdens het wetgevingsoverleg van afgelopen maandag over onder meer het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 is een vraag van het Tweede Kamerlid Grinwis over de voorgestelde aanpassingen in de gebruikelijkloonregeling aan de orde gekomen. In het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 – dat in de nacht van donderdag 26 oktober op vrijdag 27 oktober 2023 is door de Tweede Kamer aangenomen – wordt, kort samengevat, een wijziging en verhoging van ...

Koppeling belastingvrije som aan wettelijk minimumloon BES. Amendement aangenomen om de belastingvrije som op de BES niet langer lager te laten zijn dan het minimumloon; belastingvrije som op USD 20.424. Motie om een systematiek te implementeren waardoor een WML-stijging niet fiscaal wordt afgeroomd (Caribisch Nederland)

Tijdens het wetgevingsoverleg van afgelopen maandag over onder meer het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 is een vraag van het Tweede Kamerlid Grinwis over de koppeling van de belastingvrije som aan het wettelijk minimumloon op de BES-eilanden aan de orde gekomen. Het kamerlid vroeg zich, naar wij begrijpen, af in hoeverre bij een verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) in Caribisch Nederland, de belastingvrije som zou moeten worden aangepast om ...

Wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 aangenomen door de Tweede Kamer (Caribisch Nederland)

De Tweede Kamer heeft de afgelopen nacht het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 (zoals gewijzigd) aangenomen. Tijdens de lange vergadering van afgelopen nacht is het gehele pakket Belastingplan 2024 (zoals gewijzigd) door de Kamer aangenomen. Tijdens de behandeling van het Belastingplan BES eilanden 2024 is ook het (gewijzigd) amendement van de Kamerleden Grinwis en Van Weyenberg aangenomen (kamerstuk 36 419 nr. 9). Dat amendement betreft het regelen dat de belastingvrije ...

Beantwoording van tijdens het wetgevingsoverleg van 18 oktober 2023 gestelde vragen over onder meer het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 (Caribisch Nederland)

Bij kamerbrief d.d. 20 oktober 2023 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) een deel van de tijdens het wetgevingsoverleg van woensdag 18 oktober 2023 gestelde vragen over het pakket Belastingplan 2024 beantwoord. De beantwoording betreft ook enkele vragen over het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 (zie blz. 18). De resterende vragen worden tijdens het wetgevingsoverleg van vandaag, maandag 23 oktober 2023, mondeling beantwoord. Onderwerpen die in de beantwoording ...

Nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 (Caribisch Nederland)

De nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan BES eilanden 2024) is aangeboden aan de Tweede Kamer. Onderwerpen die in de nota naar aanleiding van het verslag aan de orde komen zijn, onder meer: Het vooralsnog uitstellen van tariefswijzigingen in de opbrengstbelasting en in de vastgoedbelasting. Suggesties van Centraal Dialoog Bonaire voor belastingverlaging, zoals verhoging van ...

Maritieme controles en controle bij in-, uit- en doorvoer tijdens 56ste Bonaire Sailing Regatta

Gisteren, vrijdag 6 oktober 2023, is de 56ste editie van de Bonaire Sailing Regatta van start gegaan. De ketenpartners van de Multidisciplinaire Maritieme Hub Bonaire (MMHB) zijn ook dit jaar tijdens de Bonaire Sailing Regatta weer actief met betrekking tot het veilig houden van Bonaire. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN). De Douane, de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Kustwacht, Korps Politie ...

Nota van wijziging inzake wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 (Caribisch Nederland)

Gisteren, vrijdag 6 oktober 2023 is aan de Tweede Kamer een nota van wijziging aangeboden bij het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan BES eilanden 2024). Met deze nota van wijziging worden een aantal inhoudelijke en technische wijzigingen aan het wetsvoorstel toegevoegd. De inhoudelijke wijzigingen betreffen: een vrijstelling, onder voorwaarden, van de algemene bestedingsbelasting (ABB) voor kinderopvang, en een aanpassing van de vrijstelling ...

Verslag vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer inzake het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 (Caribisch Nederland)

Gisteren, donderdag 5 oktober 2023, is het Verslag van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer inzake het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 vastgesteld. Het wetgevingsoverleg met de betrokken bewindspersonen, waaronder staatssecretaris Marnix van Rij van financiën, over het Pakket Belastingplan 2023 staat gepland voor 23 oktober 2023, zo blijkt uit de convocatie voor dat overleg; het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 wordt dan behandeld in blok 3 ...

Factsheetbundel pakket Belastingplan 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer, waaronder inzake het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 22 september 2023 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) een factsheetbundel Pakket Belastingplan 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. In de factsheetbundel wordt een korte samenvatting gegeven van elke maatregel, de bijbehorende uitvoeringsgevolgen en de budgettaire consequenties. Daarnaast zijn – waar van toepassing – rekenvoorbeelden opgenomen. Hiermee wil de staatssecretaris de leden van de Kamer een handzaam inzicht te bieden in de maatregelen en wetsvoorstellen ...

Q&A op de website van B/CN over de aanpassing van het belastingstelsel van Caribisch Nederland in het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 (Caribisch Nederland)

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) is een ‘ambtsbericht’ geplaatst met vragen en antwoorden (Q&A’s) inzake de aanpassing van het belastingstelsel van Caribisch Nederland zoals opgenomen in het op Prinsjesdag aangeboden wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024. Hierbij attenderen wij u op deze Q&A’s (zie ook hierna). Zoals wij rapporteerden in de speciale uitgave van het CFN van afgelopen dinsdag 19 september jl., heeft het Nederlandse kabinet op ...

Belastingplan BES eilanden 2024 op 5 oktober geagendeerd voor het leveren van inbreng in de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer ten behoeve van het schriftelijk verslag (Caribisch Nederland)

Overeenkomstig het besluit in de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer van 14 september 2023 zijn de wetsvoorstellen die onderdeel zijn van het pakket Belastingplan 2024, waaronder het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024, geagendeerd voor het leveren van inbreng ten behoeve van het schriftelijk verslag op donderdag 5 oktober 2023. De commissie zal op de procedurevergadering van 28 september 2023 nog per wetsvoorstel een besluit ...

Nieuwsbericht B/CN over Belastingplan BES eilanden 2024 (Caribisch Nederland)

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) is een informatief nieuwsbericht verschenen over het gisteren, op Prinsjesdag, gepresenteerde wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024. Het nieuwsbericht bevat een beschrijvend overzicht van de belangrijkste maatregelen voor burgers en bedrijven in Caribisch Nederland, die onderdeel zijn van genoemd wetsvoorstel. De maatregelen zijn beoogd per 1 januari 2024 in werking te treden. In de speciale uitgave van het CFN van gisteren berichtten ...

Saba Business Association met vragen over de aangekondigde belastingwijzigingen in Caribisch Nederland voor 2024 (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 5 september 2023 heeft Saba Business Association (SBA) vragen gesteld aan het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba over het (op dat moment nog aangekondigde) Belastingplan Caribisch Nederland 2024 (‘tax reform plans for Caribbean Netherlands’). In de brief geeft SBA aan dat zij kennis hebben genomen van de voorgenomen belastingplannen van staatssecretaris Van Rij van Financiën met ingang van 1 januari 2024. SBA zal hiermee gedoeld hebben ...

Wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024: introductie van een minimumbelasting (Caribisch Nederland)

Het Nederlandse kabinet heeft vandaag, de derde dinsdag van september 2023 (“Prinsjesdag”), het pakket Belastingplan 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het thema van het belastingplan 2024 is: ‘Noodzakelijke stappen voor samenleving en belastingstelsel’. Klik hier voor de aanbiedingsbrief van de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) aan de Tweede Kamer en klik hier voor een nieuwsbericht dat bij het vrijgeven van het belastingplan op rijksoverheid.nl is verschenen. Het totale ...

Wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024: diverse aanpassingen en actualiseringen in de Belastingwet BES, de Wet inkomstenbelasting BES, de Wet loonbelasting BES en de Douane- en Accijnswet BES (Caribisch Nederland)

Het Nederlandse kabinet heeft vandaag, de derde dinsdag van september 2023 (“Prinsjesdag”), het pakket Belastingplan 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het thema van het belastingplan 2024 is: ‘Noodzakelijke stappen voor samenleving en belastingstelsel’. Klik hier voor de aanbiedingsbrief van de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) aan de Tweede Kamer en klik hier voor een nieuwsbericht dat bij het vrijgeven van het belastingplan op rijksoverheid.nl is verschenen. Het totale ...

Pakket Belastingplan 2024: ‘Noodzakelijke stappen voor samenleving en belastingstelsel’ (Nederland)

Het Nederlandse kabinet heeft vandaag, de derde dinsdag van september 2023 (“Prinsjesdag”), het pakket Belastingplan 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het thema van het belastingplan 2024 is: ‘Noodzakelijke stappen voor samenleving en belastingstelsel’. Het pakket Belastingplan 2024 bevat noodzakelijke maatregelen voor de samenleving en het belastingstelsel. Denk aan het ondersteunen van koopkracht en bestrijden van armoede, het verbeteren en eenvoudiger maken van het belastingstelsel en maatregelen om de vastgestelde ...

Pakket Belastingplan 2023 (Algemeen) (Nederland)

Het kabinet-Rutte IV heeft vandaag – de derde dinsdag van september 2022 (“Prinsjesdag”) – het pakket Belastingplan 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het thema van het belastingplan 2023 is: “belasting op arbeid en vermogen meer in balans”. Ook is in dit pakket een belangrijk deel van de ondersteuning van de koopkracht (ruim € 17 miljard) opgenomen. Dit is belangrijk gelet op de fors gestegen prijzen, met name voor energie ...

Hof wederom: bij speelautomaten met een billacceptor dient de ‘bill drop’ als ‘brutobedrag der ontvangsten’ voor het speelvergunningsrecht te worden aangemerkt. Stelling over “false drop” tardief. Na door Inspecteur kenbaar gemaakte standpuntwijziging niet een langere overgangstermijn dan tot het daaropvolgende tijdvak. Geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. Naheffingsaanslagen wel tot een te hoog bedrag opgelegd

Samenvatting zaak In deze Bonairiaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende exploiteert een casino waarin speelautomaten met uitsluitend zogenoemde billacceptors zijn opgesteld. Daarbij dient de speler een bankbiljet in de billacceptor in te voeren, waarna de speler ‘credits’ ontvangt om mee te spelen. De bankbiljetten worden bewaard in de ‘drop box’. De inhoud van deze ‘drop box’ wordt aangemerkt als de ‘bill drop’. Speelt een speler niet verder, ...

Balie Belastingdienst Bonaire weer geopend (Caribisch Nederland)

Sinds dinsdag 8 februari jl. is de balie van de Belastingdienst op Bonaire weer geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 13.00 uur. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland. Het dragen van een mondkapje is voor bezoekers verplicht. Er mogen maximaal 4 personen per keer naar binnen. De balie van de Belastingdienst op Bonaire was sinds maandag 29 november ...

Belastingplan 2022 en Overige fiscale maatregelen 2022 in het Staatsblad (Nederland)

Op maandag 27 december 2021 is de Wet van 22 december 2021 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2022) uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 651 (Stb. 2021, 651). Op dezelfde dag (27 december 2021) is de Wet van 22 december 2021 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2022) uitgegeven en geplaatst ...

Eindejaarsbericht Nederlandse Ministerie van Financiën: belangrijkste belastingwijzigingen Nederland per 1 januari 2022 (Nederland)

Afgelopen dinsdag, 21 december 2021, is op rijksoverheid.nl een nieuwsbericht verschenen met een overzicht van de belangrijkste belastingwijzigingen voor (Europees) Nederland per 1 januari 2022 (zie hierna). Ook is een brochure (‘eindejaarsbericht’ van het Ministerie van Financiën) geplaatst op deze pagina op rijksoverheid.nl. Het overzicht bevat ook wijzigingen uit de wetsvoorstellen Belastingplan 2022 (35 927) en Overige fiscale maatregelen 2022 (35 928), die op 21 december 2021 door de Eerste ...

Wetsvoorstellen Belastingplan 2022 en Overige fiscale maatregelen 2022 aangenomen door de Eerste Kamer (Nederland)

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen Belastingplan 2022 (35 927) en Overige fiscale maatregelen 2022 (35 928) op 21 december 2021 na stemmingen bij zitten en opstaan aangenomen. Klik hier respectievelijk hier voor de pagina’s op de website van de Eerste Kamer met betrekking tot de wetsvoorstellen. Afgelopen dinsdag, 21 december 2021, is op rijksoverheid.nl een nieuwsbericht verschenen met een overzicht van de belangrijkste belastingwijzigingen voor (Europees) Nederland per 1 januari 2022 ...

Kabinet verlengt coronasteun ondernemers Europees Nederland tot en met maart 2022. Situatie in Caribisch Nederland geeft op dit moment geen aanleiding tot maatregelen, maar ingeval de lokale omstandigheden wijzigen zal het kabinet niet aarzelen vergelijkbare maatregelen te nemen (Caribisch Nederland)

Ondernemers, bedrijven en werkenden hebben in ieder geval tot 14 januari te maken met de aangescherpte coronamaatregelen [in Europees Nederland; red. CFN]. Die beperken de ruimte om te ondernemen. Om hen in deze periode te helpen verlengt het kabinet het economisch steunpakket. Hiervoor trekt het kabinet 4,4 miljard euro uit. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl, naar aanleiding van een kamerbrief hierover van 14 december 2021. Dit geldt ...