Wetsvoorstel Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers aangeboden aan de Tweede Kamer (Nederland)

Onlangs is het wetsvoorstel Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter beperking van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten alsmede van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers) aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Klik hier voor de memorie van toelichting ...

Wetsvoorstel om toegang tot Nederlandse UBO-registers te beperken (Nederland)

De Nederlandse ministerraad heeft ingestemd met een wijzigingswet van minister Kaag van Financiën, minister Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid en minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat om de toegang tot de UBO-registers te beperken tot instanties met een wettelijke taak bij het voorkomen en tegengaan van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. De ministerraad heeft ermee ingestemd de wijzigingswet voor advies aan de Raad van State te zenden. Daarna volgt de ...

Kamerbrief van 19 mei 2023 met reactie op verzoek vaste commissie voor Koninkrijksrelaties om een stand van zaken van de toegezegde ondersteuning aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten bij de totstandkoming van internationale verdragen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 19 mei 2023 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering, de reactie aan de Tweede Kamer doen toekomen op het verzoek van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties om een stand van zaken van de toegezegde ondersteuning aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten (hierna: de Landen) bij de totstandkoming van verdragen, met name in relatie tot de institutionele capaciteit van de ...

Beantwoording door de Minister van Algemene Zaken van de door het Statenlid Mc William gestelde vragen inzake vroegtijdige betrokkenheid van Curaçao bij verdragsonderhandelingen door het Koninkrijk (Curaçao)

Bij brief d.d. 21 december 2022 heeft de Minister van Algemene Zaken de beantwoording naar de Staten gestuurd van de door het Statenlid G.M. Mc William bij brief d.d. 6 oktober 2022 gestelde vragen inzake vroegtijdiger betrokkenheid van Curaçao bij onderhandelingen door het Koninkrijk van internationale verdragen die ook Curaçao ‘raken’. De directe aanleiding voor de brief van het Statenlid was het in 2022 geratificeerde Verdrag tussen het Koninkrijk der ...

Kamerbrief van 23 december 2022 inzake ondersteuning aan de Caribische Landen bij de totstandkoming van internationale verdragen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 23 december 2022 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering, de reactie aangeboden op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken tijdens de behandeling door de Tweede Kamer van het wetsvoorstel over een verdrag met de Dominicaanse Republiek inzake de afbakening van de maritieme zeegrens. Een afschrift van deze brief zal overigens ook verzonden worden aan de Staten ...

Opzegging spaartegoedenverdrag Sint Maarten – Kroatië

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de in de brieven vervatte overeenkomst tussen n het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Republiek Kroatië betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (met aanhangsel en bijlage) (’s-Gravenhage, 29 juli 2013) op 1 juni 2022 opgezegd overeenkomstig artikel 13 van de overeenkomst. De in de brieven vervatte overeenkomst, met aanhangsel en bijlage, zal ingevolge hetzelfde ...

Opzegging spaartegoedenverdrag Sint Maarten – Roemenië

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de in de brieven vervatte overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Roemenië betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; Willemstad, 20 oktober 2006 op 3 juni 2022 opgezegd overeenkomstig artikel 13 in de verhouding tussen Sint Maarten en Roemenië. De in de brieven vervatte overeenkomst zal ingevolge hetzelfde artikel op 1 januari 2023 ...

Opzegging spaartegoedenverdrag Sint Maarten – Bulgarije

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de in de brieven vervatte overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Republiek Bulgarije betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; Willemstad, 20 oktober 2006 op 15 juni 2022 opgezegd overeenkomstig artikel 13 in de verhouding tussen Sint Maarten en de Republiek Bulgarije. De in de brieven vervatte overeenkomst zal ingevolge hetzelfde artikel ...

Opzegging spaartegoedenverdrag Sint Maarten – Malta

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de in de brieven vervatte overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Malta betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; ’s-Gravenhage, 27 augustus 2004 op 9 juni 2022 opgezegd overeenkomstig artikel 13 in de verhouding tussen Sint Maarten en Malta. De in de brieven vervatte overeenkomst zal ingevolge hetzelfde artikel op 1 januari 2023 ...

Opzegging spaartegoedenverdrag Sint Maarten – Slowakije

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de in de brieven vervatte overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Slowaakse Republiek betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; ’s-Gravenhage, 27 augustus 2004 op 24 juni 2022 opgezegd overeenkomstig artikel 13 in de verhouding tussen Sint Maarten en de Slowaakse Republiek. De in de brieven vervatte overeenkomst zal ingevolge hetzelfde artikel ...

Opzegging spaartegoedenverdrag Sint Maarten – Cyprus

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de in de brieven vervatte overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Republiek Cyprus betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; ’s-Gravenhage, 27 augustus 2004 op 14 juni 2022 opgezegd overeenkomstig artikel 13 in de verhouding tussen Sint Maarten en de Republiek Cyprus. . De in de brieven vervatte overeenkomst zal ingevolge hetzelfde ...

Opzegging spaartegoedenverdrag Sint Maarten – Slovenië

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de in de brieven vervatte overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Republiek Slovenië betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; ’s-Gravenhage, 27 augustus 2004 op 3 juni 2022 opgezegd overeenkomstig artikel 13 in de verhouding tussen Sint Maarten en de Republiek Slovenië. De in de brieven vervatte overeenkomst zal ingevolge hetzelfde artikel ...

Opzegging spaartegoedenverdrag Sint Maarten – Tsjechië

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de in de brieven vervatte overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Tsjechische Republiek betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; ’s-Gravenhage, 27 augustus 2004 op 17 juni 2022 opgezegd overeenkomstig artikel 13 in de verhouding tussen Sint Maarten en de Tsjechische Republiek. De in de brieven vervatte overeenkomst zal ingevolge hetzelfde artikel ...

Opzegging spaartegoedenverdrag Sint Maarten – Polen

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de in de brieven vervatte overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Republiek Polen betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; ’s-Gravenhage, 27 augustus 2004 op 2 juni 2022 opgezegd overeenkomstig artikel 13 in de verhouding tussen Sint Maarten en de Republiek Polen. De in de brieven vervatte overeenkomst zal ingevolge hetzelfde artikel ...

Opzegging spaartegoedenverdrag Sint Maarten – Litouwen

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de in de brieven vervatte overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Republiek Litouwen betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; ’s-Gravenhage, 27 augustus 2004 op 31 mei 2022 opgezegd overeenkomstig artikel 13 in de verhouding tussen Sint Maarten en de Reubliek Litouwen. De in de brieven vervatte overeenkomst zal ingevolge hetzelfde artikel ...

Opzegging spaartegoedenverdrag Sint Maarten – Letland

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de in de brieven vervatte overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Republiek Letland betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; ’s-Gravenhage, 27 augustus 2004 op 1 juni 2022 opgezegd overeenkomstig artikel 13 in de verhouding tussen Sint Maarten en de Republiek Letland. De in de brieven vervatte overeenkomst zal ingevolge hetzelfde artikel ...

Opzegging spaartegoedenverdrag Sint Maarten – Estland

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de in de brieven vervatte overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Republiek Estland betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (’s-Gravenhage, 27 augustus 2004) op 31 mei 2022 opgezegd overeenkomstig artikel 13 in de verhouding tussen Sint Maarten en de Republiek Estland. De in de brieven vervatte overeenkomst zal ingevolge hetzelfde artikel ...

Opzegging spaartegoedenverdrag Sint Maarten – Verenigd Koninkrijk

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de in de brieven vervatte overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; Willemstad, 12 april 2005 op 28 juni 2022 opgezegd overeenkomstig artikel 13 in de verhouding tussen Sint Maarten en het Verenigd Koninkrijk van Groot Brittannië en Noord-Ierland. De ...

Opzegging spaartegoedenverdrag Sint Maarten – Griekenland

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de in de brieven vervatte overeenkomst tussen Briefwisseling houdende een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Helleense Republiek betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; ’s-Gravenhage, 27 augustus 2004 op 8 juni 2022 opgezegd overeenkomstig artikel 13 in de verhouding tussen Sint Maarten en de Helleense Republiek. Het Koninkrijk der Nederlanden heeft ...

Opzegging spaartegoedenverdrag Sint Maarten – Oostenrijk

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de in de brieven vervatte overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Republiek Oostenrijk betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; ’s-Gravenhage, 27 augustus 2004 op 3 juni 2022 opgezegd overeenkomstig artikel 13 in de verhouding tussen Sint Maarten en de Republiek Oostenrijk. De in de brieven vervatte overeenkomst zal ingevolge hetzelfde artikel ...

Opzegging voorlopige toepassing spaartegoedenverdrag Sint Maarten – Italië

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft overeenkomstig artikel 25 van het op 23 mei 1969 te Wenen tot stand gekomen Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht (Trb. 1972, 51) de voorlopige toepassing van de in de brieven vervatte overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Italiaanse Republiek betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (’s-Gravenhage, 27 augustus 2004), die ...

Opzegging spaartegoedenverdrag Sint Maarten – Ierland

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de in de brieven vervatte overeenkomst het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Ierland betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; ’s-Gravenhage, 27 augustus 2004 op 2 juni 2022 opgezegd overeenkomstig artikel 13 in de verhouding tussen Sint Maarten en Ierland. De in de brieven vervatte overeenkomst zal ingevolge artikel 13 op 1 januari 2023 buiten ...

Opzegging spaartegoedenverdrag Sint Maarten – Portugal

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de in de brieven vervatte overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Portugese Republiek betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; ’s-Gravenhage, 27 augustus 2004 op 29 juni 2022 opgezegd overeenkomstig artikel 13 in de verhouding tussen Sint Maarten en de Republiek Portugal. De in de brieven vervatte overeenkomst zal ingevolge artikel 13 ...

Opzegging spaartegoedenverdrag Sint Maarten – Spanje

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de in de brieven vervatte overeenkomst het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en het Koninkrijk Spanje betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (Willemstad, 12 april 2005) op 9 juni 2022 opgezegd overeenkomstig artikel 13 in de verhouding tussen Sint Maarten en het Koninkrijk Spanje. De in de brieven vervatte overeenkomst zal ingevolge hetzelfde artikel op ...

Opzegging spaartegoedenverdrag Sint Maarten – Finland

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de in de brieven vervatte overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Republiek Finland betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (’s-Gravenhage, 27 augustus 2004) op 22 juni 2022 opgezegd overeenkomstig artikel 13 in de verhouding tussen Sint Maarten en de Republiek Finland. De in de brieven vervatte overeenkomst zal ingevolge datzelfde artikel ...

Opzegging spaartegoedenverdrag Sint Maarten – Frankrijk

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de in de brieven vervatte overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Regering van de Franse Republiek betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (’s-Gravenhage, 27 augustus 2004) op 3 juni 2022 opgezegd overeenkomstig artikel 13 in de verhouding tussen Sint Maarten en de Franse Republiek. De in de brieven vervatte overeenkomst zal ...

Opzegging spaartegoedenverdrag Sint Maarten – Zweden

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de in de brieven vervatte overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en het Koninkrijk Zweden betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (’s-Gravenhage, 27 augustus 2004) op 29 juni 2022 opgezegd overeenkomstig artikel 13 in de verhouding tussen Sint Maarten en het Koninkrijk Zweden. De in de brieven vervatte overeenkomst zal ingevolge hetzelfde artikel ...

Opzegging spaartegoedenverdrag Sint Maarten – Denemarken

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de in de brieven vervatte overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Denemarken betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (’s-Gravenhage, 27 augustus 2004) op 1 juni 2022 opgezegd overeenkomstig artikel 13 in de verhouding tussen Sint Maarten en Denemarken. De in de brieven vervatte overeenkomst zal ingevolge hetzelfde artikel op 1 januari 2023 ...

Opzegging spaartegoedenverdrag Sint Maarten – België

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de in de brieven vervatte overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en het Koninkrijk België betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (’s-Gravenhage, 27 augustus 2004) op 2 juni 2022 opgezegd overeenkomstig artikel 13 in de verhouding tussen Sint Maarten en het Koninkrijk België. De in de brieven vervatte overeenkomst zal ingevolge artikel 13 ...

Opzegging spaartegoedenverdragen met EU-lidstaten voor Sint Maarten

In mei en in juni 2022 heeft het Koninkrijk der Nederlanden de onderscheidenlijke overeenkomsten tussen het Koninkrijk en de onderscheidenlijke lidstaten van de Europese Unie (EU) betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (hierna: de spaartegoedenverdragen) opgezegd in de verhouding tussen Sint Maarten en de EU lidstaten. Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zullen de overeenkomsten, die nog voor Sint Maarten golden, op 1 januari ...