Ontwerplandsbegroting 2023 Sint Maarten: introductie van een toeristenbelasting alsook van een logeerbelasting voor ‘Airbnb’ (Sint Maarten)

Op 6 maart jl. is de ontwerplandsverordening [inclusief toelichting] tot vaststelling van de Begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2023 (Landsverordening begroting 2023) (Zittingsjaar 2022-2023-166) aangeboden aan de Staten van Sint Maarten. Op maandag 13 maart werd vervolgens de de toelichting in het Engels (Explanatory Note) aangeboden aan de Staten. Deze stukken zijn onlangs op de website van de Staten geplaatst en wij zetten deze hierbij zo ...
LEES VERDER

Cft: voer op korte termijn een casinobelasting en een omzetbelasting op de particuliere import van goederen in. Modernisering belastingstelsel en -dienst noodzakelijk voor verbetering compliance. Sint Maarten werkt al aan hervorming logeerbelasting op verhuur van woningen aan toeristen en wil loterijverkooppunten in de belastingheffing betrekken (Sint Maarten)

Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) adviseert Sint Maarten op korte termijn een casinobelasting en een omzetbelasting op de particuliere import van goederen in te voeren. Ook benadrukt het Cft dat modernisering van het belastingstelsel en de Belastingdienst noodzakelijk is om de compliance te verbeteren (de uitwisseling en koppeling van data(bestanden) tussen uitvoeringsorganisaties is hierbij van groot belang). Dit staat in een persbericht dat door het Cft ...
LEES VERDER

Cft in advies bij ontwerpbegroting 2023 Sint Maarten: voer op korte termijn een casinobelasting en een omzetbelasting op de particuliere import van goederen in, pas de logeerbelasting aan en concretiseer beleidsvoornemens belastinghervormingsplan (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 28 november 2022 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de ontwerpbegroting (OB) 2023 van Sint Maarten. Het advies van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde aspecten. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De OB toont voor het jaar 2023 een tekort op de gewone dienst van ANG 72 miljoen, waardoor ...
LEES VERDER