Grote veranderingen bij aangifte Loonbelasting. Onder meer inzake de aanstaande verplichting om electronisch aangifte te doen

Op donderdag 8 november is door de belastingdienst van Curaçao een informatiebijeenkomst gehouden voor grote werkgevers en payroll-bedrijven. Zo heeft de Inspectie der Belastingen van Curaçao met een persbericht bekend gemaakt. Uit het persbericht: In deze bijeenkomst zijn grote veranderingen aangekondigd voor inhoudingsplichtigen en payroll-bedrijven bij het doen van hun maandelijkse aangifte en bij het ...
LEES VERDER

Belastingconsulenten kunnen cliëntenlijsten insturen voor de belastingpakketten 2019 voor de LB, BBO/BAVP, BAZV en andere heffingen

Het Departamento di Impuesto (de belastingdienst van Aruba) heeft middels een persbericht bekend gemaakt dat belastingconsulenten en administratiekantoren hun cliëntenlijsten kunnen insturen met het verzoek het belastingpakket 2019 voor aangifte loonbelasting, BBO/BAVP en de BAZV, te kunnen komen ophalen. Hetzelfde geldt voor de toeristenheffing, het speelvergunningsrecht, de bijzondere belasting verblijf (BBV) en de bijzondere belasting ...
LEES VERDER

Jaarverslag 2017 SBAB: Starters/GUIAT (Guia di Impuesto i Administrativo Temporal)

Bij brief van 24 september 2018 heeft de Minister van Financiën het jaarverslag over het jaar 2017 van de Stichting Belasting Accountants Bureau (SBAB) aan de Staten van Curaçao aangeboden. In de uitgave van het CFN van vandaag besteden wij, onderverdeeld in een aantal artikelen, aandacht aan de onderwerpen die in het jaarverslag van de ...
LEES VERDER

Belastingdienst assisteert bij invullen aangiftebiljet inkomstenbelasting 2017

De belastingdienst van Aruba heeft bekendgemaakt dat maandag 27 augustus 2018 de campagne voor het invullen van het aangiftebiljet inkomstenbelasting 2017 zal starten. Klanten die moeilijkheden ondervinden bij het invullen van het formulier kunnen hulp krijgen. Voor hulp bij het invullen komen in aanmerking: 1. individuen met een bruto inkomen niet hoger dan 75.000 florins, ...
LEES VERDER

Verkorte versie toelichting aangifte inkomstenbelasting 2017 op website belastingdienst

Op de website van de belastingdienst van Aruba (www.impuesto.aw) is de verkorte versie van de toelichting op het aangiftebiljet inkomstenbelasting/premies volksverzekering 2017 gepubliceerd. Zie ook: CFN van 24 augustus 2018, nr. 2018/40: Belastingdienst assisteert bij invullen aangiftebiljet inkomstenbelasting 2017; CFN van 6 juli 2018, nr. 2018/34: Belastingdienst begonnen met het verzenden van de aangiftebiljetten inkomstenbelasting ...
LEES VERDER

Belastingdienst begonnen met het verzenden van de aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2017

De belastingdienst van Aruba heeft op 4 juli 2018 met een persbericht op de website bekendgemaakt dat de verzending van de aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2017 is aangevangen. De belastingplichtigen/aangifteplichtigen zullen de aangiftebiljetten gedurende de maand juli 2018 via de reguliere post ontvangen. De officiële datum van uitreiking van de aangiftebiljetten is 2 juli 2018. Voor meer ...
LEES VERDER

Termijn indiening aangiftebiljet winstbelasting 2017 verlengd tot en met dinsdag 3 juli 2018

Met een advertentie op 20. 21 en 22 juni 2018 in tenminste één lokaal dagblad van Curaçao heeft de Inspectie der Belastingen van Curaçao bekend gemaakt dat de termijn voor indiening van het aangiftebiljet winstbelasting 2017 wordt verlengd tot en met dinsdag 3 juli 2018. De tekst van de advertentie luidt als volgt: “Inspecteur der ...
LEES VERDER

Persoonsnummer belangrijk voor importeurs

Middels een persbericht op de website van de overheid van Aruba informeert de Douane van Aruba alle personen en bedrijven die op een frequente basis goederen importeren dat het wettelijke verplicht is om het persoonsnummer van de importeur aan de douane-broker te verstrekken. De douane-broker zal op zijn beurt het verstrekte persoonsnummer van de importeur ...
LEES VERDER

Herinnering belastingdienst om de aangifteformulieren WB 2017 op te halen

De belastingdienst van Aruba herinnert de 4494 klanten die hun winstbelasting 2017 formulieren nog niet hebben opgehaald, om deze zo snel mogelijk op te halen. De deadline voor het indienen van de documenten Winstbelasting 2017 en de betaling hiervan is 31 mei 2018. Voor het (volledige) betreffende persbericht op de website van de belastingdienst (www.impuesto.aw) ...
LEES VERDER

Hof volgt Gerecht bij matiging verzuimboete voor te late aangifte winstbelasting door nimmer operationele vennootschap. Geen richtlijn omtrent matiging boetes, omdat toetsen van strafmaat neerkomt op individuele straftoemeting en maatwerk

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft de aangifte winstbelasting over het jaar 2012 op 3 juli 2013 ingediend. De Inspecteur heeft een boete opgelegd van NAf 1.000, voor het te laat doen van aangifte, behorend bij een derde verzuim. Belanghebbende is tegen de boetebeschikking in bezwaar gekomen. De Inspecteur heeft uitspraak op bezwaar gedaan en de boete ...
LEES VERDER

Aangifteverplichting OV/ZV voor eenmanszaken zonder werknemers vervalt m.i.v. november 2017

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) van Curaçao heeft op haar website (www.svbcur.org) bekendgemaakt dat met ingang van de maand november 2017 eenmanszaken zonder werknemers geen aangifte als bedoeld in artikel 8a, lid 1 van de Landsverordening Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 14) respectievelijk in artikel 8b, lid 1 van de Landsverordening Ziekteverzekering meer dienen te doen. Dit ...
LEES VERDER

AVAS omdat vertrouwen is gewekt dat belanghebbende niet belastingplichtig was en geen aangifte hoefde te doen

Samenvatting zaak Belanghebbende, een naar het recht van Curaçao opgerichte N.V. (hierna: “X. N.V.”), heeft de definitieve aangifte winstbelasting over het jaar 2012 niet ingediend. De Inspecteur heeft aan belanghebbende over het jaar 2012 een naheffingsaanslag opgelegd van Naf. 6.000 en bij boetebeschikking een verzuimboete opgelegd wegens het niet tijdig doen van aangifte van Naf ...
LEES VERDER

Aangiftebiljetten IB 2016 verzonden

  In een persbericht op de website van de belastingdienst van Aruba heeft de belastingdienst bekend gemaakt dat de aangiftebiljetten inkomstenbelasting voor het jaar 2016 voor binnenlandse belastingplichtigen zijn verzonden. Gedurende de maand juli zullen de cliënten van de belastingdienst hun biljetten zoals gebruikelijk via de post ontvangen, aldus het persbericht. De officiële datum van ...
LEES VERDER

Hulp bij aangifte Inkomstenbelasting 2016 Belastingdienst Caribisch Nederland

  In een advertentie in de lokale dagbladen maakt de Belastingdienst Caribisch Nederland bekend dat zij hulp aanbiedt aan personen met een loon of pensioen lager dan USD 25.000,- per jaar bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting. Blijkens de advertentie kan hiervan in Kralendijk gebruik worden gemaakt van 18 april t/m 11 mei 2017 ...
LEES VERDER

Te late indiening van bezwaarschriften als gevolg van ziekte in casu niet verschoonbaar. Geen aangifteplicht omdat geen aangiftebiljet is uitgereikt

Samenvatting zaak Te late indiening van bezwaarschriften als gevolg van ziekte is in het voorliggende geval niet verschoonbaar. Aan belanghebbende is geen aangiftebiljet uitgereikt. In dat geval bestaat er geen plicht om aangifte te doen. (Inhoudsindicatie door: www.rechtspraak.nl). BRONDOCUMENT BRON: www.rechtspraak.nl LET OP: Dit artikel bevat slechts een korte omschrijving door onze redactie van de ...
LEES VERDER
Aan het laden...