Tweede nota’s van wijziging pakket Belastingplan 2022 aangeboden. Onder meer voorstel tot verhoging van het hoge Nederlandse vennootschapsbelastingtarief naar 25,8% (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 15 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) een drietal ‘tweede nota's van wijziging’ inzake het pakket Belastingplan 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het betreft de tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2022, de tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022 en een Nota van wijziging op het wetsvoorstel Wet verlaging tarief verhuurderheffing. Deze tweede nota’s van wijziging ...
LEES VERDER

Antwoord staatssecretaris van BZK op vraag over belastingheffing in de Caribische Koninkrijksdelen tijdens debat in Tweede Kamer inzake de begroting Koninkrijksrelaties en BES-fonds. Onder andere over hervorming belastingdiensten (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij kamerbrief d.d. 14 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn antwoorden op de tijdens de begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) gestelde vragen toegezonden aan de Tweede Kamer. Daarin geeft de staatssecretaris ook antwoord op een vraag vanuit de Tweede Kamer inzake belastingheffing in de Caribische delen van het Koninkrijk. Hieronder hebben wij de betreffende vraag en het antwoord opgenomen (zie blz. 5-6 ...
LEES VERDER

Tijdelijke Regeling tax free winkelen in het Publicatieblad (Curaçao)

Op 11 oktober 2021 is de Ministeriële regeling met algemene werking van de 5de oktober 2021 ter uitvoering van artikel 7, derde lid, van de Landsverordening omzetbelasting 1999 (Tijdelijke Regeling tax free winkelen) uitgegeven in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2021, no. 107 (P.B. 2021, no. 107). Inhoudelijk is hiermee een verlenging met twee jaar beoogd van de Tijdelijke ministeriële regeling tax free winkelen van 24 september 2018 (P.B. 2018, ...
LEES VERDER

Luchtvaartverdrag Curaçao – IJsland getekend. Verdrag bevat bepalingen met betrekking tot gebruikersheffingen, douanerechten en belastingheffing (Curaçao)

Op 20 september 2021 is in Brussel het Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en IJsland getekend (Air Services Agreement between the Kingdom of the Netherlands, in respect of Curaçao, and Iceland). Het Verdrag is op 6 oktober 2021 gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 125 (Trb. 2021, 125) [externe link naar officielebekendmakingen.nl]. Wat het Koninkrijk der Nederlanden ...
LEES VERDER

Nota’s van wijziging wetsvoorstellen Belastingplan 2022 en Overige fiscale maatregelen 2022 (Caribisch Nederland)

Op 5 oktober 2021 is een Nota van Wijziging ingediend met betrekking tot het wetsvoorstel tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2022). Op dezelfde datum is ook een Nota van Wijziging ingediend met betrekking tot het wetsvoorstel tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2022). Het Pakket Belastingplan 2022 werd op 21 september 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal ...
LEES VERDER

Vragen Statenlid naar aanleiding van berichten over tewerkstelling van Nederlandse douanebeambten bij de douane van Curaçao (Curaçao)

Naar aanleiding van berichtgeving in een lokale ochtendkrant inzake assistentie van het personeel van de Nederlandse douane (‘Asistensia di personal di Duana Hulandes’) heeft het Statenlid S.P. Osepa (PNP) in een brief van 4 oktober 2021 een aantal vragen gesteld aan de Minister van Financiën. Het Statenlid heeft vernomen dat de douane van Curaçao versterking heeft gekregen van Nederlandse douanebeambten (douaniers). In dit kader wil hij weten in welke vorm ...
LEES VERDER

Aangifteformulieren liquide middelen op website Belastingdienst Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

Op 28 september 2021 zijn het Aangifteformulier Liquide middelen respectievelijk het Aanvullend formulier voor de Aangifte Liquide middelen op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland geplaatst. Klik hier voor een link naar de overzichtspagina op de website van BCN met betrekking tot het algemene aangifteformulier en hier voor een link naar de overzichtspagina op de website van BCN met betrekking tot het aanvullend formulier. Deze formulieren houden verband met ...
LEES VERDER

Tips van de douane voor reizigers tijdens de herfstvakantie: over tijdelijke invoer/uitvoer van goederen, vrijstelling reizigersbagage en vrijstelling van bepaalde producten tot maximum hoeveelheden en volumes (Aruba)

Met de herfstvakantie in zicht, geeft de douane van Aruba (Departamento di Aduana) reizigers een aantal ‘tips’ en enige algemene informatie mee in nieuwsberichten op de website van de douane en op de algemene website van de overheid. Klik hier om naar het nieuwsbericht (Papiaments) op de website van de douane te gaan of klik hier om naar het nieuwsbericht (Nederlands) op de website van de overheid van Aruba te ...
LEES VERDER

Mededeling douane over ‘Racer cigars’ (Aruba)

De douane van Aruba (Departamento di Aduana) heeft op de website een mededeling geplaatst over de zogenoemde “Racer Cigars" die kennelijk in winkels en supermarkten op Aruba te koop worden aangeboden. Klik hier om naar het nieuwsbericht (Papiaments) op de website van de douane te gaan of klik hier om naar het nieuwsbericht (Nederlands) op de website van de overheid van Aruba te gaan. In het nieuwsbericht wordt aangegeven dat ...
LEES VERDER

Wetsvoorstel vaststelling begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds voor 2022: onder andere over liquiditeitsleningen ACS en COHO (Caribisch Nederland)

Op 21 september 2021 is het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 (Vergaderjaar 2021–2022, kamerdossier 35 925 IV) aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het wetsvoorstel strekt ertoe om de onderhavige begrotingsstaten voor het aangegeven jaar vast te stellen. Klik hier voor een pdf van het wetsvoorstel en hier voor een pdf van de Memorie van Toelichting bij het ...
LEES VERDER

Wetsvoorstel vaststelling begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds voor 2022: overzicht rijksbelasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland en overzichten eilandelijke inkomsten BES (Caribisch Nederland)

Op 21 september 2021 is het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 (Vergaderjaar 2021–2022, kamerdossier 35 925 IV) aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het wetsvoorstel strekt ertoe om de onderhavige begrotingsstaten voor het aangegeven jaar vast te stellen. Klik hier voor een pdf van het wetsvoorstel en hier voor een pdf van de Memorie van Toelichting bij het ...
LEES VERDER

Pakket Belastingplan 2022 (Caribisch Nederland)

Vandaag – de derde dinsdag van september 2021 (“Prinsjesdag”) – is het Pakket Belastingplan 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het thema van het belastingplan is: “Belastingplan 2022: beter belastingstelsel”. Bij het vrijgeven van het pakket is op rijksoverheid.nl een nieuwsbericht geplaatst met een samenvatting van de belangrijkste voorgestelde belastingwijzigingen. Klik hier voor de algemene overzichtspagina op rijksoverheid.nl over het pakket Belastingplan 2022 of klik hier voor de ...
LEES VERDER

Engelse tekst wijzigingen van 28 juni 2019 van de douanenomenclatuur bij het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen. De wijzigingen gelden voor het gehele Koninkrijk

De Internationale Douaneraad heeft tijdens zijn 133ste en 134ste zitting op 28 juni 2019 overeenkomstig de procedure van artikel 16 van het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen (Trb. 1985, 108; hierna: “het Verdrag”) een Aanbeveling aangenomen strekkende tot het aanbrengen van bepaalde wijzigingen in de douanenomenclatuur zoals vervat in de Bijlage bij het Verdrag. In overeenstemming met de procedure van artikel ...
LEES VERDER

Douane lanceert eigen facebook pagina (Aruba)

De Douane van Aruba (Departamento di Aduana) heeft haar eigen facebook pagina gelanceerd: www.facebook.com/departamentodiaduanaaruba/. Dit is bekendgemaakt in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van 15 september 2021 (blz. 8). Met de lancering van de facebook pagina richt de Douane zich op innovatie, ontwikkeling en communicatie, waaraan door de Douane veel belang wordt gehecht. De facebook pagina moet een bron van informatie zijn voor brokers, ondernemers en het algemene publiek, waarmee eenieder ...
LEES VERDER

Ontwerplandsbegroting 2022 Curaçao: Noodfonds COVID-19 (Curaçao)

Op de traditionele tweede dinsdag van september – dinsdag 14 september 2021 – is door de regering bij gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire zittingsjaar 2021-2022 van de Staten van Curaçao de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 aangeboden aan de Staten (ter griffie van de Staten ingeboekt met volgnummer Zittingsjaar 2021-2022-199). Klik hier voor de Statenstukken nrs. 1 t/m 3 betreffende ...
LEES VERDER

Ontwerplandsbegroting 2022 Curaçao: beleidsdoeleinden Ministerie van Financiën op belastinggebied, nationaal en internationaal (Curaçao)

Op de traditionele tweede dinsdag van september – dinsdag 14 september 2021 – is door de regering bij gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire zittingsjaar 2021-2022 van de Staten van Curaçao de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 aangeboden aan de Staten (ter griffie van de Staten ingeboekt met volgnummer Zittingsjaar 2021-2022-199). Klik hier voor de Statenstukken nrs. 1 t/m 3 betreffende ...
LEES VERDER

Ontwerplandsbegroting 2022 Curaçao: belastingcompliance en reorganisatie/optimalisering van de belastingdienst (Curaçao)

Op de traditionele tweede dinsdag van september – dinsdag 14 september 2021 – is door de regering bij gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire zittingsjaar 2021-2022 van de Staten van Curaçao de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 aangeboden aan de Staten (ter griffie van de Staten ingeboekt met volgnummer Zittingsjaar 2021-2022-199). Klik hier voor de Statenstukken nrs. 1 t/m 3 betreffende ...
LEES VERDER

Ontwerplandsbegroting 2022 Curaçao: belastingramingen (Curaçao)

Op de traditionele tweede dinsdag van september – dinsdag 14 september 2021 – is door de regering bij gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire zittingsjaar 2021-2022 van de Staten van Curaçao de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 aangeboden aan de Staten (ter griffie van de Staten ingeboekt met volgnummer Zittingsjaar 2021-2022-199). Klik hier voor de Statenstukken nrs. 1 t/m 3 betreffende ...
LEES VERDER

Ontwerplandsbegroting 2022 Curaçao: fiscale beleidsvoornemens (Curaçao)

Op de traditionele tweede dinsdag van september – dinsdag 14 september 2021 – is door de regering bij gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire zittingsjaar 2021-2022 van de Staten van Curaçao de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 aangeboden aan de Staten (ter griffie van de Staten ingeboekt met volgnummer Zittingsjaar 2021-2022-199). Klik hier voor de Statenstukken nrs. 1 t/m 3 betreffende ...
LEES VERDER

Ontwerplandsbegroting 2022 Curaçao: algemene uitgangspunten (Curaçao)

Op de traditionele tweede dinsdag van september – dinsdag 14 september 2021 – is door de regering bij gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire zittingsjaar 2021-2022 van de Staten van Curaçao de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 aangeboden aan de Staten (ter griffie van de Staten ingeboekt met volgnummer Zittingsjaar 2021-2022-199). Klik hier voor de Statenstukken nrs. 1 t/m 3 betreffende ...
LEES VERDER

Hof bevestigt uitspraak Gerecht in zaak over toepassing lage 2%-tarief van invoerrechten op airco’s onder begunstigend beleid voor de invoer van energiezuinige producten. Redelijkerwijs valt niet te betwijfelen dat het certificaat moet zijn verstrekt door een organisatie of instantie die de energie-eigenschappen van airco’s onafhankelijk heeft vastgesteld

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak op het gebied van de heffing van invoerrechten is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft aangifte ten invoer gedaan voor een partij airco’s. Daarbij is een beroep gedaan op de toepassing van onderdeel 8 van het begunstigend beleid van 28 juni 2013. Op grond van het begunstigend beleid wordt onder bepaalde voorwaarden met betrekking tot de Energie Efficiency Ratio (EER) van de airco’s ...
LEES VERDER

Inwerkingtreding uitbreiding douaneverdrag met Moldavië tot Aruba, Curaçao en Sint Maarten in het Tractatenblad

Op 26 augustus 2021 is de stilzwijgende goedkeuring door de Staten-Generaal en de inwerkingtreding van de Notawisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië (Trb. 2019, 141, Trb. 2019, 167), waarbij op 29 augustus 2019 te Chisinau een verdrag tot stand gekomen, waarin het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (Trb. 2006, 199, Trb. 2009, 153, Trb. 2011, ...
LEES VERDER

Douane start opleiding Hoofdkommies der Invoerrechten en Accijnzen 2021-2022 (Aruba)

Op maandag 16 augustus 2021 heeft de Douane van Aruba een ceremonie gehouden voor de douaneambtenaren die gaan deelnemen aan de nieuwe interne opleiding van de Douane. Het betreft de opleiding Hoofdkommies der Invoerrechten en Accijnzen 2021-2022. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Aruba. De laatste opleiding tot Hoofdkommies vond plaats in 2017. Daarbij kregen de douanebeambten met de rang van Commies ...
LEES VERDER

Douane lanceert nieuwe Asycuda-module (Aruba)

In verband met de modernisering van haar systemen heeft de Douane een nieuwe module in Asycuda World geïntroduceerd: de Query Lane. De officiële lancering vond plaats op 2 augustus 2021. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Aruba. De Query Lane houdt, kort gezegd, in dat correcties op aangiften niet meer door de douane (factuurcontroleurs) worden verricht maar door de aangever/declarant zelf. TEKST ...
LEES VERDER

Veroordeling schipper wegens niet uitklaren motorschip. Verweer dat een schip slechts indien het zich buiten de Arubaanse territoriale wateren begeeft dient te worden uitgeklaard, verworpen. LIUD en het toezicht- en formaliteiten-stelsel ook binnen de Arubaanse territoriale wateren (inclusief het redegebied) geldig

Samenvatting zaak In deze Arubaanse strafzaak op douanegebied is het volgende aan de orde. Feiten De verdachte is kapitein van een motorschip. Het motorschip wordt onder meer gebruikt om schepen die zich in de territoriale wateren van Aruba bevinden van voorraden te voorzien. In het onderhavige geval heeft het motorschip in juni 2020 een olietanker, die zich op drie à vier zeemijlen vanaf de kust van Aruba bevond, met doorvoergoederen ...
LEES VERDER

Veroordeling wegens niet inklaren motorschip. In zijn hoedanigheid van scheepsagent vervangt verdachte de schipper bij de inklaring en is derhalve gehouden douaneformaliteit te vervullen. LIUD ook binnen de Arubaanse territoriale wateren (inclusief het ankergebied) geldig

Samenvatting zaak In deze Arubaanse strafzaak op douanegebied is het volgende aan de orde. Feiten Op 5 augustus 2019 kwam het onderhavige motorschip Aruba binnen en meerde aan in het redegebied in de territoriale zee van Aruba. Het schip was op 22 augustus 2019 nog niet ingeklaard. De verdachte in deze zaak, scheepsagent, heeft het schip – op verzoek van haar rederij – na 22 augustus 2019 alsnog ingeklaard. Tenlastelegging ...
LEES VERDER

Luchtvaartverdrag Curaçao – Mexico getekend. Verdrag bevat bepalingen met betrekking tot gebruikersheffingen, douanerechten en bepalingen tot het vermijden van dubbele belasting (Curaçao)

Op 7 juli 2021 is te Mexico-Stad het Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Mexicaanse Staten getekend (Air Services Agreement between the Kingdom of the Netherlands, in respect of Curaçao, and the United Mexican States ). Het Verdrag is op 20 juli 2021 gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 101 (Trb. 2021, 101). Wat het ...
LEES VERDER

SAS-HUBA 2021 van 2 augustus tot en met 31 augustus (Suriname)

De campagne ‘Self Assessment System – Hulp bij Aangifte’ (SAS-HUBA) van de belastingdienst zal dit jaar (2021) plaatsvinden in de periode 2 augustus tot en met 31 augustus. Dit is op 19 juli 2021 bekendgemaakt met een post op de facebookpagina van het Ministerie van Financiën & Planning. Overigens wordt in de tekst bij die post aangegeven dat de actie tot en met 30 augustus is. De ‘SAS-HUBA’-campagne is een ...
LEES VERDER

Met het oog op de vakantieperiode herinnert de Douane vakantiegangers aan de geldende regels voor de ‘reizigersbagagevrijstelling’ bij terugkeer (Aruba)

Met het oog op de vakantieperiode herinnert de Douane van Aruba (Departamento di Aduana) reizigers van 16 jaar en ouder die naar het buitenland gaan aan de geldende regels met betrekking tot de vrijstelling van invoerrechten over ‘reizigersbagage’ bij terugkeer op Aruba. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (Papiamento) op de website van de Douane (klik hier voor het nieuwsbericht in het Nederlands op de algemene website van de overheid ...
LEES VERDER

Bekendmaking inwerkingtreding luchtvaartverdrag Curaçao – Brazilië in het Tractatenblad. Verdrag bevat bepalingen met betrekking tot gebruikersheffingen, douanerechten en belastingheffing (Curaçao)

Op 13 juli 2021 is de bekendmaking van de inwerkingtreding van het Luchtvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Federale Republiek Brazilië inzake luchtvervoer tussen Curaçao en Brazilië (met Bijlage) (Brasilia, 3 december 2013; Trb. 2014, 36) gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 98 (Trb. 2021, 98). Hieruit blijkt dat het Verdrag al per 26 november 2018 in werking ...
LEES VERDER