Voordracht MinFin in de Staten inzake tijdelijke mitigatie brandstofprijzen (Curaçao)

Afgelopen maandag, 13 maart 2023, hebben de Staten tijdens een openbare vergadering overleg gevoerd met de Minister van Financiën en de Minister van Economische Ontwikkeling inzake het mitigateren van de brandstofprijzen. Tijdens deze openbare vergadering is door de Minister van Financiën een voordracht gehouden om zijn visie hierop toe te lichten. Hierna hebben wij de integrale tekst (PAP) van zijn voordracht opgenomen (de versie zoals geplaatst op de persoonlijke facebookpagina ...
LEES VERDER

Vergadering Staten met Ministers van Financiën en MEO over aanschrijving tijdelijk mitigatie brandstofprijzen gepland voor maandag 13 maart (Curaçao)

De Statenleden zijn opgeroepen voor een openbare vergadering op 13 maart 2023 voor (onder meer) overleg met de Minister van Financiën en de Minister van Economische Ontwikkeling inzake de Aanschrijving tijdelijk mitigatie brandstofprijzen. Zo blijkt uit de oproep d.d. 22 februari 2023 voor de vergadering van 13 maart (zie agendapunt 3). Deze oproep zal een opvolging zijn van het verzoek bij brief d.d. 23 januari 2023 van de Statenleden R.A ...
LEES VERDER

Verlenging aanschrijving tijdelijk mitigatie brandstofprijzen tot en met 31 maart 2023 in de Landscourant (Curaçao)

De aanschrijving ‘Verlenging Aanschrijving Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen’ van de Minister van Financiën is gepubliceerd in de Landscourant van Curaçao van vrijdag 17 februari 2023, jaargang 2023, no. 7, blz. 15 (Lcrt. 2023 no. 7). Het betreft de derde verlenging – ditmaal tot en met 31 maart 2023 – van de ‘initiële’ aanschrijving Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen van mei 2022 (Lcrt. 2022 no. 19). Op basis van de huidige omstandigheden vindt de ...
LEES VERDER

Minister post afbeelding getekende verlenging aanschrijving tijdelijk mitigatie brandstofprijzen (Curaçao)

Op 13 februari 2023 heeft de Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, een afbeelding van de door hem ondertekende (maar ongedateerde) ‘Verlenging Aanschrijving Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen’ op zijn persoonlijke facebookpagina geplaatst. Klik hier om rechtstreeks naar de afbeelding op de fb-pagina van de Minister te gaan. Hieronder hebben wij ook een pdf van de afbeelding geplaatst. De verlenging van de aanschrijving moet overigens nog worden gepubliceerd in de Landscourant ...
LEES VERDER

Aanschrijving tijdelijk mitigatie brandstofprijzen wordt verlengd tot en met 31 maart 2023 (Curaçao)

Aangezien het effect van de verlaging van brandstofprijzen op de internationale markt vanwege eerdere aankopen en aanhouden van voorraden brandstoffen in een later stadium tot uiting komt, wordt ter overbrugging hiervan de aanschrijving ‘Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen’ verlengd tot en met 31 maart 2023. Dit heeft de Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, gisteren door middel van een persbericht bekendgemaakt. Het persbericht is ook geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van ...
LEES VERDER

Statenleden willen openbare vergadering met Minister van MEO inzake het niet nogmaals verlengen van de aanschrijving tijdelijk mitigatie brandstofprijzen (Curaçao)

Bij brief d.d. 23 januari 2023 hebben de Statenleden R.A. Yung, F.H.E. Brownbill, D.J. Seferina, M.C.H.C.R. Nita, A.C.M. Thodé, G.J.A. Doran, J.R. Carolina en E.D. Braam de Voorzitter van de Staten verzocht om een openbare vergadering van de Staten bijeen te roepen inzake ‘de beëindiging’ van de aanschrijving tijdelijk mitigatie van de brandstofprijzen en om daarvoor de Minister van Economische Ontwikkeling, de heer Ruisandro Cijntje, uit te nodigen. Feitelijk betreft ...
LEES VERDER

Tweede verlenging aanschrijving tijdelijk mitigatie brandstofprijzen in de Landscourant (Curaçao)

Zoals wij gisteren reeds rapporteerden is de aanschrijving ‘Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen’ (Lcrt. 2022 no. 19) zoals eerder verlengd (Lcrt. 2022 no. 32) wederom verlengd, nu tot en met 12 februari 2023. Een afbeelding van de verlenging werd reeds geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van de Minister (zie dit artikel in het CFN van gisteren). Inmiddels is, zoals verwacht, deze (tweede) verlenging gepubliceerd in de Landscourant van Curaçao van 9 december ...
LEES VERDER

Wederom verlenging aanschrijving tijdelijk mitigatie brandstofprijzen (Curaçao)

De Minister van Financiën heeft de aanschrijving ‘Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen’ (Lcrt. 2022 no. 19) zoals eerder verlengd (Lcrt. 2022 no. 32) wederom verlengd, nu tot en met 12 februari 2023. Dit blijkt uit een afbeelding van de verlenging zoals geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van de Minister. Deze tweede verlenging moet overigens nog officieel worden afgekondigd in de Landscourant, alvorens in werking te treden. Mogelijk vindt dat al in de ...
LEES VERDER

Verlenging aanschrijving tijdelijk mitigatie brandstofprijzen (Curaçao)

Op 12 augustus 2022 is de aanschrijving d.d. 3 augustus 2022 van de Minister van Financiën van Curaçao betreffende de verlenging van de aanschrijving Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen (Lcrt. 2022 no. 19) gepubliceerd in de Landscourant van Curaçao, jaargang 2022, no. 32 (Lcrt. 2022 no. 32;  blz. 7). De aanschrijving Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen is met ingang van 13 mei 2022 in werking getreden voor de duur van 3 maanden, met de ...
LEES VERDER

Aanschrijving Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen in de Landscourant: goedkeuringen in de sfeer van de omzetbelasting en het bijzonder invoerrecht op benzine (Curaçao)

Zoals wij in het CFN van afgelopen vrijdag 13 mei al hebben bericht, zijn de Staten van Curaçao tijdens de openbare vergadering van donderdag 12 mei 2022 akkoord gegaan met de door de Minister van Financiën voorgelegde aanschrijving “Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen”. In een brief van de Ondervoorzitter en de Griffier van de Staten is vervolgens aan de Minister bevestigd dat de Staten akkoord zijn gegaan ‘vooruitlopend op de behandeling van ...
LEES VERDER

Staten akkoord: Minister tekent aanschrijving tijdelijk mitigatie brandstofprijzen (Curaçao)

De Staten zijn tijdens een openbare vergadering van gisteren, donderdag 12 mei 2022, akkoord gegaan met de door de Minister van Financiën voorgelegde tijdelijke maatregelen om de brandstofprijzen te mitigeren (klik hier om naar de video van de Statenvergadering op de website van de Staten te gaan). De Minister heeft vervolgens de Aanschrijving Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen getekend en op zijn persoonlijke facebookpagina geplaatst: klik hier om rechtstreeks naar de op ...
LEES VERDER

Op 12 mei openbare vergadering van de Staten inzake de ontwerp-aanschrijving tijdelijke mitigatie brandstofprijzen. Betreft maatregelen in de omzetbelasting, de invoerrechten en het bijzonder invoerrecht op benzine (Curaçao)

Op donderdag 12 mei a.s. zal de geschorste Statenvergadering van donderdag 14 april jl. inzake de ontwerp-aanschrijving tijdelijke mitigatie brandstofprijzen (en de ontwerp-tijdelijke landsverordening mitigeren brandstofprijzen) worden hervat. Zo blijkt uit de oproep voor die vergadering. De Minister van Financiën heeft op zijn persoonlijke facebookpagina een afbeelding geplaatst van zijn brief d.d. 29 april 2022 aan de Voorzitter van de Staten waarin hij ‘vanwege het urgente karakter’ het verzoek heeft ...
LEES VERDER

Ontwerpen aanschrijving en tijdelijke landsverordening mitigeren brandstofprijzen: wijzigingen in de omzetbelasting, de invoerrechten en het bijzonder invoerrecht op benzine (Curaçao)

Bij brief d.d. 6 april 2022 heeft de Minister van Financiën de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening omzetbelasting 1999, de Landsverordening tot heffing van een bijzonder invoerrecht op benzine, de Landsverordening tarief van invoerrechten en de Landsverordening omzetbelasting 1999 (Tijdelijk landsverordening mitigeren brandstofprijzen) en de concept-aanschrijving Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen, aangeboden aan de Staten van Curaçao. Wij rapporteerden al eerder over de aanbieding, maar de ontwerp-landsverordening en de concept-aanschrijving zelf ...
LEES VERDER

Ontwerp Tijdelijke Landsverordening mitigeren brandstofprijzen naar de Staten (Curaçao)

Zoals wij eerder rapporteerden, hebben de Minister van Financiën en de Minister van Economische Ontwikkeling een werkgroep ingesteld om onderzoek te doen naar mogelijke maatregelen teneinde het effect van de verhoging van de brandstofprijzen enigszins te mitigeren. De Minister van Financiën wenst dit te doen door de onderdelen van de prijsopbouw die onder zijn invloedssfeer vallen – in casu de omzetbelasting en de accijnzen – dusdanig aan te passen dat ...
LEES VERDER

Tweede brainstormsessie over voorstellen om effecten hogere brandstofprijzen te dempen (Curaçao)

Gisteren, dinsdag 29 maart 2022, heeft een tweede brainstormsessie plaatsgevonden over mogelijkheden om de effecten van de hogere brandstofprijzen te dempen. De vorige week ingestelde werkgroep heeft daarbij een memorandum aan de Minister van Financiën gepresenteerd. Tijdens de bijeenkomst is men tot de conclusie gekomen dat er nog meer informatie ter beschikking moet komen om de macro-economische effecten, de mogelijke verhoging van andere prijzen en de financiële gevolgen van een ...
LEES VERDER

MinFin en MEO werken aan voorstellen om effecten hogere brandstofprijzen te dempen: elimineren schakels in de OB en verlaging accijns (Curaçao)

Op 21 maart jl. hebben de Minister van Financiën en de Minister van Economische Ontwikkeling een brainstormsessie gehouden over mogelijkheden om de effecten van de hogere brandstofprijzen te dempen. De bijeenkomst werd bijgewoond door afgevaardigden van Bureau Telecommunicatie en Post (BTP), de Sector Fiscale Zaken (SFZ), Curoil, de Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) en ambtenaren van beide ministeries. Dit volgt uit een bericht dat op 21 maart 2022 is geplaatst op de ...
LEES VERDER