Belastingdienst/Toeslagen mocht weigeren de door een gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaffaire aan een partij in Suriname betaalde schuld te voldoen: geen sprake van een ‘formele schuld’, geen notariële akte en geen sprake van bijzondere omstandigheden

Samenvatting zaak In deze Nederlandse zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende, eiseres in deze zaak, is aangemerkt als gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaffaire. Zij heeft van de Belastingdienst/Toeslagen in april 2022 een compensatiebedrag ontvangen. Hiermee heeft zij in mei 2022 een schuld afgelost aan een partij in Suriname (hierna aan te duiden als ‘X’) in verband met de kosten van de uitvaart van haar broer ...

Meer ouders die vanwege de Nederlandse toeslagenaffaire zijn vertrokken naar het buitenland komen in aanmerking voor ondersteuning (Nederland)

Het Nederlandse kabinet wil meer ouders die vanwege de toeslagenaffaire zijn vertrokken naar het buitenland helpen. Daarom wordt de regeling nu aangepast waardoor meer ouders hulp kunnen krijgen om hun leven weer op de rit te krijgen. Zo staat in een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. De staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) heeft hierover gisteren een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Een deel van de gedupeerde ouders is vanwege de ...

Kamerbrief over schuldhulpverleningsaanbod aan kinderen van ouders die gedupeerd zijn door de kindertoeslagaffaire (NL) (Nederland)

Bij brief d.d. 23 oktober 2023 heeft de staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) de vaste Kamercommissie Financiën nader geïnformeerd over de technische details van het aanvullend schuldhulpverleningsaanbod aan kinderen van ouders die gedupeerd zijn door de problemen met de kinderopvangtoeslag en het maatwerk dat DUO biedt. Het kabinet vindt het belangrijk dat kinderen van ouders die gedupeerd zijn door de problemen met de kinderopvangtoeslag een nieuwe start kunnen maken ...