Belastingplan BES eilanden 2024 en motie-Holterhues aangenomen door de Eerste Kamer (Caribisch Nederland)

Op 19 december 2023 heeft de Eerste Kamer het (gewijzigd) voorstel van wet Belastingplan BES eilanden 2024 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Vóór stemden de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, SP, PvdD, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB en 50PLUS. De fractie van FVD stemde tegen. De op 12 december 2023 door het Eerste Kamerlid Holterhues c.s. ingediende motie over de voorgestelde aanpassing van het gebruikelijk loon in ...

Motie Holterhues c.s. over de voorgestelde aanpassing van het gebruikelijk loon in het Belastingplan BES eilanden 2024 (Caribisch Nederland)

Op 12 december 2023 is door het Eerste Kamerlid Holterhues c.s. een motie ingediend over de voorgestelde aanpassing van het gebruikelijk loon in het Belastingplan BES eilanden 2024. In het (gewijzigd) voorstel van wet Belastingplan BES eilanden 2024 wordt voorgesteld om het gebruikelijk loon te wijzigen van 70% van het loon van een ‘soortgelijke dienstbetrekking’ naar 90% van het loon van ‘de meest vergelijkbare dienstbetrekking’. Zie de voorgestelde wijziging van ...

Nota naar aanleiding van het verslag (EK) inzake het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024: over vrijstelling invoer van elektrische vervoermiddelen, aanpassingen gebruikelijkloonregeling, aanpassingen vestigingsplaatsbeschikking bij de opbrengstbelasting en meldplicht in de vastgoedbelasting (Caribisch Nederland)

In de reguliere uitgave van het CFN van vandaag rapporteerden wij met dit artikel over het gisteren (donderdag 16 november 2023) vastgestelde verslag van de vaste commissie voor financiën van de Eerste Kamer der Staten-Generaal inzake het (gewijzigd) voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan BES eilanden 2024). De staatssecretaris van financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft snel gereageerd op het verslag, want conform het ...

Verslag vaste commissie voor financiën van de Eerste Kamer inzake het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024: over vrijstelling op de invoer van elektrische vervoermiddelen, de aanpassingen in de gebruikelijkloonregeling en de aanpassingen inzake de vestigingsplaatsbeschikking bij de opbrengstbelasting (Caribisch Nederland)

Op 16 november 2023 is het verslag van de vaste commissie voor financiën van de Eerste Kamer der Staten-Generaal inzake het (gewijzigd) voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan BES eilanden 2024) vastgesteld. Het wetsvoorstel heeft de vaste commissie voor financiën van de Eerste Kamer aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen en het stellen van vragen. De inbreng voor het tweede verslag van ...