Vanaf 1 juni tot en met 10 juni kunnen werkgevers de loonsubsidie voor de maand juni aanvragen (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank van Aruba (SVb) herinnert werkgevers er aan dat zij met ingang van 1 juni tot en met 10 juni 2020 de aanvragen kunnen indienen voor de loonsubsidie over de maand juni 2020. Op de website van de SVb is over de procedure voor de maand juni een nieuwsbericht geplaatst (Papiaments). Ook is hierover op de algemene website van de overheid een nieuwsbericht geplaatst (Nederlands). Werkgevers die in ...
LEES VERDER

Vragen en antwoorden Directie Arbeid en Onderzoek over loonsubsidie en werknemersrechten tijdens de COVID-19 pandemie (Aruba)

Op de algemene website van de overheid van Aruba is op 26 mei 2020 een nieuwsbericht geplaatst met vragen en antwoorden van de Directie Arbeid en Onderzoek over de salarissubsidie ​​(loonsubsidie) en werknemersrechten tijdens de COVID-19-pandemie. Het betreft hier de loonsubsidieregeling zoals vastgelegd in de Ministeriële beschikking van de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur d.d. 13 mei 2020. Hieronder is de tekst opgenomen van het nieuwsbericht van 26 mei: “Wat ...
LEES VERDER

Wetsvoorstel tot wijziging van de Wwft BES en de Wet financiële markten BES in verband met het aanpakken van geconstateerde risico’s op witwassen en financieren van terrorisme en het in overeenstemming brengen met de aanbevelingen van de FATF (Caribisch Nederland)

Op 13 mei 2020 is het voorstel van wet tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de Wet financiële markten BES in verband met het aanpakken van geconstateerde risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op de BES en het in overeenstemming brengen van deze wetgeving met de aanbevelingen van de Financial Action Task Force aangeboden aan de Tweede Kamer. Klik hier ...
LEES VERDER

Persconferentie van 15 mei 2020 van de directeur van de SVb over de loonsubsidie (Aruba)

Op 15 mei 2020 heeft de directeur van de Sociale Verzekeringsbank van Aruba, dhr. ir. Edwin M. Jacobs een persconferentie gegeven over de procedure met betrekking tot het toekennen van de loonsubsidie. Klik hier om naar de op de website van de SVb geplaatste video van de persconferentie te gaan. In het bijzonder behandelde de directeur de volgende drie situaties: Werkgevers die niet in aanmerking komen voor loonsubsidie. Werkgevers die ...
LEES VERDER

Al meer dan 1600 werkgevers hebben loonsubsidie aangevraagd (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank van Aruba (SVb) heeft bekendgemaakt dat inmiddels al meer dan 1600 werkgevers gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om loonsubsidie aan te vragen. In totaal komen ongeveer 3200 werkgevers voor de loonsubsidie in aanmerking. Dit is op de website van de SVb bekendgemaakt met een nieuwsbericht (Papiaments). Hierover is ook op de website van de overheid een nieuwsbericht geplaatst (Nederlands). De Ministeriële beschikking van de Minister van Financiën, ...
LEES VERDER

Ministeriële beschikking loonsubsidie gepubliceerd (Aruba)

De Ministeriële beschikking van de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur d.d. 13 mei 2020 nr. 681/20 inzake de loonsubsidie is op 14 mei 2020 gepubliceerd in IslaOnline-Noticia di Gobierno. Onder de loonsubsidieregeling wordt de werkgever die door de COVID-19-pandemie en de daarmee samenhangende maatregelen is geraakt en die een daling van zijn bedrijfsomzet van tenminste 25% verwacht, een loonsubsidie toegekend voor de gedeeltelijke dekking van ten hoogste 60% ...
LEES VERDER

Rekenvoorbeelden loonsubsidie op website SVb (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank van Aruba (SVb) heeft op de website een tabel met rekenvoorbeelden geplaatst om werkgevers te assisteren bij de beoordeling of zij in aanmerking wensen te komen voor de loonsubsidie. De tabel bevat een aantal voorbeelden van de loonsubsidie en van de financiële uitwerking daarvan voor werkgevers en werknemers bij verschillende salarisniveau’s en bij verschillende percentages omzetverlies. Onder de loonsubsidieregeling komen – summier samengevat – bedrijven die tengevolge ...
LEES VERDER

Kennisgeving SVb aan werkgevers over de Loonsubsidie (Aruba)

Naar wij begrijpen is de Sociale Verzekeringsbank van Aruba (SVb) begonnen met het verstrekken van nadere informatie over de “loonsubsidie” (eerder ook wel aangeduid als de “salarissubsidie”) aan in het online portaal MiSVb geregistreerde werkgevers die voor de regeling in aanmerking komen. Dit is gedaan met een kennisgeving in drie versies: Nederlands, Papiaments en Engels. Ook is op 7 mei op de website van de SVb een nieuwsbericht (Papiaments) geplaatst ...
LEES VERDER

SVb raadt werkgevers aan het e-mailadres in MiSVb te verifiëren ten behoeve van informatieverstrekking over de salarissubsidieregeling (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank van Aruba (SVb) raadt werkgevers aan om hun e-mailadres in het online portaal “MiSVb” te verifiëren ten behoeve van de informatieverstrekking over de salarissubsidieregeling door de SVb aan de werkgever. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de SVb. De SVb is belast met de uitvoering van de regeling en de informatievoorziening daarover. Werkgevers die nog niet bij de SVb geregistreerd staan kunnen hulp ...
LEES VERDER

Rijksministerraad keurt plannen salarissubsidieregeling voor bedrijven goed (Aruba)

Gisteren, 1 mei 2020, heeft de regering van Aruba tijdens een speciaal ingelaste persconferentie bekendgemaakt dat de Rijksministerraad de plannen van de regering voor een salarissubsidieregeling (loonsubsidie) voor bedrijven heeft goedgekeurd. Daarvoor mag Aruba Afl. 49,5 miljoen lenen van Nederland. Klik hier voor de link naar de video van de persconferentie op de facebookpagina van het Kabinet Wever-Croes en klik hier voor de tijdens de persconferentie getoonde presentatie-slides. De afgelopen ...
LEES VERDER

Voorstel loonsubsidieregeling voor bedrijven met tenminste 25% omzetverlies door COVID-19 (Aruba)

De Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur heeft een voorstel voor een loonsubsidieprogramma (salarissubsidie) voor door de COVID-19-crisis geraakte bedrijven opgesteld. Dit voorstel is ter beoordeling naar het College Aruba financieel toezicht (CAft) gezonden. Het voorstel zou, kort samengevat, een compensatie behelzen van 80% van de totale maandelijkse salarissom van alle werknemers zoals geregistreerd bij de Sociale Verzekeringsbank van Aruba (SVB) met een maximum van Afl. 5.850 per werknemer ...
LEES VERDER

Noodplanregeling MKB en informatie op website SVB (Aruba)

De Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur heeft vorige week tijdens een persconferentie een noodplanregeling voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) bekendgemaakt ter mitigering van de gevolgende van de COVID-19-maatregelen. Door de maatregelen heeft het MKB een groot deel van hun cliënten verloren met als gevolg een aanzienlijk omzetverlies. Met deze regeling wil de regering het MKB financieel ondersteunen met als doel het behoud van banen te stimuleren. De ...
LEES VERDER

Advies CAft bij ontwerp-landsbegroting 2020: passages over geraamde belastingbaten (Aruba)

Op 20 december 2019 heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) aan de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur advies uitgebracht bij de ontwerpbegroting 2020 (OB 2020). Dit advies bevat vanzelfsprekend ook passages over belastingaangelegenheden. Algemeen Naar oordeel van het CAft wordt met deze OB 2020 onvoldoende invulling gegeven aan de Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht (LAft) en het samenwerkingsprotocol Aruba-Nederland 2019-2021 van 22 november 2018 (‘Inkadering van het ...
LEES VERDER

Beleid inzake tariefsverlaging voor ontslagvergoedingen verlengd tot en met 31 december 2020 (Aruba)

In de Landscourant van Aruba van 17 januari 2020, jaargang 2020, no. 2 (Lcrt. 2020 no. 2) (blz. 14) is het beleid van 6 januari 2020 gepubliceerd van de minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur inzake “Verlenging tariefsverlaging voor ontslagvergoedingen”. Dit betreft de voortzetting tot en met 31 december 2020 van het beleid van de minister van 19 maart 2019 (“Aankondiging tariefsverlaging voor ontslagvergoedingen”, Lcrt. 2019, no. 7, pag ...
LEES VERDER

Minister beantwoordt vragen Statenlid Rojer over brand belastinggebouw (Curaçao)

Met een brief gedagtekend 29 november 2019 aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao heeft de Minister van Financiën de vragen van het Statenlid Rojer beantwoord over de brand bij het belastinggebouw aan de Regentesselaan [in augustus 2019; red.]. Het Statenlid had de vragen gesteld in diens brief van 22 augustus 2019. In reactie op de gestelde vragen informeert de Minister onder meer dat het belastinggebouw verzekerd is tegen ...
LEES VERDER