Herinnering Inspecteur der Belastingen: aangiftebiljet IB 2016 dient uiterlijk 31 december 2019 te zijn ingediend om in aanmerking te komen voor restitutie van belasting en premies (Curaçao)

Met een advertentie in de lokale dagbladen herinnert de Inspecteur der Belastingen eraan dat 31 december 2019 de laatste dag is waarop het aangiftebiljet inkomstenbelasting over het jaar 2016 kan worden ingediend, om in aanmerking te komen voor restitutie van belasting en premies. In de advertentie wordt benadrukt dat geen restitutie van belasting en premies zal plaatsvinden ingeval de aangifte inkomstenbelasting 2016 ná 31 december 2019 wordt ingediend. Tekst van ...
LEES VERDER

Belastingdienst reikt géén voorbedrukte aangifteformulieren LB, OB en WB meer uit (Curaçao)

Op de website van de belastingdienst van Curaçao is een bericht geplaatst waarin wordt medegedeeld dat de belastingdienst géén voorbedrukte aangifteformulieren LB (loonbelasting), OB (omzetbelasting) en WB (winstbelasting) meer uitreikt. Ingeval de aangifteplichtige tóch papieren aangifte wenst te doen en hiertoe per 1 januari 2019 nog niet verplicht is, dan wijst de belastingdienst op de veranderingen die per 1 januari 2019 ingaan, namelijk dat vanaf 1 januari 2019 de aangifte ...
LEES VERDER

Mededeling Ministerie over tijdelijke locaties dienstverlening Inspectie der Belastingen en Landsontvanger alsmede inzake uitstel aangifte LB en OB over augustus 2019 en uitstel aangifte IB (Curaçao)

Door middel van advertenties in de lokale dagbladen alsook met een item op de website van het Ministerie heeft het Ministerie van Financiën op vrijdag 20 september de locaties bekendgemaakt waar de Inspectie der Belastingen en de Landsontvanger met ingang van donderdag 19 september tijdelijk hun dienstverlening voor het publiek hervatten. De mededeling is zowel in het Nederlands als in het Papiaments verschenen. In een (andere) advertentie in de lokale ...
LEES VERDER

Aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2018 zijn onderweg, met uitreikingsdatum 1 juli 2019 (Aruba)

Met persberichten op de websites van de centrale overheid van Aruba en van de belastingdienst, heeft de belastingdienst van Aruba (het Departamento di Impuesto) bekend gemaakt dat de aangifteformulieren inkomstenbelasting 2018 zijn uitgereikt/verzonden (via de post). De officiële datum van de uitreiking is 1 juli 2019. Gezien de officiële datum van uitreiking is, volgens de persberichten, op grond van de wet de uiterlijke datum voor het indienen van het aangiftebiljet ...
LEES VERDER

Deadline voor indienen en betalen winstbelasting 2018 wordt 3 juni 2019 (Aruba)

Met persberichten op de websites van de centrale overheid van Aruba en van de belastingdienst van Aruba heeft het Departamento di Impuesto (belastingdienst) bekend gemaakt dat maandag 3 juni 2019 de deadline is voor het indienen van de aangifte en het betalen van de verschuldigde winstbelasting 2018. Klik hier voor de link naar het Nederlandstalige persbericht op website van de centrale overheid van Aruba en hier voor de link naar ...
LEES VERDER

Winstbelastingpakket 2018 ophalen bij de Belastingdienst vanaf 1 april 2019 (Aruba)

Het Departamento di Impuesto van Aruba (Belastingdienst) informeert haar klanten dat ze het winstbelastingpakket 2018 vanaf maandag 1 april 2019 kunnen ophalen. Dit is bekend gemaakt in een Nederlandstalig persbericht op de website van de centrale overheid van Aruba. Een Papiamentstalig persbericht van gelijke strekking is geplaatst op de website van de Belastingdienst. Uit het persbericht op de website van de centrale overheid van Aruba: “Inhoud pakketten De pakketten bevatten ...
LEES VERDER

Nieuw aangifteformulier Omzetbelasting en toelichting op website belastingdienst Suriname

Op de website van de belastingdienst van Suriname is het nieuwe aangifteformulier (hyperlink) voor de Omzetbelasting geplaatst alsmede een toelichting (hyperlink) op het nieuwe formulier. Zie ook: CFN van 15 februari 2019:  Transformatie belastingdienst in volle gang: o.a. nieuw Fiscaal Identificatie Nummer en nieuwe verplichte aangifteformulier LB en OB voor 2019. CFN-berichtnr. 20190215-13 BRONDOCUMENT (link naar nieuwe aangifteformulier omzetbelasting op website belastingdienst van Suriname) BRONDOCUMENT (link naar toelichting op het nieuwe aangifteformulier ...
LEES VERDER

Nieuw aangifteformulier Loonbelasting/premie AOV 2019 en toelichting op website belastingdienst Suriname

Op de website van de belastingdienst van Suriname is het nieuwe aangifteformulier (hyperlink) voor de Loonbelasting en de premie AOV geplaatst alsmede een toelichting (hyperlink) op het nieuwe formulier. Zie ook: CFN van 15 februari 2019:  Transformatie belastingdienst in volle gang: o.a. nieuw Fiscaal Identificatie Nummer en nieuwe verplichte aangifteformulier LB en OB voor 2019. CFN-berichtnr. 20190215-12 BRONDOCUMENT (link naar nieuwe aangifteformulier LB en premie AOV op website belastingdienst van ...
LEES VERDER

Transformatie belastingdienst Suriname in volle gang: o.a. nieuw Fiscaal Identificatie Nummer (FIN) en nieuwe verplichte aangifteformulieren Loonbelasting en Omzetbelasting voor 2019

Op de website van de belastingdienst van Suriname is een persbericht van januari 2019 geplaatst over de reorganisatie (transformatie) van de belastingdienst. De tekst van het persbericht luidt als volgt: “Transformatie Belastingdienst in volle gang In het belastingjaar 2019 krijgt de transformatie van de Belastingdienst vaste vorm en wordt de belastingplichtige direct betrokken bij het proces. De transformatie van onze organisatie en de verbetering van onze automatiseringsinfrastructuur (ICT), stelt ons ...
LEES VERDER

Toelichting aangiftebiljet IB A 2018 en formulier verzoek uitstel op website Belastingdienst Caribisch Nederland

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland is de Toelichting op het aangiftebiljet  Inkomstenbelasting (IB) A voor het jaar 2018 (Inkomstenbelasting, AOV/AWW en Zorgverzekering) geplaatst. De toelichting is in drie versies geplaatst: een Nederlandstalige versie, een Papiamentstalige versie en een Engelstalige versie. Ook is het Formulier verzoek uitstel aangifte biljet inkomstenbelasting 2018 op de website geplaatst. Klik hier om naar de betreffende pagina op de website van de Belastingdienst ...
LEES VERDER

Belastingdienst gesloten op maandag 31 december 2018. Verlenging uitsteltermijn indiening aangiften WB en IB tot en met 2 januari 2019 voor degenen die uitstel hebben

Met een advertentie in tenminste één lokaal dagblad dat op Curaçao verschijnt heeft de Inspecteur der Belastingen Curaçao het volgende bekendgemaakt: “De termijn voor indiening van o.a. de aangiftebiljetten winstbelasting en inkomstenbelasting door (rechts) personen die uitstel voor indiening hebben, eindigt op maandag 31 december 2018. Belastingdienst is op maandag 31 december 2018 gesloten. Deze termijn wordt verlengd tot en met woensdag 2 januari 2019. Ik verzoek u hiermee rekening ...
LEES VERDER

Belastingdienst assisteert bij invullen aangiftebiljet inkomstenbelasting 2017

De belastingdienst van Aruba heeft bekendgemaakt dat maandag 27 augustus 2018 de campagne voor het invullen van het aangiftebiljet inkomstenbelasting 2017 zal starten. Klanten die moeilijkheden ondervinden bij het invullen van het formulier kunnen hulp krijgen. Voor hulp bij het invullen komen in aanmerking: 1. individuen met een bruto inkomen niet hoger dan 75.000 florins, en 2. gehuwden met een gezamenlijk bruto inkomen niet hoger dan 150.000 florins per jaar ...
LEES VERDER

Verkorte versie toelichting aangifte inkomstenbelasting 2017 op website belastingdienst

Op de website van de belastingdienst van Aruba (www.impuesto.aw) is de verkorte versie van de toelichting op het aangiftebiljet inkomstenbelasting/premies volksverzekering 2017 gepubliceerd. Zie ook: CFN van 24 augustus 2018, nr. 2018/40: Belastingdienst assisteert bij invullen aangiftebiljet inkomstenbelasting 2017; CFN van 6 juli 2018, nr. 2018/34: Belastingdienst begonnen met het verzenden van de aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2017. CFN-artikelnr. 20180824-1 BRONDOCUMENT BRON: www.impuesto.aw Land/gebiedsdeel: Aruba Betreft: Belastingdienst, inkomstenbelasting, aangifte, aangifte inkomstenbelasting, aangiftebiljet, ...
LEES VERDER

Belastingdienst begonnen met het verzenden van de aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2017

De belastingdienst van Aruba heeft op 4 juli 2018 met een persbericht op de website bekendgemaakt dat de verzending van de aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2017 is aangevangen. De belastingplichtigen/aangifteplichtigen zullen de aangiftebiljetten gedurende de maand juli 2018 via de reguliere post ontvangen. De officiële datum van uitreiking van de aangiftebiljetten is 2 juli 2018. Voor meer informatie, klik hier om naar de bovenbedoelde bekendmaking op de website van de belastingdienst te ...
LEES VERDER

Niet met het aangiftebiljet inleveren van het aangifteformulier leidt niet tot niet-tijdige indiening aangifte, omdat noch uit de wet noch uit de ministeriële beschikking kan worden afgeleid dat het aangifteformulier een verplicht onderdeel van de aangifte vormt. Boete ziet op betalingsverzuim en is in overeenstemming met de wet opgelegd, ook al is de toelichting bij de boetebeschikking onjuist

Samenvatting zaak Belanghebbende drijft een onderneming in de vorm van een N.V. Aan haar is een aangiftebiljet en aangifteformulier winstbelasting 2011 uitgereikt. Op verzoek van belanghebbende is door de Inspecteur uitstel voor het indienen van de aangifte verleend tot 1 januari 2013. Belanghebbende heeft op 28 december 2012 haar definitieve aangiftebiljet ingediend met een belastbare winst van Naf. 411 en een verschuldigd bedrag aan winstbelasting van Naf. 142. Belanghebbende heeft ...
LEES VERDER
Aan het laden...