Presentatie Evaluatiecommissie BTW voor financiële commissie van De Nationale Assemblée (Suriname)

Op 13 mei 2024 hebben de leden van de vaste parlementaire commissie voor Financiën en Planning van De Nationale Assemblée om de tafel gezeten met Evaluatiecommissie Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW). Zo is bekendgemaakt met een post op de Facebookpagina van De Nationale Assemblée. Tijdens de vergadering heeft de evaluatiecommissie een presentatie gegeven over de resultaten, de stand van zaken en andere relevante onderwerpen met betrekking tot de BTW ...

Bekendmaking Douane Suriname over de vaststelling van de douanekoers (Suriname)

De douanekoers wordt volgens de Wet Tarief Invoerrechten 1996 door de Centrale Bank van Suriname tweewekelijks vastgesteld en wel op de tweede werkdag in de periode van deze twee weken. Dat houdt in dat om de twee weken de douanekoers wordt aangepast in het douane elektronisch systeem. Dit is door de Douane Suriname bekendgemaakt op de facebookpagina van de Belastingdienst Suriname (klik hier om rechtstreeks naar de bekendmaking op de ...

Tax aspects in IMF Country Report: Government will mandate that all tax declarations and transactions use a Tax Identification Number by end-June 2024. A new 5 percent VAT rate will be introduced on water, electricity and cooking gas in June 2024 (Suriname)

The Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) completed the fifth review under the Extended Fund Facility (EFF) arrangement for Suriname, allowing for an immediate purchase equivalent to SDR 46.7 million (about USD 62 million) of which SDR 19.1 million or about USD 25 million would be for budget support. This has been announced on 26 April 2024 with a press release on the website of the IMF issued ...

Fiscale faciliteiten in het kader van flankerende maatregelen bij de omvorming van objectsubsidie naar subjectsubsidie (Suriname)

Naar aanleiding van de omvorming van object- naar subjectsubsidie, in het bijzonder op elektriciteit, heeft de regering flankerende maatregelen aangekondigd, die ook gelden voor het bedrijfsleven. Het Directoraat Belastingen van het ministerie van Financiën en Planning wijst er op dat bedrijven gebruik kunnen maken van een aantal fiscale voorzieningen (fiscale faciliteiten). Dit is bekendgemaakt met een post op de facebookpagina van de Belastingdienst Suriname. Bij de post is een bekendmaking ...

SAS-HUBA 2024 van 2 tot en met 30 april (Suriname)

De ‘SAS-HUBA campagne’ van de Belastingdienst Suriname loopt dit jaar van 2 april tot en met 30 april. Dit is bekendgemaakt op de facebookpagina van de Belastingdienst. SAS-HUBA (Self Assessment System-Hulp Bij Aangifte) is een jaarlijks terugkerende kosteloze dienstverlening van de belastingdienst waarbij belastingplichtigen hulp krijgen bij het invullen van de aangiftebiljetten voor de inkomstenbelasting en de vermogensbelasting. Het doel ervan is ‘om personen te stimuleren hun fiscale verplichtingen na ...

Installatie commissie BTW (Suriname)

Op donderdag 28 maart 2024 is door Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën & Planning de Commissie “Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW)” geїnstalleerd. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de facebookpagina van het Ministerie van Financiën & Planning. De Commissie BTW onder voorzitterschap van de heer S. Kertoidjojo bestaat uit tien leden. Het doel van de commissie is gericht op een meer efficiënte en effectieve toepassing en uitvoering van ...

Verenigde Arabische Emiraten willen met Suriname praten over een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting (Suriname)

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) willen met Suriname praten over, onder andere, een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting. Zo staat in een nieuwsbericht in De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Internationale Samenwerking (BIBIS) laat doorschemeren dat deze zaken al in voorbereiding zijn. In dit kader verwijzen wij (red. CFN) naar mededelingen in januari jl. in de nota ...

Verhoging belastingvrije grens en verruiming belastingschrijven in de LB/IB geformaliseerd in Staatsbesluiten (Suriname)

Zoals wij reeds rapporteerden in het CFN van 5 januari 2024 (klik op dit artikel) werd in januari  tijdens de eerste regeringsraadvergadering van 2024 besloten om de belastingvrije grens in de inkomstenbelasting te verhogen naar SRD 9000 en de belastingschijven in de inkomstenbelasting van 8%, 18% en 28% te verruimen. Inmiddels is bekend geworden dat deze aanpassingen zijn geformaliseerd krachtens het Staatsbesluit van 11 januari 2024, ter uitvoering van artikel ...

Definitieve aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2023, voorlopige aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2024 en aangiftebiljet vermogensbelasting 2024 op website belastingdienst (Suriname)

Onlangs zijn op deze overzichtspagina van de website van de Belastingdienst Suriname de volgende aangiftebiljetten geplaatst: de definitieve aangiftebiljetten inkomstenbelasting voor het jaar 2023, respectievelijk voor natuurlijke personen (NP) en voor lichamen (L); de voorlopige aangiftebiljetten inkomstenbelasting voor het jaar 2024, respectievelijk voor natuurlijke personen (NP) en voor lichamen (L); en het aangiftebiljet Vermogensbelasting voor het jaar 2024. Hierbij attenderen wij u op de gepubliceerde aangiftebiljetten. CFN-artikelnummer 20240301-8 BRONDOCUMENT (link ...

President kijkt uit naar verdere ondersteuning van het IMF bij het implementeren van belastinghervormingen (Suriname)

President Chandrikapersad Santokhi van Suriname kijkt uit naar verdere samenwerking met c.q. ondersteuning van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bij onder meer het implementeren van belastinghervormingen, terwijl de regering zelf zich ook inspant om de inkomsten van de publieke sector te verhogen, sociale programma’s uit te voeren, corruptie tegen te gaan en de economie voor te bereiden op de olie- en gasindustrie. Zo staat in een nieuwsbericht op de website ...

Regering streeft naar spoedige implementatie vrij verkeer van personen binnen Caricom (Suriname)

De regering van Suriname staat ‘helemaal’ achter het besluit dat staatshoofden en regeringsleiders van de Caricom vorig jaar tijdens de 45ste regionale meeting in Chauguaramas unaniem hebben genomen om tegen maart 2024 het volledige ‘free movement of persons’ (vrij verkeer van personen) binnen de regio door te voeren tegen de achtergrond van de Caricom Single Market and Economy (CSME). In dit kader heeft de regering tijdens de regeringsvergadering van woensdag ...

Vertegenwoordigers Douane Caribisch Nederland, Douane Aruba en Douane Curaçao bij President Santokhi (Suriname)

Vertegenwoordigers van de Nederlandse douane [dat wil zeggen: de Douane Caribisch Nederland; red. CFN] en van de respectievelijke douanediensten van Aruba en Curaçao hebben op zondag 28 januari 2024 een beleefdheidsbezoek gebracht aan President Chandrikapersad Santokhi van Suriname. Dit is bekendgemaakt in een nieuwsbericht in De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname, en met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Suriname. De douanefunctionarissen van ...

Waarnemende posities van Girwar en Wijnerman omgezet in formele functie als hoofd Douane respectievelijk hoofd Belastingdienst (Suriname)

Mevrouw Charda Girwar en mevrouw Marita Lautan-Wijnerman hebben op 26 januari 2024 uit handen van minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning de beschikkingen ontvangen waarmee zij formeel zijn aangesteld als hoofd van de Douane respectievelijk als hoofd van de Belastingdienst. Daarmee zijn de waarnemende posities die zij in die functies hadden omgezet in de formele functies. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht in De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina op de ...

Handleidingen registratieproces en aangifteproces Loonbelasting en Premie AOV op de website van de Belastingdienst. Aangifte met ingang van tijdvak januari 2024 online indienen (Suriname)

Op de website van de Belastingdienst Suriname zijn een Handleiding Loonbelasting Registratieproces en een Handleiding Aangifteproces Loonbelasting en Premie AOV geplaatst in verband met de verplichting om vanaf het tijdvak januari 2024 de aangifte Loonbelasting en Premie AOV voortaan online in te dienen van het online aangifteportaal van de Belastingdienst. De aangifte kan derhalve alleen nog digitaal en dit kan reeds met ingang van 1 februari 2024, zo wordt ook ...

Korps Douane Suriname bestaat 160 jaar, deze week gastheer van de Internationale Douaneweek voor de ABC-eilanden (Suriname)

Het Korps Douane Suriname heeft 1 januari jongstleden zijn 160-jarig bestaan gevierd. Dit heugelijke feit heeft deze week nog meer cachet gekregen nu vandaag, vrijdag 26 januari 2024, de Internationale Douanedag wordt gevierd en de Surinaamse Douane de hele week gastheer is van de Internationale Douaneweek, met tal van activiteiten. Dit is bekendgemaakt in een nieuwsbericht in De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname. De heer Faizel Pinas, ...

BIBIS werkt aan overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting met Saoedi-Arabië, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten (Suriname)

Uit mededelingen in de nota van wijzigingen op de ontwerpwet houdende vaststelling van de ontwerp-Staatsbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2024 (Wet Staatsbegroting 2024), die momenteel door De Nationale Assemblée wordt behandeld, blijkt dat door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) wordt gewerkt aan overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting (belastingverdragen) met respectievelijk het Koninkrijk Saoedi-Arabië, het Koninkrijk Bahrein en de Verenigde ...

Fiscale beleidsvoornemens Ministerie van Financiën en Planning voor het jaar 2024 (Suriname)

In de nota van wijzigingen op de ontwerpwet houdende vaststelling van de ontwerp-Staatsbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2024 (Wet Staatsbegroting 2024), die momenteel door De Nationale Assemblée wordt behandeld, wordt ook een overzicht verschaft van de fiscale beleidsvoornemens van het Ministerie van Financiën en Planning voor het jaar 2024. Fiscaal beleid Het fiscaal beleid van het Ministerie van Financiën en Planning voor het jaar 2024 is opgenomen ...

Staatsbegroting 2024 goedgekeurd door De Nationale Assemblée. Bijgestelde belastingramingen in de nota van wijzigingen (Suriname)

Op donderdag 25 januari 2024 heeft de Nationale Assemblée (DNA) de ontwerpwet houdende vaststelling van de ontwerp-Staatsbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2024 (Wet Staatsbegroting 2024), aangenomen met 28 stemmen vóór en 12 stemmen tégen. Zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van DNA. De behandeling van de onderhavige ontwerpbegroting is reeds op donderdag 11 januari 2024 aangevangen (zie dit nieuwsbericht op de website van DNA) ...

Belaste Goederenlijst en Vrijgestelde Goederenlijst voor de BTW (Suriname)

De Belastingdienst Suriname heeft op de facebookpagina een lijst van met BTW belaste goederen alsmede een lijst van BTW-vrijgestelde goederen gepubliceerd, op basis van de met ingang van 6 september 2023 geldende wijziging van 5 september 2023 van de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022. Klik hier om naar de Belaste Goederenlijst te gaan en hier om naar de Vrijgestelde Goederenlijst te gaan. Hieronder hebben wij (red. CFN) afbeeldingen ...

Koopkrachtmaatregelen tijdens eerste RRV van 2024 goedgekeurd: o.a. verhoging belastingvrije grens en verruiming belastingschrijven in de IB (Suriname)

Om het dagelijks leven van zowel ambtenaren als werkenden in de particuliere sector te verlichten, wordt de belastingvrije grens in de inkomstenbelasting verhoogd van SRD 7500 naar SRD 9000 en daarnaast wordt nog een bedrag van SRD 400 ‘onbelast gelaten’. De belastingschijven in de inkomstenbelasting van 8%, 18% en 28% zijn verruimd van respectievelijk SRD 946,40, SRD 659,75 en SRD 910 naar SRD 3.500 per belastingschijf. Dit is tijdens de ...

Registratie inhoudingsplichtigen in het online portaal van de Belastingdienst voor de loonbelasting en de AOV (Suriname)

In het CFN van 14 december 2023 rapporteerden wij reeds dat – als onderdeel van de modernisering van de Belastingdienst Suriname en de digitalisering van de bedrijfsprocessen – de loonbelasting en AOV-premie per 1 januari 2024 in het online portaal van de Belastingdienst zullen worden gefaciliteerd. Dit is op de website en op de facebookpagina van de Belastingdienst Suriname bekendgemaakt (klik hier om rechtstreeks naar die bekendmaking op de fb-pagina ...

Ontwerpwetten wijziging artikel 9 Inkomstenbelasting 1922 en artikel 4 Wet Dividendbelasting 1973 in commissieverband besproken met input van fiscalisten (Suriname)

De Commissie van Rapporteurs voor de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet Dividendbelasting 1973 en de Inkomstenbelasting 1922 hebben op maandag 18 december en op donderdag 21 december 2023 met verschillende stakeholders gesproken over de onderhavige ontwerpwetten. Dit is bekendgemaakt met posts op de facebookpagina De Nationale Assemblée. De onderhavige op 18 oktober 2023 ingediende en op 8 december 2023 geamendeerde ontwerpwetten hebben, kort samengevat, tot doel enkele specifieke ...

Belastingkantoor aan de Van Sommelsdijckstraat vandaag gesloten voor het publiek (Suriname)

Vandaag, woensdag 20 december 2023, is het belastingkantoor aan de Van Sommelsdijckstraat gesloten voor het publiek. De overige kantoren van de Belastingdienst zijn normaal open. Dit is bekendgemaakt met een post op de facebookpagina van de Belastingdienst Suriname (klik hier om rechtstreeks naar de afbeelding van de bekendmaking op de fb-pagina van de belastingdienst te gaan). De sluiting van het Belastingkantoor aan de Van Sommelsdijckstraat houdt verband met het vandaag ...

Tien nieuwe ambtenaren bij het Douanekorps, in de rang van commies derde klasse (Suriname)

Op vrijdag 8 december 2023 zijn tien nieuwe ambtenaren toegelaten tot het Korps Douane Suriname, in de rang van commies derde klasse. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname. De tien nieuwe douaneambtenaren, die als aspirant-commies de Opleiding tot Commies derde klasse in september hebben afgerond, behoorden tot een groep van ruim 900 sollicitanten die zich bij de ...

Loonbelasting en AOV-premie per 1 januari 2024 via online portaal van de Belastingdienst (Suriname)

Als onderdeel van de modernisering van de Belastingdienst Suriname en de digitalisering van de bedrijfsprocessen, zal per 1 januari 2024 de loonbelasting en AOV-premie in het online portaal van de Belastingdienst worden gefaciliteerd. Dit is op de facebookpagina van de Belastingdienst Suriname bekendgemaakt (klik hier om rechtstreeks naar die bekendmaking op de fb-pagina van de belastingdienst te gaan). In het kader van deze digitaliseringslag zullen inhoudingsplichtigen en de sociale premies ...

Amendementen op ontwerpwetten wijziging artikel 9 Inkomstenbelasting 1922 en artikel 4 Wet Dividendbelasting 1973 (Suriname)

Op vrijdag 8 december 2023 is aan De Nationale Assemblée een amendement op het initiatiefwetsontwerp houdende nadere wijziging van de Inkomstenbelasting 1922 aangeboden. Op dezelfde dag is aan De Nationale Assemblée ook een amendement aangeboden op het met voornoemde wetsontwerp samenhangende initiatiefwetsontwerp houdende nadere wijziging van de Wet Dividendbelasting 1973. Hierbij attenderen u wij op de onderhavige amendementen (zie ook hierna). Deze ontwerpwetten hebben, kort samengevat, tot doel enkele specifieke ...

Regering heeft tijdens de RRV groen licht gegeven voor de uitvoering van de principeovereenkomst tussen het clusterteam van ministers en de samenwerkende vakorganisaties inzake fiscale aanpassingen en koopkrachtversterking (Suriname)

De regering van Suriname heeft tijdens de regeringsraadvergadering van woensdag 13 december 2023 groen licht gegeven voor de uitvoering van de principeovereenkomst van 24 november jl. tussen het clusterteam van ministers voor vakbondsaangelegenheden en de samenwerkende vakorganisaties met betrekking tot een aantal fiscale aanpassingen. Dit is bekendgemaakt in een nieuwsbericht in De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname. De fiscale aanpassingen omvatten de verhoging van de belastingvrije som ...

Ontwerpwetten wijziging artikel 9 Inkomstenbelasting 1922 en artikel 4 Wet Dividendbelasting 1973 door commissie van rapporteurs besproken met afvaardiging van de Belastingdienst (Suriname)

De commissie van rapporteurs van De Nationale Assemblée belast met de voorbereiding van de behandeling van de (initiatief)ontwerpwetten houdende wijzigingen van de Inkomstenbelasting 1922 en de Wet Dividendbelasting 1973 heeft op vrijdag 1 december 2023 vergaderd met een afvaardiging van de Belastingdienst Suriname. Van de zijde van de Belastingdienst waren aanwezig de waarnemend directeur van de dienst der belastingen, mevrouw Marita Wijnerman, het waarnemend hoofd financiële zaken, mevrouw Angenita Bansie, ...

Verhoging belastingvrije grens, opschorting btw op nutsvoorzieningen en kookgas (6 maanden), inkorting government take en koopkrachtversterking voor landsdienaren (Suriname)

De regering van Suriname heeft besloten om per 1 januari de belastingvrije grens te brengen van SRD 7500 naar SRD 9000. Dit is bekendgemaakt in een nieuwsbericht in De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname, naar wij aannemen naar aanleiding van hetgeen de President naar voren heeft gebracht tijdens de algemene politieke beschouwingen die deze week in De Nationale Assemblée hebben plaatsgevonden. De eerdere vrije grens van SRD ...

Regering gaat functionarissen belastingdienst belonen met incentives in de vorm van een overbruggingstoelage (Suriname)

Tijdens de regeringsraadvergadering van afgelopen woensdag 23 november heeft de regering besloten om functionarissen van de belastingdienst te belonen met incentives in de vorm van een overbruggingstoelage gedurende een jaar. Zo staat in een nieuwsbericht in De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname. Deze maatregel van de regering heeft als doel om de inning van belastinggelden in sectoren die normaal gesproken achterblijven te stimuleren. Ook wordt hiermee beoogd ...