Aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2018 zijn onderweg, met uitreikingsdatum 1 juli 2019 (Aruba)

Met persberichten op de websites van de centrale overheid van Aruba en van de belastingdienst, heeft de belastingdienst van Aruba (het Departamento di Impuesto) bekend gemaakt dat de aangifteformulieren inkomstenbelasting 2018 zijn uitgereikt/verzonden (via de post). De officiële datum van de uitreiking is 1 juli 2019. Gezien de officiële datum van uitreiking is, volgens de ...
LEES VERDER

Deadline voor indienen en betalen winstbelasting 2018 wordt 3 juni 2019 (Aruba)

Met persberichten op de websites van de centrale overheid van Aruba en van de belastingdienst van Aruba heeft het Departamento di Impuesto (belastingdienst) bekend gemaakt dat maandag 3 juni 2019 de deadline is voor het indienen van de aangifte en het betalen van de verschuldigde winstbelasting 2018. Klik hier voor de link naar het Nederlandstalige ...
LEES VERDER

Winstbelastingpakket 2018 ophalen bij de Belastingdienst vanaf 1 april 2019 (Aruba)

Het Departamento di Impuesto van Aruba (Belastingdienst) informeert haar klanten dat ze het winstbelastingpakket 2018 vanaf maandag 1 april 2019 kunnen ophalen. Dit is bekend gemaakt in een Nederlandstalig persbericht op de website van de centrale overheid van Aruba. Een Papiamentstalig persbericht van gelijke strekking is geplaatst op de website van de Belastingdienst. Uit het ...
LEES VERDER

Nieuw aangifteformulier Omzetbelasting en toelichting op website belastingdienst Suriname

Op de website van de belastingdienst van Suriname is het nieuwe aangifteformulier (hyperlink) voor de Omzetbelasting geplaatst alsmede een toelichting (hyperlink) op het nieuwe formulier. Zie ook: CFN van 15 februari 2019:  Transformatie belastingdienst in volle gang: o.a. nieuw Fiscaal Identificatie Nummer en nieuwe verplichte aangifteformulier LB en OB voor 2019. CFN-berichtnr. 20190215-13 BRONDOCUMENT (link naar ...
LEES VERDER

Nieuw aangifteformulier Loonbelasting/premie AOV 2019 en toelichting op website belastingdienst Suriname

Op de website van de belastingdienst van Suriname is het nieuwe aangifteformulier (hyperlink) voor de Loonbelasting en de premie AOV geplaatst alsmede een toelichting (hyperlink) op het nieuwe formulier. Zie ook: CFN van 15 februari 2019:  Transformatie belastingdienst in volle gang: o.a. nieuw Fiscaal Identificatie Nummer en nieuwe verplichte aangifteformulier LB en OB voor 2019 ...
LEES VERDER

Transformatie belastingdienst Suriname in volle gang: o.a. nieuw Fiscaal Identificatie Nummer (FIN) en nieuwe verplichte aangifteformulieren Loonbelasting en Omzetbelasting voor 2019

Op de website van de belastingdienst van Suriname is een persbericht van januari 2019 geplaatst over de reorganisatie (transformatie) van de belastingdienst. De tekst van het persbericht luidt als volgt: “Transformatie Belastingdienst in volle gang In het belastingjaar 2019 krijgt de transformatie van de Belastingdienst vaste vorm en wordt de belastingplichtige direct betrokken bij het ...
LEES VERDER

Toelichting aangiftebiljet IB A 2018 en formulier verzoek uitstel op website Belastingdienst Caribisch Nederland

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland is de Toelichting op het aangiftebiljet  Inkomstenbelasting (IB) A voor het jaar 2018 (Inkomstenbelasting, AOV/AWW en Zorgverzekering) geplaatst. De toelichting is in drie versies geplaatst: een Nederlandstalige versie, een Papiamentstalige versie en een Engelstalige versie. Ook is het Formulier verzoek uitstel aangifte biljet inkomstenbelasting 2018 op de ...
LEES VERDER

Belastingdienst gesloten op maandag 31 december 2018. Verlenging uitsteltermijn indiening aangiften WB en IB tot en met 2 januari 2019 voor degenen die uitstel hebben

Met een advertentie in tenminste één lokaal dagblad dat op Curaçao verschijnt heeft de Inspecteur der Belastingen Curaçao het volgende bekendgemaakt: “De termijn voor indiening van o.a. de aangiftebiljetten winstbelasting en inkomstenbelasting door (rechts) personen die uitstel voor indiening hebben, eindigt op maandag 31 december 2018. Belastingdienst is op maandag 31 december 2018 gesloten. Deze ...
LEES VERDER

Belastingdienst assisteert bij invullen aangiftebiljet inkomstenbelasting 2017

De belastingdienst van Aruba heeft bekendgemaakt dat maandag 27 augustus 2018 de campagne voor het invullen van het aangiftebiljet inkomstenbelasting 2017 zal starten. Klanten die moeilijkheden ondervinden bij het invullen van het formulier kunnen hulp krijgen. Voor hulp bij het invullen komen in aanmerking: 1. individuen met een bruto inkomen niet hoger dan 75.000 florins, ...
LEES VERDER

Verkorte versie toelichting aangifte inkomstenbelasting 2017 op website belastingdienst

Op de website van de belastingdienst van Aruba (www.impuesto.aw) is de verkorte versie van de toelichting op het aangiftebiljet inkomstenbelasting/premies volksverzekering 2017 gepubliceerd. Zie ook: CFN van 24 augustus 2018, nr. 2018/40: Belastingdienst assisteert bij invullen aangiftebiljet inkomstenbelasting 2017; CFN van 6 juli 2018, nr. 2018/34: Belastingdienst begonnen met het verzenden van de aangiftebiljetten inkomstenbelasting ...
LEES VERDER

Belastingdienst begonnen met het verzenden van de aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2017

De belastingdienst van Aruba heeft op 4 juli 2018 met een persbericht op de website bekendgemaakt dat de verzending van de aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2017 is aangevangen. De belastingplichtigen/aangifteplichtigen zullen de aangiftebiljetten gedurende de maand juli 2018 via de reguliere post ontvangen. De officiële datum van uitreiking van de aangiftebiljetten is 2 juli 2018. Voor meer ...
LEES VERDER

Niet met het aangiftebiljet inleveren van het aangifteformulier leidt niet tot niet-tijdige indiening aangifte, omdat noch uit de wet noch uit de ministeriële beschikking kan worden afgeleid dat het aangifteformulier een verplicht onderdeel van de aangifte vormt. Boete ziet op betalingsverzuim en is in overeenstemming met de wet opgelegd, ook al is de toelichting bij de boetebeschikking onjuist

Samenvatting zaak Belanghebbende drijft een onderneming in de vorm van een N.V. Aan haar is een aangiftebiljet en aangifteformulier winstbelasting 2011 uitgereikt. Op verzoek van belanghebbende is door de Inspecteur uitstel voor het indienen van de aangifte verleend tot 1 januari 2013. Belanghebbende heeft op 28 december 2012 haar definitieve aangiftebiljet ingediend met een belastbare ...
LEES VERDER

Aangifte te laat gedaan. Algemene termijnenlandsverordening geldt in casu niet. Bovendien kan niet worden volstaan met het enkel verstrekken van de in het aangifteformulier opgenomen recapitulatie van de winst en de verschuldigde winstbelasting

Samenvatting zaak De Inspecteur heeft aan belanghebbende, een N.V. gevestigd te Curaçao, een aangifteformulier en een aangiftebiljet over 2012 uitgereikt. De uiterste inleverdatum van de aangifte is volgens het aangifteformulier 30 juni 2013. Belanghebbende heeft op maandag 1 juli 2013 het aangifteformulier over het jaar 2012 ingediend. Belanghebbende heeft op 16 juli 2013 een gecorrigeerd ...
LEES VERDER

Aangiftebiljet A 2017 IB en toelichting op website belastingdienst

Op de website van de belastingdienst van Curaçao (www.belastingdienst.cw) is het aangiftebiljet A 2017 voor de inkomstenbelasting (IB), de premies AOV/AWW, de premie AVBZ en de premie Basisverzekering Ziektekosten (BVZ) geplaatst. Tevens is de toelichting op het biljet op de website geplaatst. Klik op de onder dit artikel opgenomen brondocumenten om naar de betreffende documenten ...
LEES VERDER

Nieuwe aangiftebiljet dividendbelasting beschikbaar

De belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto) heeft bekend gemaakt dat het nieuwe aangiftebiljet dividendbelasting beschikbaar is. Zo blijkt uit een persbericht van woensdag 6 september 2017 op de website van de belastingdienst. Om naar het persbericht te gaan, klik hier. CFN-artikelnr. 20170908-4 BRONDOCUMENT BRON: www.impuesto.aw Land/gebiedsdeel: Aruba Betreft: Dividendbelasting, aangiftebiljet Regeling: Landsverordening dividendbelasting en ...
LEES VERDER
Aan het laden...