Extra uitstel indienen jaarrekening 2019 en aangifte IB 2019 (Caribisch Nederland)

Bedrijven die tot 1 april 2021 de tijd hadden gekregen om de jaarrekening 2019 in te dienen, krijgen van de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) extra uitstel tot 1 juli 2021. Uiterlijk op die datum moet de jaarrekening over 2019 bij de Belastingdienst zijn ingediend. Particulieren die tot 1 april 2021 de tijd hadden gekregen om de aangifte Inkomstenbelasting (IB) over het jaar 2019 in te dienen, krijgen van B/CN extra ...
LEES VERDER

Uiterste indieningsdatum aangifte inkomstenbelasting 2019 is 26 februari 2021 (Aruba)

De uiterste datum voor de indiening van de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2019 is 26 februari 2021. Dit heeft het Departamento di Impuesto (DIMP, de belastingdienst van Aruba) bekendgemaakt met een post op de facebook-pagina van de dienst (zie ook dit nieuwsbericht op de algemene website van de overheid) [later toegevoegd: zie ook dit nieuwsbericht van 21 februari 2021 op de website van de belastingdient van Aruba.]. De belastingdienst ...
LEES VERDER

Video webinar belastingdienst over invullen aangiftebiljet inkomstenbelasting 2019 beschikbaar (Aruba)

Het webinar van de belastingdienst van Aruba (Dep­artamento di Impuesto) met uitleg en instructies over het invullen van het aangiftebiljet inkomstenbelasting 2019 is beschikbaar gesteld. Via een link op de facebookpagina van de belastingdienst wordt men geleid naar de video van het webinar die geplaatst is op YouTube. Klik hier om naar de facebook-pagina van de belastingdienst te gaan. Het webinar is gericht op natuurlijke personen zijnde niet-ondernemers (persona no-comerciante) ...
LEES VERDER

Algemeen uitstel voor de indiening van de aangifte inkomstenbelasting 2019 (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (Dep­artamento di Impuesto) heeft bekendgemaakt dat de uiterste datum voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting 2019 is uitgesteld en verschoven naar 26 februari 2021. Het is niet nodig om voor dit uitstel een verzoek te doen. Door de belastingdienst wordt benadrukt dat er na die datum geen uitstel meer wordt verleend. Dit is bekend gemaakt met een post op de facebook pagina van de belastingdienst ...
LEES VERDER

Aanvraag duplicaat aangiftebiljet IB 2019 alleen via e-mail (Aruba)

Het aanvragen bij de belastingdienst van een duplicaat aangiftebiljet inkomstenbelasting 2019 kan alleen per e-mail. De mogelijkheid om een duplaat aan te vragen staat alleen open voor hen die elk jaar een aangiftebiljket uitgereikt krijgen. De aanvraag kan gericht aan een speciaal daartoe aangemaakt e-mailadres van de belastingdienst: duplicaataanvragen@impuesto.aw. Zodra het duplicaat klaar ligt wordt de aanvrager gebeld met het verzoek het duplicaat persoonlijk op het kantoor te Camacuri af ...
LEES VERDER

Belastingdienst lanceert een HUBA-campagne inkomstenbelasting 2019 voor 60-plussers (Aruba)

Op maandag 26 oktober start de Belastingdienst de campagne voor hulp aan 60-plussers bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting 2019. De campagne van deze hulp-bij-aangifte (HUBA) duurt enkele weken en eindigt op 27 november 2020. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (Papiaments) op de website van de belastingdienst van Aruba alsmede met een nieuwsbericht (Nederlands) op de algemene website van de overheid van Aruba. De Belastingdienst verleent deze hulp ...
LEES VERDER

Aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2019 onderweg (Aruba)

De aangiftebiljetten inkomstenbelasting voor het jaar 2019 zijn onderweg naar de belastingplichtigen. Belastingplichtigen zullen het aangiftebiljet de komende dagen zoals gebruikelijk per post ontvangen. De officiële dagtekening van uitreiking van de biljetten is 1 september 2020. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de belastingdienst van Aruba (zie hierna). Nieuwsbericht op de website van de belastingdienst Het nieuwsbericht van 21 augustus 2020 op de website van de ...
LEES VERDER

Mededeling Belastingdienst Caribisch Nederland in verband met het doen van de aangifte inkomstenbelasting (Caribisch Nederland)

Met een nieuwsbericht dat zowel op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) als op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) is geplaatst, informeert de BCN het publiek over de maatregelen die op dit moment genomen zijn met betrekking tot de preventie van het coronavirus voor wat betreft de aangifte inkomstenbelasting. Kort samengevat wordt in het nieuwsbericht aangegeven dat het doen van aangifte inkomstenbelasting nog mogelijk is ...
LEES VERDER