Aanschrijving inzake de heffing van BBO ter zake van uitvoering van grote bouwprojecten

Op 14 november 2018 is de Aanschrijving van de Minister van Financiën van de 5e november 2018, ter uitvoering van artikel 66 van de Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten inzake de heffing van belasting op bedrijfsomzetten ter zake van uitvoering van grote bouwprojecten uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2018, no. 45 ...
LEES VERDER

Belanghebbende is naar het oordeel van het Gerecht geen spaar- en ondersteuningsfonds waarvan de winst is vrijgesteld. Beroep op schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur verworpen. Belanghebbende kan op basis van een aanschrijving een voorziening vormen voor dubieuze leningen ook al loopt ze in werkelijkheid geen risico

Samenvatting zaak Belanghebbende is een coöperatieve vereniging. Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat zij een spaar- en/of ondersteuningsfonds is, waarvan de winst is vrijgesteld op grond van artikel 2, lid 1, letter c van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940 (hierna: de Lv WB). Belanghebbende heeft over de jaren 2006, 2008 en 2010 aangifte ...
LEES VERDER

Behandeling in de Staten van de aanschrijving nultarief invoerrechten melkpoeder voor baby’s vervroegd naar vandaag (7 juni 2018)! Vergadering vangt aan om 9 uur ‘s ochtends

De behandeling in een openbare vergadering van de Staten van het voorstel van de Minister van Financiën met betrekking tot de aanschrijving nultarief invoerrechten melkpoeder voor baby’s is vervroegd naar vandaag, donderdag 7 juni 2018. Zo blijkt uit de hernieuwde oproep van de voorzitter van de Staten van gisteren, 6 juni 2018. De vergadering vangt ...
LEES VERDER

Aanschrijving nultarief invoerrechten melkpoeder voor baby’s op 19 juni ter plenaire behandeling in de Staten

Op 19 juni 2018 zal het voorstel van de Minister van Financiën met betrekking tot de aanschrijving nultarief invoerrechten melkpoeder voor baby’s behandeld worden in de plenaire vergadering van de Staten van Curaçao. Zo blijkt uit de oproep van 25 mei 2018 voor de vergadering. Het voorstel staat geagendeerd als agendapunt 2. In de Centrale ...
LEES VERDER

Fundashon lechi di mama Kòrsou over aanschrijving nultarief invoerrechten melkpoeder voor baby’s: beter dan een nultarief op kunstvoeding kan de geheven belasting ingezet worden voor de stimulering van borstvoeding

In een brief van 10 mei 2018 aan de Staten van Curaçao reageert de Fundashon lechi di mama Kòrsou (FLMK) op de intentie van de Minister van Financiën om door middel van een aanschrijving melkpoeder voor baby’s zodanig in te delen in het geharmoniseerd systeem van de tarieven van invoerrechten dat het nultarief van de ...
LEES VERDER

Aanbieding aanschrijving nultarief invoerrechten melkpoeder voor baby’s

Bij brief van 26 april 2018 heeft de Minister van Financiën van Curaçao aan de Staten de (concept) “Aanschrijving nultarief invoerrechten melkpoeder voor baby’s” (Aanschrijving herindeling melkpoeder voor baby's) van 16 november 2017 aangeboden (hierna: “de aanschrijving”). De voorgestelde datum van inwerking treding is 1 april 2018. De Raad van Ministers is op 28 maart ...
LEES VERDER