Rechter Willem van Schendel overleden

Op 8 februari 2024 is mr. W.A.M. (Willem) van Schendel onverwachts overleden. Zo heeft het Gemeenschappelijk Hof in een persbericht medegedeeld. Van Schendel bekleedde diverse functies binnen de rechterlijke macht. Zo was hij vicepresident van het Gerechtshof Amsterdam. In 2001 werd hij benoemd tot raadsheer bij de Hoge Raad en in 2012 werd hij vicepresident. Bij het bereiken van de leeftijd van 70 jaar trad hij af in 2020. Vanaf ...

Installatiezitting belastingrechter mr. Pijnenburg

Op donderdag 15 februari 2024 (gisteren) heeft op Aruba een buitengewone zitting van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie plaatsgevonden waarbij onder andere belastingrechter de heer mr. P.A.M. (Peter) Pijnenburg ceremonieel werd geïnstalleerd als lid van het Gemeenschappelijk Hof, met zittingsplaats Aruba. Tijdens deze installatiezitting werd ook mevrouw mr. Jojanneke Brandt ceremonieel geïnstalleerd als lid van het Hof en heeft de ceremoniële presentatie plaatsgevonden van de procureur-generaal voor Aruba, mevrouw mr ...

Surinaamse delegatie brengt bezoek aan Kas di Korte

Op dinsdag 23 januari 2024 heeft de Minister van Justitie en Politie van de Republiek Suriname, de heer Kenneth Amoksi, een beleefdheidsbezoek gebracht aan het ‘Kas di Korte’, het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.  Dit is bekendgemaakt in een door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie uitgegeven persbericht. Bij het gesprek waren ook aanwezig de Directeur Operationele Diensten van ...

Beëdiging mr. Brandt als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Op dinsdag 9 januari 2024 heeft mevrouw Jojanneke Brandt ten overstaan van de Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, de eed afgelegd als nieuw lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De beëdiging vond plaats op het Kabinet van de Gouverneur. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Aruba. CFN-artikelnummer ...

Openingstijden Gemeenschappelijk Hof van Justitie tijdens de feestdagen

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (het Hof) is vanaf 18 december 2023 met kerstreces, tot en met 5 januari 2024. Anders dan algemeen wordt gedacht, betekent het reces niet dat het Hof en de Gerechten dicht gaan. De griffie van het Hof en van de Gerechten op alle eilanden zullen regulier open zijn (behalve op atv en feestdagen), alleen zullen er minder zittingen plaatsvinden gedurende het reces. Zo heeft het ...

Vestiging van het Gemeenschappelijk Hof op Saba officieel geopend

Op donderdag 30 november 2023 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) met trots zijn zesde vestiging geopend, op het eiland Saba. Zo heeft het Hof in een persbericht bekendgemaakt. Het Gemeenschappelijk Hof heeft weloverwogen besloten om zijn vestiging niet in The Bottom, maar in het schilderachtige dorp Windwardside te openen. Dit besluit, hoewel wellicht vragen ...

Vestiging van het Gemeenschappelijk Hof op Sint Eustatius officieel geopend

Op vrijdag 17 november 2023 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) officieel zijn vijfde vestiging geopend, op het eiland Sint Eustatius. Zo heeft het Hof in een persbericht bekend gemaakt. Voorafgaand aan de officiële opening van 17 november 2023 werd het Hof vereerd met bezoeken van de Gouverneur van Sint Maarten, mr. Baly, de Commissaris ...

Scholieren nemen tijdens Open Dag 2023 een kijkje achter de schermen bij Kas di Korte

Op zaterdag 21 oktober 2023 organiseerde Kas di Korte een Open Dag voor havo 4/5- en vwo 5/6-scholieren om een inkijkje te krijgen in het functioneren van het Hof. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht. Tijdens deze bijzondere dag kregen de leerlingen de gelegenheid om het Hof van dichtbij te ontdekken. Ze konden in gesprek gaan met Hofmedewerkers, waaronder rechters, juridische en administratieve ondersteuners, ...

Opening Courthouses Sint Eustatius en Saba

Op vrijdag 17 november en op donderdag 30 november 2023 zal de opening van de nieuwe vestigingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie op Sint Eustatius en Saba plaatsvinden. Dit is vorige week bekendgemaakt. De officiële opening van de locatie op Sint Eustatius zal op 17 november plaatsvinden. De officiële opening van de Courthouse op Saba staat gepland voor 30 november. Gedurende de afgelopen weken zijn de nieuwe vestigingen volledig ...

Beëdiging mr. Pijnenburg als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

De heer mr. P.A.M. (Petrus) Pijnenburg heeft op donderdag 25 mei 2023 ten overstaan van de Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, de verklaring en belofte afgelegd als nieuw lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De beëdiging vond plaats op Cas Ceremonial di Gobernador. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de ...

Jaarverslag 2022 Gemeenschappelijk Hof van Justitie: stijging uitstroom hoger beroepszaken grotendeels door hogere uitstroom belastingzaken. Verder over digitaal procederen in belastingzaken en een overzicht van instroom, uitstroom, werkvoorraad en doorlooptijd van belastingzaken

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) heeft op 29 mei jl. tijdens een persconferentie zijn jaarverslag 2022 aan het publiek gepresenteerd. Het thema voor dit jaarverslag is ‘Novus populus cogitationes novas’ (‘Nieuwe mensen, nieuwe zienswijzen’). In een nieuwsbericht op de facebookpagina van het Hof wordt aangegeven dat 2022 in veel opzichten kan worden gezien als een jaar ...

Procesregeling belastingrecht Hof 2022 (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Caribisch Nederland/BES)

Onlangs is op de website van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (het Hof) de ‘Procesregeling belastingrecht Hof 2022’ gepubliceerd. De link naar een pdf van de procesregeling is geplaatst op deze pagina van de website van het Hof over ‘Procederen in belastingzaken’ (zie helemaal onderaan). Procesregeling belastingrecht Hof 2022 De Procesregeling belastingrecht Hof 2022 beoogt partijen in een geding, waarin een belastingrechter van het Hof Belastingen bevoegd is, duidelijkheid te ...

Benoeming mr. Pijnenburg als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, volgt mr. De Werd op

Mr. P.A.M. Pijnenburg (1961) wordt met ingang van 1 mei van dit jaar benoemd als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De Rijksministerraad heeft op voordracht van minister Weerwind voor Rechtsbescherming ingestemd met de benoeming. Dit is op 27 januari 2023 bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Mr. Pijnenburg volgt belastingrechter mr. M.M. de Werd op. Mr. Pijnenburg is sinds 2016 al plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijke Hof van ...

Openingstijden Hof van Justitie gedurende de feestdagen

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie is met kerstreces, op Curaçao tot en met 3 januari 2023 en op Aruba, Bonaire en Sint Maarten tot en met 6 januari 2023. Maar dit betekent niet dat het Hof en de Gerechten dicht gaan. De griffie van het Hof en van de Gerechten op alle eilanden zullen regulier open zijn (behalve op atv en feestdagen), alleen zullen er minder zittingen plaatsvinden gedurende het ...

Beëdiging mr. R.R. Engels als lid van de Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Op vrijdag 9 december jl. is mr. R.R. (Rauf) Engels door de president van het Hof, mr. Mauritsz de Kort, beëdigd als lid van de Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, namens het land Curaçao. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof bekendgemaakt met een persbericht. Bij de beëdiging waren bestuursleden van het Hof, overige leden van de Beheerraad en de Minister van Justitie, de heer Shalten Hato, aanwezig. Zoals ...

Hof delegatie bezoekt conferentie Caribbean Association of Judicial Officers (CAJO). Rechter Kimberly Lasten benoemd tot lid van het Managementboard van de CAJO

De 7e tweejaarlijkse conferentie van de Caribbean Association of Judicial Officers (CAJO), met als thema 'Caribbean Judiciaries in a Changing World', werd van 27 tot 29 oktober 2022 georganiseerd door het Eastern Caribbean Supreme Court (ECKS) in het Royalton Saint Lucia Resort. De conferentie trok meer dan 120 rechterlijke ambtenaren uit de hele regio, waaronder ook een delegatie van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, bestaande uit 6 personen. Een belangrijk ...

Benoeming lid Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

De Rijksministerraad heeft ingestemd met de benoeming van mr. R.R. Engels tot lid van de Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, namens het land Curaçao. De benoeming is op voordracht van minister Weerwind voor Rechtsbescherming en gaat in per 1 december 2022. Dit is bekendgemaakt gemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. De Beheerraad houdt toezicht op het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De raad bestaat uit 4 leden die worden ...

Installatiezitting rechter te Bonaire. Met onder andere toespraken over (a) communicatie en taal in de rechtspraak, (b) wat ‘een goede rechter’ is en de uitdagingen voor een ‘unus-rechter’ en (c) ontwikkelingen in de bestuursrechtspraak en de toepassing van algemene beginselen van behoorlijk bestuur (Caribisch Nederland, Bonaire)

Op vrijdag 14 oktober 2022 heeft te Bonaire een buitengewone zitting plaatsgevonden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (het Hof) ter gelegenheid van de (her-)installatie van een rechter. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht. Tijdens deze buitengewone zitting werden toespraken gehouden door mr. M.J. de Kort, President van het Hof, door ...

Installatiezitting rechters te Curaçao. Met toespraken over de voorbeeldfunctie van het Hof, knelpunten bij het executeren van door de rechter opgelegde straffen in het vreemdelingenrecht, openbaarheid van rechtspraak en publicatie van uitspraken, de nieuwe Advocatenlandsverordening en de wijziging van de Landsverordening op het notarisambt (Curaçao)

Op vrijdag 7 oktober 2022 heeft te Curaçao een buitengewone zitting plaatsgevonden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (het Hof) ter gelegenheid van de (her-)installatie van een drietal rechters. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht. Tijdens deze buitengewone zitting werden toespraken gehouden door mr. M.J. de Kort, President van het Hof, ...

Beëdiging Mr. Wouters als vicepresident van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, met zittingsplaats Sint Maarten (Sint Maarten)

Recentelijk is mr. G. Wouters beëdigd als vicepresident van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, met zittingsplaats Sint Maarten. Mr. Wouters heeft de belofte afgelegd ten overstaan van de Gouverneur van Sint Maarten, Zijne Excellentie Eugene Holiday. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht. In juli werd in een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl al bekendgemaakt mr. Wouters behalve lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie tevens de ...

Installatiezitting rechters te Sint Maarten. Met onder meer een toespraak over het op Sint Maarten ontbreken van tuchtrecht voor deurwaarders en een pleidooi voor meer vertalers en vertalingen bij strafprocessen (Sint Maarten)

Op vrijdag 23 september 2022 heeft te Sint Maarten een buitengewone zitting plaatsgevonden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, St. Eustatius, en Saba (het Hof) ter gelegenheid van de (her-)installatie van een drietal rechters. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht. Tijdens deze buitengewone zitting werden toespraken gehouden door dhr. mr. M.J. de Kort, President van ...

Installatiezitting rechters te Aruba. Met toespraken over (a) openbaarheid van zittingen en privacy van partijen en de rol van de pers daarbij, (b) begrijpelijke taal bij rechtspleging en (c) geen verplichte procesvertegenwoordiging, kernwaarden bij de beroepsuitoefening van de advocatuur en een nieuwe advocatenlandsverordening (Aruba)

Op vrijdag 16 september 2022 heeft te Aruba een buitengewone zitting plaatsgevonden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, St. Eustatius, en Saba (het Hof) ter gelegenheid van de (her-)installatie van een vijftal rechters. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht. Tijdens deze buitengewone zitting werden toespraken gehouden door dhr. mr. M.J. de Kort, President van het ...

Caribbean Summer Court succesvol afgerond

Op vrijdag 2 september jongstleden hebben Rajeev Sanchez (University of Curaçao), Fleur Eichhorn (Universiteit van Amsterdam) en Eloise Torres (Universiteit Leiden) de ‘Caribbean Summer Court’ succesvol afgerond. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht. De Caribbean Summer Court is een door Kas di Korte (het Hof van Justitie) aangeboden korte en intensieve stage voor Caribische universitaire rechtenstudenten met bovengemiddelde studieresultaten. De Caribische universitaire rechtenstudenten hebben ...

Gemeenschappelijk Hof van Justitie lid van Superior Courts Network (SCN)

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is als 103e lid toegelaten van de Superior Courts Network (SCN). Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een nieuwsbericht. De SCN is een netwerk van rechtscolleges dat verbonden is aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Dit netwerk bestaat momenteel, met het Gemeenschappelijk Hof, uit ...

Beëdiging mr. Veerman als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Op donderdag 1 september jl. is mr. J.R. Veerman beëdigd als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Mr. Veerman heeft de belofte vanuit Bonaire via een videoverbinding afgelegd ten overstaan van de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid van Curaçao. Vóór zijn benoeming als lid ...

Afscheid van de heer Franklin Hanze als lid van de Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Op 1 september 2022 is namens het bestuur van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie afscheid genomen van de heer Franklin Hanze als lid van de Beheerraad namens het Land Curaçao. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht. De heer Hanze was lid van het Beheerraad vanaf 1 januari 2017 tot 1 januari 2022 en heeft een belangrijke bijdrage geleverd in onder meer het huisvestingsdossier van ...

‘Caribbean Summer Court’, stage voor Caribische universitaire rechtenstudenten met bovengemiddelde studieresultaten

Kas di Korte (het Hof van Justitie) is op maandag 15 augustus jl. gestart met de Caribbean Summer Court, een korte en intensieve stage bedoeld voor Caribische universitaire rechtenstudenten met bovengemiddelde studieresultaten. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht. Er was veel belangstelling onder studenten voor deze unieke mogelijkheid, maar uiteindelijk werden Rajeev Sanchez (University of Curaçao), Fleur Eichhorn (Universiteit van Amsterdam) en Eloise Torres ...

Jaarverslag 2021 Gemeenschappelijk Hof van Justitie: zaaksaantallen belastingzaken en digitalisering

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) heeft op woensdag 6 juli jl. tijdens een persconferentie zijn jaarverslag [externe link naar website van het Hof] en de jaarrekening van 2021 aan het publiek gepresenteerd. Op donderdag 23 juni 2022 werd het jaarverslag van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie al aangeboden aan de Minister van Justitie van Curaçaos, ...

Gemeenschappelijk Hof van Justitie toegetreden tot Global Judicial Integrity Network

Per 1 januari 2022 is het Gemeenschappelijk Hof van Justitie toegetreden tot het Global Judicial Integrity Network (GJIN, www.unodc.org/ji). Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een nieuwsbericht. Het GJIN netwerk valt onder auspiciën van de VN organisatie UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) en heeft als doel: ‘The Global Judicial Integrity Network aims to assist judiciaries across the globe in strengthening judicial integrity and ...

Mr. Mauritsz de Kort beëdigd als president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, Mr. Maroeska Scholte aanbevolen voor benoeming tot vicepresident

Op dinsdag 11 januari is mr. M.J. (Mauritsz) de Kort beëdigd als President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Mr. de Kort heeft de eed afgelegd ten overstaan van de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een nieuwsbericht. De heer De Kort heeft per 1 januari 2022 ...