Website van het Gezantschap Caribisch Nederland gelanceerd: ‘Connecting Bonaire, Saba and Sint Eustatius with the European Union, the United Nations and the region’ (Caribisch Nederland)

Onlangs is de officiële website van het Gezantschap voor Caribisch Nederland gelanceerd: www.cabinetspecialenvoy.com . Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst CN. De website van het gezantschap kent als thema: ‘Connecting Bonaire, Saba and Sint Eustatius with the European Union, the United Nations and the region’. Met de lancering van de officiële website van het gezantschap geeft het gezantschap een inkijk in het werk van de gezant voor ...

Rapport van de speciaal gezant voor Caribisch Nederland voor EU-fondsen, VN-fondsen en economische betrekkingen met Latijns-Amerika aangeboden aan de Tweede Kamer (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 24 oktober 2023 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) het rapport van de speciaal gezant voor Caribisch Nederland voor EU-fondsen, VN-fondsen en economische betrekkingen met Latijns-Amerika aangeboden aan de Tweede Kamer. De speciaal gezant, de heer Edison Rijna (voormalig gezaghebber van Bonaire), is op 18 april jl. in functie getreden. Het rapport omvat het verslag van zijn verkenning, de aandachtsgebieden, de geplande ...