Ondernemer krijgt boete van SRD 3 miljoen voor valse aangifte ten invoer. Ook volgt een naheffingsaanslag en wordt zijn beschikking ingetrokken (Suriname)

Aan een ondernemer die containers met goederen heeft ingevoerd onder toepassing van een vrijstelling maar die daarbij een valse aangifte ten invoer heeft gedaan, is een boete opgelegd van SRD 3 miljoen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Suriname. De ondernemer voerde drie containers goederen in onder toepassing van het vrijstellingsregime. Volgens zijn aangifte in het geautomatiseerd aangiftesysteem van de Douane (AsycudaWorld) ...

Masterclass georganiseerd over de mondiale minimumbelasting op winsten van multinationals (Suriname)

Op woensdag 17 juli jl. vond een masterclass ‘Pillar 2 Global Minimum Tax: Gevolgen en opportunity’s voor Suriname’ plaats in het Assuria Event Center. Zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Suriname. De masterclass werd georganiseerd door de Belastingdienst Suriname in samenwerking met Shyamnarain Associates en Staatsolie Maatschappij Suriname. Pijler 2 en Suriname In het bovenbedoelde nieuwsbericht van 17 juli 2024 wordt naar voren ...

Belastingverdrag Curaçao – Suriname ondertekend en persconferentie met vragen over het verdrag en de stand van zaken van andere belastingverdragen

Vanochtend, maandag 1 juli 2024, is het belastingverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Suriname ondertekend tijdens een ceremonie in het Marriott hotel op Curaçao. Het verdrag werd ondertekend door de Minister van Financiën van Curaçao, de heer Javier Silvania, en de Minister van Financiën & Planning van Suriname, de heer Stanley Raghoebarsing, in aanwezigheid van hun delegaties, de consul van Suriname, andere ministers ...

Regering besluit tot algehele stop voor de komende 3 maanden op het verlenen van invoerrechtenvrijstelling, tenzij gemotiveerd wordt aangetoond dat vrijstelling noodzakelijk is (Suriname)

In het kader van de verhoging van de inkomsten van de Staat heeft de regering van Suriname besloten dat voor de komende 3 maanden, tot en met eind september 2024, een algehele stop komt ‘op het verlenen van heffing op goederen die invoerrechtenvrij binnenkomen’ [wij begrijpen vooralsnog: op het verlenen van vrijstelling van de heffing van invoerrechten op goederen], tenzij met voldoende gemotiveerde argumenten wordt aangetoond dat de vrijstelling noodzakelijk ...

Regering voornemens om de beschikking van 28 december 2023, houdende nieuwe voorwaarden voor gedeeltelijke vrijstelling van invoerrecht bij de invoer van bedrijfsmiddelen, na 28 juni 2024 niet te verlengen. Vrijstellingenbeleid wordt geëvalueerd (Suriname)

De regering heeft het voornemen bekendgemaakt om de Beschikking van de minister van Financiën d.d. 28 december 2023 La.F. no. 3394, houdende “nieuwe voorwaarden voor gedeeltelijke vrijstelling van invoerrecht bij de invoer van bedrijfsmiddelen”, na 28 juni 2024 vooralsnog niet te verlengen, maar eerst te zullen evalueren. Zo staat in een bekendmaking d.d. 20 juni 2024 die op 24 juni 2024 op de algemene website van de overheid van Suriname ...

Beleidsmakers op bezoek bij de Belastingdienst Suriname: ‘Signaal dat eenieder moet bijdragen aan de staatskas’ (Suriname)

In navolging van de oproep van minister Raghoebarsing van Financiën aan alle ‘VIP’s’ om hun belastingzaken na te lopen, hebben vice-president Brunswijk en de ministers Amoksi en Somohardjo op donderdag 20 juni jl. een bezoek gebracht aan de Belastingdienst Suriname. Zo staat in een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Suriname. De beleidsmakers zijn ontvangen door de Directeur der Belastingen, mevrouw Marita Lautan-Wijnerman, en de Inspecteur der ...

RMR akkoord met belastingverdrag met Suriname ten behoeve van Curaçao

De Rijksministerraad (RMR) is afgelopen vrijdag 21 juni 2024 akkoord gegaan met het sluiten van een belastingverdrag met Suriname ten behoeve van Curaçao. Zo blijkt uit de geannoteerde besluitenlijst van de Rijksministerraad van 21 juni 2024 (zie agendapunt 4). Voluit gaat het hier om een Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Suriname tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar ...

Belastingverdrag tussen Curaçao en Suriname wordt 1 juli aanstaande getekend

De Minister van Financiën van Curaçao heeft bekendgemaakt dat het belastingverdrag met Suriname op 1 juli 2024 zal worden getekend, in het Marriott hotel. Zo staat in een post op de persoonlijke Facebookpagina van Minister Silvania: “Dia 1 juli MinFin ta firma na Marriott e tratado fiskal ku Sürnam”. Eerder werd al bekend dat de landen op donderdag 4 april 2024 te Paramaribo overeenstemming hebben bereikt over de tekst van ...

Eerste exemplaar van boek ‘Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022’ overhandigd aan de waarnemend parlementsvoorzitter: geconsolideerde tekst, wetswijzigingen, memories van toelichting en teksten van beschikkingen (Suriname)

Onlangs is het eerste exemplaar van het boek getiteld ‘Wet Belasting over de toegevoegde waarde 2022’ overhandigd aan de waarnemend voorzitter van De Nationale Assemblée, de heer drs. Dew Sharman. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de Facebookpagina van De Nationale Assemblée. Het boek is uitgegeven door KGL Tax & Legal en heeft een geconsolideerde tekst van de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022 (S.B. 2022 no. 121, ...

Voormalig ambassadegebouw VS wordt gerenoveerd voor de Belastingdienst (Suriname)

Het gebouw waar voorheen de ambassade van de Verenigde Staten was gehuisvest, wordt gerenoveerd voor de Belastingdienst Suriname. Zo staat in een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Suriname. De renovatie ten behoeve van de belastingdienst is onderdeel van het Fiscal Strengthening to Support Economic Growth (FISEG) programma van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). De officiële start van de renovatie vond op 10 juni 2024 plaats in aanwezigheid ...

Douane Nederland heeft risicomanagement training verzorgd voor 18 cursisten van de Douane Suriname (Suriname)

Vorige week hebben twee trainers van de Douane Nederland een intensieve training over Risicomanagement verzorgd voor 18 cursisten van de Douane Suriname. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de Facebookpagina van de Belastingdienst Suriname. De training is een belangrijke pilot in aanloop naar het aankomende ‘Makandra-project’ dit najaar. Dat project heeft als doel het delen en vergroten van vakkennis op douaneterrein en daarmee de versterking van de Douane Suriname ...

Fiscale faciliteiten om elektrische voertuigen en zonne-energiesystemen e.d. te stimuleren en toegankelijker te maken (Suriname)

De regering van Suriname heeft enkele belangrijke fiscale maatregelen genomen om de toegang tot milieuvriendelijke voertuigen en groene energieoplossingen te verbeteren Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Suriname. Ter stimulering wenst de regering namelijk milieuvriendelijke voertuigen, elektrische voertuigen, groene energie, alternatieve energie opwekking alsook zonne-energiesystemen toegankelijker te maken. Het betreft de volgende maatregelen: Om milieuvriendelijke voertuigen en elektrische voertuigen te stimuleren en ...

Wijziging Wet Fiscaal Identificatienummer aangenomen door De Nationale Assemblée (Suriname)

De ontwerpwet houdende wijziging van de Wet van 13 januari 2020, houdende regels ter toekenning van fiscaal identificatienummers (Wet Fiscaal Identificatienummer) (S.B. 2020 no. 17) is gisteren door De Nationale Assemblée aangenomen met algemene 33 stemmen. Overigens zijn staande de vergadering door de regering blijkbaar nog drie wijzigingen aan het ontwerp aangebracht, zo blijkt uit de video van de openbare vergadering. De wijziging zijn nog niet op de website van ...

Brief minister van F&P naar alle publieke functionarissen waarin wordt benadrukt dat het essentieel is dat iedereen aan zijn fiscale verplichtingen voldoet. Oproep niet alleen gericht aan overheidsfunctionarissen, maar ook aan bedrijven en burgers om verplichtingen na te komen (Suriname)

De minister van Financiën en Planning heeft op 21 mei jl. een brief verzonden naar alle publieke functionarissen in Suriname, waarin wordt benadrukt dat het essentieel is dat iedereen aan zijn fiscale verplichtingen voldoet. Het gaat onder meer om inkomstenbelasting, vermogensbelasting en huurwaardebelasting. Zo staat in een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Suriname. De brief is verzonden naar president Santokhi, vicepresident Brunswijk, alle ministers, en !eden ...

Wijziging Wet Fiscaal Identificatienummer: preadvies en eindverslag van de commissie van rapporteurs van De Nationale Assemblée (Suriname)

Op dinsdag 4 juni 2024 stond de ontwerpwet houdende wijziging van de Wet van 13 januari 2020, houdende regels ter toekenning van fiscaal identificatienummers (Wet Fiscaal Identificatienummer) (S.B. 2020 no. 17) geagendeerd voor behandeling in een openbare vergadering van De Nationale Assemblée. De onderhavige ontwerpwet werd op 21 mei 2024 aangeboden aan De Nationale Assemblée. Kort weergegeven heeft deze ontwerpwet tot doel om in de wet niet langer expliciet het ...

Wijziging Wet Fiscaal Identificatienummer wordt vandaag door de commissie van rapporteurs van De Nationale Assemblée besproken met deskundigen (Suriname)

Op 21 mei 2024 is de ontwerpwet houdende wijziging van de Wet van 13 januari 2020, houdende regels ter toekenning van fiscaal identificatienummers (Wet Fiscaal Identificatienummer) (S.B. 2020 no. 17) aangeboden aan De Nationale Assemblée. De ontwerpwet wordt vandaag, maandag 3 juni 2024, door de commissie van rapporteurs van De Nationale Assemblée besproken met onder andere deskundigen van het Ministerie van Financiën en Planning, zo blijkt uit de agendering voor ...

Project Online Registratie voor de Inkomstenbelasting vangt binnenkort aan (Suriname)

Binnenkort wordt door de Belastingdienst Suriname een aanvang gemaakt met de uitvoering van het project ‘Online Registratie voor de Inkomstenbelasting’. Dit is bekendgemaakt met een post op de facebookpagina van de Belastingdienst Suriname. Eén van de belangrijkste aspecten van dit project is het ‘changemanagementtraject’, zo wordt in de post naar voren gebracht. In dit verband hebben personeelsleden van de Inspectie der Directe Belastingen, de Inspectie Omzetbelasting en het Ontvangkantoor der ...

Evaluatiecommissie BTW adviseert verbeteringen (Suriname)

Minister Raghoebarsing van Financiën en Planning heeft op donderdag 30 mei 2024 het evaluatieverslag van de Evaluatiecommissie BTW in ontvangst genomen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Suriname. Het verslag benoemt de aandachtspunten van de stakeholders en doet specifieke aanbevelingen op het gebied van wetgeving, organisatie en voorlichting met betrekking tot de BTW-uitvoering. Een cruciale aanbeveling is het waarborgen van vertrouwen in ...

Presentatie Evaluatiecommissie BTW voor financiële commissie van De Nationale Assemblée (Suriname)

Op 13 mei 2024 hebben de leden van de vaste parlementaire commissie voor Financiën en Planning van De Nationale Assemblée om de tafel gezeten met Evaluatiecommissie Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW). Zo is bekendgemaakt met een post op de Facebookpagina van De Nationale Assemblée. Tijdens de vergadering heeft de evaluatiecommissie een presentatie gegeven over de resultaten, de stand van zaken en andere relevante onderwerpen met betrekking tot de BTW ...

Bekendmaking Douane Suriname over de vaststelling van de douanekoers (Suriname)

De douanekoers wordt volgens de Wet Tarief Invoerrechten 1996 door de Centrale Bank van Suriname tweewekelijks vastgesteld en wel op de tweede werkdag in de periode van deze twee weken. Dat houdt in dat om de twee weken de douanekoers wordt aangepast in het douane elektronisch systeem. Dit is door de Douane Suriname bekendgemaakt op de facebookpagina van de Belastingdienst Suriname (klik hier om rechtstreeks naar de bekendmaking op de ...

Tax aspects in IMF Country Report: Government will mandate that all tax declarations and transactions use a Tax Identification Number by end-June 2024. A new 5 percent VAT rate will be introduced on water, electricity and cooking gas in June 2024 (Suriname)

The Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) completed the fifth review under the Extended Fund Facility (EFF) arrangement for Suriname, allowing for an immediate purchase equivalent to SDR 46.7 million (about USD 62 million) of which SDR 19.1 million or about USD 25 million would be for budget support. This has been announced on 26 April 2024 with a press release on the website of the IMF issued ...

Fiscale faciliteiten in het kader van flankerende maatregelen bij de omvorming van objectsubsidie naar subjectsubsidie (Suriname)

Naar aanleiding van de omvorming van object- naar subjectsubsidie, in het bijzonder op elektriciteit, heeft de regering flankerende maatregelen aangekondigd, die ook gelden voor het bedrijfsleven. Het Directoraat Belastingen van het ministerie van Financiën en Planning wijst er op dat bedrijven gebruik kunnen maken van een aantal fiscale voorzieningen (fiscale faciliteiten). Dit is bekendgemaakt met een post op de facebookpagina van de Belastingdienst Suriname. Bij de post is een bekendmaking ...

Suriname en Curaçao bereiken overeenstemming over tekst belastingverdrag

Suriname en Curaçao hebben op donderdag 4 april 2024 te Paramaribo overeenstemming bereikt over de tekst van een belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting. Dit is bekendgemaakt met een persbericht dat is geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van Javier Silvania, de Minister van Financiën van Curaçao. [Later toegevoegd: Op 5 april 2024 is hierover ook een nieuwsbericht verschenen in De Boodschap (zie hierna).] Namens de Minister van Financiën van Curaçao ...

SAS-HUBA 2024 van 2 tot en met 30 april (Suriname)

De ‘SAS-HUBA campagne’ van de Belastingdienst Suriname loopt dit jaar van 2 april tot en met 30 april. Dit is bekendgemaakt op de facebookpagina van de Belastingdienst. SAS-HUBA (Self Assessment System-Hulp Bij Aangifte) is een jaarlijks terugkerende kosteloze dienstverlening van de belastingdienst waarbij belastingplichtigen hulp krijgen bij het invullen van de aangiftebiljetten voor de inkomstenbelasting en de vermogensbelasting. Het doel ervan is ‘om personen te stimuleren hun fiscale verplichtingen na ...

Installatie commissie BTW (Suriname)

Op donderdag 28 maart 2024 is door Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën & Planning de Commissie “Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW)” geїnstalleerd. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de facebookpagina van het Ministerie van Financiën & Planning. De Commissie BTW onder voorzitterschap van de heer S. Kertoidjojo bestaat uit tien leden. Het doel van de commissie is gericht op een meer efficiënte en effectieve toepassing en uitvoering van ...

Verenigde Arabische Emiraten willen met Suriname praten over een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting (Suriname)

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) willen met Suriname praten over, onder andere, een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting. Zo staat in een nieuwsbericht in De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Internationale Samenwerking (BIBIS) laat doorschemeren dat deze zaken al in voorbereiding zijn. In dit kader verwijzen wij (red. CFN) naar mededelingen in januari jl. in de nota ...

Verhoging belastingvrije grens en verruiming belastingschrijven in de LB/IB geformaliseerd in Staatsbesluiten (Suriname)

Zoals wij reeds rapporteerden in het CFN van 5 januari 2024 (klik op dit artikel) werd in januari  tijdens de eerste regeringsraadvergadering van 2024 besloten om de belastingvrije grens in de inkomstenbelasting te verhogen naar SRD 9000 en de belastingschijven in de inkomstenbelasting van 8%, 18% en 28% te verruimen. Inmiddels is bekend geworden dat deze aanpassingen zijn geformaliseerd krachtens het Staatsbesluit van 11 januari 2024, ter uitvoering van artikel ...

Definitieve aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2023, voorlopige aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2024 en aangiftebiljet vermogensbelasting 2024 op website belastingdienst (Suriname)

Onlangs zijn op deze overzichtspagina van de website van de Belastingdienst Suriname de volgende aangiftebiljetten geplaatst: de definitieve aangiftebiljetten inkomstenbelasting voor het jaar 2023, respectievelijk voor natuurlijke personen (NP) en voor lichamen (L); de voorlopige aangiftebiljetten inkomstenbelasting voor het jaar 2024, respectievelijk voor natuurlijke personen (NP) en voor lichamen (L); en het aangiftebiljet Vermogensbelasting voor het jaar 2024. Hierbij attenderen wij u op de gepubliceerde aangiftebiljetten. CFN-artikelnummer 20240301-8 BRONDOCUMENT (link ...

President kijkt uit naar verdere ondersteuning van het IMF bij het implementeren van belastinghervormingen (Suriname)

President Chandrikapersad Santokhi van Suriname kijkt uit naar verdere samenwerking met c.q. ondersteuning van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bij onder meer het implementeren van belastinghervormingen, terwijl de regering zelf zich ook inspant om de inkomsten van de publieke sector te verhogen, sociale programma’s uit te voeren, corruptie tegen te gaan en de economie voor te bereiden op de olie- en gasindustrie. Zo staat in een nieuwsbericht op de website ...

Regering streeft naar spoedige implementatie vrij verkeer van personen binnen Caricom (Suriname)

De regering van Suriname staat ‘helemaal’ achter het besluit dat staatshoofden en regeringsleiders van de Caricom vorig jaar tijdens de 45ste regionale meeting in Chauguaramas unaniem hebben genomen om tegen maart 2024 het volledige ‘free movement of persons’ (vrij verkeer van personen) binnen de regio door te voeren tegen de achtergrond van de Caricom Single Market and Economy (CSME). In dit kader heeft de regering tijdens de regeringsvergadering van woensdag ...