Wijzigingen Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering en Wet Internationale Sancties door het Parlement aangenomen. Betreft aanpassingen om te voldoen aan FATF-aanbevelingen, o.a. inzake het cliëntenonderzoek door dienstverleners (Suriname)

Afgelopen dinsdag, 16 juli 2024, zijn de initiatiefontwerpwet (zoals gewijzigd!) houdende wijziging van de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF) (S.B. 2022 no.138) de initiatief-ontwerpwet (zoals gewijzigd!) houdende nadere wijziging van de Wet Internationale Sancties (S.B. 2014 no. 54, zoals gewijzigd bij S.B. 2016 no. 31) door De Nationale Assemblée aangenomen, elk met algemene 39 stemmen. Zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website ...

Amendement ingediend en tweede ronde aangevangen van de behandeling van de ontwerpwet wijziging Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering. Betreft aanpassingen om te voldoen aan FATF-aanbeveling 10 inzake het cliëntenonderzoek door dienstverleners (Suriname)

Gisteren, donderdag 11 juli 2024, is de tweede ronde aangevangen van de openbare behandeling door De Nationale Assemblée van de ontwerpwet houdende wijziging van de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF) (S.B. 2022 no.138). In deze tweede ronde werd door de parlementsleden gereageerd op de antwoorden die in de eerste ronde zijn verstrekt. Nadat de parlementsleden het woord hadden gevoerd, is de vergadering door de ...

Vragen over de ontwerpwet wijziging Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF) in eerste ronde door de regering beantwoord. Betreft aanpassingen om te voldoen aan FATF-aanbeveling 10 inzake het cliëntenonderzoek door dienstverleners (Suriname)

Gisteren, donderdag 4 juli 2024, is de ontwerpwet houdende wijziging van de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF) (S.B. 2022 no.138) in de eerste ronde van de regering behandeld in een openbare behandeling van De Nationale Assemblée. In deze eerste ronde van de regering werd geantwoord op door parlementsleden in de eerste ronde van donderdag 27 juni 2024 gestelde vragen en gevraagde informatie, waarover afstemming ...

Ontwerpwet wijziging Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF) in eerste vragenronde behandeld door De Nationale Assemblée, vergadering tot nader order verdaagd. Betreft aanpassingen om te voldoen aan FATF-aanbeveling 10 inzake het cliëntenonderzoek door dienstverleners (Suriname)

De ontwerpwet houdende wijziging van de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF) (S.B. 2022 no.138) is op donderdag 27 juni 2024 in eerste vragenronde behandeld in een openbare behandeling van De Nationale Assemblée. Naar aanleiding van door parlementsleden gestelde vragen en gevraagde informatie, waarover afstemming gepleegd moet worden met de Ministers van Justitie en Politie, van Buitenlandse Zaken en van Financiën, is besloten om de ...

Ontwerpwet wijziging Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF) door de commissie van rapporteurs besproken met actoren. Betreft aanpassingen om te voldoen aan FATF-aanbeveling 10 inzake het cliëntenonderzoek door dienstverleners (Suriname)

Op vrijdag 14 juni 2024 heeft de commissie van rapporteurs van De Nationale Assemblée voor de ontwerpwet houdende wijziging van de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF) (S.B. 2022 no.138) vergaderd met een aantal actoren. De onderhavige (initiatief)ontwerpwet is op 21 mei 2024 ingediend door het lid A. Gajadien. De beoogde wet heeft tot doel om geconstateerde tekortkomingen weg te werken. Tevens worden er wijzigingen ...

Wet houdende nadere wijziging Wetboek van Strafrecht en intrekking Wet Strafbaarstelling Money Laundering in het Staatsblad: aanpassingen conform internationale standaarden met betrekking tot het bestrijden van money laundering en terrorismefinanciering naar aanleiding van aanbevelingen CFATF (Suriname)

De Wet van 5 september 2023, houdende nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht (G.B. 1911 no. 1, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2022 no. 147) en intrekking van de Wet Strafbaarstelling Money Laundering (S.B. 2002 no. 64) is op 12 september 2023 uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van de Republiek Suriname, jaargang 2023, no.133 (S.B. 2023 no. 133). Het onderliggende initiatiefontwerpwetsvoorstel werd op 31 mei 2023 door de ...

Initiatiefwet nadere wijziging Wetboek van Strafrecht, wijziging Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering en intrekking Wet Strafbaarstelling Money Laundering aangenomen door De Nationale Assemblée (Suriname)

Op dinsdag 15 augustus 2023 heeft De Nationale Assemblée de initiatiefontwerpwet houdende nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht (G.B. 1911 no. 1, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2022 no. 147), alsmede wijziging van de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF) (S.B. 2022 no.138) en intrekking van de Wet Strafbaarstelling Money Laundering (S.B. 2002 no. 64) goedgekeurd met algemene 35 stemmen. Dit is bekendgemaakt met ...

Ontwerpwet nadere wijziging Wetboek van Strafrecht, wijziging Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering en intrekking Wet Strafbaarstelling Money Laundering behandeld door de commissie van rapporteurs (Suriname)

Op maandag 24 juli jl. heeft de commissie van rapporteurs van De Nationale Assemblée vergaderd over de initiatiefontwerpwet houdende nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht (G.B. 1911 no. 1, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2022 no. 147), alsmede wijziging van de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF) (S.B. 2022 no.138) en intrekking van de Wet Strafbaarstelling Money Laundering (S.B. 2002 no. 64). Dit wetsvoorstel ...

Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF) in het Staatsblad. Ook relevant voor de belasting-, administratie- en juridische praktijk (Suriname)

Op 21 november 2022 is de Wet van 19 november 2022, houdende vaststelling van regels inzake het voorkomen en bestrijden van money laundering en de financiering van terrorisme (Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF)) uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van de Republiek Suriname, jaargang 2022, no. 138 (S.B. 2022 no. 138). Op 28 januari 2022 werd de ontwerpwet houdende vaststelling van regels inzake het ...