Uiterlijke betalingsdatum motorrijtuigbelasting verschoven naar 28 februari 2020 (Aruba)

Met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid is bekendgemaakt dat de uiterste datum voor het betalen van de 1e termijn (januari tot juni 2020) motorrijtuigbelasting verschoven is van 31 januari naar 28 februari 2020. De motorrijtuigbelasting voor 2020 blijft hetzelfde als in 2019: de belasting voor het aangepaste kenteken is Afl. 600,00 voor persoonlijke benzinevoertuigen en Afl. 1000,00 voor persoonlijke dieselauto's. De kentekenkosten blijven ook ongewijzigd en ...
LEES VERDER

Belastingdienst verzendt naheffingsaanslagen winstbelasting 2014 (Aruba)

Het Departamento di Impuesto (de Belastingdienst) heeft bekendgemaakt dat deze/de komende dagen de naheffingsaanslagen winstbelasting 2014, met dagtekening 31 december 2019, zullen worden verzonden aan belastingplichtigen die de betaling van de winstbelasting niet adequaat hebben gedaan. Aangegeven wordt dat daarbij ook boetes zullen worden opgelegd. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (Nederlands) op de algemene website van de overheid en met een persbericht (Papiaments) op de website van de belastingdienst ...
LEES VERDER

Motorrijtuigbelasting 2020 kan vanaf aanstaande dinsdag betaald worden (Aruba)

Het Departamento di Impuesto (de belastingdienst) begint aanstaande dinsdag, 17 december 2019, met het in ontvangst nemen van de betalingen voor de motorrijtuigbelasting voor het jaar 2020. Zo is bekend gemaakt met een persbericht op de website van de belastingdienst. Uit het persbericht maken wij onder meer het volgende op. Algemeen De tarieven van de motorrijtuigbelasting voor het jaar 2020 zijn gelijk gebleven ten opzichte van het jaar 2019. Ook ...
LEES VERDER

Consulenten kunnen op verzoek de pakketten belastingformulieren 2020 van cliënten ophalen bij de belastingdienst. Betreft LB, BBO/BAVP, BAZV, toeristenheffing, speelvergunningsrecht, BBV en BBVAM (Aruba)

Het Departamento di Impuesto (de Belastingdienst) heeft bekendgemaakt dat de dienst momenteel bezig is met de voorbereidingen voor het uitreiken van de pakketten belastingformulieren voor de loonbelasting, BBO/ BAVP/ BAZV voor 2020 alsook voor de toeristenheffing, het speelvergunningsrecht, de BBV (bijzondere belasting verblijf) en de BBVAM (bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen). De pakketten zullen in de maand december per post worden verzonden. Zo is bekend gemaakt met een nieuwsbericht ...
LEES VERDER

Belastingdienst gesloten op vrijdag 29 november 2019 (Aruba)

De kantoren van het Departamento di Impuesto (de Belastingdienst) zijn op 29 november 2019 gesloten voor het publiek in verband met interne reflectie met betrekking tot Belastingdag. Dit geldt voor alle kantoren van de Belastingdienst, met name het hoofdkantoor te Camacuri en de bijkantoren in MFA Noord, MFA Paradera, MFA Santa Cruz, MFA Savaneta en het hulpbestuurskantoor San Nicolas. Op 2 december 2019 zal de Belastingdienst haar werkzaamheden hervatten. Dit ...
LEES VERDER

Belastingdienst kondigt wijzigingen aan in de betalingsvoorwaarden voor DIMAS-klanten vanaf maandag 18 november 2019 (Aruba)

Het Departamento di Impuesto (Belastingdienst) kondigt aan dat er vanaf maandag 18 november 2019 wijzigingen in de betalingsvoorwaarden of betalingsmogelijkheden zijn voor DIMAS-klanten (klanten van het Departamento di Integracion, Maneho y Admision di Stranhero) die bijvoorbeeld administratieve kosten (retributies), verblijfsvergunningskosten (leges) en/of een waarborgsom moeten betalen. Vanaf 18 november 2019 stopt de kassaservice op het DIMAS-kantoor. Dit is bekendgemaakt in een nieuwsbericht (Nederlands) op de website van de overheid van ...
LEES VERDER

Betaling motorrijtuigbelasting 2020 per 16 december 2019 (Aruba)

Het Departamento di Impuesto (de Belastingdienst) heeft bekend gemaakt dat klanten met ingang van maandag 16 december 2019 de motorrijtuigbelasting voor het jaar 2020 kunnen betalen. Dit is bekendgemaakt in een nieuwsbericht (Nederlands) op de website van de overheid van Aruba en met een persbericht (Papiaments) op de website van de belastingdienst van Aruba. In de persberichten wordt aangegeven dat de motorrijtuigbelasting (A, TX, DT, B, O, MFA of V ...
LEES VERDER

Belastingdienst assisteert bij invullen aangiftebiljet inkomstenbelasting 2018 (Aruba)

Het Departamento di Impuesto (de Belastingdienst) heeft de start op maandag 18 november 2019 van de campagne voor het invullen van aangiftebiljet inkomstenbelasting 2018 aangekondigd. Dit is bekendgemaakt in een nieuwsbericht (Nederlands) op de website van de overheid van Aruba en met een persbericht (Papiaments) op de website van de belastingdienst van Aruba. Met deze ‘hulp-bij-aangifte’-campagne kunnen klanten (belastingplichtigen) die moeilijkheden ondervinden bij het invullen van het aangifteformulier hulp krijgen. Hiervoor is ...
LEES VERDER

Belastingdienst herinnert eraan dat maandag 9 december 2019 de laatste dag is voor de indiening van de definitieve aangifte winstbelasting 2018 en de betaling van de belasting (Aruba)

Het Departamento di Impuesto (de Belastingdienst) herinnert er aan dat maandag 9 december 2019 de laatste dag is voor de indiening van de definitieve aangifte winstbelasting 2018 en voor het doen van de betaling van de corresponderende belasting. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (Nederlands) op de website van de overheid van Aruba en met een persbericht (Papiaments) op de website van de belastingdienst van Aruba. In het persbericht op ...
LEES VERDER

Persberichten belastingdienst: “BBO/ BAVP en BAZV belastingen moeten per 1 oktober 2019 in de prijzen worden opgenomen” (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, of “DIMP”) heeft persberichten uitgegeven waarin zij ondernemers informeert over de BBO/BAVP en de BAZV. Het Nederlandstalige persbericht is geplaatst op de algemene website van de overheid van Aruba (www.overheid.aw) en het Papiamentstalige persbericht is geplaatst op de website van de belastingdienst zelf (www.impuesto.aw). In het persbericht wordt het volgende bekend gemaakt: “Oranjestad - De Departamento di Impuesto (Belastingdienst) informeert alle ondernemers inzake de BBO/ ...
LEES VERDER

Nieuwe vormgeving website belastingdienst (Aruba)

Ons is opgevallen dat de website (www.impuesto.aw) van de belastingdienst van Aruba (DIMP – Departamento di Impuesto) sinds het begin van deze week geheel nieuw is vormgegeven. De nieuwe website ziet er fris en overzichtelijk uit. Aan de nieuwe vormgeving van de website is verder, voor zover ons bekend, nog geen ruchtbaarheid aan gegeven. Wellicht zijn de werkzaamheden nog niet volledig afgerond en volgt nog een nadere bekendmaking. In elk ...
LEES VERDER

Persbericht Minister: “Vermelden BBO, BAZV en BAVP op factuur is toegestaan” (Aruba)

Met een artikel in een speciale uitgave van het CFN van woensdag 25 september 2019, rapporteerden wij reeds over de brief van 24 september 2019 van de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur waarin de Minister aangeeft dat – kort samengevat– wordt toegestaan om op de factuur te vermelden welk deel van de totaal verschuldigde prijs die de klant betaalt, betrekking heeft op de BBO/BAZV/BAVP. Wel blijft de verplichting ...
LEES VERDER

Tegemoetkoming Minister met betrekking tot inzichtelijkheid op de factuur omtrent het deel van de totaal verschuldigde verkoopprijs dat betrekking heeft op de BBO/BAZV/BAVP, maar de verplichting om producten aan te bieden tegen prijzen inclusief die heffingen blijft (Aruba)

Naar aanleiding van de door het bedrijfsleven geuite zorgen over en bezwaren tegen de formeel sinds 1 januari 2019 geldende maar effectief tot 1 oktober 2019 uitgestelde verplichting om producten aan te bieden tegen prijzen inclusief de BBO/BAZV/BAVP – dat wil zeggen het verbod om producten aan te bieden tegen prijzen exclusief de BBO, de BAZV en de BAVP en het verbod om de belasting apart op de factuur te ...
LEES VERDER

Dossier: Belastinghervormingen m.i.v. 2019 (‘reforma fiscal’) (Aruba)

Dossier: Belastinghervormingen m.i.v. 2019 (‘reforma fiscal’) Landsverordening van 21 december 2018 tot wijziging van de Landsverordening grondbelasting (AB 1995 no. GT 3), de Landsverordening belasting over bedrijfsomzetten en additionele voorzieningen PPS-projecten (AB 2006 no. 83) en de Landsverordening bestemmingsheffing AZV (AB 2014 no. 59) PUBLICATIE Publicatie: op 27 december 2018 uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2018, nr. 81 (AB 2018 no. 81). BRON: www.gobierno.aw BRON: Staten ...
LEES VERDER

Dossier: Landsverordening van 5 april 2019 tot wijziging van de Algemene landsverordening belastingen en de Landsverordening winstbelasting – A.B. 2019, no. 21 (aanpassingen om de regelgeving m.b.t. de transparante vennootschap in lijn te brengen met internationaal aanvaarde standaarden) (Aruba)

Dossier: Landsverordening van 5 april 2019 tot wijziging van de Algemene landsverordening belastingen en de Landsverordening winstbelasting - A.B. 2019, no. 21 (Aruba) Landsverordening van 5 april 2019 tot wijziging van de Algemene landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10) en de Landsverordening winstbelasting (AB 1988 no. GT 47) PUBLICATIE Uitgegeven: op 8 april 2019 en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2019, no. 21 (A.B. 2019 no. 21). BRON: ...
LEES VERDER
Aan het laden...