Besluit Raad van Ministers inzake uitgangspunten bij aanpassing brandstoftarieven waaronder de wijze van toepassing van de fiscale componenten (Curaçao)

De Raad van Ministers van Curaçao is in de ministerraadvergadering van woensdag 17 mei 2023 akkoord gegaan met het vastleggen van de reeds ‘op stuk’ genomen beslissing van 10 mei 2023 inzake de aanpassing van de tarieven voor brandstofproducten met ingang van 11 mei 2023. Daarbij is door de Raad ingestemd met de volgende punten (zie punt 5 van de besluitenlijst op gobiernu.cw): “1. Aanpassing van de tarieven voor brandstofproducten ...

Wijziging aanschrijving tijdelijke mitigatie brandstofprijzen: vaststelling van het bijzondere invoerrecht op benzine voor de maand april 2023 (Curaçao)

Bij aanschrijving van 29 maart 2023 heeft de Minister van Financiën de aanschrijving tijdelijk mitigatie brandstofprijzen gewijzigd door, ter mitigatie van de prijs voor benzine met gehalte van 95 octaan, het bijzondere invoerrecht op benzine, bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening tot heffing van een bijzonder invoerrecht op benzine (P.B. 1932, no. 107) tijdelijk vast te stellen op NAf 31,07. Deze aanschrijving geldt met ingang van 1 april 2023 ...

Voordracht MinFin in de Staten inzake tijdelijke mitigatie brandstofprijzen (Curaçao)

Afgelopen maandag, 13 maart 2023, hebben de Staten tijdens een openbare vergadering overleg gevoerd met de Minister van Financiën en de Minister van Economische Ontwikkeling inzake het mitigateren van de brandstofprijzen. Tijdens deze openbare vergadering is door de Minister van Financiën een voordracht gehouden om zijn visie hierop toe te lichten. Hierna hebben wij de integrale tekst (PAP) van zijn voordracht opgenomen (de versie zoals geplaatst op de persoonlijke facebookpagina ...

Vergadering Staten met Ministers van Financiën en MEO over aanschrijving tijdelijk mitigatie brandstofprijzen gepland voor maandag 13 maart (Curaçao)

De Statenleden zijn opgeroepen voor een openbare vergadering op 13 maart 2023 voor (onder meer) overleg met de Minister van Financiën en de Minister van Economische Ontwikkeling inzake de Aanschrijving tijdelijk mitigatie brandstofprijzen. Zo blijkt uit de oproep d.d. 22 februari 2023 voor de vergadering van 13 maart (zie agendapunt 3). Deze oproep zal een opvolging zijn van het verzoek bij brief d.d. 23 januari 2023 van de Statenleden R.A ...

Verlenging aanschrijving tijdelijk mitigatie brandstofprijzen tot en met 31 maart 2023 in de Landscourant (Curaçao)

De aanschrijving ‘Verlenging Aanschrijving Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen’ van de Minister van Financiën is gepubliceerd in de Landscourant van Curaçao van vrijdag 17 februari 2023, jaargang 2023, no. 7, blz. 15 (Lcrt. 2023 no. 7). Het betreft de derde verlenging – ditmaal tot en met 31 maart 2023 – van de ‘initiële’ aanschrijving Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen van mei 2022 (Lcrt. 2022 no. 19). Op basis van de huidige omstandigheden vindt de ...

Minister post afbeelding getekende verlenging aanschrijving tijdelijk mitigatie brandstofprijzen (Curaçao)

Op 13 februari 2023 heeft de Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, een afbeelding van de door hem ondertekende (maar ongedateerde) ‘Verlenging Aanschrijving Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen’ op zijn persoonlijke facebookpagina geplaatst. Klik hier om rechtstreeks naar de afbeelding op de fb-pagina van de Minister te gaan. Hieronder hebben wij ook een pdf van de afbeelding geplaatst. De verlenging van de aanschrijving moet overigens nog worden gepubliceerd in de Landscourant ...

Aanschrijving tijdelijk mitigatie brandstofprijzen wordt verlengd tot en met 31 maart 2023 (Curaçao)

Aangezien het effect van de verlaging van brandstofprijzen op de internationale markt vanwege eerdere aankopen en aanhouden van voorraden brandstoffen in een later stadium tot uiting komt, wordt ter overbrugging hiervan de aanschrijving ‘Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen’ verlengd tot en met 31 maart 2023. Dit heeft de Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, gisteren door middel van een persbericht bekendgemaakt. Het persbericht is ook geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van ...

Tweede verlenging aanschrijving tijdelijk mitigatie brandstofprijzen in de Landscourant (Curaçao)

Zoals wij gisteren reeds rapporteerden is de aanschrijving ‘Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen’ (Lcrt. 2022 no. 19) zoals eerder verlengd (Lcrt. 2022 no. 32) wederom verlengd, nu tot en met 12 februari 2023. Een afbeelding van de verlenging werd reeds geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van de Minister (zie dit artikel in het CFN van gisteren). Inmiddels is, zoals verwacht, deze (tweede) verlenging gepubliceerd in de Landscourant van Curaçao van 9 december ...

Wederom verlenging aanschrijving tijdelijk mitigatie brandstofprijzen (Curaçao)

De Minister van Financiën heeft de aanschrijving ‘Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen’ (Lcrt. 2022 no. 19) zoals eerder verlengd (Lcrt. 2022 no. 32) wederom verlengd, nu tot en met 12 februari 2023. Dit blijkt uit een afbeelding van de verlenging zoals geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van de Minister. Deze tweede verlenging moet overigens nog officieel worden afgekondigd in de Landscourant, alvorens in werking te treden. Mogelijk vindt dat al in de ...

Verlenging aanschrijving tijdelijk mitigatie brandstofprijzen (Curaçao)

Op 12 augustus 2022 is de aanschrijving d.d. 3 augustus 2022 van de Minister van Financiën van Curaçao betreffende de verlenging van de aanschrijving Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen (Lcrt. 2022 no. 19) gepubliceerd in de Landscourant van Curaçao, jaargang 2022, no. 32 (Lcrt. 2022 no. 32;  blz. 7). De aanschrijving Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen is met ingang van 13 mei 2022 in werking getreden voor de duur van 3 maanden, met de ...

Aanschrijving Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen in de Landscourant: goedkeuringen in de sfeer van de omzetbelasting en het bijzonder invoerrecht op benzine (Curaçao)

Zoals wij in het CFN van afgelopen vrijdag 13 mei al hebben bericht, zijn de Staten van Curaçao tijdens de openbare vergadering van donderdag 12 mei 2022 akkoord gegaan met de door de Minister van Financiën voorgelegde aanschrijving “Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen”. In een brief van de Ondervoorzitter en de Griffier van de Staten is vervolgens aan de Minister bevestigd dat de Staten akkoord zijn gegaan ‘vooruitlopend op de behandeling van ...

Staten akkoord: Minister tekent aanschrijving tijdelijk mitigatie brandstofprijzen (Curaçao)

De Staten zijn tijdens een openbare vergadering van gisteren, donderdag 12 mei 2022, akkoord gegaan met de door de Minister van Financiën voorgelegde tijdelijke maatregelen om de brandstofprijzen te mitigeren (klik hier om naar de video van de Statenvergadering op de website van de Staten te gaan). De Minister heeft vervolgens de Aanschrijving Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen getekend en op zijn persoonlijke facebookpagina geplaatst: klik hier om rechtstreeks naar de op ...

Op 12 mei openbare vergadering van de Staten inzake de ontwerp-aanschrijving tijdelijke mitigatie brandstofprijzen. Betreft maatregelen in de omzetbelasting, de invoerrechten en het bijzonder invoerrecht op benzine (Curaçao)

Op donderdag 12 mei a.s. zal de geschorste Statenvergadering van donderdag 14 april jl. inzake de ontwerp-aanschrijving tijdelijke mitigatie brandstofprijzen (en de ontwerp-tijdelijke landsverordening mitigeren brandstofprijzen) worden hervat. Zo blijkt uit de oproep voor die vergadering. De Minister van Financiën heeft op zijn persoonlijke facebookpagina een afbeelding geplaatst van zijn brief d.d. 29 april 2022 aan de Voorzitter van de Staten waarin hij ‘vanwege het urgente karakter’ het verzoek heeft ...