Report on Amount B of Pillar One released, providing simplified transfer pricing rules and conforming changes to the Commentary of the OECD Model Tax Convention

On 19 February 2024, the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS released the report on Amount B of Pillar One, which provides a simplified and streamlined approach to the application of the arm's length principle to baseline marketing and distribution activities, with a particular focus on the needs of low-capacity countries. This has been announced with a news release dated 19 February 2024 on the website of the OECD. Further from the ...

Inclusive Framework Members continue to make progress in addressing harmful tax practices: update peer review results on preferential tax regimes and substantial activities in no or only nominal tax jurisdictions

Jurisdictions continue to make progress in addressing harmful tax practices through the implementation of the international standard under BEPS Action 5. This progress is evident in the release of new peer review results on preferential tax regimes and substantial activities in no or only nominal tax jurisdictions. This has been announced with a news release dated 6 February 2024 on the website of the OECD. Further from the news release: ...

Antwoorden staatssecretaris op vragen inzake het bericht ‘Amerikaanse multinationals ontwijken Nederlandse bijheffing minimumbelasting’ (Nederland)

Op 5 februari 2024 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) aan de Tweede Kamer de beantwoording doen toekomen van de op 12 januari 2024 door het Tweede Kamerlid Van Eijk ingezonden vragen inzake het bericht ‘Amerikaanse multinationals ontwijken Nederlandse bijheffing minimumbelasting’. Het bedoelde bericht is op 11 januari 2024 verschenen op nos.nl (klik hier om naar dat bericht op nos.nl te gaan). De staatssecretaris heeft de vragen als ...

Consultatieronde Taakgroep Internationale Compliance over Pijler 2 (wereldwijde minimumbelasting voor multinationals) (Curaçao)

Op 17 januari 2024 heeft de Taakgroep Internationale Compliance (hierna: de taakgroep) een consultatiebijeenkomst gehouden waar verschillende stakeholders hun zienswijze naar voren hebben kunnen brengen over de introductie van de wereldwijde minimumbelasting voor multinationals (Pijler 2). Dit is bekendgemaakt met een persbericht dat is geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën. De wereldwijde minimumbelasting voor multinationals is onderdeel van het akkoord dat 138 landen in het Inclusive ...

Wet minimumbelasting 2024 in het Staatsblad (Nederland)

Vandaag, woensdag 27 december 2023, is de Wet van 20 december 2023 tot invoering van een minimumbelasting en wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022 tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie (PbEU 2022, L 328/1) (Wet ...

OECD/G20 Inclusive Framework releases new information on key aspects of the Two-Pillar Solution: Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)

Last Monday, December 18, 2023, the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (Inclusive Framework) released further technical guidance to assist governments with implementation of the global minimum tax under Pillar Two and a statement on the timeline of the Multilateral Convention (MLC) under Pillar One: the Agreed Administrative Guidance for the Pillar Two GloBE Rules (December 2023). This has been announced in a news release published on the website of the OECD ...

Wet minimumbelasting 2024 aangenomen door de Eerste Kamer (Nederland)

Op 19 december 2023 heeft de Eerste Kamer het (gewijzigd) wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Vóór stemden de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, SP, PvdD, VVD, ChristenUnie en 50PLUS. De fracties van FVD, JA21 en BBB stemde tegen. ACHTERGROND Het (initiële) voorstel van wet houdende, voluit, invoering van een minimumbelasting en wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 ...

New peer review reports on the exchange of Information on tax rulings countering harmful tax practices. Over 54 000 exchanges on tax rulings carried out among more than 130 jurisdictions under the BEPS Action 5 standard

Wednesday December 13, 2023, the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS released the latest peer review assessments for 131 jurisdictions in relation to the compulsory spontaneous exchange of information on tax rulings. This has been announced in a news release published on the website of the OECD. This is the seventh annual peer review of the implementation of the BEPS Action 5 minimum standard on tax rulings, which aims to provide ...

Peer review report on the exchange of information on tax rulings (BEPS Action 5): Sint Maarten issued no rulings within the scope of the transparency framework, no exchanges, no peer input and no recommendations (Sint Maarten)

Wednesday December 13, 2023, the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS released the latest peer review assessments for 131 jurisdictions in relation to the compulsory spontaneous exchange of information on tax rulings. This has been announced in a news release published on the website of the OECD. This is the seventh annual peer review of the implementation of the BEPS Action 5 minimum standard on tax rulings, which aims to provide ...

Peer review report on the exchange of information on tax rulings (BEPS Action 5): Curaçao issued rulings within the scope of the transparency framework, no exchanges, no peer input, but the same two recommendations as in prior reports remain in place (Curaçao)

Wednesday December 13, 2023, the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS released the latest peer review assessments for 131 jurisdictions in relation to the compulsory spontaneous exchange of information on tax rulings. This has been announced in a news release published on the website of the OECD. This is the seventh annual peer review of the implementation of the BEPS Action 5 minimum standard on tax rulings, which aims to provide ...

Peer review report on the exchange of information on tax rulings (BEPS Action 5): Aruba issued no rulings within the scope of the transparency framework, no exchanges were required to take place, no peer input and no recommendations (Aruba)

Wednesday December 13, 2023, the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS released the latest peer review assessments for 131 jurisdictions in relation to the compulsory spontaneous exchange of information on tax rulings. This has been announced in a news release published on the website of the OECD. This is the seventh annual peer review of the implementation of the BEPS Action 5 minimum standard on tax rulings, which aims to provide ...

Nota naar aanleiding van het verslag (EK) inzake het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Nederland)

Op vrijdag 17 november jl. werd de nota naar aanleiding van het verslag van de vaste commissie voor financiën van de Eerste Kamer inzake het (gewijzigd) wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 aangeboden aan de Eerste Kamer. Hierbij attenderen wij u op deze nota naar aanleiding van het verslag. De inbreng voor het tweede verslag is voorzien voor 28 november 2023. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer van het wetsvoorstel is ...

Taakgroep Internationale Compliance ingesteld bij ministeriële beschikking (Curaçao)

Bij Ministeriële beschikking d.d. 30 oktober 2023, no. 2023/038794, is door de Minister van Financiën van Curaçao een ‘Taakgroep Internationale Compliance’ ingesteld. De ministeriële beschikking is op 31 oktober 2023 geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën. De taakgroep is ingesteld omdat Curaçao zich tijdig wenst voor te bereiden op het innemen van een standpunt ten aanzien van toekomstige internationale fiscale standaarden en slagvaardig de noodzakelijke aanpassingen ...

Reacties NOB op wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (‘Pijler 2’) (Nederland)

Op 20 oktober 2023 heeft de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) haar reactie op de nota van wijziging bij wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 gepubliceerd. Eerder gaf de NOB ook al reactie op het initieel ingediende wetsvoorstel en op de nota naar aanleiding van het verslag. Klik hier om naar de reacties op de website van de NOB te gaan. Hierbij attenderen wij u op de reacties van de NOB, zonder ...

Kamerbrief staatssecretaris over ontwikkelingen rondom Pijler 1: door recente ontwikkelingen kan op dit moment geen MLC ondertekend worden (Nederland)

In een brief d.d. 20 oktober 2023 informeert de Nederlandse staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) over de meest recente ontwikkelingen rondom Pijler 1. Hieronder volgen enkele indicatieve frases uit de kamerbrief (enigszins geparafraseerd). De afgelopen jaren is binnen het Inclusive Framework (IF) georganiseerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) gewerkt aan een herziening van het internationale belastingsysteem, omdat de vraag opkwam of de huidige internationale regels ...

Nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (‘Pijler 2’) aangeboden aan de Tweede Kamer (Nederland)

Op 13 oktober 2023 is een nota van wijziging inzake het wetsvoorstel Wet Minimumbelasting 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze nota van wijziging strekt tot het wettelijk verankeren van een aantal andere onderdelen van de administratieve richtsnoeren van februari 2023 in het wetsvoorstel. Deze onderdelen betreffen de definitie van kwalificerend belang, de belastinglatenties met betrekking tot het verkrijgen van een recht op verrekening van belasting en de verrekening van ...

OECD/G20 Inclusive Framework releases new Multilateral Convention to Implement Amount A of Pillar One addressing tax challenges of globalisation and digitalisation

The OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS has released the text of a new multilateral convention (MLC) that updates the international tax framework to co-ordinate a reallocation of taxing rights to market jurisdictions, improve tax certainty, and remove digital service taxes. The publication of the convention moves the international community a step closer towards finalisation of the Two-Pillar Solution to address the tax challenges arising from the digitalisation and globalisation of ...

International community adopts multilateral convention to facilitate implementation of the global minimum tax Subject to Tax Rule

The OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS has concluded negotiations on a multilateral instrument that will protect the right of developing countries to ensure multinational enterprises pay a minimum level of tax on a broad range of cross-border intra-group payments, including for services. This has been announced in a news release on the website of the OECD. The new Multilateral Convention to Facilitate the Implementation of the Pillar Two Subject to Tax ...

Sixth annual peer review report of BEPS Action 13: ‘Progress continues in strengthening tax transparency through Country-by-Country reporting’

The OECD has published the sixth annual peer review report of BEPS Action 13 (Country-by-Country reporting). The peer review report contains the latest outcomes of the implementation of BEPS Action 13 on the transparency of global operations of large MNEs, ‘demonstrating strong progress in international efforts’ according to a news release on the website of the OECD issued on the occasion of the release of the report. Further form the ...

Sixth annual peer review report BEPS Action 13 (Country-by-Country reporting): recommendation for Curaçao to take steps to ensure that the number of CbC reports received and exchanged are monitored (Curaçao)

The OECD has published the sixth annual peer review report of BEPS Action 13 (Country-by-Country reporting). The peer review report contains the latest outcomes of the implementation of BEPS Action 13 on the transparency of global operations of large MNEs. Click here for a link to the news release on the website of the OECD issued on the occasion of the release of the report. The BEPS Action 13 minimum standard ...

Sixth annual peer review report BEPS Action 13 (Country-by-Country reporting): no recommendations for Aruba as to the domestic legal and administrative framework or the exchange of information framework (Aruba)

The OECD has published the sixth annual peer review report of BEPS Action 13 (Country-by-Country reporting). The peer review report contains the latest outcomes of the implementation of BEPS Action 13 on the transparency of global operations of large MNEs. Click here for a link to the news release on the website of the OECD issued on the occasion of the release of the report. The BEPS Action 13 minimum standard ...

Kamerbrief over de uitkomst van de vergadering van het Inclusive Framework van 10-12 juli over de herziening van het internationale belastingsysteem (Nederland)

Bij brief d.d. 4 september 2023 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomst van de vergadering van het Inclusive Framework van 10-12 juli over de herziening van het internationale belastingsysteem. In het OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (IF) georganiseerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is de afgelopen jaren intensief gewerkt aan de herziening van het internationale belastingsysteem. In ...

Continued progress on countering harmful tax practices as jurisdictions bring their preferential regimes in line with international standards: three regimes abolished (one for Aruba and two for San Marino), one regime amended (Jordan) and one in the process of being amended (Albania)

Jurisdictions continue making progress on implementing the international standard under BEPS Action 5 to address harmful tax practices, as the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS releases new results on preferential tax regimes. This has been announced with a news release on the website of the OECD. Further from the news release: At its April 2023 meeting, the Forum on Harmful Tax Practices (FHTP) reached new conclusions on five regimes as part of ...

Wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (‘Pijler 2’) aangeboden aan de Tweede Kamer. In pakket Belastingplan 2024 zal worden geregeld dat het wetsvoorstel ook op de BES-eilanden zal gelden (Nederland)

Het voorstel van wet houdende invoering van een minimumbelasting en wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022 tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie (PbEU 2022, L 328/1) (Wet minimumbelasting 2024), is op 31 mei 2023 aangeboden ...

Fifth Peer Review Report on Treaty Shopping: No jurisdiction has raised any concerns about Aruba or Curaçao. Steps have been taken to implement the minimum standard in the ‘tax arrangements’ between the countries of the Kingdom of the Netherlands

Members of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS continue to make significant progress in the implementation of the BEPS package to tackle international tax avoidance, as the OECD releases the latest peer review results assessing the actions taken by jurisdictions to prevent tax treaty shopping and other forms of treaty abuse under Action 6 of the OECD/G20 BEPS Project: the Fifth Peer Review Report on Treaty Shopping. This has been announced ...

Tax challenges of digitalisation: Public comments received on compliance and tax certainty aspects of global minimum tax

The OECD has published the public comments received on the compliance and tax certainty aspects of the Pillar Two global minimum tax. This has been announced with a news release on the website of the OECD. On 20 December 2022, as part of the ongoing work of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS to implement the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy, ...

Tax challenges of digitalisation: Public comments received on the design elements of Amount B under Pillar One relating to the simplification of transfer pricing rules

The OECD has published the public comments received on the design elements of Amount B under Pillar One relating to the simplification of transfer pricing rules. This has been announced with a news release on the website of the OECD. On 8 December 2022, as part of the ongoing work of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS to implement the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the ...

OECD releases technical guidance for implementation of the global minimum tax

The OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS released technical guidance to assist governments with implementation of the landmark reform to the international tax system, which will ensure multinational enterprises (MNEs) will be subject to a 15% effective minimum tax rate. This has been announced yesterday with a news release on the website of the OECD. Further from the news release: The Agreed Administrative Guidance for the Pillar Two GloBE Rules will ensure co-ordinated ...

Tax challenges of digitalisation: Public comments received on the draft Multilateral Convention provisions on digital services taxes and other relevant similar measures under Amount A of Pillar One

The OECD has published the public comments received on the Draft Multilateral Convention (MLC) Provisions on Digital Services Taxes (DSTs) and other Relevant Similar Measures under Amount A of Pillar One to assist members in further refining and finalising the relevant rules. This has been announced with a news release on the website of the OECD. On 20 December 2022, as part of the ongoing work of the OECD/G20 Inclusive Framework on ...

Revenue impact of international tax reform better than expected, according to new OECD analysis

Revenue gains from the implementation of a historic agreement to reform the international tax system will be higher than previously expected, according to new OECD analysis released on Wednesday, January 18, 2023. This has been announced with a news release on the website of the OECD. Further from the news release: The two-pillar solution to address the tax challenges arising from the digitalisation and globalisation of the economy will lead ...