Reactie Cft op tweede UR 2021: in tweede kwartaal 22 miljoen minder baten dan in 2020, grotendeels door de aanhoudende negatieve gevolgen van de coronacrisis op de belastingbaten (Curaçao)

Bij brief d.d. 15 oktober 2021 aan de Minister van Financiën heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) zijn reactie gegeven op de tweede uitvoeringsrapportage 2021 (UR) van Curaçao. De reactie van het Cft bevat ook belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij een enkele relevante passages op. Oordeel De UR toont een tekort over het tweede kwartaal van ANG 249 miljoen. Dit is een realisatie van 33 procent ...
LEES VERDER

Minister van Financiën bij najaarsnota: begrotingstekort 2021 valt 140 miljoen lager uit, vóór het einde van het jaar zal een begrotingswijziging worden aangeboden aan de Staten (Aruba)

Vooruitlopend op een bij de Staten van Aruba in te dienen begrotingswijziging voor het jaar 2021 heeft de Minister van Financiën en Cultuur, mevrouw Xiomara Maduro, de Staten bij de Najaarsnota 2021 geïnformeerd over de te presenteren wijzigingen in de begroting. Daarbij geeft de Minister aan dat het geraamde begrotingstekort voor 2021 140 miljoen florin lager zal uitvallen. In de vastgestelde begroting werd nog uitgegaan van een tekort van 762 ...
LEES VERDER

Nader voorlopig verslag ontwerpinitiatieflandsverordening verplicht basispensioen (Curaçao)

Het nader voorlopig verslag van de behandeling in de centrale commissievergadering van de Staten van woensdag 29 september 2021 van de ontwerpinitiatieflandsverordening houdende regels inzake een wettelijk basispensioen (Landsverordening Verplicht Basispensioen) is vastgesteld. Hierbij zetten wij het nader voorlopig verslag naar u door, zonder verdere toelichting of samenvatting. Korte samenvatting Op 7 januari 2021 werd een (wederom) gewijzigd ontwerp van de initiatiefontwerplandsverordening met Memorie van Toelichting aangeboden ter griffie van de ...
LEES VERDER

Financiële managementrapportages juni en juli 2021 – belastingcijfers (Curaçao)

Bij brieven d.d. 2 augustus 2021 en 20 september 2021 heeft de Minister van Financiën de financiële managementrapportage (FMR) over de maand juni 2021 (inclusief de uitvoeringsrapportage, UVR, over het tweede kwartaal 2021) respectievelijk de financiële managementrapportage (FMR) over de maand juli 2021 aangeboden de Staten van Curaçao. De FMR’s bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit de FMR over juli 2021 op.   Gewone ...
LEES VERDER

Presentatie in Statencommissie in het kader van de voornemens van de regering tot met betrekking de regulering van hazardspelen (Curaçao)

Afgelopen maandag 27 september 2021 vond een besloten vergadering plaats van de vaste commissie economische ontwikkeling van de Staten van Curaçao gepland voor een presentatie door ‘een expert op het gebied van online gaming in het kader van het voornemen van de regering om de hazardspelensector te reguleren’ (“Presentashon di un eksperto di ‘online gaming’ den kuadro di e plan di gobièrnu pa regulá e sektor di weganan di azar”) ...
LEES VERDER

Nieuwsbericht Ministerie van Financiën inzake belastingopbrengsten juni, juli en augustus 2021 (Curaçao)

Het Ministerie van Financiën heeft met een nieuwsbericht op de website van het Ministerie informatie verstrekt over de resultaten van de inspanningen die hebben plaatsgevonden bij de Inspectie der Belastingen en de Ontvanger der Belastingen met betrekking tot de inning van belastingen. In het nieuwsbericht wordt aangegeven dat de begroting voor de Stichting Belastingaccountantsbureau (Stichting BAB) is verhoogd om die instantie in staat te stellen om personeel aan te nemen ...
LEES VERDER

Bekendmaking Inspectie der Belastingen inzake datum indiening definitieve aangifte winstbelasting 2020: termijn verlengd tot en met 31 december 2021 (Curaçao)

Vanmiddag (Curaçaose tijd) is op de website van de belastingdienst een bekendmaking geplaatst inzake de datum (uitstel/verlenging termijn) van indiening definitieve aangifte winstbelasting 2020. Klik hier voor de overzichtspagina op de website van de belastingdienst met betrekking tot deze bekendmaking, waarin een link is opgenomen naar de bekendmaking zelf (pdf). De Inspectie der Belastingen maakt daarin bekend dat voor alle belastingplichtigen die de definitieve aangifte winstbelasting 2020 moeten indienen, de ...
LEES VERDER

Ontwerpinitiatieflandsverordening verplicht basispensioen op woensdag 29 september in de centrale commissie van de Staten (Curaçao)

De ontwerpinitiatieflandsverordening houdende regels inzake een wettelijk basispensioen (Landsverordening Verplicht Basispensioen) (2017-2018-100, na hernummering: Zittingsjaar 2020-2021-100) staat geagendeerd voor behandeling in een vergadering van de Centrale Commissie van de Staten op woensdag 29 september 2021 om 09.00 uur, zo blijkt uit de oproep voor deze centrale commissievergadering. Op 7 januari 2021 werd een (wederom) gewijzigd ontwerp van de initiatiefontwerplandsverordening met Memorie van Toelichting aangeboden ter griffie van de Staten. Op 3 maart ...
LEES VERDER

CAft bij vastgestelde Landsbegroting 2021: verwerk aanvullende maatregelen in een begrotingswijziging die de verlaging van de loonbelasting compenseren met structurele kostenbesparende en/of opbrengstverhogende maatregelen (Aruba)

Bij brief d.d. 24 augustus 2021 aan de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur van Aruba heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) advies uitgebracht bij de vastgestelde begroting 2021 van het Land Aruba. De Landsbegroting 2021 werd vastgesteld bij Landsverordening van 30 juli 2021 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2021 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 ...
LEES VERDER

Officiële bekendmaking in het Afkondigingsblad van de geldende tekst van het Burgerlijk Wetboek van Aruba per 1 september 2021 (Aruba)

In een artikel in de speciale uitgave van het CFN van 1 september 2021 berichtten wij reeds dat de geldende tekst van het Burgerlijk Wetboek van Aruba per 1 september 2021 op website van de overheid van Aruba was geplaatst (klik hier om naar de betreffende pagina op die overheidswebsite te gaan). Inmiddels is ook het Afkondigingsblad van Aruba met de officiële bekendmaking van de geldende tekst van het Burgerlijk ...
LEES VERDER

Ontwerplandsbegroting 2022 Curaçao: Noodfonds COVID-19 (Curaçao)

Op de traditionele tweede dinsdag van september – dinsdag 14 september 2021 – is door de regering bij gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire zittingsjaar 2021-2022 van de Staten van Curaçao de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 aangeboden aan de Staten (ter griffie van de Staten ingeboekt met volgnummer Zittingsjaar 2021-2022-199). Klik hier voor de Statenstukken nrs. 1 t/m 3 betreffende ...
LEES VERDER

Ontwerplandsbegroting 2022 Curaçao: beleidsdoeleinden Ministerie van Financiën op belastinggebied, nationaal en internationaal (Curaçao)

Op de traditionele tweede dinsdag van september – dinsdag 14 september 2021 – is door de regering bij gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire zittingsjaar 2021-2022 van de Staten van Curaçao de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 aangeboden aan de Staten (ter griffie van de Staten ingeboekt met volgnummer Zittingsjaar 2021-2022-199). Klik hier voor de Statenstukken nrs. 1 t/m 3 betreffende ...
LEES VERDER

Ontwerplandsbegroting 2022 Curaçao: belastingcompliance en reorganisatie/optimalisering van de belastingdienst (Curaçao)

Op de traditionele tweede dinsdag van september – dinsdag 14 september 2021 – is door de regering bij gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire zittingsjaar 2021-2022 van de Staten van Curaçao de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 aangeboden aan de Staten (ter griffie van de Staten ingeboekt met volgnummer Zittingsjaar 2021-2022-199). Klik hier voor de Statenstukken nrs. 1 t/m 3 betreffende ...
LEES VERDER

Ontwerplandsbegroting 2022 Curaçao: belastingramingen (Curaçao)

Op de traditionele tweede dinsdag van september – dinsdag 14 september 2021 – is door de regering bij gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire zittingsjaar 2021-2022 van de Staten van Curaçao de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 aangeboden aan de Staten (ter griffie van de Staten ingeboekt met volgnummer Zittingsjaar 2021-2022-199). Klik hier voor de Statenstukken nrs. 1 t/m 3 betreffende ...
LEES VERDER

Ontwerplandsbegroting 2022 Curaçao: fiscale beleidsvoornemens (Curaçao)

Op de traditionele tweede dinsdag van september – dinsdag 14 september 2021 – is door de regering bij gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire zittingsjaar 2021-2022 van de Staten van Curaçao de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 aangeboden aan de Staten (ter griffie van de Staten ingeboekt met volgnummer Zittingsjaar 2021-2022-199). Klik hier voor de Statenstukken nrs. 1 t/m 3 betreffende ...
LEES VERDER

Ontwerplandsbegroting 2022 Curaçao: algemene uitgangspunten (Curaçao)

Op de traditionele tweede dinsdag van september – dinsdag 14 september 2021 – is door de regering bij gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire zittingsjaar 2021-2022 van de Staten van Curaçao de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 aangeboden aan de Staten (ter griffie van de Staten ingeboekt met volgnummer Zittingsjaar 2021-2022-199). Klik hier voor de Statenstukken nrs. 1 t/m 3 betreffende ...
LEES VERDER

Landsbegroting 2021 in het Afkondigingsblad (Sint Maarten)

Op 10 september 2021 is de Landsverordening van 9 september 2021 tot vaststelling van de Begroting van het land Sint-Maarten voor het dienstjaar 2021 (Landsverordening begroting 2021), inclusief Bijlage 1 (Getallenboek) en Bijlage 2 (Toelichtingenboek), uitgegeven in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2021, no. 62 (AB 2021 no. 62). Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de eerste dag van de zevende week na de datum van bekrachtiging ...
LEES VERDER

Uit reactie CAft op tweede UVR 2021: gerealiseerde baten lager dan in eerste halfjaar 2020, mede door tariefsverlaging loonbelasting. Per saldo zullen belastingbaten een meevaller opleveren vanwege aantrekkend toerisme (Aruba)

Bij brief d.d. 31 augustus 2021 aan de minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur van Aruba heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) reactie gegeven op de tweede uitvoeringsrapportage (UVR) 2021 van Aruba. De reactie van het CAft bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De UVR toont over het eerste halfjaar van 2021 een gerealiseerd financieringstekort van het land van AWG 363 ...
LEES VERDER

Beroep ingetrokken met verzoek om proceskostenvergoeding: kennelijk gegrond verzoek. Gerecht van oordeel dat vereenvoudigde afdoening op overeenkomstige wijze kan worden toegepast op een bij intrekking van het beroep gedaan verzoek om vergoeding van proceskosten en/of griffierecht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag winstbelasting voor het jaar 2016 opgelegd. Daarbij is een verzuimboete opgelegd vanwege het niet tijdig doen van aangifte. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt en later beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar. Partijen zijn uitgenodigd voor de zitting. De Inspecteur heeft bij uitspraken op bezwaar de aanslag en de ...
LEES VERDER

In zaak over verliesverrekening bij een tax-holidaybedrijf: Hof met het Gerecht van oordeel dat uit de tekst van de wettelijke bepaling in combinatie met de toelichting volgt dat de regel dat het oudste verlies eerst voor verrekening in aanmerking komt onverkort geldt voor aanloopverliezen

Samenvatting zaak In deze Arubaanse winstbelastingzaak is het volgende aan de orde. Bij landsbesluit is belanghebbende, een N.V. gevestigd te Aruba, voor het beheren en exploiteren van een hotelonderneming aangemerkt als een bedrijf in de zin van de Landsverordening bevordering industrievestiging en hotelbouw (hierna: LBIH). In het landsbesluit is onder meer bepaald dat aan belanghebbende voor de duur van tien jaar vrijstelling (hierna: tax-holiday) wordt verleend van winstbelasting. Op de ...
LEES VERDER

Aanschrijving betreffende verzoek ter indiening herziene voorlopige aangifte winstbelasting over het jaar 2020 en nader uitstel voor het indienen van de definitieve aangifte winstbelasting over het jaar 2020 (Curaçao)

Op 3 september 2021 is de ‘Aanschrijving betreffende verzoek ter indiening herziene voorlopige aangifte winstbelasting over het jaar 2020 en nader uitstel voor het indienen van de definitieve aangifte winstbelasting over het jaar 2020’ van 25 augustus 2021 van de Minister van Financiën uitgegeven. De aanschrijving is geplaatst in de Landscourant van Curaçao van 3 september 2021, jaargang 2021, no. 35, p. 10-12 (Lcrt. 2021 no. 35 [externe link naar ...
LEES VERDER

Vernieuwde tweede druk ‘Capita selecta Caribisch fiscaal recht’ uitgegeven

Op 12 augustus jl. is de tweede (vernieuwde) druk van het boek ‘Capita selecta Caribisch fiscaal recht’ verschenen. onder redactie van mr. G.D. (Germaine) Rekwest. Het boek is uitgegeven door Wolters Kluwer. De eerste druk, die in november 2020 verscheen, gold als eerste titel die de Caribische fiscale stelsels vanuit een thematische inleiding in beeld bracht, zo wordt op de website van Wolters Kluwer toegelicht: aan de hand van zorgvuldig gekozen ...
LEES VERDER

Regeling payroll ondersteuning voor de maanden mei, juni, juli, augustus en september 2021 in het Afkondigingsblad (Sint Maarten)

Op 27 augustus 2021 is de Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid van 26 augustus 2021, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling payroll ondersteuning 2021, zoals gewijzigd bij de Regeling payroll ondersteuning voor de maanden maart en april 2021, ten einde de uitvoering van het payroll ondersteuningsprogramma te verlengen met de maanden mei, juni, juli, augustus en september 2021 (Regeling payroll ondersteuning voor de maanden mei, ...
LEES VERDER

Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister met nieuwe producten i.v.m. wijzigingen BW per 1 september 2021: betreft geregistreerd partnerschap en introductie naamskeuze (Aruba)

De Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (DBSB) biedt twee nieuwe producten aan in verband met de per 1 september 2021 in werking getreden wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek (BW) van Aruba. Zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid van Aruba (gobiernu.cw). Vanaf 1 september zijn er wijzigingen opgetreden in het BW van Aruba (zie hierna voor meer informatie). In het kader van deze wijzingen biedt ...
LEES VERDER

Persbericht Ministerie van Financiën met bekendmaking van de Inspecteur der Belastingen inzake de definitieve aangifte winstbelasting 2020 (Curaçao)

Het Ministerie van Financiën van Curaçao heeft gisteren, 31 augustus 2021, op de algemene website van de overheid (www.gobiernu.cw) een persbericht [externe link] geplaatst over de definitieve aangifte winstbelasting 2020. In het persbericht maakt de Inspecteur der Belastingen het volgende bekend: “Het digitale aangifteportaal voor het doen van de definitieve aangifte winstbelasting 2020 is per 1 september 2021 beschikbaar voor het doen van niet complexe aangiften winstbelasting. Het aangifteportaal is per ...
LEES VERDER

Geldende tekst van het Burgerlijk Wetboek van Aruba per 1 september 2021 (Aruba)

Op 31 augustus 2021 is de geldende tekst van het Burgerlijk Wetboek van Aruba per 1 september 2021 op website van de overheid van Aruba (www.overheid.aw) geplaatst. Klik hier om naar de betreffende pagina op die overheidswebsite te gaan alwaar een link is opgenomen naar het pdf-document van de geldende tekst per 1 september 2021. [Later toegevoegd:] LET OP: Inmiddels is ook het Afkondigingsblad van Aruba met de officiële bekendmaking ...
LEES VERDER

Belanghebbende heeft vier dagen vóór afloop van de indieningstermijn om uitstel voor de indiening van de aangifte gevraagd en het uitstel is met terugwerkende kracht verleend. De aangifte winstbelasting is vervolgens tijdig ingediend, er was geen belasting verschuldigd. Bezwaarkostenvergoeding nu de Inspecteur tegen beter weten in een belastingaanslag en boete heeft opgelegd, zodat sprake is van een aan de Inspecteur te wijten ernstige onzorgvuldigheid. Ook proceskostenvergoeding en vergoeding griffierecht, geen integrale kostenvergoeding

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft een gebroken boekjaar dat loopt van 1 mei tot en met 30 april. Ingevolge artikel 15, vierde lid, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (ALL) was belanghebbende gehouden om uiterlijk op de laatste dag van de zesde maand na afloop van het (gebroken) boekjaar, dat is uiterlijk 1 november 2018 over het boekjaar 2017/2018 aangifte winstbelasting te ...
LEES VERDER

Afwijzing verzoek om bezwaarkostenvergoeding voor belanghebbende die vóór 1 januari 2002 onderworpen was aan het ‘offshore-regime’: in de ‘oude’ LWB – die van toepassing is gebleven op belanghebbende – is geen bepaling opgenomen op grond waarvan belanghebbende recht kan doen gelden op een vergoeding van de kosten van de bezwaarfase

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen winstbelasting voor de jaren 2006, 2007 en 2008 opgelegd. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt en heeft later beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar. Partijen zijn uitgenodigd voor de zitting bij het Gerecht. De Inspecteur heeft bij uitspraken op bezwaar de aanslagen vernietigd. Belanghebbende heeft het beroep ingetrokken omdat de ...
LEES VERDER

Financiële managementrapportage april 2021 – belastinggerelateerde passages (Curaçao)

Bij e-mailbericht van 2 augustus 2021 heeft de Minister van Financiën de financiële managementrapportage (FMR) over de maand april 2021 aangeboden aan de Staten. De FMR bevat vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit de FMR over april 2021 op.   Gewone Dienst en Kapitaaldienst Zie blz. 5 van de FMR april 2021: Volgens de tweede prognose (inclusief de 1ste suppletoir) (2021v2) ...
LEES VERDER

Landsbegroting 2021 aangenomen en gepubliceerd (Aruba)

Op 6 augustus 2021 is de Landsverordening van 30 juli 2021 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2021 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no. 94) uitgegeven in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2021, no. 125 (AB 2021 no. 125). De landsverordening met de landsbegroting 2021 werd op 23 juli 2021 behandeld in een openbare vergadering van ...
LEES VERDER