Amendement ingediend en tweede ronde aangevangen van de behandeling van de ontwerpwet wijziging Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering. Betreft aanpassingen om te voldoen aan FATF-aanbeveling 10 inzake het cliëntenonderzoek door dienstverleners (Suriname)

Gisteren, donderdag 11 juli 2024, is de tweede ronde aangevangen van de openbare behandeling door De Nationale Assemblée van de ontwerpwet houdende wijziging van de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF) (S.B. 2022 no.138). In deze tweede ronde werd door de parlementsleden gereageerd op de antwoorden die in de eerste ronde zijn verstrekt. Nadat de parlementsleden het woord hadden gevoerd, is de vergadering door de ...

Vragen over de ontwerpwet wijziging Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF) in eerste ronde door de regering beantwoord. Betreft aanpassingen om te voldoen aan FATF-aanbeveling 10 inzake het cliëntenonderzoek door dienstverleners (Suriname)

Gisteren, donderdag 4 juli 2024, is de ontwerpwet houdende wijziging van de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF) (S.B. 2022 no.138) in de eerste ronde van de regering behandeld in een openbare behandeling van De Nationale Assemblée. In deze eerste ronde van de regering werd geantwoord op door parlementsleden in de eerste ronde van donderdag 27 juni 2024 gestelde vragen en gevraagde informatie, waarover afstemming ...

Ontwerpwet wijziging Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF) in eerste vragenronde behandeld door De Nationale Assemblée, vergadering tot nader order verdaagd. Betreft aanpassingen om te voldoen aan FATF-aanbeveling 10 inzake het cliëntenonderzoek door dienstverleners (Suriname)

De ontwerpwet houdende wijziging van de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF) (S.B. 2022 no.138) is op donderdag 27 juni 2024 in eerste vragenronde behandeld in een openbare behandeling van De Nationale Assemblée. Naar aanleiding van door parlementsleden gestelde vragen en gevraagde informatie, waarover afstemming gepleegd moet worden met de Ministers van Justitie en Politie, van Buitenlandse Zaken en van Financiën, is besloten om de ...

Ontwerpwet wijziging Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF) door de commissie van rapporteurs besproken met actoren. Betreft aanpassingen om te voldoen aan FATF-aanbeveling 10 inzake het cliëntenonderzoek door dienstverleners (Suriname)

Op vrijdag 14 juni 2024 heeft de commissie van rapporteurs van De Nationale Assemblée voor de ontwerpwet houdende wijziging van de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF) (S.B. 2022 no.138) vergaderd met een aantal actoren. De onderhavige (initiatief)ontwerpwet is op 21 mei 2024 ingediend door het lid A. Gajadien. De beoogde wet heeft tot doel om geconstateerde tekortkomingen weg te werken. Tevens worden er wijzigingen ...