Gerecht oordeelt dat belanghebbende niet duurzaam gescheiden leefde van zijn echtgenote, zodat van aftrekbare alimentatiebetalingen geen sprake kan zijn. Heffing over ABP-pensioen komt op grond van de BRK toe aan Nederland, Curaçao moet belastingvermindering verlenen. BRK niet van toepassing voor de premieheffingen AVBZ en BVZ

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is in het onderhavige jaar (2014) ingezetene van Curaçao. Belanghebbendes echtgenote is in december 2008 in verband met een ernstige ziekte naar Nederland verhuisd. Zij is daarna niet meer in Curaçao geweest. Belanghebbende is sindsdien in Curaçao blijven wonen. Belanghebbendes woning te ...
LEES VERDER

Uit advies Cft bij begrotingswijziging 2019 Curaçao: opbrengst belastingen met ruim 89 miljoen neerwaarts bijgesteld

Met een brief van 15 april 2019 heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) aan de Minister van Financiën van Curaçao advies op basis van artikel 11 uitgebracht bij de 1e ontwerp suppletoire begroting 2019 van Curaçao. Kort samengevat oordeelt het Cft dat deze begrotingswijzing (BW) niet voldoet aan de normen van ...
LEES VERDER

Ministeriële regeling vaststelling bedragen inkomstenbelasting 2019 in Publicatieblad

In het CFN van 7 december 2018 berichtten wij reeds dat op de website van de belastingdienst van Curaçao (www.belastingdienst.cw) de inkomstenbelastingtabel en de loonbelastingtabellen en gerelateerde relevante documenten voor het jaar 2019 werden gepubliceerd. Inmiddels is ook de de formele ministeriële regeling waarbij de inkomstenbelastingtabellen 2019 en de basiskorting en de toeslagen zijn vastgesteld, ...
LEES VERDER

IB en LB tabellen voor 2019 gepubliceerd op website belastingdienst

Op de website van de belastingdienst van Curaçao (www.belastingdienst.cw) zijn de inkomstenbelastingtabel en de loonbelastingtabellen en gerelateerde relevante documenten voor het jaar 2019 gepubliceerd. Hieronder zijn de links naar de betreffende documenten op de website van de belastingdienst opgenomen. [Toegevoegd 22-12-2018: Inmiddels is op 21 december 2018 ook de formele Ministeriële regeling met algemene werking ...
LEES VERDER

Nu ook toelichting IB en LB tabellen 2018 en tabel bijzondere beloningen gepubliceerd op website belastingdienst

In het CFN van 17 november 2017, nr 2017/43, maakten wij er reeds melding van dat op de website van de belastingdienst van Curaçao (www.belastingdienst.cw) de inkomstenbelastingtabel en de loonbelastingtabellen voor het jaar 2018 waren gepubliceerd. Inmiddels zijn ook de toelichting op de IB tabel en de LB tabellen voor 2018 en de tabel bijzondere ...
LEES VERDER

IB en LB tabellen voor 2018 gepubliceerd op de website van de belastingdienst Curaçao

Op de website van de belastingdienst van Curaçao (www.belastingdienst.cw) zijn de inkomstenbelastingtabel en de loonbelastingtabellen voor het jaar 2018 gepubliceerd. Dit volgt op de Ministeriële regeling met algemene werking van 7 september 2017 ter uitvoering van artikel 25, eerste lid, van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (Ministeriële regeling vaststelling bedragen inkomstenbelasting 2018) (P.B. 2017, ...
LEES VERDER

Ministeriële regeling vaststelling bedragen inkomstenbelasting 2018 uitgegeven

Op 22 september 2017 is in het Publicatieblad van Curaçao, P.B. 2017, no. 78, de Ministeriële regeling met algemene werking van 7 september 2017 ter uitvoering van artikel 25, eerste lid, van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (Ministeriële regeling vaststelling bedragen inkomstenbelasting 2018) uitgegeven. In deze ministeriële regeling worden de belastingbedragen, de basiskorting en de toeslagen ...
LEES VERDER

Belanghebbende heeft terecht basiskorting in aanmerking genomen op gedeelte dat niet onder de penshonado-regeling valt. Aftrek ter voorkoming van dubbele belasting door inspecteur juist berekend

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft in 2006 zowel progressief belaste binnenlandse inkomsten als buitenlandse inkomsten die onder de penshonado-regeling, vallen genoten. Het Gerecht oordeelt dat belanghebbende terecht op het gedeelte van haar wereldinkomen dat niet onder de penshonado- regeling valt de basiskorting in aanmerking heeft genomen. Het buitenlands inkomen van belanghebbende bestaat uit Nederlandse huuropbrengsten, inkomsten ...
LEES VERDER