Meer ouders die vanwege de Nederlandse toeslagenaffaire zijn vertrokken naar het buitenland komen in aanmerking voor ondersteuning (Nederland)

Het Nederlandse kabinet wil meer ouders die vanwege de toeslagenaffaire zijn vertrokken naar het buitenland helpen. Daarom wordt de regeling nu aangepast waardoor meer ouders hulp kunnen krijgen om hun leven weer op de rit te krijgen. Zo staat in een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. De staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) heeft hierover gisteren een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Een deel van de gedupeerde ouders is vanwege de ...

Belastingdienst/Toeslagen moet alsnog en wel uiterlijk 1 juli 2024 een besluit nemen op de aanvraag van de inwoonster van Curaçao om herbeoordeling van de kinderopvangtoeslag, onder een dwangsom voor elke dag waarmee hij die beslistermijn overschrijdt

Samenvatting zaak In deze Nederandse zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat enigszins geparafraseerd). Een inwoonster van Curaçao (belanghebbende, eiseres in deze zaak) heeft op 2 juni 2021 een aanvraag om herbeoordeling van de kinderopvangtoeslag gedaan bij de (Nederlandse) Belastingdienst/Toeslagen (hierna verder: de belastingdienst). De belastingdienst, verweerder in deze zaak, heeft hier niet op beslist. Op 18 augustus 2022 heeft belanghebbende bij de belastingdienst een ingebrekestelling ingediend. Bij ...