Aanvraagperiode MKB-Noodplanregeling 4e kwartaal 2021 loopt van 22 tot en met 28 oktober (Aruba)

De aanvraagperiode voor de ‘MKB-Noodplanregeling’ (Sosten Financiero pa Empresa Chikito y Mediano) loopt vanaf vrijdag 22 oktober vanaf 09.00 ‘s ochtends tot en met donderdag 28 oktober 2021 einde van de dag. Bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) die in aanmerking komen voor de ‘MKB-Noodplanregeling’ (Sosten Financiero pa Empresa Chikito y Mediano) zullen (of hebben) hierover een kennisgeving ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVb). Dit is bekendgemaakt met een ...
LEES VERDER

Motorrijtuigbelasting 2022 kan betaald worden (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (het Departamento di Impuesto, DIMP) heeft bekendgemaakt dat de motorrijtuigbelasting voor het jaar 2022 betaald kan worden. Zie hierover dit nieuwsbericht op de website van de belastingdienst (Papiaments). De uiterste betaaldatum voor de motorrijtuigbelasting voor het eerste half jaar van 2022 is 31 januari 2022, met dien verstande dat voor voertuigen die in de catergorieën MFA, MFV en nummerplaat de belasting voor het gehele jaar 2022 ...
LEES VERDER

Aanvraagtermijn kleineondernemersregeling (KOR) voor het jaar 2022 verlengd (Aruba)

De termijn voor het indienen van een verzoek om in aanmerking te komen voor de kleineondernemersregeling (KOR, ‘Areglo pa comerciante chikito’) voor het jaar 2022 is verlengd tot vrijdag 8 oktober 2021. Dit betekent dat ondernemers die in 2021 nog niet voor de KOR in aanmerking kwamen hun verzoek nog kunnen indienen tot uiterlijk op 8 oktober 2021. Dit heeft de belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, DIMP) bekendgemaakt met ...
LEES VERDER

Nadere bekendmaking belastingdienst over kleineondernemersregeling (KOR) voor het jaar 2022 met betrekking tot ondernemers die in 2021 al voor de regeling in aanmerking zijn gekomen (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, DIMP) heeft afgelopen vrijdag een additionele bekendmaking geplaatst op de facebookpagina van de belastingdienst inzake de aanvraag voor de kleineondernemersregeling (KOR, ‘Areglo pa comerciante chikito’) voor het jaar 2022. Daarin wordt medegedeeld dat ondernemers die voor het jaar 2021 al in aanmerking zijn gekomen voor de KOR en wier omzet over 2021 het bedrag van Afl. 84.000 niet overschrijdt, ‘automatisch’ voor de KOR ...
LEES VERDER

Verzoek kleineondernemersregeling (KOR) voor het jaar 2022 uiterlijk 1 oktober 2021 indienen (Aruba)

De uiterste datum voor het indienen van een verzoek om in aanmerking te komen voor de kleineondernemersregeling (KOR, ‘Areglo pa comerciante chikito’) voor het jaar 2022 is 1 oktober 2021. De belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, DIMP) herinnert ondernemers aan deze uiterste datum met een bekendmaking op de facebookpagina van de belastingdienst (klik hier om naar de betreffende post op die facebookpagina te gaan). Om in aanmerking te komen ...
LEES VERDER

Aanvraagperiode MKB-Noodplanregeling 3e kwartaal 2021 loopt van 15 tot en met 20 juli. Na derde kwartaal evaluatie van de subsidie (Aruba)

Bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) die in aanmerking komen voor de ‘MKB-Noodplanregeling’ (Sosten Financiero pa Empresa Chikito y Mediano) kunnen vanaf donderdag 15 juli tot en met dinsdag 20 juli 2021 hun aanvraag indienen voor financiële ondersteuning voor het derde kwartaal van 2021. Zij zullen hierover een kennisgeving ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVb). Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de SVb. In het ...
LEES VERDER

Vandaag (vrijdag 25 juni) aangepaste tijden dienstverlening Belastingdienst in verband met de verkiezingen (Aruba)

In verband met de verkiezingen is de dienstverlening van de belastingdienst (Departamento di Impuesto, DIMP) vandaag – vrijdag 25 juni 2021 – aangepast. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de belastingdienst. In het nieuwsbericht is een overzicht opgenomen van de aangepaste dienstverlening en de aangepaste openingstijden. In de middag zijn de belastingkantoren gesloten en worden er derhalve geen diensten verleend. Op maandag 28 juni zal de ...
LEES VERDER

Verlenging betalingstermijn motorrijtuigbelasting tweede helft 2021 (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (het Departamento di Impuesto, DIMP) heeft bekendgemaakt dat de termijn voor het betalen van de motorrijtuigbelasting voor de tweede helft van het jaar 2021 is verschoven naar 2 augustus 2021. De uiterlijke betaaldatum was aanvankelijk gesteld op 30 juni 2021, maar de uiterlijke betaaldatum is nu dus, na overleg met de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur, gesteld op 2 augustus 2021. Dit is bekendgemaakt ...
LEES VERDER

Aanslagen grondbelasting 2021 zijn onderweg, met dagtekening 31 mei 2021 (Aruba)

De belastingdienst (het Departamento di Impuesto, DIMP) heeft bekendgemaakt dat de aanslagen grondbelasting voor het jaar 2021 onderweg zijn. De aanslagen hebben als dagtekening 31 mei 2021. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (Papiamento) op de website van de belastingdienst en met een nieuwsbericht (Nederlands) op de algemene website van de overheid. De verschuldigde grondbelasting kan geheel in één keer of in termijnen worden betaald, aldus de nieuwsberichten. De uiterste ...
LEES VERDER

Herinnering belastingdienst: 30 juni 2021 is laatste dag voor betalen motorrijtuigbelasting tweede helft 2021 (Aruba)

De belastingdienst (Departamento di Impuesto, DIMP) herinnert er met een nieuwsbericht op de website aan dat 30 juni 2021 de laatste dag is van de termijn voor het betalen van de motorrijtuigbelasting voor de tweede helft van het jaar 2021 (klik hier om naar het nieuwsbericht in het Nederlands op de algemene website van de overheid te gaan). Dit is ook bekendgemaakt met een post op de facebookpagina van de ...
LEES VERDER

Aanvraagperiode MKB-Noodplanregeling 2e kwartaal 2021 loopt van 15 tot en met 19 april (Aruba)

Bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) die in aanmerking komen voor de ‘MKB-Noodplanregeling’ (Sosten Financiero pa Empresa Chikito y Mediano) kunnen vanaf donderdag 15 april tot en met maandag 19 april 2021 hun aanvraag indienen voor financiële ondersteuning voor het tweede kwartaal van 2021. Zij kunnen hun aanvraag indienen via het portaal ‘MiSVb’. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVb). In het ...
LEES VERDER

Bekendmaking belastingdienst voor ondernemers die in aanmerking komen voor de Kleine Ondernemers Regeling (KOR): aangifte BBO/BAVP/BAZV niet meer op maandbasis maar op jaarbasis, daarom geen maandaangiften in BOi (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto) heeft op haar facebookpagina een bekendmaking geplaatst voor ondernemers die in 2021 gebruik maken van de Kleine Ondernemers Regeling (KOR). In de post op de facebook pagina herinnert de belastingdienst eraan dat deze ondernemers in 2021 niet meer op maandbasis aangifte BBO/BAVP/BAZV behoeven te doen, maar in het vervolg op jaarbasis aangifte moeten doen (derhalve slechts één keer per jaar). Derhalve behoeft ook ...
LEES VERDER

Vandaag – maandag 15 februari 2021 – laatste dag verlengde termijn voor betalen motorrijtuigbelasting (Aruba)

Naar aanleiding van geluiden vanuit het publiek, heeft de belastingdienst van Aruba de mogelijkheid geopend om nog tot en met vandaag, maandag 15 februari 2021, de motorrijtuigbelasting over het jaar 2021 te betalen zonder dat een boete wordt opgelegd. Dit heeft de belastingdienst bekend gemaakt met een post op de facebookpagina van de dienst. Eerder werd de termijn voor het voldoen van de motorrijtuigenbelasting – die initieel tot en met ...
LEES VERDER

Betalen motorrijtuigbelasting kan ook op zaterdag 30 januari (Aruba)

De belastingdienst van Aruba heeft aangekondigd dat de kassa’s van het hoofdkantoor van de belastingdienst te Camacuri op zaterdag 30 januari 2021 geopend zullen zijn voor de betaling van de motorrijtuigbelasting over het jaar 2021 (ook afgelopen zaterdag 23 januari was dat al het geval). Het kantoor zal voor deze dienstverlening geopend zijn van 8 uur tot half 12 ’s ochtends. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website ...
LEES VERDER

Uiterste betaaldatum motorrijtuigbelasting is 1 februari 2021 (Aruba)

De uiterste datum voor het betalen van de motorrijtuigbelasting voor 2021 is gesteld op 1 februari 2021. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de belastingdienst van Aruba. Eind november 2020 heeft de belastingdienst een systeem van deelbetalingen geïntroduceerd. Onder dat systeem worden belastingplichtigen in de gelegenheid gesteld om de belasting in drie termijnen vooruit te betalen. De belastingdienst zal voor het jaar 2021 geen nieuwe kentekenplaten (plachi ...
LEES VERDER

Uiterste indieningsdatum verzamelloonstaat en verzamelstaat opgaaf derden 2020 is 1 februari 2021 (Aruba)

De uiterste datum voor de indiening van de verzamelloonstaat en de verzamelstaat opgaaf derden over het jaar 2020 is 1 februari 2021. De verzamelstaten moeten digitaal worden ingediend via het online portaal ‘BO impuesto’. Dit is door de belastingdienst van Aruba (het Departamento di Impuesto) bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de dienst. Zie hierover ook het nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Aruba (Nederlands) ...
LEES VERDER

Aanvraagperiode MKB-Noodplanregeling 1e kwartaal 2021 loopt van 15 tot en met 20 januari (Aruba)

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) dat in aanmerking komt voor de ‘MKB-Noodplanregeling’ kan van 15 tot en met 20 januari aanstaande via het online portaal ‘MISVb’ de aanvraag indienen voor de financiële ondersteuning voor het eerste kwartaal van het jaar 2021. Het is de bedoeling dat de uitbetaling van de subsidie plaatsvindt op 21 januari. Bedrijven die voor deze financiële steun in aanmerking komen ontvangen hierover van de Sociale Verzekeringsbank ...
LEES VERDER

Gewijzigde tijden dienstverlening belastingdienst op woensdag 23 december (Aruba)

Op woensdag 23 december zullen de afdelingen ‘Servicio na Cliente’ en ‘Servicio di Caha’ van de kantoren van het Departamento di Impuesto (DIMP, belastingdienst van Aruba) om 13.00 uur ’s middags sluiten. Tot dat tijdstip zullen die afdelingen op woensdag non-stop geopend zijn. Dit geldt zowel voor het hoofdkantoor van de belastingdienst te Camacuri als de andere kantoren van de dienst bij de MFA’s. Op maandag 28 december 2020 zal ...
LEES VERDER

Bekendmaking belastingdienst over sluiting kantoren op en rond de feestdagen (Aruba)

Het Departamento di Impuesto (DIMP, belastingdienst van Aruba) heeft op de facebookpagina van de dienst bekendgemaakt dat de kantoren van de belastingdienst op 24, 25 en 31 december 2020 en op 1 januari 2021 gesloten zullen zijn. Op woensdag 30 december 2020 vindt de dienstverlening ‘non-stop’ plaats tot 13.00 uur ’s middags. Met ingang van 4 januari 2021 vindt de dienstverlening weer op de gebruikelijke wijze plaats. Inmiddels is hierover ...
LEES VERDER

Verzamelstaat opgaaf derden voor het jaar 2020 beschikbaar via online portal BO impuesto (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, DIMP) heeft bekendgemaakt dat de verzamelstaat opgaaf derden voor het jaar 2020 (lista colectivo di pago na tercera persona) nu beschikbaar is via het online portal “BO impuesto”. De uiterste datum van indiening van de verzamelstaat is 1 februari 2021. Klik hier voor de link naar de bekendmaking op de website van de belastingdienst. Integrale tekst van de bekendmaking De integrale tekst van ...
LEES VERDER

Jaarverslag 2019 van de Sociale Verzekeringsbank: premie-inkomsten AOV/AWW voor het eerst meer dan 300 miljoen florin, niet-verwachte extra inkomsten te danken aan inspanningen belastingdienst om de compliance te verbeteren (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank (SVb) heeft het jaarverslag 2019 (Relato Anual di SVb 2019) gepubliceerd. Klik hier voor het nieuwsbericht (Papiamento) op de website van de SVb. In het Voorwoord van het jaarverslag wordt gememoreerd dat het jaar 2019 een jaar met mooie resultaten is geweest voor de SVb. Voor het eerst bedroegen de premie-inkomsten AOV/AWW meer dan 300 miljoen florin, hetgeen leidde tot verbeterde resultaten in de fondsen van deze ...
LEES VERDER

Belastingdienst vanmiddag (vrijdag 4 december) gesloten (Aruba)

Vanmiddag, vrijdag 4 december 2020, zijn de kantoren van de belastingdienst (Departamento di Impuesto, DIMP) gesloten, naar wij begrijpen ter gelegenheid van de ‘Dia di Belasting’ (Belastingdag). In de ochtend is de dienstverlening van de belastingdienst geopend van 07.45 uur tot 11.30 uur (AM). Maandag 7 december 2020 zijn de openingstijden weer zoals gebruikelijk. Dit is door de belastingdienst bekendgemaakt met een post op de facebookpagina van de belastingdienst. De ...
LEES VERDER

Aanvragen Kleine Ondernemers Regeling (KOR) nu online (Aruba)

Aanvragen voor toepassing van de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) kunnen nu ook online worden ingediend. Zo is bekendgemaakt met een post op de facebook pagina van de belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto) gericht aan ondernemers met een eenmanszaak die voldoen aan de voorwaarden van de KOR. Vanaf september 2020 kan het verzoek alleen elektronisch woren ingediend. Dit kan worden gedaan via deze algemene digitale formulierenpagina op de website van ...
LEES VERDER

Mondkapje verplicht bij bezoek aan Belastingdienst en Douane (Aruba)

Met ingang van 5 augustus 2020 is het dragen van een mondkapje verplicht bij het bezoeken van de kantoren van de Belastingdienst en van de Douane. Dit is bekendgemaakt met nieuwsberichten op de facebook-pagina van de Belastingdienst en in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van 6 augustus 2020. Hieronder is de tekst opgenomen van de respectievelijke nieuwsberichten. Tekst nieuwsbericht facebook-pagina van de Belastingdienst: “Uzo di mondkapje ta obligatorio (plan di contingencia ...
LEES VERDER

MKB-Noodplanregeling voor de maanden juli, augustus en september 2020 in gang gezet: financiële steun aanvragen tot en met 27 juli (Aruba)

De uitvoering van de noodplanregeling voor het midden- en kleinbedrijf (hierna aan te duiden als: “MKB-Noodplanregeling”) voor de maanden juli, augustus en september 2020 is in gang gezet. De Sociale Verzekeringsbank (SVb), door de Minister belast met de uitvoering van de regeling, heeft het midden- en kleinbedrijf met een kennisgeving meer informatie verstrekt over de financiële steun onder deze noodplanregeling. Bedrijven die in aanmerking komen voor de financiële steun kunnen ...
LEES VERDER

Indiening verzamelloonstaat en verzamelstaat opgaaf derden 2019 alleen via ‘BO impuesto’. Uiterste indieningsdatum is 31 juli 2020 (Aruba)

Indiening bij de belastingdienst van de verzamelloonstaat en de verzamelstaat opgaaf derden 2019 is niet meer mogelijk op papier of via een usb-stick. Indiening van die formulieren kan nog slechts digitaal via het aangifteportaal ‘BO impuesto’. Dit heeft de belastingdienst van Aruba (het Departamento di Impuesto) met een nieuwsbericht bekendgemaakt. De verzamelstaat opgaaf derden is al beschikbaar in BO impuesto; de verzamelloonstaat zal begin juli beschikbaar komen, aldus het nieuwsbericht ...
LEES VERDER

Noodplanregeling MKB nu ook in de Landscourant gepubliceerd (Aruba)

De in april afgekondigde noodplanregeling voor het midden- en kleinbedrijf (hierna aan te duiden als: Noodplanregeling MKB”) is vastgelegd in een ministeriële beschikking. Het betreft de Ministeriële beschikking van 14 mei 2020 van de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur, in overeenstemming met de Minister-President, gepubliceerd in de Landscourant van Aruba van 5 juni 2020, jaargang 2020, no. 12 (Lcrt. 2020 no. 12, blz. 20-21). Als gevolg van de ...
LEES VERDER

Uiterste datum voor indiening verzamelloonstaat en verzamelstaat opgaaf derden 2019 verschoven naar 31 juli 2020 (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (het Departamento di Impuesto) heeft met een nieuwsbericht bekendgemaakt dat de uiterste datum voor de indiening van de verzamelloonstaat en de verzamelstaat opgaaf derden 2019 is verschoven naar 31 juli 2020. De periode voor de inlevering van die verzamelstaten is verlengd in verband met de digitalisering van de processen bij de belastingdienst. Binnenkort zullen de genoemde verzamelstaten digitaal kunnen worden ingediend via het online portal ‘BO ...
LEES VERDER

Noodplanregeling MKB en informatie op website SVB (Aruba)

De Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur heeft vorige week tijdens een persconferentie een noodplanregeling voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) bekendgemaakt ter mitigering van de gevolgende van de COVID-19-maatregelen. Door de maatregelen heeft het MKB een groot deel van hun cliënten verloren met als gevolg een aanzienlijk omzetverlies. Met deze regeling wil de regering het MKB financieel ondersteunen met als doel het behoud van banen te stimuleren. De ...
LEES VERDER

Bekendmaking belastingdienst over aanpassingen naar digitale correspondentie (Aruba)

In verband met de gevolgen van de coronacrisis is de belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto) momenteel bezig zijn werkzaamheden zoveel mogelijk om te zetten naar een digitale werkwijze waarbij correspondentie op digitale wijze kan worden ingediend en ontvangen. De werkzaamheden zijn evenwel nog niet helemaal afgerond, maar de verwachting is dat de aanpassingen aan het digitale systeem binnen enkele dagen zullen zijn afgerond. Dit heeft de belastingdienst bekendgemaakt met ...
LEES VERDER