Minister van Financiën overlegt met experts over de beoogde Algemene landsverordening douane en accijnzen (ALDA) (Curaçao)

De afgelopen week heeft de Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, de voortgang van de aanpassing van het ontwerp voor een Algemene landsverordening douane en accijnzen (ALDA) besproken met vertegenwoordigers van de Douane. Dit is door de Minister bekendgemaakt op zijn persoonlijke facebookpagina. De voorgenomen ALDA beoogt de modernisering van de heffing en inning van invoerrechten en accijnzen door de Douane. De Minister licht in een persbericht toe dat ...
LEES VERDER

Aansluiting zoekend bij Nederlandse regelgeving, komt het Gerecht tot het oordeel dat de onderhavige voertuigen (met een elektromotor en een benzinemotor) niet voldoen aan de ‘piekvermogen-norm’ van 15% om te kunnen worden aangemerkt als ‘voertuig met een hybride aandrijvingsysteem’: lage invoerrechtentarief van 12% niet van toepassing. Beroep op gelijkheidsbeginsel faalt ook

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft voertuigen van het merk Mercedes-Benz (GLE 450 4MATIC) ingevoerd (hierna: de voertuigen). De voertuigen hebben een elektromotor en een benzinemotor. De voertuigen kunnen niet door de elektromotor alleen worden voortbewogen. Bij de invoer heeft belanghebbende de voertuigen ingedeeld in tariefpost 8703.3110 voor voertuigen met een hybride aandrijvingssysteem en heeft het daarbij verschuldigde tarief van 12% aan ...
LEES VERDER

FMR juni 2022 en UVR tweede kwartaal 2022: belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Bij brief d.d. 15 augustus 2022 heeft de Minister van Financiën de financiële managementrapportage (FMR) over de maand juni 2022 inclusief de uitvoeringsrapportage (UVR) over het tweede kwartaal 2022 aangeboden aan de Staten van Curaçao. De FMR en de UVR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit de FMR over juni 2022 op. Gewone Dienst Zie blz. 5 van de FMR ...
LEES VERDER

Nieuwsbericht Douane voor vakantiegangers over invoerrechtenvrijstelling reizigersbagage bij terugkomst op Aruba (Aruba)

Op de algemene website van de overheid van Aruba is een nieuwsbericht van de Douane van Aruba geplaatst over de vrijstelling van invoerrechten voor reizigersbagage bij terugkomst op Aruba (vrijstelling voor persoonlijke spullen) en de vrijstelling voor bepaalde producten die een invoerlimiet hebben. Daarbij werd uitdrukkelijk vermelden dat de vrijstellingen niet gelden voor ‘goederen die voor commerciële doeleinden als pakket worden geïmporteerd’. Elke reiziger mag spullen voor persoonlijk gebruik meenemen ...
LEES VERDER

Tegen het niet-tijdig doen van uitspraak op bezwaar (fictieve weigering) inzake de toepassing van de Landsverordening in-, uit-, en doorvoer staat geen beroep open, maar Gerecht zoekt aansluiting bij de Algemene landsverordening belastingen (ALB). Beroepen evenwel prematuur en daarom ook met overeenkomstige toepassing van de ALB niet ontvankelijk

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft aangiften ten invoer gedaan en is op 20 september 2021 respectievelijk 13 oktober 2021 tegen de door de douaneambtenaar berekende invoerrechten in bezwaar gekomen. De Inspecteur heeft niet beslist op de bezwaren van belanghebbende. Belanghebbende is op 23 december 2021 in beroep gekomen. Belanghebbende verzoekt om teruggave van het volgens hem ten onrechte betaalde bedrag aan invoerrechten ...
LEES VERDER

Douane herinnert reizigers eraan bij vertrek persoonlijke apparaten te registreren en dat bij terugkeer voor bepaalde goederen een invoervergunning vereist is (Aruba)

De Douane van Aruba herinnert lokale reizigers eraan dat ze hun persoonlijke apparaten (zoals laptops, mobiele telefoons en tablets) met behulp van het ‘Tijdelijke Uitvoer Formulier’ bij het douanekantoor op de luchthaven of bij het douanekantoor bij Aerocargo moeten registreren voordat ze naar het buitenland reizen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (Papiaments) op de website van de Douane en met een nieuwsbericht (Nederlands) op de algemene website van de ...
LEES VERDER

Landsverordening houdende bekrachtiging van het Landsbesluit aanpassing invoerrechten bouwmaterialen in het Afkondigingsblad (Aruba)

Op 16 juni 2022 is de Landsverordening van 13 juni 2022 houdende bekrachtiging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 8 maart 2021 (AB 2021, no. 42) ter uitvoering van artikel 6, eerste lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten (AB 2002 no. 120) (aanpassing invoerrechten bouwmaterialen) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022, no. 81 (AB 2022 no. 81). De ontwerplandsverordening (zittingsjaar 2020-2021-954) is op maandag ...
LEES VERDER

FMR’s januari, februari en maart 2022 en UVR eerste kwartaal 2022: meer belastingopbrengsten dan begroot, voornamelijk door WB, OZB en OB, maar LB blijft achter. Met roadmap rapportage over voortgang deeltrajecten bij de Ontvanger (kasprocedures) en de Douane (voortgang in controles en capaciteit) (Curaçao)

Op 27 mei zijn de Financiële managementrapportage (FMR) over de maand januari 2022, de FMR over de maand februari 2022 en de FMR over de maand maart 2022 inclusief de uitvoeringsrapportage (UVR) over het eerste kwartaal 2022 op de website van het Ministerie van Financiën van Curaçao (minfin.cw) geplaatst. De FMR’s en de UVR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit ...
LEES VERDER

Ontwerplandsverordening houdende bekrachting van het Landsbesluit aanpassing invoerrechten bouwmaterialen aangenomen door de Staten (Aruba)

Op maandag 30 mei 2022 is de ontwerplandsverordening houdende bekrachtiging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 8 maart 2021 (AB 2021, no. 42) ter uitvoering van artikel 6, eerste lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten (AB 2002 no. 120) (aanpassing invoerrechten bouwmaterialen) (zittingsjaar 2020-2021-954) tijdens een openbare vergadering door de Staten unaniem aangenomen. Klik hier om naar de pagina op de website van de Staten te gaan met ...
LEES VERDER

Tips van de douane voor reizigers tijdens de Paasvakantie: over tijdelijke invoer/uitvoer van goederen, vrijstelling reizigersbagage en vrijstelling van bepaalde producten tot maximum hoeveelheden en volumes (Aruba)

De douane van Aruba (Departamento di Aduana) geeft reizigers tijdens de Paasvakantie een aantal ‘tips’ en enige algemene informatie mee. Klik hier om naar het nieuwsbericht (Nederlands) op de website van de overheid van Aruba te gaan of klik hier om naar het nieuwsbericht (Papiaments) op de website van de douane te gaan. Het betreft onder meer tips met betrekking tot de tijdelijke invoer/uitvoer van goederen, d.w.z. ten aanzien van ...
LEES VERDER

Aanbevelingen CAft bij vierde UR 2021: licht de ontwikkeling van de LB, de WB en de dividendbelasting in relatie tot de aanzienlijke economische groei in 2021 en het achterblijven bij de begroting van deze baten en de invoerrechten nader toe en draai de verlaging van het LB-tarief terug of compenseer dit (Aruba)

Bij brief d.d. 8 maart 2022 aan de Minister van Financiën en Cultuur van Aruba heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) reactie gegeven op de vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2021. De reactie van het CAft bevat vanzelfsprekend ook passages inzake belastingaangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De UR toont tot en met het vierde kwartaal van 2021 een gerealiseerd financieringstekort van de collectieve sector van AWG 495 miljoen ...
LEES VERDER

Zendingen sterke drank op onregelmatige wijze ingevoerd waarmee rechten bij invoer zijn ontdoken: UTB terecht aan belanghebbende opgelegd. De UTB behelst verder geen ‘criminal charge’ in de zin van artikel 6 EVRM en kan daarom niet i.v.m. ‘undue delay’ worden vernietigd. Ook geen strijdigheid met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende is op 16 maart 2005 aangehouden en in verzekering gesteld vanwege (onder meer) een verdenking van het medeplegen van overtreding van artikel 223a van de Landsverordening in-, uit- en doorvoer (LIUD) (frauduleuze invoer van sterke dranken), te weten het hebben ontvangen van vier zendingen gedistilleerde dranken – in november 2004 en januari ...
LEES VERDER

Cft: Ook in 2022 moet – naast verdere verhoging belastingcompliance – de aangekondigde herstructurering van de belastingdienst leiden tot structureel hogere belastingbaten (Curaçao)

Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) vindt het positief dat Curaçao in het afgelopen halfjaar succes heeft geboekt met het invorderen van achterstallige belastingen. Daarbij merkt het Cft op dat ook in 2022, naast een verdere verhoging van de belastingcompliance, de aangekondigde herstructurering van de belastingdienst moet leiden tot structureel hogere belastingbaten. Dit staat in een persbericht [externe link] dat het Cft op 16 februari 2022 heeft ...
LEES VERDER

Financiële managementrapportages november en december 2021 en UVR vierde kwartaal 2021 – belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Op 15 februari 2022 hebben de Staten van Curaçao de financiële managementrapportage (FMR) over de maand november 2021 en de financiële managementrapportage (FMR) over de maand december 2021 inclusief de uitvoeringsrapportage (UVR) over het vierde kwartaal 2021 ontvangen van de Minister van Financiën. De FMR’s en de UVR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belastingheffinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit de FMR over december 2021 op ...
LEES VERDER

Wijziging Wet Bieraccijns in het Staatsblad: verhoging drempel jaarproductie kleine brouwerijregeling (Suriname)

De Wet van 14 december 2021, houdende nadere wijziging van de Wet Bieraccijns (G.B. 1954 no. 16, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 no. 40) is op 22 december 2021 uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van de Republiek Suriname, jaargang 2021, nr. 171 (S.B. 2021 no. 171). Ter attendering had u deze nog van ons ‘tegoed’. Wij hebben het onderhavige Staatsblad onlangs aangetroffen op de website van De Nationale ...
LEES VERDER

Schipper vissersboot veroordeeld tot een geldboete wegens niet ten invoer aangeven van kauwtabak. Verweer dat hij niet wist dat hij invoerrechten op de tabak verschuldigd was, verworpen (geen sprake van verontschuldigbare rechtsdwaling)

Samenvatting zaak In deze Arubaanse (douane-)strafzaak heeft het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht) verdachte, schipper van een vissersboot, veroordeeld tot een geldboete wegens (onder meer) het niet (ten invoer) aangeven van kauwtabak, hetgeen overtreding oplevert van artikel 53 van de Landsverordening in-, uit- en doorvoer (LIUD), strafbaar gesteld bij artikel 233 van die landsverordening. Het bewezenverklaarde Het Gerecht acht wettig en overtuigend bewezen dat (1) de ...
LEES VERDER

MinFin: Belastingopbrengsten december fors hoger dan begroot, verzoekers belastingschuldsanering ontvangen uiterlijk 28 februari een saneringsvoorstel (Curaçao)

In een persbericht op zijn facebookpagina heeft de heer Javier Silvania, Minister van Financiën van Curaçao, bekendgemaakt dat de post belastingopbrengst van het Land in de maand december 2021 ruim boven de begroting is afgesloten. Kort samengevat brengt de Minister in het persbericht naar voren dat, ondanks een tweetal aspecten die een sterk negatief effect hebben op de belastingopbrengsten in december 2021 (zijnde de uitbetaling restituties IB 2019 en het ...
LEES VERDER

Wijziging Landsbegroting 2021 in het Afkondigingsblad (Aruba)

Op 13 januari 2022 is de Landsverordening van 20 december 2021 tot wijziging van de Landsverordening van 30 juli 2021 (AB 2021 no. 125) tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2021 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no. 94) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022 no. 6 (AB 2022 no. 6). De ontwerplandsverordening ...
LEES VERDER

MinFin met details over landsbegroting 2022, gaat ook in op CAft-advies om de tariefsverlaging loonbelasting terug te draaien of anderszins te compenseren in de begroting (Aruba)

Tijdens de wekelijkse persconferentie op 10 januari 2022 heeft de Minister van Financiën van Aruba, mevrouw Xiomara Maduro, details van de (ontwerp-)landsbegroting 2022 gedeeld met het publiek. Dit is bekendgemaakt in een nieuwsbericht op de website van de overheid (klik hier voor een link naar de Papiamentstalige versie van dat nieuwsbericht). De ontwerplandsbegroting zelf is, naar ons (red. CFN) beste weten, nog niet aangeboden aan de Staten van Aruba (status ...
LEES VERDER

Verhuisboedelvrijstelling niet verleend omdat de boedel niet binnen 12 maanden na overbrenging normale verblijfplaats is ingevoerd. Belanghebbende heeft al sinds maart 2017 persoonlijke binding op Aruba: op dat moment is zijn normale verblijfplaats overgebracht, niet pas op het moment dat hem in mei 2019 een verblijfs- en werkvergunning werd verleend

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende heeft op Curaçao gewoond. Op 17 maart 2017 heeft hij zich uitgeschreven uit de basisadministratie persoonsgegevens van Curaçao en op 18 maart 2017 is hij vertrokken naar Aruba om zich daar te vestigen bij zijn daar wonende partner. Op 8 juni 2018 is belanghebbende ingeschreven in het bevolkingsregister van Aruba. Op 24 ...
LEES VERDER

Financiële managementrapportage oktober 2021 – belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Bij brief d.d. 28 december 2021 heeft het Ministerie van Financiën de financiële managementrapportage (FMR) over de maand oktober 2021 aangeboden aan de Staten van Curaçao. Klik hier voor deel 1 van de FMR en hier voor deel 2 van de FRM. De FMR bevat vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit de FMR over oktober 2021 op.   Gewone Dienst en ...
LEES VERDER

CAft in advies bij ontwerpbegroting 2022: maak inzichtelijk hoe meerjarig invulling wordt gegeven aan de belastinghervormingen (waaronder de invoering van de BTW) en draai de LB-tariefsverlaging terug of compenseer met kostenbesparende en/of opbrengstverhogende maatregelen (Aruba)

Bij brief d.d. 29 november 2021 aan de Minister van Financiën en Cultuur van Aruba heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) advies uitgebracht bij de ontwerpbegroting (OB) 2022 van het Land Aruba. Het advies bevat vanzelfsprekend ook passages inzake belastingcijfers- en aangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De OB toont een financieringstekort van de collectieve sector van AWG 310 miljoen, hetgeen neerkomt op 5,5 procent van ...
LEES VERDER

Voorzitter Implementatie Unit Herstelplan: ‘Uitvoering Herstelplan vordert’ (Suriname)

Van het aantal projecten dat in het Herstelplan 2020-2022 is opgenomen, is zeker 20% reeds uitgevoerd. Zo laat Iris Sandel, voorzitter van de Implementatie Unit Herstelplan, optekenen. Het ondersteunend orgaan heeft op maandag 13 december 2021 rapportage gedaan aan president Chandrikapersad Santokhi over de stand van zaken rond de uit te voeren projecten. Voorzitter Sandel is niet ontevreden over de behaalde resultaten. Dit is op 15 december 2021 bekendgemaakt met ...
LEES VERDER

Belastingopbrengsten juli-november 2017-2021 (Curaçao)

De Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, heeft via zijn socialmediakanaal (zijn facebookpagina) een overzicht/grafiek gedeeld van de belastingopbrengsten in de perioden juli-november van de respectievelijke jaren 2017-2021 (klik hier voor een link naar die post op de facebookpagina van de heer Silvania). Volgens de grafiek bedroegen de belastingopbrengsten over de maanden juli-november 2021 Nafl. 453,7 miljoen. In de jaren 2017 tot en met 2020 bedroegen de belastingopbrengsten over die ...
LEES VERDER

Twee ‘staande wijzigingen’ op de ontwerpbegrotingswijziging 2021 (Aruba)

Op 15 december 2021 zijn, staande de vergadering van de Staten van de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van 30 juli 2021 (AB 2021 no. 125) tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2021 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no. 94) (ZJ 2021-2022-965), twee wijzigingen aangebracht in de ontwerpbegrotingswijziging (eerste ‘staande wijziging’ respectievelijk tweede ‘staande wijziging’) ...
LEES VERDER

Afwijzing verzoek om vrijstelling van invoerrechten op havenkraan. Hof: schrijven van de Minister geen beschikking als bedoeld in artikel 128 vierde lid Liud (en dus geen Lar-beschikking), bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard

Samenvatting zaak In deze Arubaanse bestuursrechtelijke zaak (Lar) is het volgende aan de orde (kort samengevat). Bij de Ministeriële Beschikking van 18 februari 2011 (de Ministeriële Beschikking) heeft de minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur van Aruba (de Minister) bepaald dat – zakelijk weergegeven – vrijstelling van heffing van invoerrecht wordt toegepast bij de invoer van: materialen en benodigdheden voor de aanleg en uitbreiding van zeehavens; containerkranen, laadkranen, alsmede ...
LEES VERDER

Reactie Cft op derde UR 2021: opmerkelijke stijging belastingbaten derde kwartaal 2021 t.o.v. derde kwartaal 2019, gevolg van de na juni door opleving toerisme ingezette economische groei. Curaçao schrijft daarnaast de toename toe aan de effecten van het project ‘verhoging belastinginkomsten’ en van de kwijtscheldingsregeling (Curaçao)

Bij brief d.d. 7 december 2021 aan de Minister van Financiën heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) zijn reactie gegeven op de derde uitvoeringsrapportage 2021 (UR) van Curaçao. De reactie van het Cft bevat ook belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij een enkele relevante passages op.   Oordeel Curaçao zet in de derde UR de realisatiecijfers af tegen een nieuwe jaarprognose. Het Cft acht het gebruik van ...
LEES VERDER

Overzichten stand van zaken inkorting arbeidsvoorwaarden bij (semi-)overheidsbedrijven met cijfers inzake gevolgen voor belasting- en premieopbrengsten (Curaçao)

De Minister van Financiën heeft tijdens de behandeling door de Staten in de week van maandag 29 november 2021 van de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 (Zittingsjaar 2021-2022-199), een overzicht verstrekt aan de Staten over de stand van zaken per augustus 2021 met betrekking tot de ontwerpwetgeving inzake de 12,5% inkorting van de arbeidsvoorwaarden bij (semi-)overheidsinstellingen op grond van de Landsverordening inkorting arbeidsvoorwaarden ...
LEES VERDER

Overzichten met belastingcijfers verstrekt door de Minister van Financiën tijdens de behandeling door de Staten van de ontwerp-landsbegroting 2022 (Curaçao)

De Minister van Financiën heeft tijdens de behandeling door de Staten in de week van maandag 29 november 2021 van de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 (Zittingsjaar 2021-2022-199), overzichten verstrekt aan de Staten van de belastingcijfers over de afgelopen jaren, uitgesplitst per belastingmiddel. Hierbij attenderen wij u op deze overzichten en zetten wij deze naar u door. Klik hier voor het op 1 ...
LEES VERDER

Nota van Wijziging inzake de ontwerplandsbegroting 2022 – belastingaangelegenheden uitgelicht (Curaçao)

Op 29 november 2021 is een Nota van Wijziging inzake de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 (Zittingsjaar 2021-2022-199, no. 6) aangeboden aan de Staten. De ontwerplandsverordening stond ook geagendeerd voor behandeling tijdens een openbare vergadering van de Staten op maandag 29 november 2021 (en de latere dagen van die week), om 10 uur ’s ochtends (klik hier voor de oproep). Middels deze nota ...
LEES VERDER