Documentatie inzake de internationale onderling overleg procedure (Mutual Agreement Procedure – MAP) (Curaçao)

Op de websites van het Ministerie van Financiën van Curaçao respectievelijk van de Belastingdienst van Curaçao is documentatie geplaatst met betrekking tot de internationale onderling overleg procedure (Mutual Agreement Procedure ofwel, afgekort: “MAP”). Klik hier voor het in de Nederlandse taal opgestelde document en hier voor het in de Engelse taal opgestelde document, zoals geplaatst ...
LEES VERDER

Werkend systeem van belastingheffing op Sint Eustatius moet in tweede kwartaal van 2019 volledig operationeel zijn. Tevens wordt onderzocht of de Belastingdienst Caribisch Nederland deel van heffings- en inningstaken kan overnemen, convenant opgesteld (BES/CN – Sint Eustatius)

Samenvatting zaak De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer R.W. Knops, heeft op 29 mei 2019 de derde rapportage aan over de voortgang van de bestuurlijke, sociale en economische ontwikkelingen op Sint Eustatius na de bestuurlijke ingreep op 7 februari 2018 aangeboden aan de Tweede Kamer. De brief van de staatssecretaris en de ...
LEES VERDER

Behandeling ontwerp-begroting 2019 van Curaçao in de Staten, nota n.a.v. verslag en een nota van wijziging aangeboden. Onder meer vragen over Solar tax en Film tax incentive

Op maandag 10 december is de behandeling aangevangen van de ontwerp-begroting voor het dienstjaar 2019 in een openbare vergadering van de Staten van Curaçao. Voor deze behandeling zijn zes dagen uitgetrokken: maandag 10 december, dinsdag 11 december, donderdag 13 december, vrijdag 14 december, maandag 18 december en dinsdag 19 december 2018. De Ontwerp-landsverordening tot vaststelling ...
LEES VERDER

Ontwerp-begroting 2019 van Curaçao: algemene doelstellingen Ministerie van Financiën op fiscaal gebied, beleid, productiviteit en innovatie belastingstelsel

Op 11 september 2018 is door de Regering de Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de Begroting (Beleidsdeel) van Curaçao voor het dienstjaar 2019  (Zittingsjaar 2018-2019-134) (de Ontwerp-begroting 2019) aangeboden aan de Staten van Curaçao. In de speciale uitgave van het CFN van vandaag besteden wij, onderverdeeld in een aantal artikelen, aandacht aan de onderwerpen die in ...
LEES VERDER

Belastingcijfers in uitvoeringsrapportage derde kwartaal 2017

Op 9 november 2017 heeft de Minister van Financiën van Curaçao, de heer Kenneth Gijsbertha, de uitvoeringsrapportage over het derde kwartaal 2017 tevens de financiële managementrapportage (FRM) over de maand september 2017  (hierna: de  “rapportage”) aangeboden aan de Staten van Curaçao. Deze rapportage bevat een groot aantal interessante belastingcijfers. De uitgebreide rapportage is te vinden ...
LEES VERDER

Cft: Licht tegenvallende opbrengsten van de LB, IB, OZB en Grondbelasting Curaçao in 4e kwartaal 2016; invoerrechten laten vooralsnog positief resultaat zien

  In zijn reactie van 15 maart 2017 op de door haar op 8 maart 2017 ontvangen vierde uitvoeringsrapportage over het vierde kwartaal van 2016 van Curaçao constateert het College financieel toezicht van Curaçao en Sint Maarten (Cft) dat voornamelijk bij de loon- en inkomstenbelasting, onroerende zaakbelasting en grondbelasting sprake is van licht tegenvallende opbrengsten ...
LEES VERDER

Ministerie van Financiën Curaçao nodigt financiële sector uit voor informatiesessie over Common Reporting Standard

In een advertentie in de lokale dagbladen nodigt het Ministerie van Financiën van Curaçao de gehele financiële sector van Curaçao uit voor een informatiesessie over de stand van zaken met betrekking tot de Common Reporting Standardd (CRS) waarbij de nadruk wordt gelegd op de wettelijke verplichtingen. Hiernaast zal de sessie bestaan uit een paneldiscussie waarin ...
LEES VERDER

Belastingcijfers in financiële managementrapportage 4e kwartaal 2016 van Ministerie van Financiën Curaçao

Op 7 maart 2017 heeft de Curacaose Minister van Financien van Curaçao, de heer Kenneth Gijsbertha, de financiële managementrapportage (FMR) over het vierde kwartaal van 2016 (hierna: de  “rapportage”) aangeboden aan de Staten van Curaçao. Deze rapportage bevat een aantal interessante belastingcijfers. Deze zullen hierna worden samengevat. In december 2016 blijkt een bedrag van ANG 20,9 ...
LEES VERDER