Gerecht oordeelt dat sprake is van opzet zodat de vergrijpboete terecht is vastgesteld op 50% van de nageheven belasting. Hierbij is ook in aanmerking genomen dat de naheffingsaanslagen met behulp van omkering en verzwaring van de bewijslast zijn komen vast te staan

Samenvatting zaak In deze Curaçaose winstbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, een N.V. gevestigd te Curaçao, heeft op 29 juli 2010 aangifte winstbelasting 2009 gedaan naar een winst van nihil, zonder bijvoeging van jaarstukken. Op 4 mei 2011 heeft belanghebbende de jaarstukken ingediend waaruit een verlies blijkt van NAf 17.894. Belanghebbende heeft aangifte ...
LEES VERDER

Gerecht beoordeelt door huisarts opgevoerde verwervingskosten alsmede de als buitengewone lasten in aftrek genomen studiekosten van de kinderen. Ook in geschil welke categorie kindertoeslag dient te worden toegepast. Gerecht oordeelt dat de aanslagen eerder te laag zijn dan te hoog

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is directeur en enig aandeelhouder van een B.V. waarin een huisartsenpraktijk wordt geëxploiteerd. Hij is daar werkzaam als huisarts. Daarnaast is hij vanaf het jaar 2010 in dienstbetrekking bij de Directie Justitie en belast met de medische zorg van de gedetineerden (delinquentenzorg) ...
LEES VERDER

Gerecht stelt waarde ondergrond gebouw in goede justitie vast. Op ondergrond kan niet worden afgeschreven en kan geen investeringsaftrek worden genoten. Standpunt belanghebbende pleitbaar: geen grove schuld, vergrijpboetes vernietigd

Samenvatting zaak In deze Curaçaose winstbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in 2005 de economische eigendom van de onroerende zaak Y te Willemstad (hierna: de onroerende zaak) verkregen voor een koopsom van NAf 2.500.000. De onroerende zaak betreft een rond 2004 geheel gerestaureerd monumentaal pand gelegen in een winkelstraat. Belanghebbende verhuurt de ...
LEES VERDER

Belanghebbende is eigenaar van een bus die hij verhuurt. Ter zitting verklaart de Inspecteur dat de activiteiten als een bedrijf kunnen worden aangemerkt. Dit brengt mee dat de afschrijving op de bus in aanmerking kan worden genomen

Samenvatting zaak Belanghebbende is eigenaar van een bus voor 30 personen. Hij verhuurt deze bus aan “K” NV, een vennootschap waarvan belanghebbende en zijn echtgenote alle aandelen houden. Deze vennootschap gebruikt de bus voor het vervoeren van onder meer toeristen. Belanghebbende verricht onder meer de onderhouds- en schoonmaak-werkzaamheden voor de bus, zodat deze geschikt is ...
LEES VERDER

In het belastingrecht geldt de vrije bewijsleer. Gerecht beoordeelt kostenposten discjockey die werkzaamheden verricht vanuit de werkkamer van zijn woning. Afschrijving en investeringsaftrek niet aannemelijk gemaakt

Samenvatting zaak Belanghebbende, woonachtig in Curaçao, is van beroep discjockey. Hij verricht zijn werkzaamheden vanuit een werkkamer in zijn woning. In geschil is de aftrekbaarheid van een aantal kostenposten en de investeringsaftrek. Het Gerecht stelt voorop dat in het belastingrecht de vrije bewijsleer geldt. Dat wil zeggen dat belanghebbende vrij is in de wijze waarop ...
LEES VERDER