Tax ruling Substance – Curaçao Presence gepubliceerd op de website van het Ministerie van Financiën (Curaçao)

Gisteren, maandag 13 mei 2024, is een (geanonimiseerde) ruling ‘Tax ruling Substance – Curaçao Presence’ (Engels) gepubliceerd op de website van het Ministerie van Financiën (klik hier om rechtstreeks naar de op de website van het Ministerie gepubliceerde ruling te gaan). De publicatie van de ruling op de website van het Ministerie zal moeten worden gezien in het licht van het publiceren van geanonimiseerde rulingverzoeken als bedoeld in het beleid ...

Ruling buitenlandse winstvrijstelling ex artikel 1A, lid 1, onderdeel c, 2° LWB 1940 gepubliceerd op de website van het Ministerie van Financiën (Curaçao)

Gisteren, maandag 13 mei 2024, is een (geanonimiseerde) ruling ‘Buitenlandse winstvrijstelling ex artikel 1A, lid 1, onderdeel c, 2° LWB 1940’ gepubliceerd op de website van het Ministerie van Financiën (klik hier om rechtstreeks naar de op de website van het Ministerie gepubliceerde ruling te gaan). De publicatie van de ruling op de website van het Ministerie zal moeten worden gezien in het licht van het publiceren van geanonimiseerde rulingverzoeken ...

Formulier ‘Anonymization ruling requests’ en ‘Template and instruction sheet for information exchange’ op de website van de Belastingdienst (Curaçao)

Onlangs zijn het formulier ‘Anonymization ruling requests’ en de ‘Template and instruction sheet for information exchange’ op de website van de Belastingdienst Curaçao geplaatst. Hierbij attenderen wij u op de publicatie van deze formulieren. De publicatie van de formulieren werd al aangekondigd in een post van 11 maart jl. op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën bij de bekendmaking van het beleid inzake de status en behandeling van ...

Beleid bekendgemaakt inzake de behandeling van verzoekschriften en rulings (Curaçao)

Gisteren, maandag 11 maart 2024, is op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën beleid bekendgemaakt inzake de behandeling door de Inspectie der Belastingen van verzoekschriften en rulings. Verzoekschriften per fiscaal boekjaar 2019 en eerder Ten aanzien van ingediende verzoekschriften voor de toepassing van de status van ‘transparante vennootschap’, de status van ‘doelvermogen’ en de status van ‘Curaçaose Beleggingsvennootschap’ die betrekking hebben op het fiscale boekjaar 2019 en eerder ...

Beleid beoordeling verzoekschriften van belastingplichtigen gepubliceerd (Curaçao)

Gisteren, woensdag 19 juli 2023, is het Beleid beoordeling verzoekschriften van belastingplichtigen d.d. 13 juli 2023 van de Inspecteur der Belastingen van Curaçao gepubliceerd op de website van het Ministerie van Financiën. [Later toegevoegd:] Zie ook deze pagina op de website van het Ministerie van Financiën. Dit beleid ziet op verzoekschriften inzake de toepassing van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 (hierna: LWB) en het toekennen van de transparante status op ...

Tax dispute resolution – MAP peer review report (Stage 2): Curaçao meets all of the elements of the Action 14 Minimum Standard and solved all of the identified deficiencies

New peer review reports on Mutual Agreement Procedures (MAP) have been approved by the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, which groups over 140 countries and jurisdictions on an equal footing for multilateral negotiation of international tax rules. This has been announced by the OECD with a press release dated 24 January 2022 on the occasion of the release of the peer review reports. Curaçao The Stage 2 peer review monitoring ...

Bijdrage (3%) van overheidsdienaren ten behoeve van het weduwen-, weduwnaars- en wezenpensioen geen heffing in de zin van de Staatsregeling

In deze Arubaanse civielrechtelijke zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat). Belanghebbende (eiseres in deze zaak) is als ambtenaar werkzaam geweest. Zij heeft in 2008 de destijds geldende pensioenleeftijd van 60 jaar bereikt en ontvangt sindsdien van het Algemeen Pensioenfonds Aruba (hierna: het APA) een pensioenuitkering op grond van de Pensioenverordening landsdienaren (hierna: de PVL). Het APA is in 1995 opgericht ten behoeve van overheidswerknemers zoals ambtenaren en ...

OECD releases the final batch of the stage 1 peer review reports for BEPS Action 14 on dispute resolution mechanisms

On 16 February 2021 the OECD released the final batch of the stage 1 peer review reports for BEPS Action 14 on dispute resolution mechanisms. The stage 1 peer review assessments for Aruba, Bahrain, Barbados, Gibraltar, Greenland, Kazakhstan, Oman, Qatar, Saint Kitts and Nevis, Thailand, Trinidad and Tobago, United Arab Emirates and Viet Nam evaluate the efforts made by each jurisdiction to implement the Action 14 minimum standard of the OECD/G20 BEPS Project, which aims to improve the resolution of tax-related disputes between jurisdictions ...

Stage 1 peer review report on dispute resolution released by OECD: overall Aruba meets the majority of the elements of the Action 14 Minimum Standard and where it has deficiencies, Aruba is working to address some of them

On 16 February 2021 the OECD released the final batch of the stage 1 peer review reports for BEPS Action 14 on dispute resolution mechanisms, including the stage 1 peer review assessment for Aruba. This has been announced by the OECD with a press release dated 16 February 2021 on the occasion of the release of the peer review reports. The reports evaluate the efforts made by each jurisdiction to implement ...

OECD secretariat invites public input on the 2020 Review of BEPS Action 14

As part of the ongoing work of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (Inclusive Framework), the OECD secretariat is seeking public comments on the 2020 review of BEPS Action 14. This was announced by the OECD in a press release dated 18 November 2020. Furthermore from the press release: Background In October 2015 the final report on Action 14 Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective was published, containing a minimum standard (the ...

OECD releases 2019 MAP statistics and calls for stakeholder input on the BEPS Action 14 review on Tax Certainty Day

As part of the BEPS Action 14 minimum standard and the wider G20/OECD tax certainty agenda to improve the effectiveness and timeliness of tax-related dispute resolution mechanisms, the OECD released on 18 November 2020 the latest mutual agreement procedure (MAP) statistics covering 105 jurisdictions and almost all MAP cases worldwide. This was announced by the OECD in a press release dated 18 November 2020. Furthermore from the press release: The 2019 ...

Ministeriële regeling rulingpraktijk winstbelasting gepubliceerd in het Publicatieblad (Curaçao)

Op 11 juni 2020 is de Ministeriële regeling met algemene werking, van de 8ste juni 2020 ter uitvoering van artikel 61, vierde lid, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (Ministeriële regeling rulingpraktijk winstbelasting) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2020, no. 63 (P.B. 2020 no. 63). De Ministeriële beschikking rulingbeleid winstbelasting no. 974/RNA en de Ministeriële beschikking rulingbeleid d.d. 9 mei 2018 (P.B. 2018, no. 26) worden hierbij ...

Gerechtshof benoemt deskundige om te beoordelen of fiscale constructie (‘royalty routing via Curaçao’) voldoet aan de wettelijke eis dat de gehanteerde tarieven ‘at arm’s length’ zijn

Samenvatting zaak Uit de overwegingen in de onderhavige tussenuitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (hierna: het hof) begrijpen wij dat in deze Nederlandse civielrechtelijke zaak met Caribische raakvlakken – kort samengevat – onder meer het volgende aan de orde is. Door een (aantal) partij(en) zijn met een (kortweg) “belastingadviesorganisatie” twee overeenkomsten van opdracht gesloten die hebben geleid tot een tweetal memos. Naast deze twee overeenkomsten is ook sprake van een opdracht ...

Stage 1 peer review report on dispute resolution released by OECD: overall Curaçao meets most of the elements of the BEPS Action 14 Minimum Standard

On 24 February 2020 the stage 1 peer review report for Curaçao on dispute resolution (BEPS Action 14) was released by the OECD: Making Dispute Resolution More Effective – MAP Peer Review Report, Curaçao (Stage 1): Inclusive Framework on BEPS: Action 14, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project (hereafter to be referred to as: “the report”). The report assesses the country's efforts to implement the Action 14 minimum standard ...

OECD releases latest dispute resolution statistics at its first Tax Certainty Day

The first OECD Tax Certainty Day took place on 16 September 2019 at OECD headquarters in Paris, according to a press release published on the website of the OECD. From the press release: As recognised by G20 Ministers, maintaining and enhancing tax certainty brings benefits for taxpayers and tax administrations alike and is key in promoting investment, jobs and growth. This is particularly the case against the backdrop of the ...

Documentatie inzake de internationale onderling overleg procedure (Mutual Agreement Procedure – MAP) (Curaçao)

Op de websites van het Ministerie van Financiën van Curaçao respectievelijk van de Belastingdienst van Curaçao is documentatie geplaatst met betrekking tot de internationale onderling overleg procedure (Mutual Agreement Procedure ofwel, afgekort: “MAP”). Klik hier voor het in de Nederlandse taal opgestelde document en hier voor het in de Engelse taal opgestelde document, zoals geplaatst op de website van het Ministerie. Op de website van het Ministerie is bovendien een ...

Staatssecretaris deelt voorgenomen besluit vernieuwde rulingpraktijk met Tweede Kamer (Nederland)

De Nederlandse staatssecretaris van Financiën heeft met een brief van 23 april 2019 aan de Tweede Kamer het voorgenomen beleidsbesluit voor rulings met een internationaal karakter met de Kamer gedeeld en op onderdelen nadere toelichting gegeven. Het voorgenomen besluit is als bijlage 1 bij de brief gevoegd. Tevens zijn "Voorbeelden wel/geen toegang tot ruling met internationaal karakter" en "Proefsamenvattingen" bijgevoegd. Voor 4 juni 2019 staat over de vernieuwde rulingpraktijk een ...

Peer review reports on the exchange of information on tax rulings: Sint Maarten not assessed as it suffered a natural disaster in 2017

The Inclusive Framework on BEPS has released the 2017 Peer Review Reports on the Exchange of Information on Tax Rulings  (hereafter: the report) in connection with its assessment of individual jurisdictions' progress in spontaneously exchanging information on tax rulings, in accordance with Action 5 of the OECD/G20 BEPS package. The peer review reports show that one key aim of the BEPS Project – increasing transparency on tax rulings - is ...

Peer review reports on the exchange of information on tax rulings: Aruba mentioned in relation to TIEA’s and exchange of information with other countries

The Inclusive Framework on BEPS has released the 2017 Peer Review Reports on the Exchange of Information on Tax Rulings  (hereafter: the report) in connection with its assessment of individual jurisdictions' progress in spontaneously exchanging information on tax rulings, in accordance with Action 5 of the OECD/G20 BEPS package. The peer review reports show that one key aim of the BEPS Project – increasing transparency on tax rulings - is ...

Nieuwe ministeriële beschikking rulingpraktijk van 9 mei 2018

[LET OP: deze ministeriële beschikking is ingetrokken bij de Ministeriële regeling met algemene werking, van de 8ste juni 2020 ter uitvoering van artikel 61, vierde lid, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (Ministeriële regeling rulingpraktijk winstbelasting) (P.B. 2020 no. 63). Zie hierover dit artikel in het CFN van 15 juni 2020, nr. 2020/73.] De Minister van Financiën heeft op 9 mei 2018 een nieuwe Ministeriële beschikking rulingpraktijk genomen welke op 31 mei ...

Nieuwe ministeriële beschikking rulingpraktijk

[LET OP: deze Ministeriële beschikking is ingetrokken bij Ministeriële beschikking van de 9de mei 2018 (Ministeriële beschikking rulingpraktijk) (P.B. 2018, no. 26)! Klik daarvoor hier en/of hier. Zie hierover ook het artikel in het CFN van 26 juni 2018, nr. 2018/30. En die laatstgenoemde ministeriële beschikking van 9 mei 2018  is ingetrokken bij de Ministeriële regeling met algemene werking, van de 8ste juni 2020 ter uitvoering van artikel 61, vierde lid, ...