Nieuwe notaris op bezoek bij regeringscommissaris van Sint Eustatius en gezaghebber van Saba (Sint Eustatius en Saba)

De nieuwe, onlangs ingezworen waarnemend notaris voor Sint Eustatius en Saba, mevrouw meester Marcia Bouterse, heeft onlangs bezoeken afgelegd aan de gezaghebber van Saba, de heer Jonathan Johnson, en aan de regeringscommissaris van Sint Eustatius, mevrouw Alida Francis. Zij besprak daarbij de korte- en langetermijnplannen voor de lokale notarispraktijk. Dit is bekend gemaakt met een nieuwsbericht op zowel de website van het openbaar lichaam Sint Eustatius als op de website ...
LEES VERDER

Notariële dienstverlening Sint Eustatius en Saba hersteld (Saba en Sint Eustatius)

Met het inzweren op vrijdag 8 juli jl. van mevrouw meester Marcia Bouterse, momenteel werkzaam op Sint Maarten, als waarnemend notaris (‘acting civil law notary’) voor Sint Eustatius en Saba is de notariële dienstverlening op de eilanden hersteld. Dit is bekend gemaakt met een nieuwsbericht op zowel de website van het openbaar lichaam Sint Eustatius als op de website van het openbaar lichaam Saba. Zoals bekend sloot het enige voormalige ...
LEES VERDER

Mededeling Openbaar Lichaam Saba over het notariaat (Saba en Sint Eustatius)

Het Openbaar Lichaam Saba (OLS) heeft op zijn facebookpagina een medeling geplaatst met een update over de invulling van het notariaat op Saba en Sint Eustatius. Zoals inmiddels bekend zal zijn, is het enige notariskantoor op Saba en Sint Eustatius per 1 juli jl. gesloten en handelt het alleen nog bestaande zaken af. Er is nog geen nieuwe invulling voor het notariaat aldaar. Het OLS geeft in de mededeling aan ...
LEES VERDER

Antwoorden op kamervragen over het notariaat op Saba en Sint Eustatius (Saba en Sint Eustatius)

Bij brief d.d. 24 juni 2022 heeft de Minister voor Rechtsbescherming, mede namens de staatsecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de antwoorden toegezonden aan de Tweede Kamer op de vragen van de Kamerleden Ceder, Kuiken en Den Haan aan de staatssecretaris van BZK over problemen met het notariaat op Saba en Sint Eustatius. Hieronder nemen wij de vragen en antwoorden integraal op. Het enige notariskantoor op Saba en Sint Eustatius ...
LEES VERDER