Video op fb-pagina belastingdienst over efficiënt en veilig betalen van belastingen (Suriname)

Op de facebookpagina van de belastingdienst van Suriname is een video geplaatst over hoe belastingplichtigen hun belasting efficiënt en veilig kunnen betalen. Hierbij attenderen wij u op die video. Klik hier om direct naar de post inzake de video op de facebookpagina van de belastingdienst te gaan. CFN-artikelnummer 20220121-18 BRONDOCUMENT (link naar de video op de fb-pagina van de belastingdienst van Suriname) BRON: facebookpagina van de belastingdienst van Suriname Land/gebiedsdeel: ...
LEES VERDER

Aangepaste openingstijden belastingdienst op vrijdag 31 december 2021 (Suriname)

Alle kantoren en loketten van de belastingdienst van Suriname sluiten op vrijdag 31 december 2021 om 10.00 uur voor het publiek. Op maandag 3 januari 2022 zal de dienst weer geopend zijn volgens de reguliere openingstijden. Dit is bekendgemaakt met een post op de facebookpagina van de belastingdienst. CFN-artikelnummer 20211231-9   BRONDOCUMENT (link naar de post op de fb-pagina van de belastingdienst van Suriname) BRON: facebookpagina van de belastingdienst van ...
LEES VERDER

Directeur der Belastingen in video op fb-pagina belastingdienst aan het woord over belastingen (Suriname)

Op de facebookpagina van de belastingdienst van Suriname is een interview geplaatst met de Directeur der belastingen van Suriname, de heer Kalaykhan, waarin hij uitleg geeft over diverse belastingaspecten en –ontwikkelingen, waaronder de beoogde invoering van de belasting toegevoegde waarde (BTW). Klik hier om direct naar de video op de facebookpagina van de belastingdienst te gaan. CFN-artikelnummer 20211231-8 BRONDOCUMENT (link naar de post op de fb-pagina van de belastingdienst van ...
LEES VERDER

Bankrekeningnummers Ontvanger Directe Belastingen en Ontvanger Invoerrechten en Accijnzen (Suriname)

Met een post op de facebook-pagina van het Ministerie van Financiën en Planning heeft de belastingdienst van Suriname een overzicht gegeven van de bankrekeningnummers van de Ontvanger Directe Belastingen en van de Ontvanger Invoerrechten en Accijnzen. Ter informatie, zie hieronder de afbeelding van de post van de belastingdienst op de facebook-pagina van het ministerie: CFN-artikelnummer 20210820-28 BRONDOCUMENT (link naar de post van 11 augustus 2021 op de website van het ...
LEES VERDER

SAS-HUBA 2021 van 2 augustus tot en met 31 augustus (Suriname)

De campagne ‘Self Assessment System – Hulp bij Aangifte’ (SAS-HUBA) van de belastingdienst zal dit jaar (2021) plaatsvinden in de periode 2 augustus tot en met 31 augustus. Dit is op 19 juli 2021 bekendgemaakt met een post op de facebookpagina van het Ministerie van Financiën & Planning. Overigens wordt in de tekst bij die post aangegeven dat de actie tot en met 30 augustus is. De ‘SAS-HUBA’-campagne is een ...
LEES VERDER

Belastingdienst en ECD met verscherpte controles bij importeurs en (tussen)leveranciers van basisgoederen (Suriname)

De belastingdienst van Suriname en de Economische Controle Dienst (ECD) starten met verscherpte controles bij importeurs en (tussen)leveranciers van basisgoederen. Sinds afgelopen maandag 7 juni 2021 hebben of zullen deze ondernemers de aankondigingen hierover ontvangen. Dit is op 6 juni 2021 bekendgemaakt met een post op de facebookpagina van het Ministerie van Financiën en Planning van Suriname. In de bovenbedoelde bekendmaking wordt toegelicht dat de belastingdienst met dit initiatief ernaar ...
LEES VERDER

Aangiftebiljet Vermogensbelasting 2021 op website belastingdienst (Suriname)

Op de website van de belastingdienst van Suriname is het aangiftebiljet voor de Vermogensbelasting voor het jaar 2021 geplaatst. Hieronder treft u de link aan naar het pdf van het formulier op de website van de belastingdienst met tussen haakjes de pdf zoals wij die op 21 april 2021 van de website van de belastingdienst hebben gedownload. Aangiftebiljet Vermogensbelasting B 2021: link naar website belastingdienst (gedownload pdf status 21 april ...
LEES VERDER

Definitieve aangiftebiljetten IB 2020 en voorlopige aangiftebiljetten IB 2021 op website belastingdienst, met in de toelichting op de voorlopige IB 2021 een rekenvoorbeeld van de uitwerking van de tarievenreeks onder de solidariteitsheffing (Suriname)

Op de website van de belastingdienst van Suriname zijn de definitieve aangiftebiljetten inkomstenbelasting voor het jaar 2020 en de voorlopige aangiftebiljetten inkomstenbelasting voor het jaar 2021 geplaatst, zowel voor natuurlijke personen (NP) als voor lichamen (L). Ook zijn toelichtingen geplaatst op de voorlopige aangiftebiljetten 2021 (voor natuurlijke personen respectievelijk voor lichamen). Daarin wordt toelichting gegeven op de uitwerking van de solidariteitsheffing die per 1 februari 2021 is ingegaan. Uitgelegd wordt ...
LEES VERDER

Bekendmaking belastingdienst inzake vertraging uitreiking aangiftebiljetten inkomstenbelasting: data uiterlijke indieningstermijnen en betaaltermijnen. SAS-HUBA verschoven naar juni (Suriname)

De belastingdienst van Suriname heeft bekendgemaakt dat vanwege onvoorziene omstandigheden bij het drukken van de aangiftebiljetten inkomstenbelasting het distribueren van deze aangiftebiljetten enige vertraging heeft opgelopen. Daarom heeft de belastingdienst besloten om maatregelen door te voeren om belastingplichtigen de ruimte te bieden om de fiscale verplichtingen na te komen “zonder enige administratieve consequentie”. De bekendmaking is geplaatst op de facebookpagina van het Ministerie van Financiën en Planning van Suriname. Klik ...
LEES VERDER

Persbericht van de regering over online registratie vanaf maandag 1 februari tot en met maandag 15 februari 2021 voor COVID-19 steun (Suriname)

De Regering van Suriname roept alle personen en bedrijven op, die door de COVID-19 pandemie getroffen zijn, om zich te laten registreren om na screening in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning door de Surinaamse overheid. Met de uitvoering van deze activiteit zijn belast de ministeries van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) en Financiën en Planning (de belastingdienst van Suriname). Dit heeft de regering van Suriname bekend gemaakt met ...
LEES VERDER

SAS-HUBA 2020 van 15 juli tot en met 14 augustus (Suriname)

De campagne hulp-bij-aangifte (HUBA) van belastingdienst bij het doen van ‘SAS IB’ zal dit jaar (2020) plaatsvinden in de periode 15 juli tot en met 14 augustus. Dit is op 8 juli 2020 bekendgemaakt posts op de facebookpagina van het Ministerie van Financiën; klik hier, hier respectievelijk hier voor de drie posts. Het ‘SAS IB’ is het ‘self assessment system – ofwel ‘voldoening op aangifte-systeem’ – met betrekking tot de ...
LEES VERDER

Versoepeling indieningstermijnen SAS IB aangiften in verband met corona (Suriname)

In verband met het coronavirus heeft de Minister van Financiën van Suriname besloten versoepelde fiscale maatregelen door te voeren met betrekking tot de indieningstermijnen van de ‘SAS IB’-aangiften. De bekendmaking is op 9 juli 2020 op de facebookpagina van het Ministerie van Financiën is geplaatst. Het ‘SAS IB’ is het ‘self assessment system – ofwel ‘voldoening op aangifte-systeem’ – met betrekking tot de inkomstenbelasting. De bekendmaking luidt als volgt: “Bekendmaking ...
LEES VERDER

Belastingdienst ontvangt Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) en Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) (Suriname)

De leiding van de Belastingdienst is gesprekken gestart met verschillende belangenorganisaties. De eerste dialoog vond eerder deze week plaats met vertegenwoordigers van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA). Dit is bekendgemaakt met een persbericht van de belastingdienst die op 30 juni 2020 op de facebookpagina van het Ministerie van Financiën is geplaatst. Het persbericht luidt als volgt: “Belastingdienst ontvangt ASFA en VSB De leiding ...
LEES VERDER

Tot 30 april SAS-Hulp bij Aangifte 2019 (Suriname)

De belastingdienst van Suriname heeft op haar website het SAS-HUBA 2019 aangekondigd. SAS-HUBA staat voor “Self Assessment Systeem - Hulp Bij Aangifte”. De hulp bij aangifte is een jaarlijks terugkerende kosteloze dienstverlening van de Belastingdienst. Het doel van SAS-HUBA is om personen te stimuleren hun fiscale verplichtingen na te leven. Dit jaar wordt de SAS-HUBA van 01 tot en met 30 april uitgevoerd. Onderstaand de doelgroepen en vereiste documenten voor ...
LEES VERDER