Toelichting Ministerie van Financiën & Planning bij latere invoering BTW (Suriname)

Onlangs is de ontwerpwet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022 aangeboden aan De Nationale Assemblée (DNA). Wij rapporteerden daarover met een artikel in het CFN van 15 juni 2022. Aanvankelijk was het de bedoeling van de regering dat de BTW per 1 juli 2022 zou worden ingevoerd, maar bij het aanbieden van de ontwerpwet werd duidelijk dat de beoogde invoeringsdatum nu is gesteld op 1 januari 2023. Een uitstel van ...
LEES VERDER

Ontwerpwet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022 (Suriname)

Bij brief van 6 juni 2022 is de ontwerpwet houdende vervanging van de bestaande omzetbelasting door een omzetbelasting volgens een stelsel van heffing over de toegevoegde waarde (Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022) door de President van Suriname aangeboden aan De Nationale Assemblée (DNA) (ter griffie van DNA ingeboekt met dagtekening 7 juni 2022). Morgen, donderdag 16 juni 2022, zal tijdens een commissievergadering over deze ontwerpwet een presentatie worden ...
LEES VERDER

Vandaag bespreking met de commissie van rapporteurs van DNA over de ontwerpwet belasting over de toegevoegde waarde (btw) (Suriname)

Vandaag, vrijdag 10 juni 2022, vindt een bespreking plaats met de commissie van rapporteurs van de vaste commissie financiën en planning van de Nationale Assemblée (DNA) over de ontwerpwet houdende vervanging van de bestaande omzetbelasting door een omzetbelasting volgens een stelsel van heffing over de toegevoegde waarde (Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022). Daarbij zal door deskundigen van Financiën en Planning een presentatie worden gegeven, zo blijkt uit de ...
LEES VERDER