Hervatting commissievergadering met Minister van Financiën over opschoning bestanden van de Ontvanger geagendeerd voor maandag 19 augustus (Curaçao)

De eerder geschorste vergadering van de centrale commissie van de Staten van Curaçao van 11 mei 2023 zal worden hervat op maandag 19 augustus 2024. Zo heeft de voorzitter van de Staten van Curaçao bekendgemaakt in een brief d.d. 8 mei 2024 aan de Statenleden. Voor de vergadering van 19 augustus staat overleg gepland met de Minister van Financiën inzake de opschoning van de bestanden van de Ontvanger (Deliberashon ku ...