Tax ruling Substance – Curaçao Presence gepubliceerd op de website van het Ministerie van Financiën (Curaçao)

Gisteren, maandag 13 mei 2024, is een (geanonimiseerde) ruling ‘Tax ruling Substance – Curaçao Presence’ (Engels) gepubliceerd op de website van het Ministerie van Financiën (klik hier om rechtstreeks naar de op de website van het Ministerie gepubliceerde ruling te gaan). De publicatie van de ruling op de website van het Ministerie zal moeten worden gezien in het licht van het publiceren van geanonimiseerde rulingverzoeken als bedoeld in het beleid ...

Ruling buitenlandse winstvrijstelling ex artikel 1A, lid 1, onderdeel c, 2° LWB 1940 gepubliceerd op de website van het Ministerie van Financiën (Curaçao)

Gisteren, maandag 13 mei 2024, is een (geanonimiseerde) ruling ‘Buitenlandse winstvrijstelling ex artikel 1A, lid 1, onderdeel c, 2° LWB 1940’ gepubliceerd op de website van het Ministerie van Financiën (klik hier om rechtstreeks naar de op de website van het Ministerie gepubliceerde ruling te gaan). De publicatie van de ruling op de website van het Ministerie zal moeten worden gezien in het licht van het publiceren van geanonimiseerde rulingverzoeken ...

Formulier ‘Anonymization ruling requests’ en ‘Template and instruction sheet for information exchange’ op de website van de Belastingdienst (Curaçao)

Onlangs zijn het formulier ‘Anonymization ruling requests’ en de ‘Template and instruction sheet for information exchange’ op de website van de Belastingdienst Curaçao geplaatst. Hierbij attenderen wij u op de publicatie van deze formulieren. De publicatie van de formulieren werd al aangekondigd in een post van 11 maart jl. op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën bij de bekendmaking van het beleid inzake de status en behandeling van ...

Beleid bekendgemaakt inzake de behandeling van verzoekschriften en rulings (Curaçao)

Gisteren, maandag 11 maart 2024, is op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën beleid bekendgemaakt inzake de behandeling door de Inspectie der Belastingen van verzoekschriften en rulings. Verzoekschriften per fiscaal boekjaar 2019 en eerder Ten aanzien van ingediende verzoekschriften voor de toepassing van de status van ‘transparante vennootschap’, de status van ‘doelvermogen’ en de status van ‘Curaçaose Beleggingsvennootschap’ die betrekking hebben op het fiscale boekjaar 2019 en eerder ...

Beleid beoordeling verzoekschriften van belastingplichtigen gepubliceerd (Curaçao)

Gisteren, woensdag 19 juli 2023, is het Beleid beoordeling verzoekschriften van belastingplichtigen d.d. 13 juli 2023 van de Inspecteur der Belastingen van Curaçao gepubliceerd op de website van het Ministerie van Financiën. [Later toegevoegd:] Zie ook deze pagina op de website van het Ministerie van Financiën. Dit beleid ziet op verzoekschriften inzake de toepassing van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 (hierna: LWB) en het toekennen van de transparante status op ...

MinFin vraagt VAB om kandidaten uit haar leden voor bemensing van de rulingcommissie (Curaçao)

Bij brief d.d. 7 juli 2023 heeft Minister Silvania van Financiën de Vereniging van Antilliaanse Belastingadviseurs (VAB) gevraagd een lijst van leden toe te zenden die de in te stellen rulingcommissie zouden kunnen bemensen om de rulinginspecteurs, waar nodig, te ondersteunen. De Minister heeft een afbeelding van de brief op zijn persoonlijke facebookpagina geplaatst. In de brief licht de Minister toe dat hij rulingbeleid heeft laten opstellen teneinde de rechtszekerheid ...

Concept rulingbeleid voor advies naar CIFA, IFG, KvK, VBC en VAB. Rulingverzoeken op elektronische wijze indienen (Curaçao)

De Minister van Financiën heeft afgelopen maandag 17 april 2023 aangekondigd het concept rulingbeleid voor advies naar CIFA, IFG, KvK, VBC en VAB te zenden. Dit blijkt uit een post van dezelfde datum op de persoonlijke facebookpagina van de Minister, de heer Javier Silvania: “Awe concept Rulingbeleid ta bai pa CIFA, IFG, KvK, VBC, VAB pa duna advies”. In januari van dit jaar sprak de Minister al met de voorzitter ...