Toelichting Ministerie van Financiën & Planning bij latere invoering BTW (Suriname)

Onlangs is de ontwerpwet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022 aangeboden aan De Nationale Assemblée (DNA). Wij rapporteerden daarover met een artikel in het CFN van 15 juni 2022. Aanvankelijk was het de bedoeling van de regering dat de BTW per 1 juli 2022 zou worden ingevoerd, maar bij het aanbieden van de ontwerpwet werd duidelijk dat de beoogde invoeringsdatum nu is gesteld op 1 januari 2023. Een uitstel van ...
LEES VERDER

Ontwerpwet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022 (Suriname)

Bij brief van 6 juni 2022 is de ontwerpwet houdende vervanging van de bestaande omzetbelasting door een omzetbelasting volgens een stelsel van heffing over de toegevoegde waarde (Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022) door de President van Suriname aangeboden aan De Nationale Assemblée (DNA) (ter griffie van DNA ingeboekt met dagtekening 7 juni 2022). Morgen, donderdag 16 juni 2022, zal tijdens een commissievergadering over deze ontwerpwet een presentatie worden ...
LEES VERDER

Bekendmaking regering over nieuwe brandstofprijzen m.i.v. donderdag 9 juni (Suriname)

De regering van Suriname heeft de nieuwe prijzen voor brandstof vastgesteld. Deze nieuwe maximumpompprijzen zijn ingegaan op donderdag 9 juni 2022, 0:00 uur. De prijs van diesel blijft ongewijzigd en de prijs van unleaded gaat met SRD 2.05 per liter omhoog. De subsidie per liter bedraagt SRD 6.58 voor diesel en SRD 2.05 voor unleaded. Voor super wordt er geen subsidie gegeven. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website ...
LEES VERDER

Vandaag bespreking met de commissie van rapporteurs van DNA over de ontwerpwet belasting over de toegevoegde waarde (btw) (Suriname)

Vandaag, vrijdag 10 juni 2022, vindt een bespreking plaats met de commissie van rapporteurs van de vaste commissie financiën en planning van de Nationale Assemblée (DNA) over de ontwerpwet houdende vervanging van de bestaande omzetbelasting door een omzetbelasting volgens een stelsel van heffing over de toegevoegde waarde (Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022). Daarbij zal door deskundigen van Financiën en Planning een presentatie worden gegeven, zo blijkt uit de ...
LEES VERDER

Rapport “Samen verder bouwen aan welvaart en welzijn”. Beleidsresultaten van de regering van de afgelopen twee jaar: belastingaangelegenheden uitgelicht (Suriname)

Op woensdag 25 mei 2022 is het rapport (document) “Samen verder bouwen aan welvaart en welzijn” door de commissie die daaraan gewerkt heeft overhandigd aan president Santokhi van Suriname. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS). In het document, dat is samengesteld door het Kabinet van de President, wordt verslag gedaan van de beleidsresultaten van de regering ...
LEES VERDER

Staatsbegroting 2022 goedgekeurd door het parlement (Suriname)

De Nationale Assemblée (DNA) heeft op donderdag 19 mei 2022 de ontwerpwet houdende vaststelling van de Staatsbegroting van ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2022 (Wet Staatsbegroting 2022) goedgekeurd met 30 stemmen voor en 15 tegen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van DNA. Moties Tijdens begrotingsbehandeling zijn 3 moties ingediend, waarvan er één is aangenomen en twee zijn verworpen. Klik hier voor de aangenomen motie-Sharman e.a., ...
LEES VERDER

Tweede ronde parlementaire behandeling ontwerpwet Staatsbegroting 2022 afgerond (Suriname)

Met de beantwoording door de regering van de door de leden van De Nationale Assemblée (DNA) gestelde vragen is gisteren, donderdag 16 mei 2022, de tweede ronde van de behandeling van de ontwerpwet houdende vaststelling van de Staatsbegroting van ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2022 (Wet Staatsbegroting 2022) afgerond. Afgelopen dinsdag, 17 mei, is een aantal Ministers aan het woord gekomen, waarna vervolgens op donderdag, 16 mei, de overige ...
LEES VERDER

Suriname and IMF reach staff-level agreement on the second review of the Extended Arrangement under the Extended Fund Facility. ‘Government is working to replace the sales tax with a broad-based VAT, scale back ineffective tax exemptions, increase taxation of the mineral sector and improve the efficiency of the public workforce’ (Suriname)

The IMF staff team and Surinamese authorities reached a staff-level agreement on the second review of the authorities’ economic recovery program supported by the Extended Fund Facility (EFF). The agreement is subject to approval by the IMF’s Executive Board. This has been announced in a press release published on the website of the IMF. The Ministry of Finance & Planning of Suriname has also issued a press release on this ...
LEES VERDER

Eerste ronde parlementaire behandeling ontwerpwet Staatsbegroting 2022 afgerond, regering aan het woord (Suriname)

De Nationale Assemblée (DNA) heeft op maandag 9 mei 2022 de eerste ronde voor het parlement van de behandeling van de ontwerpwet houdende vaststelling van de Staatsbegroting van ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2022 (Wet Staatsbegroting 2022) afgerond. De vergadering werd vervolgens verdaagd naar donderdag 12 mei 2022 (gisteren) om de regering in de gelegenheid te stellen de vragen vanuit het parlement te beantwoorden. Dit is bekendgemaakt met dit ...
LEES VERDER

Nieuwe containerscanner van de douane in gebruik genomen tijdens bezoek President Santokhi aan de dienst der Invoerrechten en Accijnzen, later dit jaar ook een palletscanner (Suriname)

De nieuwe containerscanner van de douane is op donderdag 5 mei 2022 ceremonieel in gebruik genomen tijdens een bezoek van president Chandrikapersad Santokhi aan de dienst der Invoerrechten en Accijnzen. Dit is bekendgemaakt met dit nieuwsbericht en dit nieuwsbericht op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Kort voor de ingebruikname heeft het staatshoofd een gedenkplaat onthuld. De regeringsleider is tijdens dit bezoek deelgenoot ...
LEES VERDER

Bekendmaking regering over nieuwe pompprijzen m.i.v. donderdag 5 mei (Suriname)

De regering van Suriname heeft de nieuwe pompprijzen vastgesteld. Deze gaan in op donderdag 5 mei 2022, 0:00 uur. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS). De afgelopen maand had de internationale olieprijs een grillig verloop. De voornaamste oorzaak is de voortdurende oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Zo informeert de regering. De internationale prijs voor diesel was ...
LEES VERDER

DNA van start gegaan met behandeling ontwerp-Wet Staatsbegroting 2022: belastingramingen en fiscaal beleid uitgelicht (Suriname)

De Nationale Assemblée (DNA) is op donderdag 5 mei 2022 van start gegaan met de behandeling van de ontwerpwet houdende vaststelling van de Staatsbegroting van ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2022 (Wet Staatsbegroting 2022). De vergadering is rond 20.20 uur afgesloten en is verdaagd naar vrijdag 6 mei 2022 (vandaag), om 10.00 uur 's morgens. Dit is bekendgemaakt met dit nieuwsbericht respectievelijk dit nieuwsbericht op de website van DNA ...
LEES VERDER

Bachelor-afgestudeerde rechtenstudent overhandigt thesis ‘Dubbele belasting in internationale context’ aan Minister van BIBIS (Suriname)

Op maandag 25 april 2022 heeft Abigail Mohammedamin, afgestudeerde van de Bacheloropleiding in de Rechtswetenschap aan de Faculteit der Juridische Wetenschappen aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), haar thesis overhandigd aan Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Met het onderwerp ‘Dubbele belasting in Internationaal context’ heeft zij het belang van het hebben van belastingverdragen in het kader van het stimuleren van ‘Foreign ...
LEES VERDER

Bekendmaking belastingdienst inzake vrijstelling accijns voor hier te lande vervaardigd en ingevoerd gedistilleerd (Suriname)

Onlangs zijn op deze pagina van de website van de belastingdienst van Suriname de volgende documenten geplaatst: Folder/bekendmaking voorwaarden vrijstelling van accijns op gedistilleerd: link naar het document op de website van de belastingdienst van Suriname (of klik hier voor een pdf van het document zoals op 28 april 2022 gedownload van die website). Aanvraagformulier vrijstelling gedistilleerd: link naar het document op de website van de belastingdienst van Suriname (of ...
LEES VERDER

Bekendmaking belastingdienst inzake de vrijstelling van invoerrecht op geschenkzendingen (gebruikte hulpgoederen en geneesmiddelen) (Suriname)

Onlangs is op de website van de belastingdienst van Suriname een bekendmaking geplaatst inzake de vrijstelling van invoerrecht op geschenkzendingen (gebruikte hulpgoederen en geneesmiddelen) m.u.v. vervoermiddelen: link naar de bekendmaking op de website van de belastingdienst (of klik hier voor een pdf van het document zoals op 28 april 2022 gedownload van die website). De directeur der belastingen maakt daarbij het volgende bekend. Ingevolge artikel 42 van de Wet Tarief ...
LEES VERDER

Bekendmaking belastingdienst inzake de vrijstelling van invoerrecht op grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen (Suriname)

Onlangs is op de website van de belastingdienst van Suriname een bekendmaking geplaatst inzake de vrijstelling van invoerrecht op grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen: link naar de bekendmaking op de website van de belastingdienst (of klik hier voor een pdf van het document zoals op 28 april 2022 gedownload van die website). De directeur der belastingen maakt daarbij het volgende bekend. Ingevolge artikel 47 lid 1 van de Wet Tarief van ...
LEES VERDER

Bekendmaking belastingdienst inzake de gedeeltelijke vrijstelling van invoerrecht, omzetbelasting en statistiekrecht bij invoer van kwalificerende bedrijfsmiddelen (Suriname)

Onlangs zijn op deze pagina van de website van de belastingdienst van Suriname de volgende documenten geplaatst: Folder/bekendmaking voorwaarden vrijstelling van invoerrecht op bedrijfsmiddelen: link naar het document op de website van de belastingdienst van Suriname (of klik hier voor een pdf van het document zoals op 28 april 2022 gedownload van die website). Formulier vrijstelling invoerrechten bij de invoer van bedrijfsmiddelen: link naar het document op de website van ...
LEES VERDER

Minister Achaibersing spreekt met Nederlandse collega Kaag, onder andere over additionele (technische) ondersteuning bij de Belastingen en de Douane in verband met de hervormingen (Suriname)

Minister Achaibersing van Financiën en Planning heeft in Washington een gesprek gevoerd met de Nederlandse Minister van Financiën, mw. Sigrid Kaag. Er werd gesproken over de samenwerking tussen beide landen via het ‘Makandra programma’. Daarnaast vroeg Minister Achaibersing naar additionele ondersteuning die urgent nodig is bij de Belastingen en de Douane in verband met de hervormingen die op dit moment moeten worden ingevoerd. Er werd gevraagd naar technische ondersteuning door ...
LEES VERDER

Start opleiding douane-expediteur 2022 (Suriname)

De Commissie ter beoordeling Toelating Douane-expediteurs (de Commissie Douane Expediteur) heeft de Opleiding tot Douane-expediteur 2022 aangekondigd. De startdatum voor de opleiding is 9 mei 2022. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de facebookpagina van de Belastingdienst van Suriname (tevens geplaatst op de facebookpagina van het Ministerie van Financiën en Planning). Klik hier om direct naar de afbeelding van de bekendmaking van de Commissie Douane Expediteur te gaan zoals ...
LEES VERDER

Ministerie van Financiën & Planning kondigt effectiever beleid vrijstellingen van invoerrechten aan (Suriname)

Het Ministerie van Financiën & Planning zal het beleid voor de vrijstelling van invoerrechten verbeteren. Dit zal leiden tot een rechtvaardiger vrijstellingenbeleid ten gunste van importeurs en lokale producenten. Dit is op 14 april 2022 bekendgemaakt met een artikel op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS). De vrijstelling van invoerrechten geldt voor eenieder, dus ook voor ondernemers die aan de wettelijke eisen voldoen, ...
LEES VERDER

Onderhoud Ministers Suriname en Barbados over onder meer het voorkomen van dubbele belastingheffing (Suriname)

Tijdens het bezoek aan Barbados van vorige week, heeft Minister Achaibersing van Financiën en Planning een onderhoud gehad met zijn collega van Barbados, de heer Ryan Straughn. Bij dit onderhoud zijn de mogelijkheden besproken om de relatie Suriname-Barbados verder uit te bouwen, waarbij onder andere het intensiveren van het handelsverkeer en het voorkomen van dubbele belastingheffing aan de orde zijn gekomen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de facebookpagina ...
LEES VERDER

Tijdelijke subsidiëring brandstofprijzen ingegaan op 9 april (Suriname)

De regering van Suriname heeft op vrijdag 8 april 2022 vastgesteld dat de prijs van brandstof tijdelijk zal worden gesubsidieerd in verband met de effecten van de oorlog in Oekraïne. De nieuwe maximum pompprijzen zijn ingegaan op zaterdag 9 april om 0:00h. Dit is op 8 april 2022 bekendgemaakt met een nieuwsbericht van op de website van het Ministerie van Financiën en Planning en met een nieuwsbericht op de website van ...
LEES VERDER

Conceptwet belasting over de toegevoegde waarde 2022 aangenomen door de regeringsraad (Suriname)

Op vrijdag 8 april is de conceptwet voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW) 2022 aangenomen door de regeringsraad van Suriname. Dit is op 8 april 2022 bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Nu de regeringsraad de conceptwet heeft aangenomen, zullen de vervolgstappen in het proces worden doorlopen. De volgende stap is het maatschappijbreed voeren van consultatiegesprekken ...
LEES VERDER

Regering komt met tijdelijke subsidiekorting op diesel en unleaded (Suriname)

Om de gevolgen van de hogere internationale olieprijzen door de oorlog in Oekraïne voor de Surinaamse burgers te beperken heeft de regering het voornemen om een tijdelijke subsidie in te voeren. Dit in de vorm van een subsidiekorting op diesel en unleaded. Dit komt neer op een negatieve Government Take welke met de oliebedrijven zal worden verrekend. Dit is op 6 april 2022 bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van ...
LEES VERDER

Bekendmaking belastingdienst over locaties, data en tijden SAS-HUBA 2022 (Suriname)

In het CFN van afgelopen vrijdag, 1 april 2022, informeerden wij u reeds dat de belastingdienst met een post op de facebookpagina van de dienst heeft bekendgemaakt dat ook dit jaar weer gebruik kan worden gemaakt van de ‘Self Assessment System - Hulp Bij Aangifte’ dienstverlening (SAS-HUBA) van de belastingdienst. Dit kan in de periode van maandag 4 april tot en met vrijdag 29 april 2022 bij de Belastingkantoren in ...
LEES VERDER

Beleidsnota ‘Reducerende maatregelen vrijstellingen bij invoer van goederen’: verhoging inkomsten uit invoerrechten met 0.5% van het BBP door opschorting van vrijstellingen en verlaging percentage vrijgestelde rechten (Suriname)

Op 31 maart 2022 is de Beleidsnota ‘Reducerende maatregelen vrijstellingen bij invoer van goederen’ van het Ministerie van Financiën en Planning van Suriname gepubliceerd op de website van het Ministerie van Financiën en Planning van Suriname. Doel van de beleidsnota Er lopen op dit moment binnen de Belastingdienst verschillende initiatieven om de inning van belastingen te verbeteren – ook op het gebied van de invoerrechten. Een belangrijke bijdrage hierin is ...
LEES VERDER

SAS-HUBA 2022 van 4 tot en met 29 april (Suriname)

Dit jaar kan weer gebruik gemaakt worden van de ‘Self Assessment System - Hulp Bij Aangifte’ dienstverlening (SAS-HUBA) van de Belastingdienst van Suriname. Dit kan in de periode van maandag 4 april tot en met vrijdag 29 april 2022 bij de Belastingkantoren in Paramaribo, Nickerie en Commewijne en in de andere districten bij de commissariaten. Dit heeft de belastingdienst bekendgemaakt met een post op de facebookpagina van de dienst. De ...
LEES VERDER

Boek Surinaams Bestuursrecht van Magda Hoever (Suriname)

Op 24 maart 2022 heeft bestuursrechtdeskundige Magda Hoever haar boek getiteld “Surinaams Bestuursrecht” overhandigd aan President Santokhi van Suriname. Dit is op 24 maart 2022 bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS). “Gezien de situatie rondom bestuursrecht in Suriname is het nodig om dit boek te overhandigen. Het gaat niet goed met het bestuursrecht in Suriname”, aldus de schrijfster ...
LEES VERDER

Ruim 50 douaniers bevorderd tot commies tweede klasse (Suriname)

Een groep van 52 douaneambtenaren is bevorderd van commies derde klasse naar commies tweede klasse. Zij kregen hun distinctieven op maandag 7 maart 2022 opgespeld tijdens een plechtigheid in het Lalla Rookhgebouw. Dit is op 11 maart 2022 bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Verder uit het nieuwsbericht: Bij deze gelegenheid werden de bevorderden toegesproken door de voorzitter van ...
LEES VERDER

Definitieve aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2021, voorlopige aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2022 en aangiftebiljet vermogensbelasting 2022 op website belastingdienst (Suriname)

Onlangs zijn op de website van de belastingdienst van Suriname de volgende aangiftebiljetten geplaatst: de definitieve aangiftebiljetten inkomstenbelasting voor het jaar 2021, respectievelijk voor natuurlijke personen (NP) en voor lichamen (L); de voorlopige aangiftebiljetten inkomstenbelasting voor het jaar 2022, respectievelijk voor natuurlijke personen (NP) en voor lichamen (L); en het aangiftebiljet Vermogensbelasting voor het jaar 2022. Hieronder treft u de links aan naar pdf’s van de formulieren op de website ...
LEES VERDER