Video op fb-pagina belastingdienst over efficiënt en veilig betalen van belastingen (Suriname)

Op de facebookpagina van de belastingdienst van Suriname is een video geplaatst over hoe belastingplichtigen hun belasting efficiënt en veilig kunnen betalen. Hierbij attenderen wij u op die video. Klik hier om direct naar de post inzake de video op de facebookpagina van de belastingdienst te gaan. CFN-artikelnummer 20220121-18 BRONDOCUMENT (link naar de video op de fb-pagina van de belastingdienst van Suriname) BRON: facebookpagina van de belastingdienst van Suriname Land/gebiedsdeel: ...
LEES VERDER

Aangepaste openingstijden belastingdienst op vrijdag 31 december 2021 (Suriname)

Alle kantoren en loketten van de belastingdienst van Suriname sluiten op vrijdag 31 december 2021 om 10.00 uur voor het publiek. Op maandag 3 januari 2022 zal de dienst weer geopend zijn volgens de reguliere openingstijden. Dit is bekendgemaakt met een post op de facebookpagina van de belastingdienst. CFN-artikelnummer 20211231-9   BRONDOCUMENT (link naar de post op de fb-pagina van de belastingdienst van Suriname) BRON: facebookpagina van de belastingdienst van ...
LEES VERDER

Directeur der Belastingen in video op fb-pagina belastingdienst aan het woord over belastingen (Suriname)

Op de facebookpagina van de belastingdienst van Suriname is een interview geplaatst met de Directeur der belastingen van Suriname, de heer Kalaykhan, waarin hij uitleg geeft over diverse belastingaspecten en –ontwikkelingen, waaronder de beoogde invoering van de belasting toegevoegde waarde (BTW). Klik hier om direct naar de video op de facebookpagina van de belastingdienst te gaan. CFN-artikelnummer 20211231-8 BRONDOCUMENT (link naar de post op de fb-pagina van de belastingdienst van ...
LEES VERDER

Directoraat Belastingen wil dienstverlening verbeteren en vraagt via een in te vullen vragenlijst input vanuit de samenleving (Suriname)

Het Directoraat Belastingen in Suriname heeft zich voorgenomen zijn dienstverlening aan de gemeenschap te verbeteren en wil daarbij graag input en inzicht vanuit de samenleving. Het directoraat vraagt ingezetenen van Suriname die 18 jaar of ouder zijn om een digitale vragenlijst in te vullen. De vragenlijst moet inzicht geven over de meningen en ervaringen van belastingplichtigen over de diensten van het directoraat. Het invullen zou ongeveer 10 minuten tijd nemen ...
LEES VERDER