Belastingplan BES eilanden 2024 in het Staatsblad (Caribisch Nederland)

Vandaag, woensdag 27 december 2023, is de Wet van 20 december 2023 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan BES eilanden 2024), uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, nr. 500 (Stb. 2023, 500). Het onderliggende wetsvoorstel werd, na enkele wijzigingen daarin te zijn aangebracht, in de nacht van donderdag 26 oktober op vrijdag 27 oktober 2023 door de Tweede Kamer ...

Belastingdienst CN met een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de rijksbelastingen voor Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

De Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) heeft op de website van de dienst een overzicht geplaatst van de ‘belangrijkste wijzigingen’ voor 2024 in de rijksbelastingen voor Caribisch Nederland. Zoals wij afgelopen woensdag rapporteerden (zie dit artikel) heeft de Eerste Kamer op 19 december 2023 het (gewijzigd) voorstel van wet Belastingplan BES eilanden 2024 aangenomen. De wet volgt nu de weg van de officiële bekrachtiging en uitgifte en plaatsing in het Staatsblad ...

Belastingplan BES eilanden 2024 en motie-Holterhues aangenomen door de Eerste Kamer (Caribisch Nederland)

Op 19 december 2023 heeft de Eerste Kamer het (gewijzigd) voorstel van wet Belastingplan BES eilanden 2024 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Vóór stemden de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, SP, PvdD, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB en 50PLUS. De fractie van FVD stemde tegen. De op 12 december 2023 door het Eerste Kamerlid Holterhues c.s. ingediende motie over de voorgestelde aanpassing van het gebruikelijk loon in ...

Motie Holterhues c.s. over de voorgestelde aanpassing van het gebruikelijk loon in het Belastingplan BES eilanden 2024 (Caribisch Nederland)

Op 12 december 2023 is door het Eerste Kamerlid Holterhues c.s. een motie ingediend over de voorgestelde aanpassing van het gebruikelijk loon in het Belastingplan BES eilanden 2024. In het (gewijzigd) voorstel van wet Belastingplan BES eilanden 2024 wordt voorgesteld om het gebruikelijk loon te wijzigen van 70% van het loon van een ‘soortgelijke dienstbetrekking’ naar 90% van het loon van ‘de meest vergelijkbare dienstbetrekking’. Zie de voorgestelde wijziging van ...

Nota naar aanleiding van het verslag (EK) inzake het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024: over vrijstelling invoer van elektrische vervoermiddelen, aanpassingen gebruikelijkloonregeling, aanpassingen vestigingsplaatsbeschikking bij de opbrengstbelasting en meldplicht in de vastgoedbelasting (Caribisch Nederland)

In de reguliere uitgave van het CFN van vandaag rapporteerden wij met dit artikel over het gisteren (donderdag 16 november 2023) vastgestelde verslag van de vaste commissie voor financiën van de Eerste Kamer der Staten-Generaal inzake het (gewijzigd) voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan BES eilanden 2024). De staatssecretaris van financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft snel gereageerd op het verslag, want conform het ...

Verslag vaste commissie voor financiën van de Eerste Kamer inzake het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024: over vrijstelling op de invoer van elektrische vervoermiddelen, de aanpassingen in de gebruikelijkloonregeling en de aanpassingen inzake de vestigingsplaatsbeschikking bij de opbrengstbelasting (Caribisch Nederland)

Op 16 november 2023 is het verslag van de vaste commissie voor financiën van de Eerste Kamer der Staten-Generaal inzake het (gewijzigd) voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan BES eilanden 2024) vastgesteld. Het wetsvoorstel heeft de vaste commissie voor financiën van de Eerste Kamer aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen en het stellen van vragen. De inbreng voor het tweede verslag van ...

Wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 bij de Eerste Kamer (Caribisch Nederland)

Het (gewijzigd) voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan BES eilanden 2024) d.d. 26 oktober 2023 is doorgestuurd naar de Eerste Kamer der Staten-Generaal (kamerdossier 36 419-A). Hierbij attenderen wij u op deze stap in het wetgevingsproces. Zoals wij in het CFN van 27 oktober jl. berichtten, heeft de Tweede Kamer in de nacht van donderdag 26 op vrijdag 27 oktober 2023 het onderhavige ...

Vraag over voorgestelde verhoging van het gebruikelijk loon behandeld tijdens het wetgevingsoverleg van 23 oktober 2023 inzake het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 (Caribisch Nederland)

Tijdens het wetgevingsoverleg van afgelopen maandag over onder meer het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 is een vraag van het Tweede Kamerlid Grinwis over de voorgestelde aanpassingen in de gebruikelijkloonregeling aan de orde gekomen. In het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 – dat in de nacht van donderdag 26 oktober op vrijdag 27 oktober 2023 is door de Tweede Kamer aangenomen – wordt, kort samengevat, een wijziging en verhoging van ...

Koppeling belastingvrije som aan wettelijk minimumloon BES. Amendement aangenomen om de belastingvrije som op de BES niet langer lager te laten zijn dan het minimumloon; belastingvrije som op USD 20.424. Motie om een systematiek te implementeren waardoor een WML-stijging niet fiscaal wordt afgeroomd (Caribisch Nederland)

Tijdens het wetgevingsoverleg van afgelopen maandag over onder meer het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 is een vraag van het Tweede Kamerlid Grinwis over de koppeling van de belastingvrije som aan het wettelijk minimumloon op de BES-eilanden aan de orde gekomen. Het kamerlid vroeg zich, naar wij begrijpen, af in hoeverre bij een verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) in Caribisch Nederland, de belastingvrije som zou moeten worden aangepast om ...

Wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 aangenomen door de Tweede Kamer (Caribisch Nederland)

De Tweede Kamer heeft de afgelopen nacht het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 (zoals gewijzigd) aangenomen. Tijdens de lange vergadering van afgelopen nacht is het gehele pakket Belastingplan 2024 (zoals gewijzigd) door de Kamer aangenomen. Tijdens de behandeling van het Belastingplan BES eilanden 2024 is ook het (gewijzigd) amendement van de Kamerleden Grinwis en Van Weyenberg aangenomen (kamerstuk 36 419 nr. 9). Dat amendement betreft het regelen dat de belastingvrije ...

Beantwoording van tijdens het wetgevingsoverleg van 18 oktober 2023 gestelde vragen over onder meer het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 (Caribisch Nederland)

Bij kamerbrief d.d. 20 oktober 2023 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) een deel van de tijdens het wetgevingsoverleg van woensdag 18 oktober 2023 gestelde vragen over het pakket Belastingplan 2024 beantwoord. De beantwoording betreft ook enkele vragen over het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 (zie blz. 18). De resterende vragen worden tijdens het wetgevingsoverleg van vandaag, maandag 23 oktober 2023, mondeling beantwoord. Onderwerpen die in de beantwoording ...

Nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 (Caribisch Nederland)

De nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan BES eilanden 2024) is aangeboden aan de Tweede Kamer. Onderwerpen die in de nota naar aanleiding van het verslag aan de orde komen zijn, onder meer: Het vooralsnog uitstellen van tariefswijzigingen in de opbrengstbelasting en in de vastgoedbelasting. Suggesties van Centraal Dialoog Bonaire voor belastingverlaging, zoals verhoging van ...

Nota van wijziging inzake wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 (Caribisch Nederland)

Gisteren, vrijdag 6 oktober 2023 is aan de Tweede Kamer een nota van wijziging aangeboden bij het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan BES eilanden 2024). Met deze nota van wijziging worden een aantal inhoudelijke en technische wijzigingen aan het wetsvoorstel toegevoegd. De inhoudelijke wijzigingen betreffen: een vrijstelling, onder voorwaarden, van de algemene bestedingsbelasting (ABB) voor kinderopvang, en een aanpassing van de vrijstelling ...

Verslag vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer inzake het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 (Caribisch Nederland)

Gisteren, donderdag 5 oktober 2023, is het Verslag van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer inzake het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 vastgesteld. Het wetgevingsoverleg met de betrokken bewindspersonen, waaronder staatssecretaris Marnix van Rij van financiën, over het Pakket Belastingplan 2023 staat gepland voor 23 oktober 2023, zo blijkt uit de convocatie voor dat overleg; het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 wordt dan behandeld in blok 3 ...

Factsheetbundel pakket Belastingplan 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer, waaronder inzake het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 22 september 2023 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) een factsheetbundel Pakket Belastingplan 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. In de factsheetbundel wordt een korte samenvatting gegeven van elke maatregel, de bijbehorende uitvoeringsgevolgen en de budgettaire consequenties. Daarnaast zijn – waar van toepassing – rekenvoorbeelden opgenomen. Hiermee wil de staatssecretaris de leden van de Kamer een handzaam inzicht te bieden in de maatregelen en wetsvoorstellen ...

Q&A op de website van B/CN over de aanpassing van het belastingstelsel van Caribisch Nederland in het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 (Caribisch Nederland)

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) is een ‘ambtsbericht’ geplaatst met vragen en antwoorden (Q&A’s) inzake de aanpassing van het belastingstelsel van Caribisch Nederland zoals opgenomen in het op Prinsjesdag aangeboden wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024. Hierbij attenderen wij u op deze Q&A’s (zie ook hierna). Zoals wij rapporteerden in de speciale uitgave van het CFN van afgelopen dinsdag 19 september jl., heeft het Nederlandse kabinet op ...

Belastingplan BES eilanden 2024 op 5 oktober geagendeerd voor het leveren van inbreng in de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer ten behoeve van het schriftelijk verslag (Caribisch Nederland)

Overeenkomstig het besluit in de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer van 14 september 2023 zijn de wetsvoorstellen die onderdeel zijn van het pakket Belastingplan 2024, waaronder het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024, geagendeerd voor het leveren van inbreng ten behoeve van het schriftelijk verslag op donderdag 5 oktober 2023. De commissie zal op de procedurevergadering van 28 september 2023 nog per wetsvoorstel een besluit ...

Nieuwsbericht B/CN over Belastingplan BES eilanden 2024 (Caribisch Nederland)

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) is een informatief nieuwsbericht verschenen over het gisteren, op Prinsjesdag, gepresenteerde wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024. Het nieuwsbericht bevat een beschrijvend overzicht van de belangrijkste maatregelen voor burgers en bedrijven in Caribisch Nederland, die onderdeel zijn van genoemd wetsvoorstel. De maatregelen zijn beoogd per 1 januari 2024 in werking te treden. In de speciale uitgave van het CFN van gisteren berichtten ...

Saba Business Association met vragen over de aangekondigde belastingwijzigingen in Caribisch Nederland voor 2024 (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 5 september 2023 heeft Saba Business Association (SBA) vragen gesteld aan het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba over het (op dat moment nog aangekondigde) Belastingplan Caribisch Nederland 2024 (‘tax reform plans for Caribbean Netherlands’). In de brief geeft SBA aan dat zij kennis hebben genomen van de voorgenomen belastingplannen van staatssecretaris Van Rij van Financiën met ingang van 1 januari 2024. SBA zal hiermee gedoeld hebben ...

Wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024: introductie van een minimumbelasting (Caribisch Nederland)

Het Nederlandse kabinet heeft vandaag, de derde dinsdag van september 2023 (“Prinsjesdag”), het pakket Belastingplan 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het thema van het belastingplan 2024 is: ‘Noodzakelijke stappen voor samenleving en belastingstelsel’. Klik hier voor de aanbiedingsbrief van de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) aan de Tweede Kamer en klik hier voor een nieuwsbericht dat bij het vrijgeven van het belastingplan op rijksoverheid.nl is verschenen. Het totale ...

Wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024: diverse aanpassingen en actualiseringen in de Belastingwet BES, de Wet inkomstenbelasting BES, de Wet loonbelasting BES en de Douane- en Accijnswet BES (Caribisch Nederland)

Het Nederlandse kabinet heeft vandaag, de derde dinsdag van september 2023 (“Prinsjesdag”), het pakket Belastingplan 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het thema van het belastingplan 2024 is: ‘Noodzakelijke stappen voor samenleving en belastingstelsel’. Klik hier voor de aanbiedingsbrief van de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) aan de Tweede Kamer en klik hier voor een nieuwsbericht dat bij het vrijgeven van het belastingplan op rijksoverheid.nl is verschenen. Het totale ...

Pakket Belastingplan 2024: ‘Noodzakelijke stappen voor samenleving en belastingstelsel’ (Nederland)

Het Nederlandse kabinet heeft vandaag, de derde dinsdag van september 2023 (“Prinsjesdag”), het pakket Belastingplan 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het thema van het belastingplan 2024 is: ‘Noodzakelijke stappen voor samenleving en belastingstelsel’. Het pakket Belastingplan 2024 bevat noodzakelijke maatregelen voor de samenleving en het belastingstelsel. Denk aan het ondersteunen van koopkracht en bestrijden van armoede, het verbeteren en eenvoudiger maken van het belastingstelsel en maatregelen om de vastgestelde ...

Kamerbrief over het Belastingplan 2024 en het Belastingplan Caribisch Nederland 2024 (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 31 augustus 2023 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de Tweede Kamer geïnformeerd over de inhoud van het Belastingplan 2024. Hierbij attenderen wij u op deze kamerbrief. Met deze brief beoogt de staatssecretaris de Kamer te informeren over en inzicht te geven in de wetsvoorstellen die voortkomen uit een groot aantal uiteenlopende Kamerbrieven en toezeggingen, vooruitlopend op Prinsjesdag en de voor 6 en 12 september ...

Belastingplan Caribisch Nederland 2024 met uitgebreid pakket aan wijzigingen aangekondigd (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 8 mei 2023 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de tweede Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda van het huidige kabinet aangeboden aan de Tweede Kamer. Met de brief beoogt de staatssecretaris nader inzicht te geven in zowel de plannen voor het beleid als de uitvoering ervan op het gebied van belastingen en in de beoogde wetstrajecten voor de komende jaren. Via deze agenda informeert de staatssecretaris ...